Reklamı yapılan ürünlerinizin performansını Ürünler sayfasından izleyin

Yakında

Yeni neler var?

Reklam konsolu içindeki Kampanya Yöneticisi'nde yeni Ürünler sayfasını kullanıma sunuyoruz. Ürünler sayfası, reklamı yapılan tüm ürünleri tek bir yerde görüntüler ve kampanya ve reklam grubu seviyelerinden toplanan gösterimler, tıklamalar, satışlar ve reklam harcamasının getirisi (ROAS) gibi reklam performans istatistiklerini gösterir. Reklamverenler, ürün seviyesindeki performansı daha ayrıntılı seviyelerde analiz edip ürün dönüşümünü iyileştirmeye yardımcı olmak için liste kaydı iyileştirme önerilerini kontrol edebilir. Ek olarak, reklamverenler bir ürün veya ürün grubu seçip mevcut bir kampanyaya ekleyebilir veya bu sayfadan yeni sponsorlu reklam kampanyaları oluşturabilir.

Bu neden önemlidir?

Daha önce bir ürünün performansını görüntülemek için, reklamverenlerin Kampanya Yöneticisi'nde birden fazla adımdan geçmesi gerekiyordu. Çoğu zaman, bir ürünün reklamı birden çok kampanyada ve reklam grubunda yayınlanırdı. Reklamverenlerin, bir ürünle ilişkili tüm kampanyaları ve reklam gruplarını tanımlaması ve ilişkili reklam grupları ile kampanyalardaki performansı manuel olarak toplaması gerekiyordu. Ürünler sayfasıyla, reklamverenler artık reklamı yapılan tüm ürünleri ve toplu reklam performansı bilgilerini izleyebilir ve tek bir yerden işlem yapabilir.

Kampanya Yöneticisi'ndeki yeni Ürünler sayfasına dair bir örneği burada bulabilirsiniz

Reklam konsolundaki Kampanya Yöneticisi'nde Ürünler sayfası

Nereden erişebilirim?

  • Reklam konsolu

Kimler kullanabilir?

  • Satıcılar
  • Tedarikçiler

Nereden erişilebilir?

Kuzey Amerika
  • CA
  • MX
  • US