Amazon Advertising IO Hüküm ve Koşulları

Yayınlanma Tarihi: 1 Nisan 2019

Reklamveren veya Ajansın (varsa) Amazon Advertising LLC ("Amazon") ile kabul ettiği medya planı ya da yayın emri ("IO" olarak anılacaktır); www.iab.com adresinde bulunan ve geçerli yasa ile mahkeme yeri Washington olan, AAA/IAB Standard Terms and Conditions for Internet Advertising for Media Buys One Year or Less (Bir Yıl veya Daha Kısa Süreli Medya Satın Alımları İçin İnternet Reklamcılığına Yönelik Standart Hüküm ve Koşullar) ("IAB Hükümleri") belgesinin 3.0 sürümü tarafından düzenlenir. Burada tanımlanmayan ve büyük harfle yazılmış olan terimler, IAB Hükümlerinde belirtilen anlamlara sahip olacaktır. Buna ek olarak, aşağıdaki hükümler geçerli olacak ve IAB Hükümleri ile herhangi bir uyuşmazlık yaşanması durumunda şunlar üzerinde etkili olacaktır:

  1. Belirli Medya Şirketi ürünlerinin kendileri için geçerli olan ek hükümleri vardır (https://advertising.amazon.com/legal/product-terms adresinde belirtildiği gibi, "Ürün Hükümleri") ve bunlar, yazılı sözleşme ile yapılan değişiklikler de dahil olmak üzere yalnızca bu ürünlerin IO'ya dahil edildiği veya geçerli Reklam kampanyasının yürütülmesinde kullanıldığı kadarıyla bu IO için geçerli olacaktır (e-posta yeterlidir). IO'ya dahil edilmemiş olan veya ilgili Reklam kampanyasının yürütülmesinde kullanılan ürünlerle ilgili diğer hiçbir Ürün Hükmü geçerli olmayacaktır.
  2. Amazon'un Reklam Özellikleri ve Politikalarını http://advertising.amazon.com adresinde yer almaktadır.
  3. Amazon'a yapılan tüm bildirimler IAB Şartlarına uygun olarak şu şekilde teslim edilmelidir: Amazon.com, Inc., Attn: Director, Customer Success, P.O. Box 81126, Seattle WA 98108-1226 veya Faks: (206) 266-7000; her durumda sözleşmenin bir kopyasıyla contracts-legal@amazon.com; Attn: General Counsel. Reklamverene/Ajansa yapılan tüm bildirimler, Amazon'un bu hesapla ilişkilendirdiği bildirimler veya faturalandırma (varsa) için belirlenen en güncel adrese gönderilecektir (bu bilgiler Reklamveren/Ajans tarafından Amazon'a yazılı bildirim yapılmasıyla güncellenebilir).
  4. Ödemeler şu adrese gönderilmelidir: Amazon Advertising LLC, Attn: Alacak Hesapları; PO Box 24651, Seattle, WA 98124-0651.
  5. Vergiler. İlgili Kanun gereğince, her bir taraf, bu IO kapsamındaki işlem ve ödemeler kapsamında veya bunlarla ilgili olarak kendisine uygulanan tüm vergileri ve devlet tarafından belirlenen diğer ücret ve masrafları (ve bunlara uygulanan cezaları, faiz ve diğer eklemeleri) takip etmek ve ödemekten sorumludur. Reklamveren tarafından ödenecek tüm ücretler, KDV, tüketim vergileri, satış ile işlem vergileri ve brüt makbuz vergilerinin dahil olduğu ancak bunlarla sınırlı olmayan geçerli vergi ve harçların haricindedir. Reklamveren tarafından bu IO kapsamında Amazon'a yapılan tüm ödemeler, vergiler için herhangi bir stopaj veya kesintiden muaf olarak yapılacaktır. Herhangi bir ödemede bu tür vergilerin (örneğin, uluslararası stopaj vergilerinin) kesilmesi gerekiyorsa Reklamveren, Amazon tarafından alınan net tutarın bu IO uyarınca ödenmesi gereken tutara eşit olması için gerekli olan ek tutarları ödeyecektir.