Oyuncaklar kategorisindeki en iyi reklamverenlerin Amazon'da büyümeyi artırmak için kullandığı 2 taktik

Yazan: Andrew Holsopple, Analiz ve Medya Yöneticisi

Detay sayfası sayfa görüntüleme sayısı ve markaya yeni müşterilerde önceki yılın aynı dönemine göre elde ettikleri büyümeye dair analizleri bulmak için Amazon'un mağazasındaki Oyuncaklar kategorisinde bulunan 1.400'ün üzerinde markayı inceledik.

Yazıda öne çıkanlar:

Bu araştırmada, 2020 yılında ABD'de Oyuncaklar kategorisinde bulunan 1.400'den fazla markayı analiz ettik. Oyuncaklar kategorisi, yapı, oyunlar, figürler ve koleksiyon ürünleri, resim ve el işi ürünleri, bebekler için oyuncaklar ve arabalar gibi ürünler satan markaları içeriyor. Yıllık detay sayfası görüntüleme sayısı büyüme oranı ve yıllık markaya yeni müşteri büyüme oranından oluşan birleşik bir puan oluşturduk. Daha sonra, birleşik puanı artırmaya yardımcı olan en iyi reklamcılık ve perakende satış stratejilerini makine öğrenimi algoritmalarıyla belirledik.

Yıllık detay sayfası görüntüleme sayısı büyüme oranını ve yıllık markaya yeni müşteri büyüme oranını geliştirmek isteyen reklamverenlerin şunları yapması önerilir:

Verilerimizi nasıl topladığımız hakkında daha fazla bilgi için, bu makalenin sonundaki Metodoloji bölümüne bakın.

1. Oyuncak kategorisinde en iyi performansa sahip reklamverenler kesintisiz Sponsored Display ve Sponsored Products kampanyaları yayınlıyor

Analizler

Öneriler

Kesintisiz kampanyalar yayınlarken şunları yapmanızı öneririz:

  • Anahtar kelime kapsamı: Huninin daha üst katmanlarındaki yeni kitlelere erişmenize yardımcı olacak kategori anahtar kelimeleri kullanın ve arından dönüşüm elde etmek için markalı anahtar kelimeler kullanın.
  • Sezonluk Sponsored Brands bütçeleri: Müşterilerin gezinme ve satın alma davranışlarında yıl içinde iniş ve çıkışlar görüldüğünden bütçeleri bu hareketlerle eş zamanlı olacak şekilde ayarlamak, yatırım getirisini (ROI) en üst düzeye çıkarmanıza yardımcı olur. Analizlerimiz, Oyuncaklar kategorisindeki en iyi performans gösteren markaların Amazon alışveriş etkinlikleri sırasında Sponsored Brands kullanımını artırdığını gösteriyor.
  • Tanıtılan ASIN'leri çok sık değiştirmeyin: Keşif ve ilgi düzeyine katkıda bulunmak üzere, sağladığınız desteğin etkili olması için yeterli sürenin geçmesini bekleyin ve tanıtılan ASIN'leri çok sık (ör. günlük veya haftalık olarak) değiştirmeyin.

2. Oyuncak kategorisinde en iyi performansa sahip reklamverenler, Amazon alışveriş etkinlikleri sırasında Sponsored Display ve Sponsored Brands desteğini artırıyor

Analizler

Oyuncak kategorisinde en iyi performansa sahip reklamverenlerin %100'ü, Amazon etkinlikleri sırasında Sponsored Brands reklam gösterimleri, %61'i ise Sponsored Display reklam gösterimleri sunmuştur. Analizlerimiz, gösterim sunmanın yanı sıra müşterilerin zaman geçirdiği her yerde Amazon DSP kampanyaları kullanan markaların daha yüksek oranda markaya yeni müşteri büyümesi elde ettiğini göstermektedir.

Öneriler

Amazon alışveriş etkinlikleri sırasında reklam verirken göz önünde bulundurulması gereken bazı noktalar vardır:

  • Müşteriler Amazon'a ürünleri araştırmak, değerlendirmek ve satın almak için gelirler. Genellikle Amazon alışveriş etkinlikleri öncesinde etkileşimi artırırlar ve etkinlik ertesinde de etkileşimi sürdürürler. Tatil sezonun boyunca genellikle Ekim sonu ve Kasım başından itibaren araştırma yapmaya başlarlar, bu araştırma Gülümseten Cuma ve Siber Pazartesi arasındaki hafta sonunda zirveye ulaşır ve Aralık sonuna kadar etkileşim kurmaya devam ederler. Bu nedenle reklamverenlerin, ön paketler aracılığıyla müşterilerle erkenden etkileşim kurması ve potansiyeli en üst seviyeye çıkarmak için yeniden pazarlama kullanması önerilir.
  • Reklamverenler, Amazon alışveriş etkinlikleri sırasında ürün satın alma olasılığı en yüksek olan müşterilere erişmek için kitle segmentlerini kullanabilir.
  • Reklamverenler Sponsored Display'i ve Amazon DSP'yi müşterilerin zaman geçirdiği her yerde kullanabilir.

Metodoloji

Öncelikle, 30'tan fazla medya ve perakende satış özelliği içinde birleşik puanı artırmaya yardımcı olan özelliklerin listesini belirlemek için denetlenen bir model kullandık. Daha sonra, bu özellik listesini kullanarak reklamverenler/markalar üzerinde küme analizi gerçekleştirdik. Böylece aynı kümedeki reklamverenler/markalar, reklam ve perakende satış özellikleri açısından aynı, farklı kümelerdekiler farklı oldu. Bu özellikler X1, X2, ....Xn biçimindedir. (Özellikler görselde kabarcık olarak gösterilir.)
Makine öğrenimi algoritmaları 4 küme döndürdü. Bu 4 kümeyi başarı istatistiklerine göre sıraladık. En üstte ve en altta yer alan kümeleri ve bunların arasındaki farkları karşılaştırdık. Markaya yeni müşteri ve GV büyümesi performanslarında farklılık gösteren temel özellikleri tespit ettik.

Kümeleme nasıl işliyor?
Yıllık detay sayfası görüntüleme sayısı büyüme oranına dayalı ikili bir birleşik puan oluşturduk ve sonra hangi özelliklerin ve bu özelliklerin hangi ağırlıklarla ilgili etiketlere ilişkin en iyi şekilde tahmin sunabildiğini belirlemek için bir XGBoost sınıflandırıcısı uyguladık. Bunu yaparken reklamcılık ya da perakende satış eylemlerini; reklam ürünü kullanım yoğunluğu ve karışımı, reklam desteğinin zamanlaması, hedefleme taktikleri, reklam materyalleri ve yerleştirmeler, müşteri yorumu sayıları ve derecelendirmeleri, kaliteli ürün sayfalarına sahip ürünlerin yüzdesi ve reklamlarda tanıtılan ürün türleri gibi özellikler olarak değerlendirdik.

Ardından, yukarıda belirtilen tanımlanmış özellikleri ve ağırlıkları kullanarak, reklamverenleri kümeler hâlinde sınıflandırmak için bir k-medoid kümeleme algoritması uyguladık. Reklamverenleri birleşik puanlarının bileşenlerine göre değil eylemlerine göre sınıflandırdığımızı unutmayın. Son olarak, son kümeleri yüksekten düşüğe doğru birleşik puanlarına göre sıraladık.