Sponsored Brands hiện đã có tính năng chỉnh sửa nội dung quảng cáo

NGÀY 16 THÁNG 4 NĂM 2020

Tác giả: Albert Hong
Giám đốc sản phẩm cấp cao

Chúng tôi đã giới thiệu một tính năng mới cho phép bạn chỉnh sửa nội dung sáng tạo của quảng cáo trong chiến dịch Sponsored Brands. Với tính năng này, bạn có thể thay đổi sản phẩm, tiêu đề và logo trong nội dung sáng tạo quảng cáo trực tiếp của mình. Bạn có thể chọn tạm dừng chiến dịch hoặc giữ cho chiến dịch hoạt động, với việc cập nhật nội dung sáng tạo sau khi được bên kiểm duyệt chấp thuận.

Cách thức hoạt động

Sau khi bạn hoàn tất chỉnh sửa, hãy gửi phiên bản cập nhật để kiểm duyệt đánh giá – phiên bản mới này sẽ ở trạng thái “Đang chờ xử lý”. Mỗi chiến dịch chỉ có thể có một phiên bản “Đang chờ xử lý” tại một thời điểm.

Chúng tôi cũng khuyên bạn nên sử dụng cơ hội này để tận dụng đơn vị quảng cáo cao hơn được mô tả ở đây.

Để tìm hiểu thêm về tính năng chỉnh sửa quảng cáo cho Sponsored Brands, vui lòng truy cập phần Trợ giúp hoặc liên hệ với đại diện tài khoản Amazon Ads account của bạn.