Kılavuz

Temel Performans Göstergeleri (KPI'lar)

Temel performans göstergesi (KPI), belirli iş hedeflerinin ve amaçlarının performansını veya ilerlemesini ölçen ölçülebilir bir istatistiktir. Yaygın KPI'lar arasında gelir, müşteri memnuniyeti, müşteri yaşam boyu değeri (CLV) ve dönüşüm oranı (CVR) ile reklam harcamasının getirisi (ROAS) vardır.

Ürünlerinizi sergilemek ve kampanyalar oluşturmak için Amazon Ads'i kullanmaya başlayın.

Sınırlı deneyim yaşıyorsanız Amazon Ads tarafından yönetilen hizmetleri talep etmek için bize ulaşın. Bütçe minimumları geçerlidir.

Ölçümün markanızın etkisini anlamanıza nasıl yardımcı olabileceğini öğrenin.

Amazon Marketing Cloud (AMC) size kampanya ölçümü, analizi ve optimizasyonu sağlar.

Temel performans göstergesi (KPI) nedir?

Temel performans göstergesi (KPI), iş hedeflerinizi sayısal hâle getirmenize ve bu hedeflere yönelik ilerlemenizi ölçmenize yardımcı olan bir istatistik türüdür. Adından da anlaşılacağı gibi, KPI'lar işletmeniz için en önemli ve temel sonuçları ölçer. Üst düzey stratejik hedeflerinize doğru ilerlemenizi takip etmenizi sağlar.

KPI'lar neden önemlidir?

Temel performans göstergeleri, işletmenizin başarısını kısa, öz ve ölçülebilir bir şekilde değerlendirmenin en iyi yollarından biridir. KPI'lar, işletmenizin tanımladığınız başarı kriterlerine doğru ilerleme kaydedip kaydetmediğini görmeniz açısından bir yol sunar.

Önceliğiniz ister marka sadakati ister satış büyümesi, kar marjı, müşteri memnuniyeti veya başka bir şey olsun, doğru KPI'lar bu öncelikleri ve ilerlemenizi anlamlı bir şekilde yakalayan istatistikler etrafında belirlenir.

KPI'lar olmadan veya yanlış KPI'lara odaklandığınızda, hedeflerinize ulaşmak açısından verimsiz bir stratejiye için çaba harcıyor olabilirsiniz. Aslında doğru sonuçları vermeyen ve hatta sizi yanlış yönlendiren istatistiklere odaklanıyor olabilirsiniz. Örneğin, amacınız müşteri edinmekse site trafiği veya video görüntülemeleri gibi marka bilinirliği istatistiklerini takip etmek, odağınızı yanlış performans alanlarına kaydırabilir.

Çalışanlarınız ve iş liderleriniz için KPI'ların önemini göz ardı etmeyin. Ekibiniz stratejik kararlar alarak ve öncelikleri belirleyerek belirli hedeflere ulaşmaya çalışırken, adımlarının temel stratejilerle bağlantısını ölçmeye yardımcı olmak için KPI'ları kullanabilir. Bu, bireylerin işteki rollerinin önemini anlamalarına yardımcı olarak çalışan bağlılığını olumlu yönde etkileyebilir.

KPI türleri

Birden fazla KPI türü vardır ve sizin için doğru KPI'lar işinizin doğasına ve önceliklerine bağlıdır. Bu nedenle olası tüm KPI'ları içeren bir liste oluşturmanın yolu yoktur. Bunun yerine, aşağıdaki 12 kategori size farklı KPI'ları gösterir. Bunların 12 ayrı kategori olmadığını, KPI'ların nasıl işlediğine dair çeşitli yolları gösteren ve size kendi kategorinizi oluşturmanız ve seçmeniz için bir çerçeve sunabilecek 12 tanımlayıcı olduğunu unutmayın.

 • Nicel KPI'lar: Bu ilk iki kategori, diğer 10 kategori ile örtüşebilen geniş sınıflandırmalardır. Nicel göstergeler, iş performansının nesnel, sayısal tabanlı yönlerini ölçer. Aklınıza hemen üç aylık satışların sayısı veya müşteri yaşam boyu değeri gibi finansal KPI'lar gelebilir ancak buna tıklama oranı, sosyal medya takibi ve e-posta açılma oranı gibi pazarlama rakamları da dahildir. Nicel KPI'lar ayrıca çalışan devir hızı veya elde tutma oranı gibi şirket içi performans istatistikleri için de geçerlidir.
 • Nitel KPI'lar: Nitel göstergeler, müşteri yorumları ve çalışan memnuniyeti gibi sayısal olmayan performansı ifade eder. Bu ölçümler genellikle görüş veya yoruma dayanır ve nicel göstergeler gibi net nesnel veriler değildir. Bununla birlikte, bu alanlarda performansı ölçmenin yollarını yine de bulabilirsiniz ve bulmalısınız. Örneğin, müşteri yorumlarında müşterilerden 1'den 5'e kadar bir puan vermelerini isteyebilir ya da yazılı yorumları olumlu veya olumsuz olarak kategorize ederek olumlu yorum yüzdenizi takip edebilirsiniz.
 • Öncü KPI'lar: Öncü göstergeler, trendlere dayalı olarak gelecekte neler olacağını tahmin etmenize yardımcı olur. Yukarıdaki müşteri yorumları örneğinde, müşteri kaybı için potansiyel bir öncü gösterge olarak puan düşüşüne bakabilirsiniz.
 • Geriden Gelen KPI'lar: Geriden gelen göstergeler, hâlihazırda gerçekleşmiş olan performansı izler, böylece ilerlemeyi izleyebilir ve eğilimleri fark edebilirsiniz. Örneğin, ürünlerinizden birini tanıtmak için bir görüntülü reklam kampanyası yayınlarsanız, geriden gelen KPI'nızı zaman içinde ürün satışlarındaki artış olarak belirleyebilirsiniz.
 • Girdi KPI'ları: Girdi göstergeleri, bütçe, ekipman ve personel dahil olmak üzere istenen sonuçları elde etmek için kullanmanız gereken kaynakları izlemenize yardımcı olur.
 • Çıktı KPI'ları: Girdi göstergelerinin diğer tarafında, girdilerin getirdiği sonuçları izleyen çıktı göstergeleri bulunur. Çağrı merkezinizde ek personel işe almak girdi olabilir ve sonuç olarak müşteri bekleme süresinde bir azalma bekleyebilirsiniz.
 • Süreç KPI'ları: Süreç göstergeleri, işletmenizin işleyişinin etkinliğini ve verimliliğini ölçmenizi sağlar. Örneğin, fikirden tasarıma ve uygulamaya kadar video reklam kampanyası üretme sürecinize bakabilir ve zaman veya maliyeti azaltmak için ekipler arası iletişimi iyileştirmenin ya da çabaları pekiştirmenin yollarını arayabilirsiniz.
 • Pratik KPI'lar: Pratik göstergelerle, işletmenizdeki süreçlerin işletmenizin diğer bölümlerini nasıl etkilediğine bakabilirsiniz. Video reklam oluşturma işleminin yukarıdaki örneğinde, kötü bir süreç kaynakların boşa harcanmasına, fazla mesai saatlerinde bir artışa veya önceki çalışmayı tekrarlama ya da tersine çevirme ihtiyacına neden olabilir.
 • Yönelimli KPI'lar: Yönelimli göstergeler zaman içindeki olumlu veya olumsuz eğilimleri ölçer. Fizik biliminden bir metafor kullanmak gerekirse aylık satışları takip ettiğinizi var saydığımızda satış sayısı hız, artış veya azalma oranı ise ivmedir; bir başka deyişle yönelimli KPI. İşletmenizin performansındaki eğilimlere, alandaki diğer işletmelere kıyasla bakabilirsiniz.
 • Eyleme dönüştürülebilir KPI'lar: Eyleme dönüştürülebilir göstergeler, şirket içi iş değişimlerini ölçer. İşletmeniz, şirket kültürünü veya çalışan memnuniyetini iyileştirme gibi değişimleri uygulamaya almada ne kadar etkili, gibi sorulara yanıt arar.
 • Finansal KPI'lar: Nicel KPI'lardan bahsederken yukarıdaki finansal göstergelere atıfta bulunduk. Bu KPI'lar işletmenizin ekonomik büyümesini ve istikrarını veya sürdürülebilirliğini izler. Finansal KPI'lara örnek olarak gelir artışı ve net kar marjı verilebilir.
 • Sonuç KPI'ları: Sonuç göstergeleri, işletmeniz tarafından gerçekleştirilen eylemlerin etkisine bakar. Çıktı KPI'larından örnek alalım: Ek çağrı merkezi personeli (girdi) işe alınması yoluyla müşteri bekleme sürelerinde (çıktı) azalma. Potansiyel bir sonuç göstergesi, artan müşteri memnuniyetidir.

Pazarlama için KPI örnekleri

Pazarlamacıların kampanyaları için sıklıkla kullandıkları bazı KPI örneklerine bir göz atalım.

 • Kampanya erişimi: Reklam gösterimleri, e-posta gönderimleri ve sayfa görüntüleme sayısı dahil olmak üzere kampanyanızın kitlesinin boyutunu gösteren KPI'ları seçin.
 • Kampanya etkileşimi: Tıklamalar ve tıklama oranı, hemen çıkma oranı, sosyal medya paylaşımı ve video tamamlanma oranı gibi kitlelerin kampanyanıza nasıl yanıt verdiğine dair göstergeleri ölçmek için KPI'ları kullanın.
 • Kampanya sonuçları: Kampanya sonuçlarını ölçen KPI'lar, kitlenizin ne yapmasını istediğinize bağlı olarak değişebilir. Huninin alt kısmına odaklanan bir kampanya için ürün satışlarına, bir bilinirlik kampanyası için marka hatırlanabilirliğine ve değerlendirme kampanyası için çevrim içi bir formdaki dönüşüm oranına (CVR) bakabilirsiniz.

KPI ve OKR arasındaki fark

KPI'lar hedefler ve önemli sonuçlarla (OKR'ler) ilgilidir ancak aynı şey değildir. KPI'lar şirket performansınızı izleyen bağımsız istatistiklerdir, OKR'nin amacı ise iş için stratejik bir çerçeve sunmaktır. KPI'lar kesinlikle OKR'lerinizi besleyebilir; OKR'lerdeki hedefler, KPI'larınızın nedenini açıklayan daha büyük organizasyonel hedeflerdir.

KPI nasıl oluşturulur ve tanımlanır

Değerli bir KPI oluşturmak birkaç adım gerektirir. Aşağıda, iş hedefleriniz için bu süreci nasıl başlatabileceğinize dair bazı talimatlar verilmiştir.

İş hedeflerini belirleme

1. İş hedefinizi belirleyin

KPI'lar ve OKR'ler arasındaki ilişkiyi anlamak, kendi KPI'larınızı oluşturmanıza ve tanımlamanıza yardımcı olabilir. Uzun vadeli iş hedefleriniz bir KPI oluşturmada size rehberlik edecektir, bu nedenle kapsayıcı hedeflerinizden birini seçin.

Önemli istatistiklerin belirlenmesi

2. Önemli istatistiği belirleyin

Artık bu hedeflere yönelik ilerleme kaydetmek için ölçmeniz gereken performans göstergesine karar verebilirsiniz. Hem dış performansa (satışlar gibi) hem de şirket içi performansa (çalışan bağlılığı gibi) bakmayı unutmayın.

Ölçülebilir

3. Ölçülebilir hâle getirin

KPI'da başarı veya başarısızlığı nasıl belirleyeceğinizden emin olun. Bu istatistikte başarmak istediğiniz gelişme nedir? Bu iyileştirmeyi nasıl bir zaman çerçevesinde başarmayı bekliyorsunuz? Çalışanlarınız işlerinin buna nasıl katkıda bulunduğunu anlayabiliyor mu?

İzleme

4. Takip edin

KPI'yı kontrol etmek için düzenli bir sıklık oluşturun. Zaman çerçeveniz bir yılsa aylık veya iki ayda bir güncellemeleri tercih edebilirsiniz. Pazarlama KPI'larında, ilerleme durumunu ölçmenize yardımcı olması için Amazon Attribution gibi raporlama veya analiz çözümlerini kullanabilirsiniz.

Bu işlemi tamamlayıp birden fazla KPI oluşturduktan sonra, toplu bir görünüm aracılığıyla ilerlemenizin görünürlüğünü sağlayan bir KPI paneli oluşturmayı düşünün.