Amazon Advertising gia hạn, mở rộng Chứng nhận tiêu chuẩn vàng Cục quảng cáo tương tác (IAB) Vương quốc Anh

NGÀY 28 THÁNG 02 NĂM 2020

Tác giả: Christian Martine
Giám đốc chương trình cấp cao

Chứng nhận Tiêu chuẩn vàng Cục quảng cáo tương tác (IAB) Vương quốc Anh 1.1

Cục quảng cáo internet (IAB Vương quốc Anh) đã gia hạn Chứng nhận tiêu chuẩn vàng Cục quảng cáo tương tác (IAB) Vương quốc Anh theo danh mục hỗ trợ và được cấp chứng nhận theo phân loại Người mua và Người bán trực tiếp.

Cục quảng cáo tương tác (IAB) Vương quốc Anh là một cơ quan trong ngành công nghiệp quảng cáo kỹ thuật số tại Vương quốc Anh, nơi cam kết xây dựng một tương lai bền vững cho quảng cáo kỹ thuật số. Tiêu chuẩn vàng của Cục quảng cáo tương tác (IAB) Vương quốc Anh nhằm mục đích giảm gian lận quảng cáo, cải thiện trải nghiệm quảng cáo kỹ thuật số và tăng độ an toàn cho thương hiệu. Chúng tôi rất vui mừng được củng cố cam kết của mình đối với chứng nhận này và với các tiêu chuẩn ngành nhằm cải thiện tính minh bạch cho khách hàng quảng cáo và bán lẻ của chúng tôi.

Keren Tal, Giám đốc tiêu chuẩn quảng cáo kỹ thuật số của Cục quảng cáo tương tác (IAB) Vương quốc Anh lưu ý rằng: “Tiêu chuẩn vàng là một phần quan trọng trong chiến lược của Cục quảng cáo tương tác (IAB) Vương quốc Anh để xây dựng một tương lai bền vững hơn cho quảng cáo kỹ thuật số.” “Thành tựu này nhấn mạnh cam kết của Amazon trong việc duy trì các phương pháp hay nhất, chống gian lận quảng cáo kỹ thuật số và cải thiện tính minh bạch trên chuỗi cung ứng kỹ thuật số – được củng cố bởi thực tế là một số đơn vị kinh doanh trong công ty đã trải qua quá trình chứng nhận.”

quoteUpTiêu chuẩn vàng là một phần quan trọng trong chiến lược của Cục quảng cáo tương tác (IAB) Vương quốc Anh nhằm xây dựng một tương lai bền vững hơn cho quảng cáo kỹ thuật số.quoteDown
– Keren Tal, Giám đốc tiêu chuẩn quảng cáo kỹ thuật số, Cục quảng cáo tương tác (IAB) Vương quốc Anh chia sẻ

Chứng nhận tiêu chuẩn vàng Cục quảng cáo tương tác (IAB) Vương quốc Anh của Amazon Advertising đã được kiểm toán độc lập theo tiêu chí Tiêu chuẩn vàng Cục quảng cáo tương tác (IAB) Vương quốc Anh 1.1 và bao gồm tất cả các định dạng quảng cáo và sản phẩm được bán theo chương trình tại Vương quốc Anh. Trạng thái Chứng nhận tiêu chuẩn vàng Cục quảng cáo tương tác (IAB) Vương quốc Anh của chúng tôi có thể được xác minh bất cứ lúc nào trên trang Chứng nhận và đăng ký tiêu chuẩn vàng.