1.0 Genel Reklam Materyali Kuralları

Tutarlı ve yüksek kaliteli bir müşteri deneyimi sunmak için reklam içeriklerinde reklam materyallerinin kalite çıtasını yüksekte tutuyoruz. Bu bölümdeki politikalar tüm reklamlar için geçerlidir ve minimum kalite çıtasının belirlenmesini sağlar. Bu politikalar, aksi belirtilmediği sürece tüm bölgelerdeki görüntülü reklamlar için geçerlidir. Ürün veya bölgelere ilişkin tüm varyasyonlar ilgili bölümlerde listelenir.

1.1 Reklamveren Markalaması

Müşterilerin sizi reklamveren olarak kolayca tanımlayabilmesi için marka adınız veya logonuz reklamda açıkça görünmelidir.

 • Müşterilerin reklamvereni kolayca tanımlayabilmesi için reklamverenin marka adı veya logosu reklamda açıkça okunabilmelidir.
 • Bir reklamda hem marka adınız veya logonuz hem Amazon logosu bulunuyorsa en büyük ve en belirgin öğe marka adınız ya da logonuz olmalıdır.
 • Filmleri, TV programlarını, video oyunlarını, müzik eserlerini ve uygulamaları tanıtan reklamlarda müzik grubunun, TV programının, filmin veya video oyununun adı marka adı olarak değerlendirilebilir.
 • Marka logosunun içindeki metin, reklamveren tanınabilir olduğu sürece minimum yazı tipi boyutu gerekliliklerine tabi değildir.
 • Mobil reklamlar: Reklam birimi alanının sınırlı olduğu 320x50, 414x125 ve 728x90 boyutlarındaki mobil reklamlarda logo metni okunaklı değilse (en azından açıklama için minimum yazı tipi boyutunda değilse) logo, en azından reklam yüksekliğinin %100'ünü ya da reklam genişliğinin %20'sini kaplamalıdır.

1.2 Arka Plan Renkleri ve Kenarlıklar

Müşteriler, sayfadaki sponsorsuz içeriklerle reklamları birbirinden ayırt edebilmelidir. Amazon, reklamların sayfadaki sponsorsuz içeriklerden farklı olmasını ve müşterilerin bir reklamla ilişkili tıklanabilir alanları ayırt edebilmesini sağlamak için arka plan renklerine ve tasarıma yönelik belirli kısıtlamalar uygular.

 • Kenarlık bulunmayan reklamların arka plan rengi beyaz veya kırık beyaz olamaz.
 • Kenarlık bulunmayan reklamların arka plan rengi, sayfanın beyaz veya kırık beyaz arka plan rengiyle zıt olmalıdır. Örneğin, kenarlık bulunmayan bir reklamın arka plan rengi açık gri olabilir.
 • Mobil reklamlarda, reklam materyalini bölen beyaz bir çubuk bulunamaz. Bunun nedeni, bu çubuğun Amazon Mobil ana sayfasında bulunan ve Amazon'a ait olan reklam materyallerinde kullanılmasıdır.
 • Ekranın çoğunu kaplayan reklamlar (ör. mobil geçiş reklamları, tablet ve Kindle kilit ekranı reklamları) veya reklam yerleştirme tasarımı nedeniyle sayfa arka planlarından farklı olan reklamlar (ör. afiş reklamları, Seller Central oturum açma sayfası ve ana sayfa yerleştirmeleri) için kenarlık gerekmez. Reklam ürünlerine yönelik arka plan rengi ve kenarlık gereklilikleri hakkında daha fazla bilgi için ilgili özellikler sayfalarına bakın.
 • Yalnızca Amerika Kıtası ve AB: Aşağıda gösterilen canlı, doygunluğu yüksek renkler, 970x250 boyutunda reklam panosu BTF'si ve 600x500 boyutunda mobil ana sayfa BTF'sinde tam sayfa taşan reklam arka planı rengi olarak kullanılamaz. Bu kural, gradyan veya desen içermeyen %100 kenardan kenara tek arka plan rengi olarak kullanıldığında aşağıdaki renkler için geçerlidir. Bu yerleştirmelerde canlı renkler yalnızca tema veya vurgu rengi olarak kullanılabilir. Yalnızca aşağıdaki tonlar kısıtlanmıştır. Koyu arka plan renklerine izin verilir.

970x250 boyutunda reklam panosu BTF'si, 600x500 boyutunda mobil ana sayfa BTF'si + tablette alışveriş uygulamalarının ana sayfası ve tablette alışveriş uygulamalarının 1940x500 boyutunda detay sayfasında kullanılması yasak olan canlı, doygunluğu yüksek renkler:

En çok öne çıkan yerleştirmelerimizde, tam sayfa taşan reklam arka planı rengi olarak canlı, doygunluğu yüksek renklere izin verilmez.

En çok öne çıkan yerleştirmelerimizde, tam sayfa taşan reklam arka planı rengi olarak canlı, doygunluğu yüksek renklere izin verilmez.

1.3 Kenarlıklar

Kenarlıkların kullanımıyla ilgili gerekliliklerimiz, müşterilerin bir reklamla ilişkili tıklanabilir alanları tanımlayabilmesini sağlar.

Aşağıdaki reklam birimlerinde kenarlık kullanılması gerekmez:

 • Afiş reklamları
 • Mobil geçiş reklamları
 • Mobil cihaz veya tablette Encore reklamları
 • Fire tablet kilit ekranı
 • Kindle ekran koruyucu
 • Reklamda beyaz veya kırık beyaz renkli arka plan varsa görünür bir kenarlık kullanılmalıdır. Kenarlık 1 piksel kalınlığında olmalı, ancak aşağıdaki mobil yerleştirmelerde 2 piksel (2x) kenarlık kullanılmalıdır:
  • 600x500 boyutunda ana sayfa
  • Tablette alışveriş uygulamalarının 600x500 boyutunda ana sayfası
 • 3 piksel (3x) kenarlık:
  • 1242x375 boyutunda detay sayfası
  • 1242x375 boyutunda arama sonuçları sayfası

1.4 Dikkat Dağıtıcı Reklamlar

Reklamlardaki animasyon özellikleri ve diğer interaktif öğeler etkileşim sağlamalı, müşteri deneyimini tamamlamalı ancak dikkat dağıtıcı veya yanıltıcı olmamalıdır.

Dikkat dağıtıcı yasaklanmış özellikler aşağıdakileri içerir ancak bunlarla sınırlı değildir:

 • Kısa yanıp sönen, uzun yanıp sönen veya titreşen nesneler, resimler ya da metinler. Üç saniyeye kadar titreşen reklam öğelerine (ör. bir reklamın sonunda kısa süreli animasyonu görünen eylem çağrısı düğmeleri), kullanıcı etkileşiminin taklit edilmemesi koşuluyla izin verilir.
 • Sık veya hızlı kontrast geçişleri (ör. beyazdan siyaha kadar birden fazla değişiklikle geçen kareler).
 • Aşırı animasyon kullanımı (ör. her 1 veya 2 saniyede bir kare değişikliği ya da animasyon içinde sürekli hareket ediyormuş gibi görünen görsel nesneler).
 • Fare imlecini hareket ettirme veya düğmelere tıklama gibi kullanıcı etkileşimlerini taklit eden animasyonlar.
 • Fareyle reklamın üzerine gelindiğinde hareket eden nesneler, resimler veya metinler (bunlara yalnızca Amazon dışında yayınlanan reklamlarda izin verilir).

1.5 Sahte İşlevsellik

Sahte işlevsellik, bir reklamdaki etkin olmayan bazı öğelerin etkileşimli olduğu ve değer sunabileceği konusunda müşterileri ikna ederek müşterilerin reklamlara tıklamasına yol açabilir.

Müşterilerin genellikle etkileşim kurabileceğini düşündüğü reklam öğeleri işlevsel olmalıdır. Örneğin, müşteriden "posta kodunu girmesini" isteyen serbest biçimli metin alanına sahip reklamlar, girilen posta koduna göre hazırlanmış bilgilerin bulunduğu bir açılış sayfasına yönlendirmelidir. Genel bir açılış sayfasına yönlendirmek veya posta kodunun yeniden girilmesini istemek yasaktır.

1.6 Resim Kalitesi

Sayfadaki diğer içeriklerle tutarlılık sağlamak ve müşterilerin reklamı okuyup anlayabildiğinden emin olmak için düşük kaliteli resimleri (aşağıda açıklanmıştır) yasaklarız.

Reklamlardaki resimler, her bir boyut/yerleştirme için belirtilen dosya boyutu, çözünürlük ve dosya türü kısıtlamalarına uygun olmalıdır. Daha ayrıntılı bilgi için reklam özelliklerine bakın.

Düşük kaliteli yasaklanmış resimler şunları içerir ancak bunlarla sınırlı değildir: tek bir reklam materyalinde çok fazla görsel nesne içeren kalabalık resimler; bulanık, bozuk, düşük çözünürlüklü, pikselli, lekeli veya genişletilmiş resimler.

1.7 Açılır Pencereler ve Altta Açılır Pencereler

İzinsiz açılır pencereler ve altta açılır pencereler, beklenmedik şekilde ekranın çoğunu kaplayan ve sayfanın yüklenmesini yavaşlatan içeriklerle müşterileri şaşırtmak dahil olmak üzere çeşitli kalite sorunlarını beraberinde getirir. Müşterileri izinsiz ve sinir bozucu deneyimlerden korumak için açılır pencerelerin kullanımını kısıtlar ve altta açılır pencerelerin kullanımını yasaklarız.

Aşağıdakiler yasaktır:

 • Altta açılır pencerelerin tümü.
 • Reklamı yapılan hizmetle ilgili VE müşteri deneyimi açısından yararlı olmadığı sürece açılır sekmeler, pencereler veya iletişim kutuları. Örneğin, açılış sayfasında yer alan ve hizmeti müşterinin konumuna göre uyarlamak için kullanılan konum istemlerine izin verilir.
 • Müşterilerden, sayfayı kapatmak isteyip istemediklerini defalarca onaylamalarını talep etmek gibi "çıkış stratejileri".

1.8 Sponsored Display Özel Resimleri

Özel resimler, ürünlerinizi veya markanızı ilgili bağlamda ya da bir yaşam tarzı ortamında temsil eden ilgi çekici görselleri reklamınıza eklemenize olanak tanır. Resimler, açılış sayfasıyla çelişmemeli ve yüksek çözünürlüklü, kaliteli, estetik açıdan güzel olmalıdır. Resimler:

 • Düz renk veya şeffaf arka plan üzerinde bulunan tek ya da birden çok ürün resmi olmamalıdır.
 • Tek bir marka logosu veya logo kombinasyonu olmamalıdır.
 • Seçtiğiniz ürün resimlerinden biri olmamalıdır.
 • Fazla sayıda, abartılı, düzgün kesilmemiş veya okunaksız öğe içermemelidir.
 • Resmin üzerinde doğal olarak bulunan (ör. ürün ambalajı üzerindeki) metinler dışında ek metin içermemelidir.
 • Altında ve üstünde veya iki yanında boşluk içermemelidir.

Resim örnekleri aşağıda verilmiştir. Daha fazla bilgi edinmek üzere Amazon müşterileriyle etkileşim kurmak için reklam materyalleri oluşturma sayfasına göz atabilirsiniz.

Tek ve birden fazla ürün içeren resimler:

Ürünü yaşam tarzı ortamında sergileme

Tek ürün içeren resim

Ürünü ilgili bağlamda sergileme

Birden fazla ürün içeren resim

Tek ve birden fazla logo:

Tek marka logosu

Birden fazla marka logosu

Fazla sayıda öğe içeren ve metin içeren resimler:

Fazla sayıda öğe içeren ve düzgün kesilmemiş resim

Metin içeren resim

Altında ve üstünde veya iki yanında boşluk olan biçimler:

Altında ve üstünde boşluk olan resim

İki yanında boşluk olan resim