Kılavuz

Marka stratejisi nedir?

Tanımı, önemi ve örnekler

Marka stratejisi, işletmelerin marka bilinirliği oluşturmak ve müşterilere erişip onlarla bağlantı kurmak için kullandıkları bütünsel pazarlama yaklaşımıdır. Markanın sesi, hikaye anlatımı, misyonu, değerleri ve mesajlaşmasına kadar her şeyi içerir. Başarılı bir marka stratejisi, markaların iş hedeflerini tanımlamasına ve tüketicilerle bağlantı kurmak için bir plan oluşturmasına yardımcı olur.

Ürünlerinizi sergilemek ve kampanyalar oluşturmak için Amazon Ads'i kullanmaya başlayın.

Yeterince deneyimli olmadığınızı düşünüyorsanız Amazon Ads tarafından yönetilen hizmetleri talep etmek için bize ulaşın. Bütçe minimum değerleri geçerlidir.

Marka hikayenizi iletmek için en fazla etkileşim sağlayan reklam biçiminden yararlanın. İlk video kampanyanızla ilgili uygulamalı destek almak için iletişime geçin.

İlgili Amazon alışveriş sonuçlarında görünen yaratıcı reklamlarla müşterilerin markanızı ve ürünlerinizi keşfetmesine yardımcı olun.

Marka stratejisi nedir?

Marka stratejisi, işletmelerin tüketicilerin gözünde olumlu olarak tanımlanabilmek için kullandıkları plandır. İşletmeler hikaye anlatımından değerlere, görünüme ve misyona kadar her unsuru içine alan bütünsel bir marka stratejisinden yararlanarak vaatlerini tüketicilere bildirebilir. Başarılı bir marka stratejisi, bir işletmenin kendi benzersiz ve akılda kalıcı kimliğini oluşturarak tüketicilerle bağlantı kurmasına yardımcı olur.

Marka stratejisi neden önemlidir?

Marka stratejisi, işletmenin sadece logosunu, adını ve reklam materyali öğelerini değil aynı zamanda amacını bildirmesine yönelik uzun vadeli bir plandır. Bu marka stratejisi, işletmenin öne çıkmasına ve tüketicilerle bağlantı kurarak marka bilinirliği ile sadakati artırmasına yardımcı olması nedeniyle önemlidir. İşletmeler bir marka stratejisi aracılığıyla kendi sesini bulabilir, hikayesini paylaşabilir ve değerlerini sergileyebilir. Bir markanın değerleri tüketiciler için önemlidir. Amazon Ads ve Environics Research'ün yakın zamandaki bir anketine göre tüketicilerin %79'u, değerleri kendi değerleriyle uyuşan markaların ürün veya hizmetlerini satın alma olasılıklarının daha yüksek olduğunu söylüyor.

Marka stratejisinin temelleri nelerdir?

Markanın logosu, adı ve görünümü bir işletmeyi tanımlamak için önemli olsa da marka stratejisi, bu görsel reklam materyallerinin ötesine geçerek markanın benimsediği ideolojiyi de yansıtır. Başarılı bir marka stratejisinin unsurları, markayı ve markanın tüketiciye anlattığı hikayeyi neyin farklı kıldığına dair titiz bir değerlendirme sonucunda oluşturulmalıdır. Bunlar şunları içerir:

 • Amaç
 • Misyon
 • Kimlik
 • Değerler
 • Ses
 • Hikaye
 • Benzersizlik
 • Duygu
 • Görsel ve yazılı iletişim

Marka stratejisi çerçevesi

Marka stratejinizin çerçevesini oluşturmaya başlarken öncelikle aşağıdaki gibi bazı soruları göz önünde bulundurun:

Markam hangi değerleri temsil ediyor?

 • Biz kimiz ve kendimizi tüketicilere nasıl anlatıyoruz?
 • Markamızı farklı kılan unsurlar nelerdir? Bizi benzersiz kılan nedir?
 • Marka olarak bu ürünü oluşturmamız için bizi motive eden unsurlar nelerdir ve tüketicilerimizi neler motive eder?
 • Tüketicilerimizle nasıl ve nerede etkileşim kurmak istiyoruz?
 • Markamız hakkında anlatmak istediğimiz hikaye nedir?
 • Marka değerlerimiz nelerdir ve bunlar neden tüketicilerimiz için de önemlidir?

Nasıl marka stratejisi oluşturursunuz?

Başarılı bir marka stratejisi oluşturmak, güçlü ve kalıcı bir pazar varlığı oluşturmak isteyen pazarlama profesyonelleri için çok önemli bir görevdir. Bir marka stratejisi oluşturmanın beş temel adımı şunlardır: 1)Markanızı tanımlamak, 2) kitlenizi anlamak, 3) markanızın görsel stilini geliştirmek, 4) marka hikayenizi anlatmak ve 5) çevik ve değişime hazır olmak. Şu adımları izleyerek, pazarlama uzmanları markalarını daha fazla tanınırlığa, müşteri sadakatine, marka güvenine ve uzun vadeli başarıya yönlendirebilir.

1. Adım. Markanızı tanımlayın

Marka vizyonunuzda, markanızın kurulmasında etkili olan fikirler ve ilham kaynakları vurgulanmalıdır. Güçlü bir vizyon, sizi diğer markalardan ayıran başlıca noktaları vurgular ve müşterilerle kişisel ve duygusal bir bağ kurmanıza yardımcı olur. Vizyonunuz, iş stratejinizle uyumlu olmalı ve markanızı ileri taşırken siz ve çalışanlarınız için bir motivasyon kaynağı olarak işlev görmelidir.

Misyon, iş hedeflerinizi, amacınızı ve bu hedefleri gerçekleştirmek için uygulayacağınız yaklaşımı ve atacağınız adımları tanımlaması açısından marka vizyonundan farklıdır. Misyon müşteri odaklı bir şekilde yazılmalıdır. Böylece kitleler, ihtiyaçlarına ve isteklerine misyonunuzun nasıl uyum sağlayacağını ve markanızın onlara en iyi şekilde nasıl hizmet edebileceğini anlayabilir.

2. Adım. Kitlenizi anlayın

Marka stratejinizi oluştururken, müşteri tabanınızın ihtiyaçlarının yanı sıra markanız ve ürünlerinizle yeni müşterilere erişme fırsatlarını keşfetmek için derinlemesine inceleme gerçekleştirmelisiniz. Markanızın değerli zamanını veya kaynaklarını müşterilerin istemeyebileceği bir şeylere harcamadığınızdan emin olmak için, yeni bir ürün ya da içerik oluşturmada acele etmeden önce mevcut teklifleri araştırmanız önemlidir.

Kitlenizin kimlerden oluştuğunu ve ne istediklerini anlamanız gerekir. Bu, marka deneyiminizi kitlenizin özel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde özelleştirmenize yardımcı olur.

3. Adım. Markanızın görsel stilini tasarlayın

Görsel stil kılavuzu, markanızla ilgili tüm görsel öğeleri özetleyen ve oluşturduğunuz pazarlama materyalleri ya da reklamlarda tutarlılık sağlayan bir referans belgesidir. Bu tutarlılık, işletmeniz ve marka deneyiminiz için müşterilerin sizi diğer markalardan ayırt edebilecekleri, tanınan bir imaj oluşturmanıza yardımcı olabilir.

Yazı tipi seçimi, markanızın müşterileriniz tarafından algılanış biçimini etkileyebilir. İster güven ve emniyet hissi, ister eğlence ve heyecan oluşturmak isteyin, markanızla ilgili bu mesajı en iyi şekilde ileten yazı tiplerini belirlerken şirket değerlerinizi ve misyonunuzu göz önünde bulundurun.

Görsel varlıklar, müşterilerle olan tüm çevrim içi temas noktalarınızda markanızın bir yansıması olarak kullanılabilir ve markanızla etkileşimleri ve ürünlerinizin satışını artırmanıza yardımcı olabilir. Bu varlıkları oluştururken müşterilerde uyandırmak istediğiniz his ve duyguları göz önünde bulundurun.

Markanızı temsil etmesi için tercih ettiğiniz renkler belirli bir anlam ifade edebilir ve müşterilerin satın alma kararlarını etkileyebilir. Markanız için renk seçerken, müşterilerinizin markanızı gördüklerinde hissetmelerini istediğiniz duygulara veya onlarda bırakmak istediğiniz izlenime bağlı olarak sadece üç ya da dört seçenekle başlayın.

4. Adım. Markanızın hikayesini anlatın

İster web siteniz ister reklamlarınız veya sosyal medya varlığınız üzerinden olsun, her marka stratejisinin müşterilerle bağlantı kurmak için güçlü bir hikaye anlatması gerekir.

Tüketiciler dikkatlidir ve toplumsal konulara önem verir. Markaların vaatlerine ve eylemlerine dikkat eder. Müşteri sadakati oluşturmak için markanızın verdiği sözleri tutması gerekir. Teknoloji, engelleri ortadan kaldırarak dünyanın dört bir yanındaki insanları birbirine bağladı ve müşterilere daha küresel bir dünya görüşü kazandırdı. Müşteriler iklim değişikliğinin etkilerini görüyor, alışkanlıklarını ve satın aldıkları ürünleri yeniden gözden geçiriyor. Birçok tüketici, daha eşitlikçi bir toplum yaratma umuduyla sosyal adalet hareketlerini destekliyor.

Tüketiciler, markaların benzersiz ve genellikle de çok büyük bir etkiye sahip olduğunun da farkında. Bu nedenle markaların daha çok eylemde bulunmasını istiyor. Dünya genelinde birçok tüketici, markalardan daha fazla empati ve insani tutum görmek istiyor ve markaların kâr ile anlamlı toplumsal katkılar arasında bir denge yakalamasını talep ediyor.

Hem değerlere dayalı mesajları hem de ürünlerle ilgili mesajları müşterilere doğru zamanda iletebilmek müşterilerle ilişki kurmaya yardımcı olur. Bu marka etkileşimi de hem markaya duyulan güvenin artmasına hem de müşteriyle doğrudan ilişki kurarak marka tercihi ve sadakat elde etmeye yardımcı olabilir.

5. Adım. Çevik olun ve değişikliklere hazır olun

Markalar her zaman müşterileriyle birlikte gelişmeli ve bu gelişim boyunca müşteri geri bildirimlerine çok dikkat etmelidir. Müşterilere böyle bir bağlılık sergilemek çok yararlı olabilir. Marka stratejinizin etkililiğini devamlı olarak ölçün ve gerektiğinde ayarlamalar yapın. Müşteri geri bildirimlerinden ve marka istatistiklerinden faydalanmak, iyileştirilebilecek alanları belirlemenize yardımcı olabilir. Marka hikayenizi anlatmak için pazar eğilimlerini ve yenilikçi yolları takip ederek markanızın hem müşterilere hitap etmeye hem de ilgi çekici olmaya devam etmesini sağlayın.

Marka stratejisi örnekleri

Blog

2014'te James Fayal, daha hafif ve daha sağlıklı bir çay bazlı enerji içeceği fikrinden yola çıkarak içecek markası Zest Tea'yi piyasaya sürdü. Fayal, süreç boyunca Amazon Ads'in ve öğrenme konsolundaki eğitim kaynaklarının yardımıyla, Zest Tea'yi binlerce fiziksel mağazada ve çevrim içi satış yapan ve ulusal olarak bilinen bir marka hâline getirdi. Fayal, 2020'de Forbes'un 30 Yaş Altındaki 30 Kişi listesine girdi ve markayı sadece poşet çayı değil, aynı zamanda soğuk çaylı kutu enerji içecekleri, CBD çayı, gazlı çay ve daha fazlasını da içerecek şekilde genişletti.

Zest Tea ürünü

Blog

Kızına benzeyen bir oyuncak bebek arayışından ilham alan Melissa Orijin, 2018'de oyuncak markası Orijin Bees'i piyasaya sürdü. O zamandan beri Orijin Bees, ABD'deki tüketicilere ilham veren bir oyuncak şirketine dönüştü. Farklı ten ve saç dokularına sahip çok kültürlü bebekler üreten Orijin Bees markası, ünlüler ile Forbes tarafından ve Oprah'nın Favorite Things listesi ile Amazon'un Toys We Love listesinde öne çıkarıldı. Orijin'in kızını cesaretlendirme arzusu, Amazon'un Black Business Accelerator programının da yardımıyla oyuncak sektöründe yeni bir çığır açmaya yardımcı oldu.

Orijin Bees ürünü

Amazon'da marka stratejinizi nasıl oluşturursunuz?

Amazon'da etkileşim sağlayan bir marka varlığı oluşturarak, bir sonraki satın alma işlemleri için motivasyona ihtiyaç duyan müşterilere alışveriş yaptıkları yerlerde erişebilirsiniz.

Amazon, markanızı kaydedip korumaktan ürün sayfalarınızı optimize etmeye, ürünlerinizin reklamını yapmaya ve ücretsiz şekilde marka alışverişi deneyimleri yaratmaya kadar, marka temelinizi oluşturmak için ihtiyaç duyduğunuz tüm araçlara sahiptir.

Tutarlı bir marka stratejisi oluşturmak, Amazon'da müşterilerle bağlantı kurmanıza ve alışveriş yolculuklarında hangi aşamada olurlarsa olsunlar (ör. fikir edinmek için göz atma, belirli markaları ve ürünleri değerlendirme ya da satın alma işlemi yapma aşamasında) müşterileri markanızdan alışveriş yapmaya teşvik etmenize yardımcı olabilir.

Amazon Ads, ölçeklenebilir bir marka stratejisi oluşturmak için kullanabileceğiniz ücretsiz ve ücretli bir dizi self servis ürün sunar. Bu çözümleri birlikte kullanarak müşterilerin tüm ürün grubunuz hakkında daha fazla bilgi edinmelerine yardımcı olabilir ve hikayenizi hem amaca yönelik hem de ilgi çekici bir şekilde anlatabilirsiniz.

Başlamanıza yardımcı olmak için, Amazon'daki marka deneyiminizin kontrolünü ele almak ve işletmenizi reklam vermeye hazır hâle getirmek üzere yararlanabileceğiniz bir kontrol listesi oluşturduk.

Yeterince deneyimli olmadığınızı düşünüyorsanız Amazon Ads tarafından yönetilen hizmetleri talep etmek için bize ulaşın. Bütçe minimum değerleri geçerlidir.