Giới thiệu về Amazon DSP

NGÀY 17 THÁNG 7 NĂM 2019

Tác giả: Katherine Osteen, Giám đốc cấp cao về tiếp thị sản phẩm

Với Amazon DSP, bạn có thể mua quảng cáo hiển thị và quảng cáo video theo chương trình. Xem video mới của chúng tôi về sản phẩm Amazon DSP để tìm hiểu thêm về các tính năng và lợi ích.