Amazon'da markanızın bilinirliğini ve değerlendirmesini artırma

Yazan: Medya ve Analiz Yönetici Yardımcısı Jess Chen ile Teknik Yazar Ashton Brown

Dünya genelinde Amazon'da Ev kategorisinden 6.400'ün üzerinde markanın yer aldığı 2020-2021 tarihli bu araştırmada, yüksek ve düşük performans gösteren reklamverenlerin reklam stratejilerini karşılaştırmak için Marka İstatistikleri'ni kullanıyoruz. Amazon'un mağazasında bilinirliği ve değerlendirmeyi artırarak, reklamverenlerin önceki yıla kıyasla daha fazla markaya yeni müşteri çekebilmek için kullanabileceği, eyleme dönüştürülebilir analizler elde ediyoruz.

Yazıda öne çıkanlar:

Haziran 2020-Eylül 2021 arasında yaptığımız bu araştırmada, Dünya genelinde Ev kategorisinden 6.400'ün üzerinde markayı analiz ettik. Ev Kategorisi Banyo ve Çamaşır, Ev Ortamı, Ev Dekoru, Ev Depolama gibi ürünleri satan markaları içerir. Analizlerimizi gerçekleştirmek üzere, Ev kategorisindeki reklamverenleri bilinirlik ve değerlendirme Marka İstatistikleri açısından en yüksek başarıyı gösterenleri birinci küme ve en düşük başarıyı gösterenleri dördüncü küme olacak şekilde dört kümeye ayırdık.

Analizlerimiz, Ev kategorisindeki en iyi performans gösteren reklamverenlerin (Birinci Küme) her yıl 1,47 kat daha yüksek Marka İstatistikleri bilinirlik artışı oranına ve düşük performans gösteren reklamverenlere (Dördüncü Küme) kıyasla her yıl 1,59 kat daha yüksek Marka İstatistikleri büyüme oranına sahip olduğunu gösteriyor.

En iyi performans gösterenler

1,5 kat

Daha yüksek marka bilinirliği (önceki yıla kıyasla)

1,6 kat

Daha yüksek marka bilinirliği (önceki yıla kıyasla)

Reklamverenlere eyleme dönüştürülebilir analizler sunmak amacıyla, yıldan yıla birleşik bir Marka İstatistikleri bilinirlik ve Marka İstatistikleri değerlendirme başarı puanı oluşturduk. Daha sonra, birleşik puanı artırmaya yardımcı olan en iyi reklamcılık ve perakende satış stratejilerini makine öğrenimi algoritmalarıyla belirledik.

Bu makalede, Ev kategorisinde en yüksek performans gösteren reklamverenler (Birinci Küme) ile Ev kategorisinde düşük performans gösteren reklamverenlerin (Dördüncü Küme) her temel özelliği veya stratejiyi ne derecede benimsediğine dair ölçümlere dayanarak temel özellikler ya da stratejilere ilişkin analizler ve en iyi uygulamalar sunulmaktadır.

Bu araştırmayı nasıl yaptığımız hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu makalenin sonundaki Metodoloji bölümüne bakın.

En iyi performans gösterenlerin %90'ı mevcut Store'ları başlatırken veya sürdürürken düşük performans gösterenlerin %0'ı bunu yaptı

Marka değerlendirmesini ve marka bilinirliğini desteklemeye yönelik önemli bir yöntem Stores'u kullanmaktır. Stores, müşterilere markanın hikayesi ve misyonunun yanı sıra bir markanın tüm ürünlerini görüntüleyebilecekleri tek bir yer sunar. Gözlenen süre boyunca, en iyi performans gösterenlerin %90'ı Amazon'da bir Store başlatırken veya mevcut bir Store'u sürdürürken Ev kategorisindeki düşük performans gösteren markaların %0'ı Store başlattı ya da sürdürdü.

Store başlatan veya mevcut bir Store'u sürdüren markaların yüzdesi

%90

En iyi performans gösterenler

%0

Düşük performans gösterenler

En iyi performans gösterenlerin %100'ü Sponsored Brands video reklam materyallerini kullanırken düşük performans gösterenlerin %0'ı bunu yaptı

En iyi performans gösterenlerin kullandığı marka bilinirliğinin ve marka değerlendirmesinin oluşturulmasına yardımcı olan ikinci bir yöntem, kampanyalarında Sponsored Brands videosu kullanmalarıdır. Ev kategorisinde en iyi performans gösteren reklamverenlerin %100'ü, düşük performans gösterenlerin %0'ına kıyasla, Sponsored Brands videosu kullanmaya başladı.

Sponsored Brands video reklam materyalini kullanan markaların yüzdesi

%100

En iyi performans gösterenler

%0

Düşük performans gösterenler

Sponsored Brands videosunu kullanırken göz önünde bulundurulması gereken hususlar

  • Ürünleri öne çıkarın: Reklamı yapılan ürünleri daha iyi tanıtmak ve Sponsored Brands videosundan en iyi şekilde sonuç elde etmek için ürünlerin videolarda görüntülendiğinden emin olun.
  • Önemli mesajları açık ve net bir şekilde iletin: Ekran üzerindeki metin, kitlelerin markayla ve marka mesajıyla bağlantısını sürdürmesi için başka bir basit yöntemdir. Müzikler isteğe bağlıdır çünkü aynı etki net bir mesajla da elde edilebilir.
  • Videoları kısa tutun ve hedefe odaklayın: 15-30 saniyelik video uzunluğu idealdir. Ayrıca, reklamverenler müşterilere açık ve net bir mesaj sunmak için birkaç önemli noktaya odaklanmalıdır.

En iyi performans gösterenler Sponsored Brands kesintisiz kampanyalarını düşük performans gösterenlerden 5 kat daha uzun süre yayınlandı

Marka İstatistikleri kullanılarak tanımlanan diğer bir analiz, Sponsored Brands kullanılırken kampanya uzunluğudur. En iyi performans gösterenler Sponsored Brands kesintisiz kampanyalarını ortalama 235 gün boyunca yayınlarken düşük performans gösterenler yalnızca ortalama 47 gün yayınladı.

Sponsored Brands kesintisiz kampanya günlerinin sayısı

235

En iyi performans gösterenler

47

Düşük performans gösterenler

Marka bilinirliği ve değerlendirme düzeyinin yıl boyunca yüksek kalmasını sağlamaya yardımcı olmak için reklamverenlerin Sponsored Brands kesintisiz kampanyalarını yılın tamamında kullanmasını öneririz. Ayrıca, reklamverenler süreyi artırmanın performansa etkisini test etmek için kampanyalarını önerilen minimum değerden daha uzun süre yayınlamayı düşünebilir.

ABD'de en iyi performans gösterenler Sponsored Display kesintisiz kampanyalarını düşük performans gösterenlerden 1,9 kat daha uzun süre yayınlandı

Sponsored Brands ile benzer şekilde, analizlerimiz Sponsored Display'in, düşük performans gösterenlerin ortalama 135 gün yayınlamasına kıyasla, ortalama 259 gün Sponsored Display kesintisiz kampanyalarını yayınlayan en iyi performans gösterenler (yalnızca ABD verileri) olarak kalmasına daima yardımcı olabileceğini gösteriyor.

Sponsored Display kesintisiz kampanya günlerinin sayısı

259

En iyi performans gösterenler

135

Düşük performans gösterenler

Marka bilinirliği ve değerlendirme düzeyinin yıl boyunca yüksek kalmasını sağlamak için reklamverenlerin Sponsored Display kesintisiz kampanyalarını yılın tamamında kullanmasını öneririz. Ayrıca, reklamverenler süreyi artırmanın performansa etkisini test etmek için kampanyalarını önerilen minimum değerden daha uzun süre yayınlamayı düşünebilir.

Sonuç

Analizimizde görüldüğü gibi, Marka İstatistikleri ile birlikte, Ev kategorisindeki reklamverenlerin bilinirliği ve değerlendirmeyi artırmaya yardımcı olmak için kullanabileceği dört taktik belirledik: (1) ürünleri sergilemek için Store başlatmayı düşünün, (2) ürünleri dinamik olarak tanıtmak üzere Sponsorlu Brands videosunu kullanmaya başlayın, (3) Sponsored Brands kesintisiz kampanyalarını en az 235 gün ve Sponsored Display kampanyalarını en az 259 gün yayınlamayı düşünün.

Metodoloji

Öncelikle, 16 medya ve perakende satış özelliği içinde birleşik puanı artırmaya yardımcı olan özelliklerin listesini belirlemek için denetlenen bir model kullandık. Özellikle şunları içeren başarı istatistikleri paketi oluşturmak için beş adımlı bir süreç izledik: Marka İstatistikleri bilinirlik ve Marka İstatistikleri değerlendirme. Ardından, makine öğrenimi algoritmalarıyla başarı istatistiklerini artırmaya yardımcı olan en iyi reklamcılık ve perakende satış stratejilerini belirledik.

  • Markaları seçme: Haziran 2020-Eylül 2021 arasında yaptığımız bu araştırmada, Amazon'da Ev kategorisinden 6.482 markayı analiz ettik.
  • Başarı istatistiğinin oluşturulması: Yıldan yıla birleşik bir Marka İstatistikleri bilinirlik ve Marka İstatistikleri değerlendirme başarı puanı oluşturduk. Daha sonra, birleşik puanı artırmaya yardımcı olacak en iyi reklamcılık ve perakende satış stratejilerini makine öğrenimi algoritmalarıyla belirledik.
  • Etkili reklam veya perakende satış eylemlerini belirleme: Daha sonra özellik ağırlıkları atamak için Pearson Correlation ve XGBoost kullanıyoruz. Daha sonra, bu özellik listesini kullanır ve markalar arasında küme analizi gerçekleştiririz. Böylece aynı kümedeki markalar, reklam ve perakende satış özellikleri açısından aynı, farklı kümelerdekiler farklı oldu. Bu nitelikler, Sponsored Products/Sponsored Brands/Sponsored Display aktifliği, anahtar kelime hedefleme gibi Sponsored Brands hedefleme, hedefleme hükümleri gibi Sponsored Display hedeflemesi, yorumlar ve ortalama puan gibi perakende özellikleri ve Sponsored Brands video ürün koleksiyonu ve özel resim gibi Sponsored Brands kampanyası reklam materyali biçimi.
  • Markaları gruplandırma: Kampanyaları başarı metriklerine göre gruplandırdık ve dört kümeye ayırdık. 16 reklam eyleminden yararlanarak başarı istatistikleri üzerindeki etkilerini analiz ettik.
  • Gruplandırılan markaların karşılaştırılması: En iyi performans gösteren markaların (Birinci Küme), düşük performans gösteren markalara (Dördüncü Küme) kıyasla Marka İstatistikleri bilinirlik ve Marka İstatistikleri değerlendirmesini iyileştirmek için kullandığı veya kullanmadığı stratejiler belirlendi.