Amazon đang mua Sizmek Ad Server và Sizmek DCO

NGÀY 31 THÁNG 5 NĂM 2019

Sizmek sẽ tiếp tục phục vụ khách hàng dựa trên tiêu chuẩn cao theo mong đợi của khách hàng

Chúng tôi rất vui mừng được chia sẻ rằng chúng tôi đã ký thỏa thuận mua Sizmek Ad Server và Sizmek Dynamic Creative Optimization (DCO).

Sizmek và Amazon Ads có nhiều khách hàng chung, vì vậy chúng tôi biết những giải pháp đã được chứng minh này có giá trị như thế nào đối với cơ sở khách hàng của họ. Sizmek đã tìm kiếm người mua Sizmek Ad Server và Sizmek DCO, và cả hai chúng tôi cam kết duy trì việc phục vụ khách hàng theo tiêu chuẩn cao mà họ mong đợi.

Khi thỏa thuận được ký kết, tạm thời Sizmek Ad Server và Sizmek DCO sẽ hoạt động riêng biệt với Amazon Ads. Chúng tôi mong muốn được làm việc với đội ngũ này và chúng tôi sẽ chia sẻ thêm thông tin cập nhật khi đã tạo ra được những cơ hội mới để nâng cao hiệu quả trong việc phục vụ nhà quảng cáo theo thời gian.