Công bố tính khả dụng chung của Sponsored Display

31 tháng 8 năm 2020

Tác giả Starry Peng, Quản lý sản phẩm cấp cao
và Rich McMahon, Quản lý chương trình cấp cao

Chúng tôi đã cho ra mắt những tính năng nhắm mục tiêu theo sản phẩm Sponsored Display mới cho các nhà cung cấp và người bán hàng đã đăng ký trong Amazon Brand Registry tại Hoa Kỳ, Canada, Vương quốc Anh, Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha, Nhật Bản và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Với tính năng mới hiện có sẵn ở cả bảng điều khiển quảng cáo và API của Amazon Ads này, bạn có thể thúc đẩy hoạt động khám phá sản phẩm thông qua quảng cáo tiếp cận người mua hàng đang xem các sản phẩm và danh mục tương tự hoặc bổ sung trên Amazon. Vị trí hiển thị quảng cáo Sponsored Display xuất hiện kèm theo đánh giá của khách hàng, trang kết quả mua sắm và nằm ở phía ngoài bên phải của các trang chi tiết sản phẩm. Bạn có thể chọn hiển thị quảng cáo cho các sản phẩm được quảng cáo trên trang chi tiết của các sản phẩm cụ thể hoặc trên trang chi tiết của các sản phẩm có liên quan trong một danh mục, với các vị trí hiển thị trên màn hình đầu tiên.

Quảng cáo nhắm mục tiêu theo sản phẩm cũng hiển thị các ưu đãi và huy hiệu tiết kiệm để giúp người mua hàng dễ dàng phát hiện các ưu đãi đặc biệt. Để đủ điều kiện sử dụng, quảng cáo phải đáp ứng điều kiện sau: sản phẩm được quảng cáo phải là Ưu đãi nổi bật.

Chi tiết sản phẩm với các thông tin giá cả và xếp hạng

Điều này có ý nghĩa gì đối với bạn? Dưới đây là ba cách mà các tính năng nhắm mục tiêu theo sản phẩm Sponsored Display có thể giúp bạn phát triển hoạt động kinh doanh:

Tiếp cận các đối tượng có suy nghĩ tương tự

Giả sử bạn bán trang thiết bị cắm trại, ví dụ như lều. Bạn có thể sử dụng nhắm mục tiêu theo sản phẩm để giúp thúc đẩy sự cân nhắc của những người mua hàng đang xem các trang sản phẩm bổ sung để tìm các nguồn cung cấp có liên quan, chẳng hạn như ba lô đi bộ đường dài hoặc đèn điện cắm trại.

Khuyến khích khám phá sản phẩm

Bạn cũng có thể chọn nhắm mục tiêu theo sản phẩm để nâng cao mức độ nhận biết ở những người mua hàng đang duyệt trang chi tiết của một sản phẩm tương tự hoặc thậm chí chú trọng vào việc tiếp cận người mua hàng trong các danh mục cắm trại hoặc ngoài trời rộng hơn. Để kiểm soát hơn những trang chi tiết nào sẽ hiển thị quảng cáo, bạn có thể sử dụng các tinh chỉnh thuộc tính sản phẩm, bao gồm xếp hạng sao, điểm giá và tính đủ điều kiện vận chuyển Prime.

Quảng bá các mặt hàng bổ sung có liên quan

Nhắm mục tiêu theo sản phẩm Sponsored Display có thể hỗ trợ bạn hiển thị những mặt hàng có liên quan khác trong danh mục của bạn cho người mua hàng một cách nhanh chóng và dễ dàng. Nếu bạn cũng bán ghế cắm trại, việc thêm các vị trí hiển thị nhắm mục tiêu theo sản phẩm trên trang chi tiết sản phẩm lều của bạn có thể giúp người mua hàng dễ dàng thêm các mặt hàng bổ sung này vào giỏ hàng của họ chỉ trong vài lượt nhấp chuột.

Chúng tôi cũng đã thêm các tính năng để giúp bạn quản lý các chiến dịch của mình một cách linh hoạt và hiệu quả hơn. Những cải tiến này bao gồm:

Quảng cáo nhiều sản phẩm trong cùng một chiến dịch

Bạn có thể quảng bá số lượng ASIN mong muốn (tối đa 10.000) trong cùng một chiến dịch. Giả sử bạn bán đèn bàn và nhiều loại đèn trong số này đều có cùng giá bán. Bạn có thể thêm tất cả các mặt hàng này vào cùng một chiến dịch và quản lý tất cả với cùng một giá thầu, qua đó giảm bớt độ phức tạp của tài khoản và tổng chi phí hoạt động.

Tối ưu hóa chiến dịch của bạn với báo cáo chi tiết và khả năng đặt giá thầu riêng cho từng mục tiêu

Bạn có thể xem riêng hiệu suất của từng sản phẩm được quảng cáo cũng như từng mục tiêu theo sản phẩm. Giả sử bạn nhận thấy rằng có một số sản phẩm mới có sẵn trên Amazon và bạn muốn nhắm mục tiêu các trang chi tiết của họ với các sản phẩm được quảng cáo của mình. Sau khi thêm các sản phẩm này vào danh sách sản phẩm được nhắm mục tiêu, bạn có thể thấy số lượt nhấp chuột hoặc đơn hàng từ quảng cáo của mình cho mỗi sản phẩm được nhắm mục tiêu.

Bạn cũng có thể tối ưu hóa chiến dịch của mình khi chọn giá thầu riêng cho từng sản phẩm và danh mục được nhắm mục tiêu của mình. Bằng cách này, bạn có thể sửa đổi từng giá thầu, tùy thuộc vào hiệu suất của các mặt hàng được nhắm mục tiêu so với mục tiêu quảng cáo của bạn. Ví dụ: bạn có thể tập trung vào việc tối đa hóa lưu lượng truy cập cho các sản phẩm hoặc danh mục đang có hiệu suất cao thông qua tăng giá thầu cho các mục tiêu cụ thể đó, trong khi các giá thầu và mục tiêu khác không bị ảnh hưởng.

Nhận biết hết hàng và Ưu đãi nổi bật

Quảng cáo nhắm mục tiêu theo sản phẩm Sponsored Display sẽ tự động ngừng phân phối cho một sản phẩm nếu không có sẵn sản phẩm đó để mua trên Amazon, ví dụ như khi hết hàng. Điều này có nghĩa là bạn có thể thêm sản phẩm vào chiến dịch của mình ngay cả khi lượng hàng tồn kho thấp hoặc hiện đang hết hàng và tự tin rằng bạn sẽ không tạo ra lượt nhấp chuột đến bất kỳ quảng cáo nào không thể dẫn đến đơn hàng ngay lập tức.

Nhắm mục tiêu theo sản phẩm Sponsored Display cũng biết được nhà cung cấp nào hiện là Ưu đãi nổi bật cho mỗi sản phẩm. Điều này có nghĩa là quảng cáo của bạn sẽ không được phân phối nếu bạn không phải là người bán nổi bật trên trang chi tiết của sản phẩm đối với tài khoản người bán và nếu Amazon không phải là Ưu đãi nổi bật đối với tài khoản nhà cung cấp.

Nếu bạn là nhà cung cấp và muốn quảng cáo bất kỳ sản phẩm nào bạn cung cấp trực tiếp cho khách hàng hoặc bất kỳ sản phẩm nào mà bạn là nhà cung cấp nhưng các đơn hàng cuối cùng lại do Amazon thực hiện (Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA)), thì thay vào đó bạn phải tạo các chiến dịch Sponsored Display trong tài khoản người bán của mình.

Nút Lời kêu gọi hành động (CTA) Thêm vào giỏ hàng và Mua ngay

Với sự ra mắt này, các nhà cung cấp sẽ không còn có thể tạo các chiến dịch được nhắm mục tiêu theo sản phẩm hoặc danh mục cũ thông qua Sponsored Display; tuy nhiên, những quảng cáo này sẽ tiếp tục được phân phối mà không mất chức năng. Để tận dụng chức năng mới, bạn có thể tạo một bản sao của các chiến dịch cũ này. Chỉ cần sử dụng nút “Sao chép” cạnh tên chiến dịch cũ của bạn trong bảng điều khiển quảng cáo để tạo chiến dịch mới và mọi cài đặt cũ sẽ tự động được áp dụng. Khi hài lòng với hiệu suất của chiến dịch mới, bạn có thể lưu lại chiến dịch cũ.

Nhắm mục tiêu theo sản phẩm Sponsored Display hiện có sẵn trong API của Amazon Ads

Nhắm mục tiêu theo sản phẩm Sponsored Display hiện đã có sẵn trên toàn thế giới trong API của Amazon Ads. Amazon Ads API cung cấp giải pháp để tự động hóa, mở rộng quy mô và tối ưu hóa quảng cáo. Dữ liệu về chiến dịch và hiệu suất cho nhắm mục tiêu theo sản phẩm Sponsored Display có sẵn thông qua API, cho phép truy cập theo cách lập trình để quản lý và báo cáo chiến dịch. API cho phép người dùng phát triển các giải pháp linh hoạt, phù hợp với nhu cầu và mục tiêu, đồng thời tích hợp sâu hơn với Amazon Ads. API cung cấp hầu hết các chức năng của bảng điều khiển quảng cáo, đồng thời cho phép quản lý bằng cách lập trình, để nhà quảng cáo có thể quản lý quảng cáo hoặc nhóm quảng cáo dựa trên các điều kiện được xác định trước.

Tìm hiểu thêm để biết nhắm mục tiêu theo sản phẩm trong Sponsored Display có thể giúp bạn khuyến khích hoạt động khám phá sản phẩm và tối ưu hóa chiến dịch của bạn như thế nào. Để biết thêm về các tài nguyên, vui lòng truy cập trung tâm hỗ trợ nhà cung cấp của chúng tôi hoặc tệp trợ giúp người bán, cũng như ghi chú phát hành API của chúng tôi để tìm hiểu thêm.