Thông báo về Amazon Brand Registry mới

NGÀY 17 THÁNG 11 NĂM 2017

Nội dung này là gì?

Dữ liệu đăng ký mới và nâng cấp cho chủ sở hữu quyền của thương hiệu giúp bạn cung cấp những trải nghiệm khách hàng chính xác và đáng tin cậy trên Amazon đồng thời bảo vệ sở hữu trí tuệ của bạn.

Tại sao điều này lại quan trọng?

Đối với chủ sở hữu thương hiệu, việc đăng ký cung cấp cho bạn các công cụ mạnh mẽ để bảo vệ nhãn hiệu của bạn, bao gồm văn bản độc quyền và tìm kiếm hình ảnh và tự động hóa dự đoán. Hơn nữa, việc này cho phép bạn truy cập nhiều hơn vào các giải pháp quảng cáo, có thể giúp bạn tăng sự hiện diện của thương hiệu trên Amazon.

Chờ đã, tôi nghĩ rằng tôi đã đăng ký trong Amazon Brand Registry. Điều này nghe có vẻ khác.

Chúng tôi đã cải thiện Amazon Brand Registry trong năm nay bằng cách cập nhật các yêu cầu và chức năng đủ điều kiện. Một lưu ý quan trọng đối với chủ sở hữu thương hiệu đã đăng ký trước ngày 30 tháng 4 năm 2017: bạn sẽ cần đăng ký lại để được hưởng các lợi ích của chương trình.

Được, nhưng điều này có giúp tôi quảng bá thương hiệu của mình không?

Có. Các thương hiệu đã được đăng ký và xác minh có thẩm quyền cao hơn về thông tin được hiển thị trên các trang chi tiết sản phẩm so với những người bán hàng khác trình bày cùng sản phẩm. Điều này giúp bạn cải thiện độ chính xác của thông tin sản phẩm trên Amazon.com và giúp khách hàng tìm thấy sản phẩm của bạn.

Đây cũng là cách duy nhất để người bán truy cập Nội dung A+, cho phép bạn giới thiệu sản phẩm của mình với hình ảnh nâng cao, vị trí hiển thị văn bản và câu chuyện thương hiệu độc đáo. Khi được sử dụng hiệu quả, việc thêm Nội dung A+ vào các trang chi tiết sản phẩm của bạn có thể tăng lưu lượng truy cập, tỷ lệ chuyển đổi và doanh số. Ngoài ra, Sponsored Brands hiện có sẵn cho những người bán hàng trên Amazon đã đăng ký vào chương trình.

Nghe có vẻ tốt đấy. Làm thế nào để bắt đầu?

Truy cập brandservices.amazon.com để xem bạn có đáp ứng các yêu cầu đủ điều kiện để đăng ký (các) thương hiệu của mình vào Amazon Brand Registry hay không. Các thương hiệu đủ điều kiện hiện có thể đăng ký miễn phí.

Bạn đã đăng ký nhưng chưa quảng cáo với chúng tôi?

Bắt đầu ngay hôm nay bằng cách truy cập Seller Central.