Kitap Reklamları Kuralları ve Kabul Politikaları

İÇİNDEKİLER

1. Genel Bakış
2. Reklam biçimi ve işlevselliği
5. Hedefleme kuralları

1.0 Genel bakış

Bu politikalar; Sponsored Products, Sponsored Brands ve Sponsored Display'deki Kitap reklam kampanyaları ile Kindle E-kitap okuyucular ve Fire Tabletler için Kilit Ekranı Reklamları'nda geçerlidir. Tüm reklam içerikleri genel kitleye uygun olmalıdır. Reklamlarınız ve bunların göründüğü tüm konumlar için geçerli olan tüm yasa, kural ve düzenlemelere uymak reklamveren olarak sizin sorumluluğunuzdadır. Yerel düzenleyici kurumlardan, Amazon'da reklamını yapmak veya reklamlarınızda yer vermek istediğiniz kitapların satışı, dağıtımı ve reklamı için gerekli izin ve onayları almak da bu sorumluluğa dahildir.

Reklamveren olarak Amazon'da yayınladığınız reklam kampanyalarının reklam politikalarımıza uygun olmasını sağlamalısınız. Reklamlarınız, Reklam Politikalarımızla uyumlu değilse politika ihlali düzeltilene kadar kampanyalarınız reddedilebilir. Reklam politikası ihlallerinin ciddi olması veya tekrarlanması hâlinde Amazon, reklam hesaplarınızı askıya alabilir ya da sonlandırabilir.

Bu Kitap Reklamları politikaları, aksini belirtmediğimiz sürece tüm konumlarda geçerlidir ve Amazon Ads Kurallarımız ve Kabul Politikalarımıza ek niteliğindedir. Sponsorlu reklamlar, Posts ve Stores için ayrı, Kitap Dışı Reklam Politikaları geçerlidir. Teknik gereklilikler için reklam özelliklerine göz atın.

Politikalarımızı düzenli olarak güncelliyoruz. En son politika gerekliliklerimize dair en güncel bilgilere sahip olduğunuzdan emin olmak için lütfen bu sayfayı sık sık kontrol edin.

2.0 Reklam biçimi ve işlevselliği

Reklam biçiminizin sponsorlu reklamlar kurallarına uyduğundan emin olun.

3.0 İçerik gereklilikleri

Şu içerik gereklilikleri, reklamlarınızın tüm öğeleri için geçerlidir.

3.1 Genel gereklilikler

Reklamlarınız:

 • Açılış sayfasındaki içerikleri doğru şekilde yansıtmalıdır.
 • Genel kitle için uygun olmalıdır.
 • Reklamın gösterildiği Amazon sitesinin birincil dilinde olmalıdır.
 • Müşterilerin reklamla etkileşim kurmadan veya kitabı satın almaya karar vermeden önce doğru bilgi edinmesini sağlayacak şekilde açık ve doğru bilgiler içermelidir.
 • Yalnızca size ait olan veya satmak ya da dağıtmak için yetkiniz bulunan kitapları tanıtmalıdır.

3.2 Reklam uygunluğu

Sponsored Brands'de yazarların ve yayıncıların en az üç benzersiz eser için reklam vermesi gerekir. Üç benzersiz eseriniz yoksa ve aynı eserin farklı biçimleri için reklam vermek istiyorsanız Sponsored Products veya Sponsored Display reklamları oluşturmayı düşünmelisiniz.

3.3 Yasaklanmış içerikler

Kitap içeriği

Şu tüm dünyada yasaktır:

 • Amazon ticari markaları veya Amazon ürün ya da hizmetleri referansları.
 • Reklamın gösterileceği coğrafi konumda kültürel açıdan uygunsuz olarak kabul edilebilecek içerikler.
 • Yasa dışı uyuşturucu ve keyif verici maddelerin kullanımını, yasal ilaçların kötüye kullanımını, uyuşturucularla ilgili gereçleri veya uyuşturucu testlerinden hileyle geçmeyi sağlayan ürünleri özendiren ya da teşvik eden içerikler.
 • Yarışmalar ya da çekilişler.
 • Cinsel kimlikleri veya yönelimleri teşhis ya da tedavi etme imasında yahut iddiasında bulunan veya bunları sorgulayan içerikler.
 • Vandalizme, topluma zararlı davranışlara veya kamu malına ya da özel mülke zarar vermeye cesaretlendiren veya teşvik eden içerikler.
 • Sigara içmeye teşvik eden veya özendiren içerikler.
 • Bir hastalık veya bağımlık için teşhis, tedavi, şiddetini azaltma ya da önleme iddialarında bulunan içerikler.
 • Fiziksel veya zihinsel hasara yol açabilecek uygulamaları teşvik eden içerikler.
 • Fikri mülkiyet haklarını veya bireysel hakları ihlal eden ya da bu hakların ihlalini teşvik eden veya mümkün kılan içerikler.
 • Yasa dışı veya tehlikeli olabilecek uygulamaları destekleyen ya da kanuni yaptırımlardan kaçmayı teşvik eden içerikler.
 • İntiharı veya kendine zarar vermeyi ve intiharın ya da kendine zarar vermenin ana tema olduğu genç yetişkin kurgusunu teşvik eden içerikler.
 • Tehdit edici, küfürlü, taciz edici veya ırk, etnik köken, kültür, milliyet, din, engellilik, cinsel yönelim, cinsiyet, cinsiyet kimliği ya da ifadeleri, yaş veya koruma altındaki bir sınıfın herhangi bir üyesine karşı ayrımcılığı ya da nefreti teşvik eden içerikler.
 • Fikir birliğine varılmamış sosyal konularla ilgili içerikler.
 • Çocukların yetişkinlere uygun veya tehlikeli durumlarda gösterilmesi. Ateşli silahlara veya diğer silahlara yakın duran ya da bunları kullanan; çocuk güvenliğiyle ilgili kabul edilmiş en iyi uygulamaları ihlal eden durumlar (ör. araç içinde emniyet kemeri bağlı olmadan oturma veya kasksız bisiklete binme) içinde yer alan; yetişkin gözetimi olmadan kendilerini koruyamayacak durumda (ör. yüzme havuzunda bulunma, yoğun trafikli caddede karşıdan karşıya geçme veya tehlikeli ekipmanların çevresinde bulunma) olan çocuklar buna örnek olarak verilebilir.
 • İnsanlara veya hayvanlara karşı zulüm.
 • Aldatıcı, yanlış veya yanıltıcı içerikler.
 • Erotik sanat eserleri, pornografi veya açıkça cinsel içerikli uygulamalar ya da tercihler.
 • Şunlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere aşırı şiddet veya vahşet:
  • Gaddarlık, kanlı resimler veya grafik gösterimler, açık ya da dikişli yaralar, işkence sahneleri, parçalanmalar veya kesilen uzuvlar (kadavralar dahil).
  • Tecavüze ve cinsel tacize ilişkin aleni atıflar veya tecavüzü ve cinsel tacizi ima ya da tasvir eden resimler.
 • Doğal afetler, insanların sebep olduğu facialar, toplu travma ve/veya can kaybına yol açan olaylar ya da kamuya mal olmuş kişilerin ölümü gibi hassas olayları istismar eden içerikler.
 • CTA düğmeleri gibi sahte işlevler.
 • Kötü, kaba, müstehcen veya küfürlü dil kullanımı barındıran içerikler (üstü kapalı veya uygunsuz çift anlamlı metinler dahil).
 • Hızlı zengin olma iddiaları.
 • "Son Şans", "Ertelemeyin", "Kaçırmayın", "Stoklar bitmeden acele edin" gibi müşterileri harekete geçirmeye zorlayan veya aciliyet hissi uyandıran ya da duygu yüklü dil kullanımı.
 • Yazım hatası bulunan, noktalama işaretlerinin gereksiz şekilde kullanıldığı veya dil bilgisi ya da noktalama açısından hatalı içerikler.
 • Müstehcen, iftira niteliğinde olan, aşağılayıcı, yasalara aykırı veya başkasının mahremiyetine saldıran içerikler.
 • Kargo veya teslimat iddiaları.
 • Özel karakterler (kitap başlığının bir parçası değilse).

Kilit Ekranı Reklamları ve Sponsored Display

Yukarıda belirtilenlere ek olarak aşağıdaki türde içerikler de Kilit Ekranı Reklamları'nda ve Sponsored Display'de (Kitleler) küresel olarak yasaklanmıştır. Kilit Ekranı Reklamları ve Sponsored Display ile ilgili diğer kısıtlamalar için lütfen 4. bölümü (Kitap Kabul Edilebilirliği) inceleyin.

 • Kişisel veya hassas konularla ilgili içerikler.
Konuma özel gereklilikler
 • Mısır: Şu içerikler yasaklanmıştır:
  • Gayrimenkul ve gayrimenkul yatırımı ile ilgili içerikler.
  • Eğitim hizmetleriyle ilgili içerikler.
  • Burçlar, falcılık, büyücülük ve benzer doğaüstü temalarla ilgili içerikler.
  • Alkol resimleri veya alkol tüketiminin tasvirlerini içeren içerikler.
 • Japonya: Yetişkinlere yönelik, müstehcen çizgi roman kapakları yasaktır.
 • Birleşik Arap Emirlikleri: Şu içerikler yasaklanmıştır:
  • Gayrimenkul ve gayrimenkul yatırımı ile ilgili içerikler.
  • Eğitim hizmetleriyle ilgili içerikler.
  • Burçlar, falcılık, büyücülük ve benzer doğaüstü temalarla ilgili içerikler.
Kitap Adı, Başlık, Özel Metin (varsa) ve Resimler

Kitap Adı, Başlık, Özel Metin veya resimler, reklamı yapılan kitapla ilgili olmalı ve bu kitabı doğru bir şekilde yansıtmalıdır. Reklamlar şunları içermemelidir:

 • ASCII ile oluşturulmuş resimler.
 • Amazon logoları, Kindle Unlimited (KU) referansları ya da "Kindle'da Ücretsiz" veya "Şimdi Ödünç Alın" benzeri ilgili iddialar.
 • Tamamen büyük harflerle veya büyük ve küçük harfler karışık şekilde yazılan metinler.
  • Amazon, reklamlarınızdaki reklam materyali standardını yüksek tutmak için Başlığın veya Özel Metnin, cümle büyük harf kuralına uygun olmasını önerir.
  • Amazon, büyük harf kullanımına yalnızca detay sayfasındaki kitap kapağı, kitabın adı, yazar veya yayıncı adı aynı şekilde biçimlendirilmişse ya da DIY (do it yourself) veya YA (young adult) gibi bilinen kısaltmalar için izin verir.
 • Duygusal olarak bunaltıcı veya sömürü niteliğindeki içerikler (örneğin, resminde üzgün bir çocuğun yer aldığı, çocuk yetiştirmeyle ilgili kitap).
 • Üç noktanın aşırı kullanımı.
  • Başlığınızda veya Özel Metninizde biri başta, biri ortada, diğeri de sonda olmak üzere en fazla üç kez üç nokta kullanabilirsiniz. Üç nokta, öncesinde veya sonrasında boşluk olmadan art arda sıralanan 3 nokta şeklinde biçimlendirilmelidir.
 • Tam veya kısmi e-posta ya da web adresleri veya telefon numaraları, etiketler, sosyal medya adresleri ya da QR kodları.
 • Tam olarak görünür olan mahrem vücut bölgeleri (ör. cinsel organlar, kadın göğsü ve kalçalar). Vücudun tüm mahrem bölgeleri giysiyle kapalı olmalıdır. Cinsel içerikli resimlerle ilgili kurallar bölümüne de bakın.
 • Eksik cümleler.
 • Yazım yanlışları veya dil bilgisi ve noktalama işareti hataları.
 • Müşterilerde aciliyet hissine yol açan baskıcı ifadeler (ör. "Kaçırmayın!", "ACELE EDİN, HEMEN ALIN").
 • Reklamın herhangi bir bölümünde bulunan fiyat veya diğer fiyatlandırma mesajları (ör. "Şimdi sadece 12.99 {{content}}quot; ya da "Şimdi yarı fiyatına satın alın").
 • Üstü örtülü veya sansürlenmiş küfürler dahil olmak üzere küfür.
 • Uygunsuz cinsel çağrışım veya rahatsız edici çift anlam içeren ifadeler.
 • Ensest romantik ilişkiyi veya reşit olmayan kişilerle romantik ilişkiyi ima eden referanslar.
 • Belirli cinsel uygulamalarla (alfa, sadomazoşizm, baskın, itaatkar veya birden fazla partnerle cinsel ilişki gibi) ilgili referanslar ya da kısaltmalar.
 • Başlıkta veya özel metinde Amazon ürünlerine ve hizmetlerine ilişkin, Marka Kullanım Kuralları ile uyumlu olmayan ve reklamın bir Amazon reklamıyla karıştırılmasına yol açabilecek şekilde sunulmaması gereken referanslar.
 • Fikri Mülkiyet sembolleri (ör. ©) dahil olmak üzere, kitabın adının bir parçası olmayan özel karakterler veya semboller.
 • "Bir" belgisiz sıfatının gereksiz kullanımı (ör. "Bir renk seçin").
 • Birden fazla veya aşırı noktalama işareti içeren cümleler (ör. "!!!" ya da "hepsi-bir-arada").
 • Kargoyla ilgili iddialar.

3.4 Yazar profil resmi ve yayıncı logosu

Bazı kitap reklamı biçimleri için müşterilerin sizi reklamveren olarak tanımlayabilmesi amacıyla yazar profil resmi veya yayıncı logosu gerekir.

Yazar profil resminiz veya yayıncı logonuz okunaklı olmalı ve şunları içermemelidir:

 • Yazar veya yayıncı adınız ya da adınızın baş harfleri veya kitap serisinin adı dışında ek metin.
 • Tam veya kısmi kitap kapakları.
 • Üst ve altında veya yan taraflarında şeritler bulunan kutu biçimleri.
 • Düzgün kesilmemiş resimler.

Yazar profil resimleri, yazar resminiz veya portreniz, yazar adınız ya da adınızın baş harfleri, kitap serisinin adı veya reklamı yapılan kitaplardan ilgili temsili bir resim olmalıdır.

Kabul edilebilir yazar profil resimlerinden ve yayıncı logolarından örnekler:

Tüm çerçeveyi dolduran yazar fotoğrafı

Yazar fotoğrafı

Yazarın tüm çerçeveyi dolduran otoportresi

Yazarın otoportresi

Yazarın, yayıncının veya kitap serisinin adı

Yazarın adı

Yazarın, yayıncının veya kitap serisinin baş harfleri

Yazarın baş harfleri

Markayı temsil eden kitap karakteri

Kitap karakteri

Markayı temsil eden kitap sembolü

Kitap sembolü

Kabul edilmeyen yazar profil resimlerine ve yayıncı logolarına örnekler:

Yazar veya yayıncı adınız ya da adınızın baş harfleri veya kitap serisinin adı dışında ek metin.

Yazar adınız dışında herhangi bir metin

Kesilmiş metinler

Kesilmiş metinler

Okunmayacak kadar küçük metinler

Okunmayacak kadar küçük metinler

Okunması çok zor metinler

Okunması çok zor metinler

Tam kitap kapakları

Tam kitap kapakları

Kısmi kitap kapakları

Kısmi kitap kapakları

Çerçevenin tamamını doldurmayan resimler

Çerçevenin tamamını doldurmayan resimler

Düzgün kesilmemiş resimler

Düzgün kesilmemiş resimler

3.5 İddialar ve ispatlama

Reklam metninizde bir iddiada bulunuyorsanız bu iddia ürün detay sayfası ile çelişmemelidir.

İddialar, ödüller veya övgüler, ürün detay sayfasında ya da gösterim tarihi ve kaynağı ile reklamda kanıtlanmalıdır. Örneğin, başlıkta "ABD'de Çok Satan" gibi bir iddia bulunuyorsa ürün detay sayfasında veya reklamda "ABD'de Çok Satan, NY Times, Mart 2020" gibi bir açıklama bulunması ve verilen tarihin 18 aydan daha yakın olması gerekir.

 • İspatlama gerektiren iddialar, ödüller veya övgüler arasında çok satan kitaplar, çok satan seriler, çok satan yazar, ödüllü kitap ve ödüllü yazar gibi ifadeler bulunur.
 • İddialar, ödüller veya övgüler yanıltıcı bir şekilde sunulmamalıdır. Örneğin, ödül bir önceki sene verilmişse reklamda "Bu yılın en iyi kitabı" iddiası bulunmamalıdır.
 • Amazon, kitap kapağında bulunan veya bir görüşle ilgili ya da objektif olarak kanıtlanamayan iddialar için ek ispatlama gerektirmez. (ör. "XXX'i beğeneceksiniz" veya "Bu kitabı okuduktan sonra enerji dolu hissedeceksiniz" gibi iddialar).

Reklamınız başka bir başlığa atıfta bulunuyorsa kitabınızın; diğer kitaptan, yazardan veya ana karakterinden üstün olduğunu belirtemez ya da ima edemez (örneğin, "[Diğer Kitabın Başlığı] ile kıyaslandığında daha sürükleyici" gibi bir ifadeyi kabul etmeyiz).

3.6 Özel resimler

Özel resimler, kitabınızı veya markanızı ilgili bağlamda ya da bir yaşam tarzı ortamında temsil eden ilgi çekici resimleri reklamınıza eklemenize olanak sağlar. Resimler açılış sayfasıyla çelişmemeli ve yüksek çözünürlüklü, kaliteli, estetik açıdan güzel olmalıdır. Resimler:

 • Düz renk veya saydam arka plan üzerinde bulunan tek ya da birden çok kitap kapağı olmamalıdır.
 • Bireysel yazar profil resmi veya yayıncı logosu ya da farklı logoların kombinasyonu olmamalıdır.
 • Seçtiğiniz kitap resimlerinden biri olmamalıdır.
 • Kalabalık, fazla sayıda, düzgün kesilmemiş veya okunaksız öğeler içermemelidir.
 • Resmin üzerinde doğal olarak bulunan metinler dışında ek metin içermemelidir.
 • Altında ve üstünde veya iki yanında boşluk olmamalıdır.

3.7 Müşteri yorumları

 • Müşteri yorumları tüm kitleler için uygun olmalıdır.
 • Birden fazla müşteri yorumu tek bir yorumda birleştirilemez.
Amazon müşteri yorumları ve yazar yorumları

Amazon Müşteri Yorumlarının ve yazar yorumlarının kullanılmasına izin verilmektedir. Yorumlar:

 • Ürün detay sayfasındaki kitap açıklaması veya editör yorumu bölümünde doğrulanabilir olmalıdır.
 • Müşteriden adıyla söz edilmemelidir.
 • Orijinal biçiminde olmalı ve değiştirilmemelidir (üç nokta ile kısaltmaya izin verilir).
 • Derecelendirme puanı veya yıldız puanları içermemelidir.
Üçüncü taraf yorumları
 • Editör yorumlarına izin verilir. Reklamda yorumların orijinal kaynağına referans verilmelidir (ör. "Harika bir kitaptı, NY Times Editör yorumu").
 • Müşteri yorumlarına izin verilmez.

3.8 Dil

Reklamın dili, reklamın görüntüleneceği ana Amazon sitesinin diliyle eşleşmelidir.

Kitap adı veya içeriği yabancı dildeyse şu koşullar geçerlidir:

 • Reklamdaki ve ürün detay sayfasındaki kitap adı, "Yazdığım Kitap (Fransızca Baskı)" veya "Un Deux Trois (Fransızca Baskı)" gibi bir dil açıklaması içermelidir.
 • Uygun olduğu durumlarda, özelleştirilebilir başlık veya özel metin, reklamın gösterileceği ana Amazon sitesinin dilinde olmalıdır.
 • Mümkün olduğu durumlarda, kitap adının yerel dildeki çevirisi kitap adında, başlıkta veya özel metinde belirtilmelidir.
Kilit Ekranı Reklamları

Kilit Ekranı Reklamları'nda kitabın dili kitap kapağında veya özel metin içinde gösterilmelidir.

3.9 Dönemsel etkinlikler

Başlığınız veya özel metniniz Cadılar Bayramı, Sevgililer Günü gibi belirli bir tek günlük tatil etkinliğine yönelik bir promosyon içeriyorsa ("Sevgiliniz için harika bir kitap mı arıyorsunuz?" gibi), bu kampanyaların tarihleri etkinlikten önceki 8 hafta içinde başlamalı ve etkinlik tarihinden sonraki 24 saat içinde ya da etkinliğe bağlı olarak sonraki makul bir süre içinde sona ermelidir.

Yılbaşı gibi birden fazla günü kapsayan dönemsel yaşam olaylarında kampanyanın olaydan sonra, 7 gün gibi makul bir süre içinde sona erdiğinden emin olun.

Kampanyayı, dönemsel etkinlik bittikten sonraki bir tarihe uzatırsanız artık geçerli olmayan mesajı kaldırıp başlığınızı veya özel metninizi değiştirmeniz gerekir.

4.0 Kitap kabul edilebilirliği

Reklamı yapılan tüm kitaplar genel bir kitleye uygun olmalı; Amazon Ads Kuralları ve Kabul Politikaları ile uyumlu olmalı; reklamların görünebileceği herhangi bir yer, reklam içeriği ve reklamveren için geçerli olan tüm yasa, kural ve yönetmeliklere uymalıdır.

Amazon'da çoğu kategorideki kitapların reklamlarına, bu politikada belirtilen içerik kısıtlamalarıyla uyumlu olmaları koşuluyla izin verilir. Tüm müşterileri samimi şekilde karşılamaya yardımcı olmak üzere bu bölümde listelenen kategoriler için ek kısıtlamalar uyguluyoruz.

4.1 Uyuşturucuyla ilgili kitaplar

Bu bölümdeki politikalar; içeriği uyuşturucular, uyuşturucu kullanımı ve uyuşturucuyla bağlantılı faaliyetlerle ilgili olan kitapları kapsamaktadır.

Reklamlarda:

 • Yasa dışı uyuşturucuların veya keyif verici maddelerin resimlerini içermemelidir.
 • Uyuşturucu bağımlılıklarını tedavi etmeye yönelik iddialarda bulunulmamalıdır.
 • Yasa dışı uyuşturucuların veya keyif verici maddelerin ve bunlarla ilgili gereçlerin tüketimi ya da kullanımı teşvik edilmemeli ya da yüceltilmemelidir.
 • Yasal veya reçeteli ilaçların kötüye kullanımı teşvik edilmemeli ya da yüceltilmemelidir.
 • Uyuşturucu ticareti teşvik edilmemelidir.
 • Yasa dışı uyuşturucuların veya keyif verici maddelerin ve bunlarla ilgili gereçlerin hazırlanması ve/veya tüketilmesi konusunda rehberlik sunmamalıdır.
Konuma özel gereklilikler
 • Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri: Resimler de dahil olmak üzere yasa dışı uyuşturucularla ilgili kitap içerikleri yasaktır.

4.2 Kumarla ilgili kitaplar

Bu bölümdeki politikalar, kumarla ilgili eğitici bilgilerin veya kumar oynama konusundaki ipuçlarının ve püf noktaların yer aldığı ve kurmaca olmayan kumar kitaplarını kapsar.

Sponsored Brands ve Sponsored Products

Kumarla ilgili kitap reklamları şu kurallara uygun olmak koşuluyla Sponsored Brands ve Sponsored Products'ta yayınlanabilir:

 • Kumar sorunu ile ilişkili davranışları tasvir etmemeli veya bu tür sorunlara atıfta bulunmamalı.
 • Kumarın riskli olduğunu veya bağımlılığa yol açtığını inkar etmemeli.
 • Kumarı teşvik etmemeli veya yüceltmemeli.
 • Oyunun sadece oynanarak kazanılacak kadar basit olduğunu ima etmemeli.
 • Kumar oynamayı sosyal, finansal veya seksüel başarı ile ilişkilendirmemeli.
 • Finansal sorunları çözmek için kumar oynamayı teşvik etmemeli.
Kilit Ekranı Reklamları ve Sponsored Display

Şu kitapların Kilit Ekranı Reklamları'nda ve Sponsored Display'de (Kitleler) gösterilmesi yasaklanmıştır:

 • Kurmaca olmayan kumar kitapları.
Konuma özel gereklilikler
 • Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri: Kumarla ilgili kitaplar yasaktır.

4.3 Siyasi kitaplar

Bu bölümdeki politikalar; seçimler, siyasetçiler veya ana teması siyaset olan kitapları kapsamaktadır.

İzin verilen kitaplar
 • Siyasi temalara sahip olan kurmaca eserler.
 • Genel olarak siyaset veya siyaset bilimi hakkında kurmaca olmayan kitaplar (ör. eski bir ABD başkanı hakkında bir tarih kitabı ya da bir siyasi partinin son 100 yıldaki evrimine ilişkin kitap).
Yasaklanmış kitaplar
 • Belirli bir siyasi adaya veya seçimle göreve gelmiş bir yetkiliye karşı kişisel saldırı içeren kitaplar.
 • Seçim dönemi sırasında: Belirli bir siyasi parti, sorun veya aday hakkındaki kitaplar.
Kilit Ekranı Reklamları ve Sponsored Display

Şu kitapların Kilit Ekranı Reklamları'nda ve Sponsored Display'de (Kitleler) gösterilmesi yasaklanmıştır:

 • Belirli bir siyasi parti, konu veya aday hakkındaki kitaplar (otobiyografiler ve hatıratlar dahil).
Konuma özel gereklilikler

Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri: Şu içerikler yasaklanmıştır:

 • Belirli bir siyasi parti, sorun veya aday hakkındaki kitaplar.
 • Geleneksel Arap kültürüne, politikalarına veya liderlerine zarar veren ya da bunları eleştiren içerikler.
 • Siyasi kargaşaların ortaya çıkmasını veya kamu düzeninin bozulmasını teşvik edebilecek içerikler.
 • Siyasi anlaşmazlıklarla veya silahlı çatışmalara ilgili içerikler.

4.4 Dini kitaplar

Bu bölümdeki politikalar, dini içeriğe sahip olan kitapları kapsamaktadır.

İzin verilen kitaplar
 • Genel olarak din hakkındaki kurmaca olmayan kitaplar.
 • Din temalı kurmaca kitaplar.
 • Ana teması belirli bir din hakkında olan, kurmaca olmayan kitaplar.
  • Anahtar kelimeler, ilgili dine özel olmalıdır.
  • Ürün hedefleme, söz konusu ürünle doğrudan ilgili olmalıdır.
Sponsored Brands, Sponsored Products ve Sponsored Display

Ürün hedefleme, tanıtılan ürünle doğrudan ilgili olmalıdır.

Kilit Ekranı Reklamları ve Sponsored Display

Şu kitapların Kilit Ekranı Reklamları'nda ve Sponsored Display'de (Kitleler) gösterilmesi yasaklanmıştır:

 • Belirli bir dine özel içeriğe sahip olan, kurmaca olmayan kitaplar (ör. kutsal metinler veya kutsal metinler hakkındaki yorumlar).
Konuma özel gereklilikler
 • Mısır: Dinlerle ilişkili sembolleri tasvir eden kitaplar da dahil olmak üzere dini kitap ürünleri yasaktır.
 • Fransa, Almanya, Hollanda, Polonya, Singapur ve İsveç: Scientology ile ilgili içerikler yasaklanmıştır.
 • Singapur: Dini içerikler konusunda, Singapur yasalarının gerektirdiği kısıtlamalar uygulanır.
 • Birleşik Arap Emirlikleri: Ateizm, paganizm ve çok tanrıcılık ile ilgili dini metinler ve içerikler yasaklanmıştır.

4.5 Aşk kitapları

Aşk kitaplarıyla ilgili reklamlarda yalnızca minimal düzeyde kışkırtıcı içerik bulunabilir. Reklamlarda çıplaklık, aleni cinsellik, cinselliği açıkça ifade eden içerik veya hassas kelimeler ve başlıklar bulunmamalıdır.

 • Resim kuralları için lütfen aşağıdaki 6.5 Müstehcen içerik bölümüne bakın.
Kilit Ekranı Reklamları ve Sponsored Display

Şunların Kilit Ekranı'nda ve Sponsored Display'de (Kitleler) gösterilmesi yasaklanmıştır:

 • Reklamın çoğunu kaplayan kısmi çıplaklık (ör. göğsü çıplak olan erkek model).
 • Normal yüksekliğin altında bulunan, açıkça görülebilen bir bel hattını içeren kısmi çıplaklık.
Konuma özel gereklilikler
 • Mısır: Kısmi çıplaklık bulunan, cinsel temas tasvirleri içeren ve cinsel olarak tahrik edici olan resimler yasaktır.
 • Japonya ve Birleşik Arap Emirlikleri: Kısmi çıplaklığın ve kışkırtıcı içeriklerin kullanılması yasaktır.

4.6 Kişisel gelişim kitapları

Bu bölümdeki politikalar, hassas veya kişisel bir içeriğe sahip olan kitapları kapsamaktadır. Şu kitap kategorilerinin, Kilit Ekranı Reklamları'nda ve Sponsored Display'de (Kitleler) gösterilmesi yasaklanmıştır.

Diyet ve zayıflama

Kilo yönetimi, zayıflama veya kilo ile ilgili diğer konulara atıfta bulunulan ya da bu konulara odaklanılarak pazarlanan kitaplar.

Finansal talihsizlik

Finansal başarısızlık (veya finansal sorunları çözeceği iddiası üzerinden pazarlanıyorsa finansal başarıyla ilgili kitaplar), iflas ve kariyer değişikliği ile ilgili kitaplar.

Sağlık sorunları

Cinsel işlev bozukluğu, kronik hastalık, zihinsel veya fiziksel hastalıklar, bağımlılık ve bağımlılıktan kurtulma gibi kişisel sağlık sorunlarıyla ya da idrar kaçırma ve kaygı bozukluğu gibi diğer hassas durumlarla ilgili kitaplar.

Kişisel yaşamdan olaylar

İlişkiler ve ebeveynlikle ilgili sorunlar, hamilelik, flörtleşme konusundaki başarı veya başarısızlık, evlilik, boşanma ve yaşamla ilgili diğer kişisel ya da talihsiz olaylarla (ör. yas tutma ve keder) ilgili kitaplar.

Sponsored Brands, Sponsored Products ve Sponsored Display

Ürün hedefleme, tanıtılan ürünle doğrudan ilgili olmalıdır.

4.7 Zayıflama kitapları

Reklamlarda müşteriye doğrudan hitap edilmemelidir (ör. "Fazla kilonuz mu var?") veya şunlar da dahil olmak üzere gerçekçi olmayan ya da abartılı iddialarda bulunulmamalıdır:

 • Müşterilerin kalori kontrollü bir diyet veya egzersiz programı izlemeden yalnızca kitabı okuyarak kilo verebileceği iddiası.
 • Sonuçların herkes için aynı veya kalıcı olacağı iddiasında bulunulmamalıdır.
 • Belirli bir sürede belirli miktarda kilo verileceği iddiası.
 • Müşterinin beslenmesinden bağımsız olarak ürünün çok kilo verdireceği iddiası.
Sponsored Brands, Sponsored Products ve Sponsored Display

Ürün hedefleme, tanıtılan ürünle doğrudan ilgili olmalıdır.

Kilit Ekranı Reklamları ve Sponsored Display

Birincil amacı kilo vermeyi teşvik etmek olan kitapların Kilit Ekranı Reklamları'nda ve Sponsored Display'de (Kitleler) gösterilmesi yasaktır.

5.0 Hedefleme kuralları

Reklamlar; mesaj, resimler veya diğer yöntemler yoluyla çocukları hedeflememeli ya da çocuklara hitap etmemelidir.

Reklamlarınızda hedeflenen anahtar kelimeler veya ürünler, tanıtılan ürünle ilgili olmalıdır. Reklamlarda, müşteriler açısından saldırgan, hassasiyetlerin gözetilmediği veya sakıncalı bir alışveriş deneyimine yol açabilecek anahtar kelimeler ya da ürünler hedeflenmemelidir.

Örneğin:

 • Kilo verme, tıp, din ve kişisel gelişim gibi hassas veya kişisel içeriğe sahip kitaplarda, yalnızca tanıtılan kitapla doğrudan ilgili anahtar kelime veya ürün hedefleme kullanılabilir.

6.0 Resim ve video kuralları

Reklamlarınızdaki resim ve video içerikleri için yukarıdaki gerekliliklere ek olarak şu içerik kuralları da geçerlidir.

6.1 Resim kalitesi

 • Resimde kenarlık varsa bu kenarlık eşit şekilde dağıtılmış olmalıdır.
 • Resimler yüksek kaliteli, profesyonel ve görsel olarak çekici olmalıdır.
 • Kilit Ekranı resimleri 0,6 ile 1 arasında bir genişlik:yükseklik oranına sahip olmalıdır.
 • Resim, tanıtılan kitabın 2 boyutlu bir temsili olmalıdır.
 • Resimde yalnızca minimal ölçüde metin olabilir.

6.2 Video kuralları

Video materyali gereklilikleri
Lütfen videonuzun şu kurallara uygun olduğundan emin olun:

 • Altında ve üstünde veya iki yanında boşluk olan biçimler: Video içeriğinin herhangi bir tarafında çubuk şeklinde boşluk bulunmamalıdır.
 • Videoların başında veya sonunda boş ya da siyah karelere izin verilmez.

İçerik kuralları
Videolar genel kitlelere uygun olmalı ve yazar adınızı veya resminizi, yayıncı logosunu ya da tanıtılan yazarın, yayıncının veya kitabın açıkça yansıtıldığı bir kitabı içermelidir. Videolar politikalarımızla uyumlu olmalıdır.

Sponsored Brands video reklamları otomatik olarak oynatılır, video sesi kapalı olarak başlar ve sesi, müşteri tıkladığında açılır. Bu nedenle, kolay anlaşılabilen ve sessiz şekilde de ilgi çekici olan videolar kullanmanızı öneririz.

Sesi olmayan videolar da kabul edilmektedir. Ancak:

 • Müşteriler videoda ses olmadığını anlayabilmelidir. Örneğin, reklamda "ses içermez" mesajının görüntülendiği bir sorumluluk reddi yer almalıdır veya konuştuğu görülen bir karakter olmamalıdır.
 • Müşteriler videoyu ses olmadan anlayabilmelidir.

Açıklamaların veya alt yazıların bulunması kesinlikle tavsiye edilir.

Videodaki ses ve tüm metinler videonun görüntülendiği konumun ana dilinde olmalıdır.

Video biçimi ve kalitesi
İyi bir müşteri deneyimi sunabilmek için reklamlarınızdaki videolarda şunlar bulunmamalıdır:

 • Bulanık, net olmayan veya tanınmayan görseller.
 • Reklam şablonlarının (ör. Sponsorlu etiketi veya sesi kapat düğmesi) okunaklılığını bozan reklam materyalleri. Daha fazla bilgi için lütfen Güvenli Video Bölgesi şablonlarımızı inceleyin.
 • Amazon'dakiler dahil olmak üzere müşteri yorumları (yıldız puanları dahil).
 • Fırsatlar, indirimler veya diğer tasarruf promosyonları.
 • Dikkat dağıtıcı resimler (ör. yanıp sönen, dönen, hızlıca yanıp sönen, titreşen öğeler veya metinler ya da yüksek kontrastlı geçişler).
 • Dikkat dağıtıcı, tiz, beklenmeyen, şiddet içerikli ve kulak tırmalayan sesler. Ses düzeyindeki ani değişiklikler, alışılmadık derecede tiz sesler veya beklenmeyen ya da içerikle ilgili olmayan sesler buna dahil olabilir.
 • Okunaksız metinler.
 • Düşük ses kalitesi (ör. parazitli, cızırtılı, boğuk mesajlar veya düşük seviyedeki sesler; hızlı, duyulamayan, net olmayan ya da tanınmayan sesler).
 • Düşük video kalitesi ve düşük çözünürlük.
 • Müşterinin tıklamasını veya alışveriş yapmasını sağlamak için baskı yapan, saldırgan ya da aciliyet belirten dil kullanımı.

6.3 Alkol, tütün ve uyuşturucu

Kitap kapaklarında, resimlerde ve videolarda alkol, tütün, uyuşturucu ürünlerinin veya uyuşturucu gereçlerinin kullanımı gösterilemez.

Reklamlarda alkol, tütün ve uyuşturucu kullanımı teşvik edilmemeli veya yüceltilmemelidir.

Konuma özel gereklilikler
 • Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri:
  • Alkol resimlerinin kullanılması yasaktır.
  • Uyuşturucu ve ilgili ürünlerin resimlerinin kullanılması yasaktır.

6.4 Silahlar

Silahlara; ateşli silahlar, kılıçlar, arbaletler ve doğal olarak şiddetle ilişkilendirilen diğer nesneler dahildir.

Reklamlarda askeri teçhizat ve araçların (tanklar, savaş uçakları, helikopterler vb.) resimleri bulunabilir.

Silahlar (gerçekçi görünen veya görünmeyen ateşli silahlar, kılıçlar, yaylar, oklar vb.) şu durumlarda gösterilmemelidir:

 • Müşteriye doğrultulmuş şekilde.
 • Reşit olmayan bireyin kullandığı veya bu kişinin yanında kullanılan silahlar.
 • Dehşet verici şekilde (ör. kanla kaplı olarak) sergilenen silahlar.
 • Şiddet içeren durumlarda gösterilen ve tehditkar bir şekilde kullanılan silahlar (ör. başka bir karakterin yaralanırken gösterilmesi).
 • Bir karaktere doğrultulmuş şekilde.
Kitap resmi
Konuma özel gereklilikler
 • Mısır, Birleşik Krallık ve Birleşik Arap Emirlikleri:
  Kilit Ekranı Reklamları: Yukarıdaki kısıtlamalara ek olarak bıçaklar ve kılıçlar dahil olmak üzere bıçaklı silahların resimleri yasaklanmıştır.

6.5 Müstehcen içerik

Bu bölümdeki politikalar hem insan hem çizgi film resimleri için geçerlidir.

Şu içerikler tüm reklamlarda yasaklanmıştır:

 • Vücudun göğüs veya kalça gibi bölgelerine gereksiz biçimde dikkat çeken reklamlar.
 • Reşit olmayan kişilerin cinsel ima içeren durumlarda gösterilmesi.
 • Tam olarak görünür olan mahrem vücut bölgeleri (ör. cinsel organlar, kadın göğsü ve kalçalar).
  • Reklamlar, tanıtılan ürün veya hizmet açısından makul ve ilgili olması koşuluyla yarı açık kıyafetler (herhangi bir mahrem bölgeyi göstermeyen ya da hatlarını belirginleştirmeyen veya hassas bölgeleri cinsel olarak uyarıcı hâle getirmeyen çıplak tenli modeller) içerebilir. Örneğin, bikini promosyonunda bikini giymiş bir kadın resmi kullanılabilir ancak aynı resim bir arabayı tanıtmak için kullanılamaz çünkü bikinili kadın ve araç birbiriyle ilgili değildir.
 • Sütyen askısını indirmek veya iç çamaşırını çıkarmak gibi cinsel ima içeren soyunma eylemlerini gösteren resimler.
 • Çorap, jartiyer gibi cinsel bağlamda kullanılan iç çamaşırları giymiş şekilde veya kırbaç ve zincir gibi gereçler ile birlikte gösterilen modeller.
 • Kışkırtıcı kucaklaşmalar veya duş ya da yatak gibi kışkırtıcı bir ortamda gösterilen kucaklaşmalar.
 • Şehvetli veya seksüel olarak tutkuyu gösteren yüz ifadelerinin yanı sıra bacakların ayrılması ya da kalçanın vurgulanması gibi, seksüel olarak müstehcen bir pozisyona benzeyen veya seksüel aktiviteyi ima eden (kıyafetli ya da kıyafetsiz olarak) pozlar.
 • Metin, resim veya video ile cinsel imada bulunma.
Konuma özel gereklilikler
 • Mısır: Resimler müstehcen olmamalı ve cinsel olarak tahrik edici içerikler barındırmamalı veya kısmi çıplaklık içermemelidir.
 • Birleşik Arap Emirlikleri:
  • Çıplaklık: Resimler müstehcen olmamalı ve cinsel olarak kışkırtıcı içerikler barındırmamalıdır.

Kabul edilebilir olan ve kabul edilmeyen kitap kapaklarına örnekler

Kabul edilebilir olan ve kabul edilmeyen kitap kapaklarına örnekler
Kilit Ekranı Reklamları ve Sponsored Display

Kindle e-kitap okuyucuların veya Fire tabletlerin, reşit olmayan kişiler de dahil olmak üzere evdeki tüm bireyler tarafından kullanılabilen ortak cihazlar olması nedeniyle, Amazon bu cihazlarda reklam içeriği için daha yüksek bir standart uygular.

Yukarıdakilere ek olarak Kilit Ekranı veya Sponsored Display (Kitleler) reklamlarında şunlar gösterilmemelidir:

 • Reklamın çoğunu kaplayan kısmi çıplaklık (ör. göğsü çıplak olan erkek model).
 • Normal yüksekliğin altında bulunan, açıkça görülebilen bir bel hattını içeren kısmi çıplaklık.
 • Görsel olarak etkileyici resimler ya da metinler (yalnızca Kilit Ekranı reklamları).