5.0 Yasaklanmış İçerikler

Bu bölümde, hiçbir reklamda yer almaması gereken içeriğin yanı sıra küresel olarak herhangi bir yerleştirmede gösterilemeyecek ürün ve hizmetlere yer verilmektedir.

Tüm reklamlar için yasaklanmış içerik

 • Çocukların yetişkinlere uygun durumlarda veya tehlikeli durumlarda gösterilmesi. Örneğin, ateşli silahlara veya diğer silahlara yakın duran ya da bunları kullanan; güvenlikle ilgili kabul edilmiş en iyi uygulamaları ihlal edebilen durumlar (ör. araç içinde emniyet kemeri bağlı olmadan oturma veya kasksız bisiklete binme) içinde yer alan; kendilerini koruyamayacak durumdayken (ör. yüzme havuzunda bulunma, yoğun trafikli caddede karşıdan karşıya geçme veya tehlikeli ekipmanların çevresinde bulunma) yetişkin gözetimi altında olmayan çocuklar reklamlarda gösterilmemelidir.
 • Aldatıcı, yanlış veya yanıltıcı içerikler.
 • Verilen mesaj, resimler veya hedefleme üzerinden doğrudan çocukları hedef alan ya da çocuklara çekici gelen içerik.
 • İstismar gören insanları veya hayvanları tasvir eden içerikler de dahil olmak üzere duygusal olarak bunaltıcı ya da istismar eden içerikler.
 • Müşterilere fiziksel veya zihinsel olarak zarar verebilecek uygulamaları teşvik eden içerikler.
 • Aşırı uyuşturucu veya alkol tüketimini teşvik eden, ilgi çekici hâlde sunan ya da tasvir eden içerikler.
 • Aşırı şiddet ya da kan. Görünür hâldeki bağırsak veya parçalanma buna örnektir.
 • Doğal afetler, insanların sebep olduğu facialar, toplu travma ve/veya can kaybına yol açan olaylar ya da kamuya mal olmuş kişilerin ölümü gibi hassas olayları istismar eden içerikler.
 • Amazon'un tamamen görünür mahrem vücut bölgeleri olarak tanımladığı tam çıplaklık: kadın göğsü (emzirme hariç) ve kalçaları.
 • Müstehcen, tartışmalı, itibar zedeleyici, aşağılayıcı, yasalara aykırı veya başkasının mahremiyetine saldıran içerikler.
 • Bir siyasetçi veya bir siyasi parti lehinde ya da aleyhindeki kampanyalar veya bir seçimle ilgili içerikler ya da kamusal tartışmanın siyasi tarafları gibi siyasi içerikler.
 • Fikir birliğine varılmamış sosyal konularla ilgili içerikler.
 • Pornografi veya müstehcen içerik.
 • Kötü, kaba veya müstehcen dil ya da gizli küfür (si@#!r veya AMK gibi) ya da grafik veya imalı dil ya da çift anlamlı veya bel altı referanslar da dahil olmak üzere küfür içeren dil.
 • Dini olarak taraf tutma, bir dini savunma veya küçük düşürme biçiminde olabilir.
 • Tehdit edici, küfürlü veya taciz edici içerikler ya da ırk, renk, milliyet, din, engellilik durumu, cinsiyet, cinsel yönelim, yaş veya başka bir benzer kategori üzerinden belirli bir grubu savunan ya da bu gruba karşı ayrımcılık yapan içerikler.
 • Editoryal Kurallarımızı ihlal eden içerik.
 • Avusturya: Bir ürünün veya hizmetin çevresel etkilerine ilişkin karşılaştırmalı reklamlar.
 • Yeni Zelanda: Kültürel sahiplenme veya Māori resimlerinin, kelimelerinin ve diğer taonga'nın (kültürel değerlerin) uygunsuz kullanımı. Örneğin, reklamlarda Māori tanrılarının kullanılmasına izin verilmez.