Yeni Satıcı Sponsored Products Promosyonu Hüküm ve Koşulları 2024

 1. Bu promosyon ("Promosyon") yalnızca Profesyonel satış planında (i) Japonya ve/veya Amerika Birleşik Devletleri ve/veya Almanya, Fransa, İtalya, İspanya ya da Birleşik Krallık ülkelerinin birinde (her biri "Uygun Pazaryeri") 1 Mart 2024 tarihinde veya sonrasında Amazon mağazasında ilk satın alınabilir ASIN'lerini listeleyen veya Amazon Avustralya mağazasında 1 Mayıs 2024 tarihinden sonra ilk satın alınabilir ASIN’lerini listeleyen ve (ii) ilk satın alınabilir ASIN'lerini listeledikleri Uygun Pazaryeri'nde kayıtlı Amazon Ads sponsorluğunda bir reklam hesabına sahip ((i) ve (ii) koşullarını karşılayan katılımcıların her biri "Reklamveren"dir) yeni satıcılar tarafından kullanılabilir. Bu promosyon 28 Şubat 2025'e kadar sürecektir.
 2. Bu türdeki ilk satın alınabilir ASIN'i listelemesinden sonraki 90 gün içinde ilk satın alınabilir ASIN'lerini listeledikleri Uygun Pazaryerlerinde ilk Sponsored Products kampanyasını oluşturan ve başlatan ("Gerekli Eylem") ve bu Hüküm ve Koşullar ile başka şekilde uyumlu olan her Reklamveren (bu terim Bölüm 1'de tanımlanmıştır), sponsorlu reklam hesabına aşağıdaki geçerli tutarlardan birine (her biri "Promosyon Kredisi") eşit tek bir promosyon tıklama kredisi alacaktır:
  1. Reklamveren Amerika Birleşik Devletleri'nde Gerekli Eylemi tamamlarsa 50 $;
  2. Reklamveren Japonya'da Gerekli Eylemi tamamlarsa 7.500 JPY;
  3. Reklamveren Avustralya'da Gerekli Eylemi tamamlarsa 75 AUD;
  4. Reklamveren Almanya, Fransa, İtalya veya İspanya'dan herhangi birinde Gerekli Eylemi tamamlarsa 45 EUR ya da Reklamveren Birleşik Krallık'ta Gerekli Eylemi tamamlarsa 40 GBP (Almanya, Fransa, İtalya, İspanya ve Birleşik Krallık topluca "EU5" olarak anılacaktır). Ancak Reklamverenler, Promosyon Kredisini yalnızca, Reklamverenin Gerekli Eylemi tamamladığı EU5 içindeki ilk Uygun Pazaryeri için kullanmaya hak kazanacaktır.
 3. Reklamverenler, Promosyon Kredisini yalnızca Amerika Birleşik Devletleri için bir kez, Japonya için bir kez, Avustralya için bir kez ve/veya Reklamverenin Gerekli Eylemi tamamladığı EU5 içindeki ilk Uygun Pazaryeri için kullanabilir (Reklamverenin bu Promosyon kapsamında alabileceği toplam maksimum tutar: Amerika Birleşik Devletleri için 50 $, Japonya için 7.500 JPY, Avustralya için 75 AUD ve Almanya, Fransa, İtalya ya da İspanya için 45 EUR veya Birleşik Krallık için 40 GBP).
 4. Bu Hüküm ve Koşulların 3. Bölümünde açıkça izin verilmedikçe, Reklamverenler, Gerekli Eylemi birden çok kez tamamladıkları için birden fazla Promosyon Kredisi almayacaktır.
 5. Promosyon Kredisi uygulanmadan önce alınan tüm tıklamalar ve geçerli her Uygun Pazaryerinde Promosyon Kredisi'nin tutarını aşan tüm reklamlar için Reklamverenden ücret tahsil edilir. Ek reklam ücreti ödemek istemeyen Reklamverenler, Promosyon Kredisi tutarı tükenmeden önce reklamlarını askıya alabilir veya duraklatabilir. Promosyon Kredisi tutarı tükendiğinde Reklamverenlere bununla ilgili bildirim gönderilmeyeceğinden, promosyon tıklamalarının kullanımını izleme sorumluluğu Reklamverenlere aittir.
 6. Gerekli Eylemi tamamlayan uygun reklamverenler, Promosyon Kredisi'ni Gerekli Eylemi tamamladıktan yaklaşık 14 gün sonra geçerli Amazon sponsorlu reklamlar hesaplarına alacaklardır.
 7. Kullanılmayan Promosyon Kredisi kısımlarının tamamı, Promosyon Kredisi'nin ilk olarak Reklamverenin sponsorlu reklam hesabına uygulandığı tarihten itibaren 30 gün içinde sona erecektir.
 8. Amazon Ads Sözleşmesi'nin şartları (şurada bulabilirsiniz: https://advertising.amazon.com/terms) uyarınca, Reklamverenlerin Amazon'daki reklam hesabı iyi durumda olmalıdır.
 9. Bu Promosyon ve Promosyon Kredisi tutarı devredilemez, yeniden satılamaz ve nakde çevrilemez.
 10. Bu Promosyon, teklifin herhangi bir şartının yerine getirilmemesi veya Promosyon'un kanunen yasaklanması hâlinde ya da dolandırıcılık veya hata durumunda geçersizdir.
 11. Reklamveren, Promosyon Kredisi kullandığında bu Hüküm ve Koşulları kabul etmiş sayılır.
 12. Reklamverenlerin, Promosyon Kredisi alabilmeleri amacıyla reklam ücretleri için kayıtlı ve geçerli bir ödeme yöntemine sahip olması gerekir.
 13. Amazon, bu Hüküm ve Koşulları'nı, Amazon Ads Sözleşmesi veya her bir Uygun Pazaryeri için Yeni Satıcı Teşviki Hüküm ve Koşulları'nı ("NSI H&K'leri") ihlal ettiğini belirlediği ya da bu Promosyon ile bağlantılı olarak başka bir şekilde dolandırıcılık yapan herhangi bir Reklamverene Promosyon Kredisi'ni sağlamamayı veya Promosyon Kredisi'ni geçersiz kılmayı seçebilir.
 14. Amazon, dilediği zaman bu Promosyon'u sonlandırma veya değiştirme hakkını saklı tutar. Bu Promosyon'un Amazon tarafından değiştirilmesi veya feshi durumunda, NSI Hüküm ve Koşulları uyarınca Reklamverenlere bildirimde bulunacaktır.
 15. Reklamverenin reklam hesabında, Promosyon Kredisi tutarının verildiği para biriminden farklı bir para birimi kullanılıyorsa Promosyon Kredisi'nin gerçek tutarı döviz kurundaki dalgalanmalara tabi olabilir.
 16. Tahakkuk edecek vergilerin ödenmesinden reklamveren sorumludur.