Amazon Advertising được trao Dấu chứng nhận chống gian lận TAG

Ngày 12 tháng 11 năm 2019

Tác giả: Christian Martine
Quản lý Giám đốc chương trình

Chúng tôi vui mừng thông báo rằng Amazon Ads đã đạt được Dấu chứng nhận chống gian lận của Nhóm trách nhiệm đáng tin cậy (TAG) với tư cách là Người mua, Người bán trực tiếp và Người trung gian. Các nhà quảng cáo và đại lý chạy các chiến dịch sử dụng sản phẩm của Amazon Ads, bao gồm Sponsored Brands, Sponsored ProductsAmazon DSP đảm bảo rằng chi tiêu quảng cáo của họ được bảo vệ theo tiêu chuẩn ngành chống lại lưu lượng truy cập không hợp lệ (IVT) đã được kiểm toán độc lập để đáp ứng các hướng dẫn của TAG.

TAG là một cơ quan ngành nhằm mục đích loại bỏ gian lận, chống lại phần mềm độc hại, chống vi phạm bản quyền và quảng bá an toàn thương hiệu trong quảng cáo kỹ thuật số. Amazon Ads cam kết với sứ mệnh của TAG là cải thiện niềm tin trong quảng cáo kỹ thuật số. Chúng tôi là thành viên của Hội đồng lãnh đạo TAG, cơ quan ra quyết định hoạt động cho các sáng kiến của TAG và Nhóm làm việc chống gian lận TAG, giám sát Chương trình được chứng nhận chống gian lận TAG. Ngoài ra, chúng tôi đồng chủ trì Ủy ban minh bạch kinh doanh và là thành viên của Hướng dẫn chất lượng không gian quảng cáo và Nhóm làm việc chống phần mềm độc hại.

Dấu chứng nhận chống gian lận TAG của Amazon Ads bao gồm tất cả các định dạng quảng cáo và sản phẩm trong suốt hoạt động quảng cáo toàn cầu của chúng tôi. TAG-ID của chúng tôi là 4582c3fa09ce42f và trạng thái chứng nhận TAG của chúng tôi có thể được xác minh bất cứ lúc nào thông qua TAG Registry.