Amazon DSP đạt được chứng nhận MRC bổ sung

25 tháng 4 năm 2024 | Nikki Little

Amazon Ads vui mừng thông báo rằng Hội đồng đánh giá phương tiện (MRC) đã cấp chứng nhận cho Amazon DSP về tính năng báo cáo số lượt hiển thị bắt đầu kết xuất và lượt nhấp (được báo cáo dưới dạng tổng số và chỉ số sau khi trừ đi lưu lượng truy cập không hợp lệ nói chung) trên các nguồn đo lường sau:

  • Các sàn giao dịch của bên thứ ba (3PX) trong môi trường ứng dụng máy tính để bàn, web di động và thiết bị di động
  • Fire TV trong môi trường TV kết nối (CTV)

Chức năng báo cáo các chỉ số được MRC công nhận chỉ dành cho mẫu báo cáo tùy chỉnh theo Tiêu chuẩn ngành (CRT).

Chứng nhận MRC tuân theo một quy trình kiểm toán và đánh giá nghiêm ngặt trải rộng nhiều lĩnh vực, bao gồm và không giới hạn ở các quy trình được thiết lập để duy trì tính toàn vẹn của hệ thống, giới thiệu, thu thập và đo lường, báo cáo và công bố thông tin.

George W. Ivie, giám đốc điều hành kiêm CEO của MRC, cho biết: “Chúng tôi chúc mừng Amazon Ads đã mở rộng các chỉ số được MRC công nhận mà họ báo cáo trong Amazon DSP và giờ sẽ bao gồm cả số lượt hiển thị đã kết xuất và lượt nhấp trong các sàn giao dịch của bên thứ ba (3PX) cũng như Fire TV. Thành tựu này giúp các nhà quảng cáo thêm yên tâm rằng các chỉ số Amazon DSP này tuân thủ các tiêu chuẩn được chấp nhận trong ngành về đo lường chất lượng”.

Được thành lập vào những năm 1960, MRC là một tổ chức phi lợi nhuận chuyên thiết lập các tiêu chuẩn tối thiểu cho phương tiện truyền thông và đo lường quảng cáo, đồng thời quản lý quy trình chứng nhận để xác minh việc tuân thủ các tiêu chuẩn đó.

Tìm hiểu thêm về Amazon DSP tại đây. Tất cả các báo cáo khác ngoài CRT theo Tiêu chuẩn ngành và các bộ lọc của báo cáo không được MRC chứng nhận.