Các mô hình máy học mới của Amazon DSP giúp cải thiện hiệu suất chiến dịch, hiệu quả chi phí và khả năng định vị đối tượng

Ngày 27 tháng 4 năm 2023

Loa phát thanh

Hôm nay, Amazon Ads đã thông báo Amazon DSP hiện đang sử dụng các mô hình máy học mới, tiên tiến hơn và các hệ thống kiểm soát chiến dịch được tối ưu hóa để nâng cao các quyết định đặt giá thầu và nhịp độ, đồng thời giúp các nhà quảng cáo tiếp cận các đối tượng khách hàng không thể định vị được trước đây. Trong bối cảnh ngành công nghiệp quảng cáo đang ngừng sử dụng dần cookie của bên thứ ba, việc mô hình hóa các tín hiệu có sẵn để tiếp cận các đối tượng khách hàng mong muốn là rất quan trọng. Các mô hình máy học mới phân tích nhiều tín hiệu để giúp các nhà quảng cáo dự đoán và tiếp cận các phân khúc đối tượng khách hàng có liên quan cao với hiệu quả chi phí tối ưu.

Với những cải tiến này, các nhà quảng cáo đã đạt được1:

Màn hình máy tính với một mũi tên

Mức tăng 12,6% về tỷ lệ nhấp chuột

Ký hiệu đồng đô la với một mũi tên

Mức tăng 34,1% về lợi tức trên chi tiêu quảng cáo

Ký hiệu đồng đô la cùng với trái tim

Mức giảm 24,7% về chi phí mỗi lần nhấp chuột

Hộp đang mở

Mức tăng 20%-30% về khả năng định vị đối tượng trên không gian quảng cáo mà trước đây không thể định vị được

“Khoa học và công nghệ tiên tiến là trung tâm của Amazon DSP. Chúng tôi liên tục khám phá nhiều cách thức để tăng hiệu suất và tăng hiệu quả chi phí cho các nhà quảng cáo”, Neal Richter, giám đốc Amazon DSP Technology cho biết. “Chúng tôi biết rằng mỗi điểm phần trăm cải thiện đều giúp ích cho các nhà quảng cáo và những nâng cấp mới này đã giúp tăng mức độ tương tác và lợi tức trên chi tiêu quảng cáo. Chúng tôi rất hào hứng ra mắt những cải tiến này vào thời điểm mà các thương hiệu đặc biệt chú trọng vào việc cải thiện hiệu quả chi phí và thu được kết quả”.

Tăng hiệu suất chiến dịch và phân phối quảng cáo có hiệu quả chi phí cao hơn

Các mô hình máy học phân bổ ngân sách mới giúp đảm bảo rằng các thương hiệu tiếp cận được các đối tượng khách hàng mong muốn với mức giá tối ưu cho mỗi quảng cáo được hiển thị trong suốt thời gian chạy chiến dịch. Các mô hình này dự đoán tốt hơn khả năng chuyển đổi của một yêu cầu giá thầu, qua đó cho phép thay đổi thuật toán để cải thiện nhịp độ tiến đến mục tiêu và đồng thời tối ưu hóa hiệu suất. Mức cải thiện hiệu suất bao gồm tỷ lệ nhấp chuột tăng 12,6%, lợi tức trên chi tiêu quảng cáo tăng 34,1% và chi phí cho mỗi lượt hiển thị giảm 24,7%.

Tiếp cận những đối tượng khách hàng không thể định vị được trước đây

Được công bố tại Amazon Ads unBoxed 2022, Amazon DSP đã mở rộng các đối tượng khách hàng Amazon và phương thức nhắm mục tiêu theo ngữ cảnh để giúp giảm sự phụ thuộc vào mã định danh quảng cáo truyền thống. Phương pháp suy luận đối tượng khách hàng dựa trên mô hình của Amazon sẽ cung cấp thông điệp phù hợp với đối tượng khách hàng thích hợp bằng cách tận dụng các tín hiệu theo ngữ cảnh và sự kiện có sẵn. Các nhà quảng cáo sử dụng các đối tượng khách hàng Amazon mở rộng và phương thức nhắm mục tiêu theo ngữ cảnh đã chứng kiến thấy khả năng định vị đối tượng gia tăng 20%-30% trên không gian quảng cáo mà trước đây không thể định vị được.

Những cải tiến thuật toán nền tảng này cung cấp các vị trí quảng cáo có hiệu quả chi phí cao hơn mà không yêu cầu nhà quảng cáo phải điều chỉnh các chiến dịch hiện có của họ.

Amazon Ads sẽ tiếp tục phát minh những cải tiến mới vì lợi ích của khách hàng và phát triển những cách thức mới cho các thương hiệu để giải quyết các thách thức về tiếp thị. Công nghệ quảng cáo của Amazon giúp các thương hiệu khám phá thông tin chuyên sâu mới, tối đa hóa hiệu suất tiếp thị, giảm chi phí và khám phá tác động của các khoản đầu tư đa phương tiện – cả trong và ngoài Amazon.

1Nguồn: Amazon nội bộ, Hoa Kỳ, tháng 1 đến tháng 12 năm 2022, 140 nghìn chiến dịch trên các ngành dọc