Bắt đầu với Amazon Ads API

Ngày 17 tháng 12 năm 2021 | Tác giả: Rebecca Fontana, Quản lý biên tập cấp cao

Tìm hiểu về giao diện lập trình ứng dụng (API) dường như là một điều khó khăn, nhưng không nhất thiết là như vậy. API của một trang web hoặc ứng dụng là các quy tắc kết nối và truyền thông tin giữa hệ thống back-end và hiển thị front-end; ví dụ, bạn sử dụng API khi kiểm tra thời tiết hoặc nghe ứng dụng phát nhạc yêu thích của mình. Chúng có thể được sử dụng để tạo bảng điều khiển hiển thị số liệu thống kê và hỗ trợ quản lý các chiến dịch.

“Các yêu cầu được sử dụng phổ biến nhất trong API cho phép đẩy và kéo thông tin từ các hệ thống khác. Chúng được gọi là GET và POST”, theo Dave Katz, Chuyên viên quảng cáo chính về Amazon Ads API. Sử dụng POST khi tạo ra thông tin mới và sử dụng GET khi yêu cầu thông tin. Hai yêu cầu API khác là PUT, được sử dụng để cập nhật, và DELETE, được sử dụng để xóa bỏ thông tin.

Amazon Ads API cung cấp các yếu tố cần thiết để bạn tạo các ứng dụng có thể giúp bạn quản lý chiến dịch Amazon Ads – giúp bạn dễ dàng quản lý và mở rộng chiến dịch cũng như thực hiện những điều chỉnh để nâng cao hiệu suất,” Katz cho biết. Những yếu tố này bao gồm sắp xếp hợp lý quy trình thông qua tự động hóa để thiết lập các chiến dịch mới và chiến lược ngân sách. Amazon Ads API cũng có thể được sử dụng để tạo trang tổng quan, tổng hợp báo cáo và tự động hóa các bước kiểm thử.

Đơn giản hóa chỉ số đo lường với Amazon Ads API

Nếu bạn đã sử dụng Sponsored Products, Sponsored BrandsSponsored Display, bạn cũng có thể đang sử dụng các báo cáo để đo lường mức độ thành công của quảng cáo. Nếu bạn cảm thấy khó khăn khi thực hiện điều đó một cách thủ công, Amazon Ads API có thể giúp đơn giản hóa quy trình. Amazon Ads API cũng có thể được tích hợp với Amazon DSPAmazon Attribution.

Khi bạn biết thông tin mà bạn muốn truy cập và sử dụng, bạn có thể sử dụng các tiện ích của Amazon Ads API thông qua đối tác Amazon Ads hoặc trực tiếp truy cập Amazon Ads API để tích hợp. Katz cho biết: “Bạn có thể thấy tính linh hoạt và lợi ích của việc sử dụng API khi bạn có các hệ thống và cơ sở dữ liệu phức tạp của riêng mình”. Sử dụng API có thể giúp hợp nhất nhiều báo cáo và các chiến dịch thành các trang màn hình dễ quan sát.

Doanh nghiệp đang tận dụng API bằng cách nào

Trong một ví dụ, Katz đã trình bày cách một công ty quảng cáo có thể sử dụng API để tích hợp các bản ghi bán lẻ vào báo cáo của họ. Bằng cách liên kết kết kết quả quảng cáo với kết quả bán lẻ trong một báo cáo, bạn sẽ có cái nhìn toàn diện hơn về công ty. Báo cáo cũng giúp bạn có những hiểu biết sâu sắc hơn, cũng như: “Việc bổ sung các thông tin đầu vào này cũng có thể hỗ trợ bạn xác định lợi tức trên chi tiêu quảng cáo, một chỉ số thể hiện doanh thu bạn kiếm được trên mỗi đô la quảng cáo”, Katz nói.

Thiết lập lịch trình

Khi bạn bắt đầu với Amazon Ads API, bạn thường mất hai đến bốn tháng để thiết lập đầy đủ, mặc dù điều đó có thể thay đổi dựa trên nền tảng kiến thức kỹ thuật trước đây của thương hiệu. Ngoài ra, bạn cũng có thể tích hợp với API của đối tác bán hàng, là một bản phát triển của các API Amazon Marketplace Web Service (Amazon MWS), giúp bạn có thể báo cáo và quản lý thông tin bán lẻ. Dù bạn quen hay chưa quen sử dụng API, bạn có thể bắt đầu sử dụng công cụ này để tạo ra các báo cáo và thông tin chi tiết hữu ích, nhờ đó mang lại kết quả tối ưu cho thương hiệu.