Amazon Advertising Etkinlik Hüküm ve Koşulları

Son Güncelleme: 5 Ağustos 2020

Bu hüküm ve koşullar ("Hükümler"), Amazon Advertising LLC ("Amazon Advertising", "biz", "bize" veya "bizim") tarafından düzenlenen herhangi bir yüz yüze, web yayını, isteğe bağlı, sanal ya da başka bir etkinliğe ("Etkinlik") kayıt ve katılımınızı yönetir ve Amazon Advertising ile sizin aranızda düzenlenen bir anlaşmadır. Bu Hükümleri kabul etmeye yetkili olduğunuzu bize taahhüt edersiniz. Bu Hükümlerde kullanılan belirli büyük harfli terimlerin tanımları için lütfen Bölüm 12'ye bakın.

1. Etkinlik Kaydı ve Katılım.
2. Güvenlik ve Emniyet.
5. Vergiler.
7. Ticarete Uygunluk ve Etik.
8. Risk Varsayımı
9. Taleplerden Feragat
10. Sorumluluk Sınırlamaları.
12. Tanımlar.

1. Etkinlik Kaydı ve Katılım.

Etkinliğe yalnızca bu Hükümlere uygun olarak kaydolabilir ve katılabilirsiniz. Etkinliğe kaydolmak için Etkinlik kayıt işlemini tamamlamanız ve geçerli kayıt ücretlerini ödemeniz gerekir. Etkinliğin kayıt web sayfasında ya da tarafımızdan size aksi açıkça belirtilmedikçe, Etkinliğin ilk gününde en az 18 yaşında olmalısınız. Etkinliğe kayıt müsaitlik durumuna bağlıdır ve kendi takdirimize bağlı olarak son kayıt tarihinden önce kapanabilir. Etkinlik programını da dilediğimiz zaman kendi takdirimize bağlı olarak değiştirebiliriz. Amazon Advertising Topluluk Kurallarına her zaman uymanız gerekir.

2. Güvenlik ve Emniyet.

Güvenliğiniz ve emniyetiniz bizim için önemlidir. Şahsen katıldığınız etkinlikler için, Etkinliğe giriş esnasında mülkünüz ile birlikte gerekli bir aramaya tabi tutulacağınızı anlamış sayılırsınız. Bu güvenlik önlemlerine katılmayı reddederseniz girişinizi reddetme hakkımız saklıdır. Ayrıca, davranışlarınızla Etkinlik katılımcılarının güvenlikleri ve emniyetleri hususunda endişeye sebep olursanız sizden Etkinlikten ayrılmanızı isteme hakkımız da saklıdır. Girişinizi reddeder ya da Etkinlikten ayrılmanızı istersek geri ödeme alamazsınız.

3. Bilgileriniz.

  3.1 Genel

  Etkinliğe kaydolarak, Amazon Advertising'den Etkinlik ve Amazon Advertising pazarlama iletişimleri ve özel teklifler hakkında e-posta, posta veya diğer iletişim kanalları ile bilgi almayı kabul etmiş sayılırsınız. Bilgilerinizi, Amazon Gizlilik Bildirimi uyarınca işliyoruz. Etkinliğe kaydolurken sağladığınız bilgilerin Amazon Gizlilik Bildirimi uyarınca toplanmasını, kullanılmasını ve ifşa edilmesini kabul etmiş sayılırsınız. Amazon Advertising'den gelen pazarlama iletişimlerini, iletişimlerde alınan talimatları izleyerek istediğiniz zaman devre dışı bırakabilirsiniz.

  3.2 Etkinlik Sponsorları ile Paylaşım.

  (a) Etkinlikte, Etkinlik Sponsorlarını içeren herhangi bir oturuma ya da diğer etkinliklere katılmayı seçerseniz (bu durumda iletişim bilgilerinizi yalnızca bu tür oturum veya diğer etkinliklerde yer alan Etkinlik Sponsoru ile paylaşırız) ya da (b) kayıt esnasında veya başka bir şekilde Etkinlik Sponsorlarımızdan iletişim almayı tercih ederseniz iletişim bilgilerinizi Etkinlik Sponsorları ile paylaşabiliriz.

4. Kayıtlar ve Materyaller.

  4.1 Materyalleriniz; Kayıtlar.

  Bize, bağlı kuruluşlarımıza ve bağımsız yüklenicilerimize Etkinlikte herhangi bir medyaya sesinizi ve görüntünüzü kaydetme, filme alma, fotoğraflama ve çekme ("Kayıtlar") hakkını vermiş oluyorsunuz. Amazon Advertising'e ve bağlı kuruluşlarına, acentelerine, çalışanlarına ve atadıkları kişilere Kayıtların ve Materyallerin tamamını ya da bir kısmını işimizle ilgili tüm amaçlar için kullanmak, çoğaltmak, değiştirmek, dağıtmak ve tercüme etmek amacıyla geri alınamaz, tam yetki vermeyen, sürekli ve dünya çapında geçerli telifsiz bir hak vermiş oluyorsunuz. Kayıtları ve Materyallerinizi düzenleyebilir, bunları tek başına ya da başka bilgilerle birlikte kullanabilir ve başkalarının bunları kullanmasına ve yaymasına izin verebiliriz. Yasaların izin verdiği azami ölçüde, Kayıtlar ve Materyalleriniz üzerinde sahip olabileceğiniz her türlü manevi haktan feragat etmiş sayılırsınız. (a) Materyallerinizin bildiğiniz kadarıyla doğru ve eksiksiz olduğunu, (b) bu

  Bölüm 4'te lisans vermek için gerekli haklara ve izinlere sahip olduğunuzu ve (c) Materyallerinizin herhangi bir kişi veya kuruluşun herhangi bir telif hakkını, ticari markasını ya da diğer mülkiyet haklarını ihlal etmediğini veya çiğnemediğini taahhüt ve garanti etmiş sayılırsınız.

  4.2 Materyalleriniz.

  Materyallerimizin tüm hakları tarafımızda saklı olup önceden yazılı onayımızı almadan (ses veya video kayıtları, ekran görüntüleri, fotoğraflar ya da indirmeler dahil) bunları paylaşamaz veya çoğaltamazsınız (Etkinlik için Materyallerimizin kullanılabileceğini açıkça belirttiğimiz durumlar hariçtir).

5. Vergiler.

Taraflardan her biri, bu Hükümler altındaki işlemler ve ödemeler esnasında veya bunlarla ilgili olarak ilgili tarafa uygulanan tüm geçerli vergileri ve diğer kamu ücretlerini, harçları, cezaları, faizleri ve bu tür vergilere ilaveleri ödemekten sorumlu tutulur. Tarafınızdan ödenecek tüm ücretler, KDV, tüketim vergileri, satış ile işlem vergileri ve brüt makbuz vergilerinin ("Dolaylı Vergiler") dahil olduğu ancak bunlarla sınırlı olmayan geçerli vergi ve harçların haricindedir. Amazon Advertising'e uygun şekilde doldurulmuş bir muafiyet belgesi ya da Amazon Advertising'in Dolaylı Vergiden muafiyet talep edebileceği bir doğrudan ödeme izin belgesi vermediğiniz sürece, Amazon Advertising sizden Dolaylı Vergiler tahsil edebilir.

6. İptal.

  6.1 Sizin Tarafınızdan.

  Etkinlik için kayıt ücreti ya da diğer ücretler gerekiyorsa iptal talimatları ve Etkinliğin geri ödeme politikası, Etkinliğin kayıt web sayfasında listelenir.

  6.2 Bizim Tarafımızdan.

  Etkinliği, örneğin mekanın veya konuşmacıların mevcudiyeti ya da uygunluğu veya emniyet, sağlık ya da güvenlik gerekçeleri ile herhangi bir zamanda iptal edebilir ve herhangi bir zamanda etkinlik kaydınızı reddedebilir, sınırlayabilir veya iptal edebiliriz. Bu tür bir iptalden kaynaklanan doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değiliz. Etkinliği ya da kaydınızı iptal edersek ve bu Hükümlere uyuyorsanız Etkinliğin kayıt web sayfasındaki geri ödeme politikasına uygun olarak Etkinlik kayıt ücretinizi size geri öderiz.

  6.3 İptalin Etkisi.

  Tarafınız ya da Amazon Advertising, Etkinlik kaydınızı iptal ederse veya Etkinliği Amazon Advertising tarafından iptal edilirse Bölüm 3, Bölüm 4, Bölüm 5, Bölüm 6.3, Bölüm 7.2, Bölüm 8, Bölüm 9, Bölüm 10, Bölüm 11, Bölüm 12 ve Bölüm 13 eksiksiz bir şekilde yürürlükte kalır.

7. Ticarete Uygunluk ve Etik.

 1. Tarafınızın ya da Etkinlik için gerekli olan ücretleri finanse etmek üzere kullanılan mali kuruluşlarınızın yaptırımlara tabi olmadığını veya Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, ABD hükûmeti (örneğin, ABD Hazine Bakanlığının Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaşlar listesi ve Yabancı Yaptırım İhlalcileri listesi ve ABD Ticaret Bakanlığının Varlık Listesi), Avrupa Birliği ya da üye ülkeleri veya yürürlükteki diğer hükûmet otoriteleri tarafından sağlanan listeler dahil ancak bunlarla kısıtlı olmamak üzere başka bir şekilde yasaklı ya da kısıtlı taraflar listesinde yer almadığını veya böyle bir listede yer alan bir tarafın mülkiyetinde ya da kontrolünde olmadığını taahhüt ve garanti etmiş sayılırsınız.
 2. Etkinliğe katılımınızı kısıtlayan ya da yasaklayan veya başka bir şekilde Amazon Advertising için bir çıkar çatışması yaratacak hiçbir federal, eyalet bazında, yerel ya da kurumsal etik veya satın alma kanunu, düzenlemesi ya da kuralı olmadığını ilgili bir etik yetkilisiyle teyit ettiğinizi onaylamış sayılırsınız.

8. Risk Varsayımı.

Etkinliğe katılımınızın isteğe bağlı olduğunu ve Etkinliğin yapısını anladığınızı onaylamış ve kabul etmiş sayılırsınız. Yasaların izin verdiği azami ölçüde, Etkinliğe katılmakla ilgili riskleri münhasıran üstlendiğinizi kabul etmiş sayılırsınız.

9. Taleplerden Feragat.

Yasaların izin verdiği azami ölçüde, işbu belge ile (kendiniz, mirasçılarınız, bakmakla yükümlü olduğunuz kişiler, şahsi temsilcileriniz, atadığınız kişiler ve sizin adınıza veya ölümünüz ya da yaralanmanız halinde talepte bulunabilecek herkes için) Amazon Advertising'i ve bağlı kuruluşları ile bunların ilgili yöneticilerini, yetkililerini, çalışanlarını, yüklenicilerini, temsilcilerini, acentelerini, haleflerini ve atadıkları kişileri, Etkinlik, Kayıtlar veya Materyalleriniz ile şimdi ya da gelecekte bir şekilde ilişkili olabilecek tüm iddia, talep, eylem nedeni, dava, zarar, kayıp, borç, yükümlülük, masraf ve harcamalardan (makul avukatlık ücretleri ve masrafları dahil olup bunlarla sınırlı olmamak üzere) feragat ettirmiş sayılırsınız.

10. Sorumluluk Sınırlamaları.

Tarafımız ve bağlı kuruluşlarımız ile lisans verenlerimiz, (a) dolaylı, arızi, özel, sonuçsal veya örnek zararlar ya da (b) kâr, gelir, müşteri, fırsat veya iyi niyet kayıpları için taraflardan biri bu tür zararların gelme ihtimali konusunda tavsiye almış olsa dahi herhangi bir eylem ya da sorumluluk teorisi altında sorumlu olmayız. Her halükarda, tarafımızın ve bağlı kuruluşlarımız ile lisans verenlerimizin bu hükümler altındaki toplam yükümlülüğü 100 {{content}}#x27;ı geçmez. Bölüm 10'daki kısıtlamalar, yalnızca yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde geçerlidir.

11. Çeşitli Hükümler.

  11.1 Feragat.

  Bu Hükümlerin herhangi bir maddesinin tarafımızca uygulanamaması, bu maddeden şu an veya gelecekte bir feragat teşkil etmez ya da bu maddeyi daha sonraki bir zamanda uygulama hakkımızı sınırlamaz. Tarafımızdan yapılan tüm feragatler, ancak yazılı formda geçerlilik kazanır.

  11.2 Bölünebilirlik.

  Bu Hükümlerin herhangi bir kısmının geçersiz ya da uygulanamaz olduğu varsayılırsa bu Hükümlerin geri kalan kısımları tam kapsamıyla yürürlükte kalmaya devam eder. Geçersiz veya uygulanamaz kısımlar, orijinal kısmın etkisi ve amacı olarak yorumlanır. Böyle bir yapı mümkün değilse geçersiz ya da uygulanamaz kısım bu Hükümlerden ayrılır, ancak geri kalanı tam kapsamıyla yürürlükte kalmaya devam eder.

  11.3 Mücbir Sebep.

  Tarafımız ve bağlı kuruluşlarımız, gecikme veya arızanın doğal afetler, iş uyuşmazlıkları ya da diğer endüstriyel sorunlar, elektrik veya güç kesintileri ya da diğer iletişim arızaları, deprem, fırtına veya diğer doğa olayları, blokaj, ambargo, ayaklanma, hükûmet eylemleri ya da emirleri, terör olayları veya savaş da dahil olmak üzere makul kontrolümüz dışındaki herhangi bir nedenden kaynaklandığı durumlarda, bu Hükümler kapsamındaki herhangi bir gecikme ya da yükümlülüğün yerine getirilmemesinden sorumlu tutulmayız.

  11.4 Atama; Üçüncü Taraf Lehtar Olmaması.

  Önceden yazılı onayımız olmadan bu Hükümleri veya bu Hükümler kapsamındaki hak ve yükümlülüklerinizden herhangi birini devredip aktaramazsınız. Bu bölümün ihlaline neden olan herhangi bir devir veya aktarma devir geçersiz sayılır. Bu Hükümleri izniniz olmadan (a) varlıklarımızın tamamının veya büyük ölçüde tamamının birleştirilmesi, satın alınması ya da satışı ile bağlantılı olarak veya (b) ya da kurumsal yeniden yapılanmanın bir parçası olarak veya böyle bir yapılanmanın herhangi bir bağlı kuruluşuna devredebiliriz ve bu devirden sonra geçerli olmak üzere, devralan, bu Hükümlerin bir tarafı olarak Amazon Advertising'in yerine geçer ve Amazon Advertising bu Hükümler altında gerçekleştirmesi beklenen tüm yükümlülük ve görevlerinden tamamen muaftır. Yukarıda belirtilenlere tabi olarak, bu Hükümler taraflar ve bunların izin verilen halefleri ile devralanları için bağlayıcıdır ve tarafların yararınadır. Bu Hükümler, bu Hükümlere taraf olmayan herhangi bir kişi ya da varlıkta herhangi bir üçüncü taraf lehtar hakkı doğurmaz.

  11.5 Yönetim Kanunu.

  Bölüm 13'e tabi olarak, taraflar arasında doğabilecek her türlü anlaşmazlık ve bu Hükümler, kanunlar ihtilafı kurallarına atıfta bulunmaksızın Washington Eyaleti kanunları kapsamında ele alınır. Uluslararası Mal Satışına İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi bu Hükümler için geçerli değildir.

  11.6 Anlaşmazlık.

  Bölüm 13'e tabi olarak, bu hükümlerle herhangi bir şekilde ilgili herhangi bir anlaşmazlık ya da iddia, mahkeme yerine bağlayıcı tahkim yoluyla çözülür, ancak yasaların izin verdiği azami ölçüde idari mahkemede de iddiada bulunabilirsiniz. Federal tahkim yasası ve federal tahkim kanunu bu hükümler için geçerlidir. Tahkim sürecinde yargıç veya jüri yoktur ve tahkim kararları mahkemeler tarafından sınırlı bir şekilde incelenir. Bununla birlikte, bir hakem hak taleplerini münferit olarak ele alarak mahkemelerle aynı düzeyde maddi tazminat ve tedbir kararı verebilir (ihtiyati tedbir ve tespit kararı veya yasal tazminatlar dahil) ve işbu hükümlerin maddelerini aynı bir mahkeme gibi uygulamalıdır. Bir tahkim işlemi başlatmak için, 300 Deschutes way SW, suite 304, Tumwater, WA 98501 adresindeki kayıtlı aracımıza tahkim isteğini içeren ve hak talebinizin açıklandığı bir yazı göndermelisiniz. Tahkim, www.adr.org adresinden veya 1 800 778 78 79 numaralı telefondan erişilebilen Amerikan Tahkim Derneği (AAA) tarafından kendi kuralları kapsamında yürütülecektir. Dosyalama, idare ve hakem ücretlerinin ödenmesi AAA'nın kurallarına tabidir. Hakem tarafından iddiaların yersiz olduğu belirlenmediği sürece, hak taleplerinizle ilişkili olarak oluşan, toplamı 10.000 {{content}}#x27;dan daha az olan bu ücretleri geri öderiz. Hakem tarafından iddiaların yersiz olduğu belirlenmediği sürece, tahkim sürecinde oluşan avukat ücretlerini ve masraflarını talep etmeyiz. Tahkim işleminin, telefon üzerinden, belge gönderimlerine dayalı olarak veya karşılıklı olarak kararlaştırılan bir yerde yüz yüze gerçekleştirilmesini tercih edebilirsiniz. Tarafımız ve tarafınız, tüm anlaşmazlık çözümü işlemlerinin grup davası, birleştirilmiş dava veya hissedar davası kapsamında değil, yalnızca ayrı bir dava kapsamında yürütüleceğini kabul ederiz. Bir hak talebi herhangi bir nedenle tahkim yerine mahkemede görülürse tarafınız ve tarafımız, jürili duruşma hakkından feragat etmiş sayılır. Taraflardan her birinin fikri mülkiyet haklarının ihlalini veya başka şekilde kötüye kullanılmasını önlemek için dava açabileceğini kabul ederiz.

  11.7 Bu Hükümlere Değişiklikler.

  Amazon Advertising sitesinde revize edilmiş bir sürüm yayımlayarak bu Hükümleri istediğimiz zaman değiştirme hakkımız saklıdır. Değiştirilen hükümler, yayımlandıktan sonra geçerli olur. Bu Hükümlerde yapılan herhangi bir değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra Etkinliğe katılarak, değiştirilen hükümlere bağlı kalmayı kabul etmiş sayılırsınız. Bu Hükümlerde yapılan değişiklikler için Amazon Advertising sitesini düzenli olarak kontrol etme sorumluluğu tarafınıza aittir. Bu Hükümlere dair değişiklikleri, en son, bu Hükümlerin başında listelenen tarihte uyguladık.

  11.8 Tüm Sözleşme; İngilizce.

  Bu Hükümler, bu Hükümlerin konusuyla ilgili olarak tarafınız ve tarafımız arasındaki anlaşmanın tamamını içermektedir. Bu Hükümler, bu Hükümlerin konusuyla ilgili olarak, yazılı ya da sözlü olsun, tarafınızla tarafımız arasındaki önceden düzenlenen veya eş zamanlı tüm beyanların, mutabakatların, anlaşmaların ya da iletişimlerin yerine geçer. Bu Hükümlerin maddelerinden farklı veya bunlara ek olan herhangi bir hüküm, koşul ya da diğer maddelere bağlı olmayız ve (bu Hükümleri maddi olarak değiştirip değiştirmeyeceğine bakılmaksızın) bunlara özellikle itiraz etmeyiz. Bu Hükümlerin İngilizce versiyonunun bir çevirisini sağlamamız durumunda, herhangi bir ihtilaf olması halinde bu Hükümlerin İngilizce versiyonu doğru kabul edilir.

12. Tanımlar.

"Amazon Advertising Etkinlik Davranış Kuralları", https://amazonadvertising-adcon.com/help adresinde (ve tarafımızdan belirlenen herhangi bir halefi veya ilgili sitede) bulunan ve muhtelif zamanlarda güncellenebilecek Amazon Advertising topluluk davranış kuralları anlamına gelmektedir.

"Amazon Gizlilik Bildirimi", https://www.amazon.com/privacy adresinde (ve tarafımızdan belirlenen herhangi bir halefi veya ilgili sitede) bulunan ve muhtelif zamanlarda güncellenebilecek gizlilik bildirimi anlamına gelmektedir.

"Amazon Advertising Sitesi", muhtelif zamanlarda güncellenebilecek http://advertising.amazon.com adresi (ve tarafımızdan belirlenen herhangi bir halefi veya ilgili site) anlamına gelmektedir.

"Etkinlik Sponsoru", Etkinliğin üçüncü taraf sponsorudur.

"Materyallerimiz" tarafımızca (elektronik kopya olarak, ekranda, basılı kopya olarak, sözlü ya da başka biçimde) gönderilen veya sunulan (örneğin şirket bilgilerimiz, sunum tasarılarımız ve diğer ekler dahil) tüm materyaller anlamına gelmektedir.

"Materyalleriniz" iletilen (örneğin adınız ve biyografik bilgileriniz dahil) ya da tarafınızdan (elektronik kopya olarak, ekranda, Etkinlik kayıt işlemi esnasında, basılı kopya olarak, sözlü veya başka bir biçimde) gönderilen tüm materyaller anlamına gelmektedir.