Sanal ürün yerleştirmenin (beta) reklamverenlerin markalarını büyütmesine yardımcı olabileceği 6 yol

1 Eylül 2022 | Andrew Cole, Ürün Pazarlama Müdürü

Sanal ürün yerleştirme örneği

Çocukken Pizza Hut'ın ünlü doldurulmuş hamurlu pizzasını tanıttığı zamanı hatırlıyorum. Kendi kendime düşündüm: A) Bu harika ve B) bu pizza olayına uzunca bir süre daha iyisi gelmez. Reklam teknolojisindeki son gelişmeler sayesinde bugün filmler ve TV'de ürün yerleştirme konusunda da aynı şekilde hissediyorum.

Bir duralım. Anlattığıma ara verelim. Anekdotum markalı Pizza Hut referansı nedeniyle daha ilgi çekici göründü mü? Öyleyse bunun nedeni, çalışmaların tüketicilerin %77'sinin marka adı nedeniyle ürün satın aldığını göstermesidir.1 İçerik içindeki doğal ürün yerleştirmeleri, markaların müşterilerle samimi ve göze batmayacak şekilde bağlantı kurması için etkili bir yol olabilir.

Reklamverenler kitlelerini büyütmek ve markalarını premium içerikleri kullanarak yeni yollarla uyumlu hâle getirmek istedikleri için Amazon Ads artık beta sürümünde teknoloji odaklı bir ürün entegrasyonu biçimi (sanal ürün yerleştirme) sunuyor. Bu biçim, markaların Prime Video ve Amazon Freevee'de yayınlanan içeriklere katılma yoluyla içerik içi teması sağlamak için anahtar teslim, ölçeklenebilir bir yöntemdir.

Ürün yerleştirme, elbette, popüler eğlence alanında en az bir asırdır yapılıyor. Hatta 1872'de Jules Verne 80 Günde Devri Alem'de gerçek nakliye şirketlerinden bahsetti. En İyi Film Oscar Ödülü'nü kazanan ilk film olan Kanatlar'da, Hershey's çikolatanın bulunduğu birçok sahne var. Stratejik olarak yerleştirilmiş Reese's Pieces şekerler olmasaydı Elliott'un E.T. ile nasıl temas kuracağını hayal etmek zor.

Markaların, izleyicilerin seyrettiği programların ve hikayelerin içinden organik olarak istediği kitleye ulaştığı anlar güçlü olabilir. Aynı zamanda şu anda reklamcılık sektöründe patlama yapan bir trend.

2021'de ABD'li reklamverenlerin %34'ü markalı içeriğe (marka tarafından finanse edilen dizler, program içi entegrasyon, özel ortak markalı sosyal medya içeriği vb. dahil) yatırımlarını yıldan yıla ortalama %23'lük bir artımlı yatırımla artırdı.2 Ayrıca üç video reklamverenlerinin üçte ikisi pazarlama çalışmalarında program içi markalaşmayı kullandığını bildiriyor (Reklamverenlerin %47'si markalarını reklam destekli içeriklere, %35'i reklamsız içeriklere yerleştiriyor).3

Sanal ürün yerleştirme, dijital olarak oluşturulmuş bir ürünü, reklam panosunu veya logoyu çekildikten sonra filme ya da TV dizisine ekleyen yeni bir teknolojidir. Katılan her başlık için yerleştirme konumlarını ve mevcut ürün kategorilerini belirlerken içerik üreticilerimizle yakın bir şekilde iş birliği yapıyoruz. Tüm kararlar, yerleştirmelerin hikaye akışını kesmemesini veya izleyicinin zevkini etkilememesini içeren ortak bir hedefle her film ya da dizi için sanatsal vizyon doğrultusunda alınır.

Markaların içerik yayınında bir etki yaratmasının bu yeni yolu hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenler, sanal ürün yerleştirmenin fark yaratmasının altı yolunu burada bulabilir.

1. Daha basit, esnek ürün yerleştirme çözümü

Reklamverenlerin %37'si bütçelerinin daha fazlasını özellikle 2021'de program içi entegrasyon için bir önceki yıla göre harcadığını ve %40'ı bu yatırımı 2022'de artırmayı planladığını bildirdi.3 Sanal entegrasyonlar ürün yerleştirmeyi daha basit ve esnek hâle getirdiğinden markalı içeriğe odaklanmanın yukarı yönlü ivmesini sürdürmesi muhtemeldir.

%37 harcama

2020'ye kıyasla 2021'de program içi entegrasyona daha fazla harcama yapan reklamverenler

Program içi entegrasyonda %40

2022'de program içi entegrasyon bütçelerini artırmayı planlayan reklamverenler

Geleneksel ürün yerleştirme kararlarının film veya TV dizisi ilk gösteriminden aylar hatta yıllar önce, özellikle de daha sonraki bir tarihte değiştirme imkanı olmadan alınması gerekir. Sanal ürün yerleştirme, prodüksiyon tamamlandıktan sonra markaları içeriğe ekleyerek süreci kolaylaştırır.

Fiziksel ürünler kullanmanın, ürünleri sete getirme lojistiğini yönetmenin ve entegrasyonun tüm yönlerini denetlemenin gerektiği günler geride kaldı. Reklamverenler, yayınlanmadan önce markalarının tam olarak nasıl tasvir edileceğini görme ve onaylama şansı elde ettiği için bundan yararlanır. İçerik üreticiler, prodüksiyonda en iyi yaptıkları şey olan hikaye anlatmaya odaklandığı için bundan yararlanır.

Amazon Ads'den sanal ürün yerleştirme, reklamverenlerin markalarını mevcut hayran favorilerine ve Prime Video ve Freevee'de beklenen gelecek yeni içeriklere eklemelerine olanak tanır, üstelik tümünü tek bir kampanyada yapabilirler.

2. Geleneksel video reklamların stratejik tamamlayıcısı

Tüm video reklam biçimlerine yapılan yatırımlar artmaya devam ederken - bu yıl ABD'de 76 milyar $ ve 2026'da 125 milyar $ düzeyine ulaşması bekleniyor4- anketler pazarlamacıların standart kampanyalarını tamamlayabilecek ürün yerleştirme gibi fırsatlardan yararlanmaya açık olduğunu gösteriyor.

125 milyar $
2026'ya kadar ABD'de tahmini video reklam harcamaları

Hangi bağlı TV içerik pazarlama fırsatlarının gelecek 12 ay içinde ihtiyaçlarıyla en ilgili olacağını düşündükleri sorulduğunda reklamverenlerin %37'si video içeriğinde ürün yerleştirme olduğunu belirtti ve en üst noktada premium programın başlık seviyesinde sponsorluk yer aldı.2

Sanal ürün yerleştirme, reklamverenlerin yol boyunca optimizasyon yapmasına olanak tanıyan bütünsel video reklam kampanyaları için stratejik bir ektir. Pazarlamacılar entegrasyon gerçekleştirebilir, genel stratejileri kapsamında başarısını değerlendirebilir ve kampanyalarını ve gelecekteki yerleştirmelerini duruma göre ayarlayabilir.

Amazon Ads ile Streaming TV reklamlarını, sanal ürün yerleştirmeyi ve Freevee premium program sponsorluklarını içeren 360° video kampanyası düzenleyin.

3. Premium yayın içeriğinde görünme fırsatı

Reklamverenler, markalarına önemli kültürel anlarda yer verme şansı sunan premium içeriklere erişmek ister. Markalı içeriğe katılmanın en önemli faydaları sorulduğunda pazarlamacıların %61'i hedefledikleri kitlelerle daha derin etkileşim sağlayabilme olanağını gösterdi ve %45'i markayı insanlaştırdığını söyledi.2

Markalı içeriğin reklamverenler için en önemli avantajları

%61 daha derin bağ kurmayı teşvik etme

Hedefledikleri kitlelerle daha derin bir bağ kurmayı sağlayabilmesi

%45 markayı insanlaştırma

Markayı insanlaştırmayı sağlayabilmesi

Başarılı ürün yerleştirme, en sevdikleri karakterlerin ve hikayelerin işleyişine tamamen dalmışken program bağlamında istenen bir kitleye ulaşmakla ilgilidir. Sanal ürün yerleştirme, birden fazla içerik ve yerleştirme fırsatında aynı anda bu daha derin etkileşim ve insanlaştırma sunarak markalara uygun ölçekte çok değerli favori içeriklerde görünme şansı verir.

Amazon Ads'de sanal ürün yerleştirme çözümümüz (beta) tek çatı altında. Her yerleştirmeyi mümkün kılan tescilli teknolojiyi geliştirip yönetiyoruz ve içerik düzenini ödüllü Amazon Studios'daki içerik üreticilerimiz aracılığıyla sağlıyoruz.

Sanal ürün yerleştirme ile Prime Video ve Freevee'nin en popüler içeriklerinin 20'den fazlasında görünme fırsatınız var. Sanal ürün yerleştirmede şunlar dahildir: Making the Cut, Reacher, Tom Clancy's Jack Ryan Bosch franchise ve Leverage: Redemption. Gelecek aylarda daha fazlası eklenecek.

4. Ürün satın almaya hazırlanmış varlıklı, eğitimli kitle

Ürün yerleştirme söz konusu olduğunda kitlelerin büyük kısmı bunun satın alma etkinliğine yönlendirdiğini onaylar. İzleyicilerin %63'ü, TV programında yer aldığını gördükleri bir ürünü satın alma dürtüsünü hissettiklerini ve genç (18+) yetişkin izleyicilerin bu grubun önünde yer aldığını belirtiyor: Z kuşağından yetişkinlerin Y kuşağından yetişkinlerin bu duyguyu paylaşma olasılığı ortalama bir izleyiciden sırasıyla %20 ve %8 daha fazladır.5

Amazon Ads, reklamverenlerin benzersiz kitlemizin yapısını daha iyi anlamasına yardımcı olmak amacıyla bu yıl Nielsen ile iş birliği yaparak Bosch, Reacher, Goliath ve The Tomorrow War gibi birçok başlıkta erken bir sanal ürün yerleştirme kampanyası için bazı önemli demografik bilgileri anlamaya çalıştı. Nielsen SVOD Content Ratings çözümünü kullandı. Bu çözüm TV ekranlarından görüntülenen abonelik tabanlı içeriği izler ve Nielsen People Meter katılımcılarının bildirdiği bilgileri içerir.

+%45

VPP test kitlesindeki hane halkının genel tüketicilere kıyasla yılda 200 bin $ üzerinde gelir elde etme olasılığı

+%25

VPP test kitlesindeki hane halkının genel tüketicilere kıyasla yılda 4'ten daha fazla yıllık üniversite eğitimi almış olma olasılığı

+%54

VPP test kitlesindeki hane halkının genel tüketicilere kıyasla yılda 2 veya daha fazla üyeye sahip olma olasılığı

Sonuçlara göre genel televizyon izleyicisi nüfusuna kıyasla, kampanyanın yılda 200 bin $ üzerinde kazanma olasılığı %45 daha yüksek bir gelir aralığı kitlesine, 4'ten daha fazla yıllık üniversite eğitimi almış olma olasılığı %25 daha yüksek eğitimli bir kitleye ve hane halkı iki veya daha fazla kişilik hane halkı büyüklüğüne sahip olma olasılığı %54 daha yüksek kitleye ulaştığını gördük.6

Amazon Ads ile sanal ürün yerleştirmeyi etkinleştirdiğinizde satın alma konusunda ilham veren anlarda markanızı varlıklı ve eğitimli bir kitleye gösterin.

5. İzleyicilerin ilgisini çeken zevkli bir deneyim

Günümüzün bölünmüş dikkat ekonomisinde reklamverenler, tüketicilerle bağlantı kurmak için mesajlarının mücadelede öne çıkmasına yardımcı olabilecek çözümlere değer veriyor. Reklamverenlerin %42'si, markaların yer aldığı içeriklere katılmanın en önemli avantajlarından birinin öne çıkmalarına veya kalabalığın arasından sıyrılmalarına yardımcı olması olduğunu söylüyor.2

Sanal ürün yerleştirme sayesinde markalar kitlelerin yöneldiği ve dikkat ettiği ortamlarda gösterilir. Kantar tarafından Amazon Ads ile iş birliği içinde yürütülen üçüncü taraf ankete göre bunu izleyicinin favori programından aldığı keyfi etkilemeden yapıyor.

%99

Sanal yerleştirmelerin bulunduğu programlar için nötr veya olumlu deneyim yaşadığını kendisi bildiren test kitlesindeki izleyicilerin oranı

%21

Sanal yerleştirmelerin programdan çok daha fazla keyif almaların sağladığını kendisi bildiren test kitlesindeki izleyicilerin oranı

Amazon Ads, çeşitli sanal ürün yerleştirme beta kampanyalarının kitleler üzerindeki etkisini ölçmek amacıyla bir dizi çalışmada Kantar ile birlikte çalıştı. Çalışmalara katılan izleyicilerin %99'u, yerleştirmeleri içeren programlar sırasında tarafsız veya olumlu bir izleme deneyimi yaşadığını kendisi bildirdi ve katılımcıların %21'i yerleştirmelerin programdan çok daha fazla keyif almalarını sağladığı bildirdi. 7

Sanal ürün yerleştirme ile reklamverenler, izleyicilerin yüksek katılımıyla ve keyif aldığı entegrasyonlarla eğilimli bir kitleye ulaşmak için benzerlerinin arasından sıyrılarak dikkatleri üzerine çekebilir.

6. Marka tanınırlığının ve satın alma niyetinin etkili bir itici gücü

Ürün yerleştirmeler, reklamverenlerin önemli marka istatistiklerini artırmasına yardımcı olmada etkilidir. En sık ölçülen göstergelerden bazıları arasında ürün hatırlanabilirliği (izleyicilerin bir yerleştirmeyi gördükten sonra markayı ne kadar iyi hatırladığı), marka beğenilirliği (tüketicinin marka için genel duyguları) ve satın alma niyeti (öne çıkan markadan ürün satın alma olasılıkları) yer alır.

Erken sanal ürün yerleştirme testlerimizde, aşağıdaki kampanyalarda sanal yerleştirmelere maruz kalan izleyiciler, yer verilen ürün hakkında daha yüksek ürün hatırlanabilirliği ve daha iyi düşünce sağladı.

Örnek Olay İncelemesi: Making the Cut'da Bubly

VPP'den önce
VPP'den sonra

Bubly, Prime Video'da Making the Cut'ın 3 bölümünde ürünlerini sergilemek için sanal ürün yerleştirmeden yararlandı. Kantar tarafından yürütülen kampanya sonrası Brand Lift çalışmasına göre yerleştirmeler maden suyu markasının destekli hatırlanabilirlik, marka beğenilirliği ve satın alma niyeti istatistiklerinde etkili oldu.

  • Destekli hatırlanabilirlikte +%18,1 artış gözlemlendi (Kantar tarafından ölçülen CPG dijital kampanyalarına göre 6,2 kat fazla)8
  • Marka beğenilirliğinde +%6,8 artış gözlemlendi (Kantar tarafından ölçülen CPG dijital kampanyalarına göre 3,2 kat fazla)8
  • Satın alma niyetinde +%16,5 artış gözlemlendi (Kantar tarafından ölçülen CPG dijital kampanyalarına göre 9,2 kat fazla)8

Örnek Olay İncelemesi: Bosch ve Making the Cut'ta M&M's

VPP'den önce
VPP'den sonra

M&M's, popüler Fudge Brownie lezzetinin ambalajını içeren, Prime Video'da yer alan Bosch ve Making the Cut'ın 5 bölümünde sanal ürün yerleştirme kampanyası gerçekleştirdi. Kantar tarafından yürütülen bir Brand Lift çalışmasında, yerleştirmelerin hem beğenilirliği hem de satın alma niyetini artırmada etkili olduğu bulundu.

  • Marka beğenilirliğinde +%6,9 artış gözlemlendi (Kantar tarafından ölçülen CPG dijital kampanyalarına göre 3,3 kat fazla)9
  • Satın alma niyetinde +%14,7 artış gözlemlendi (Kantar tarafından ölçülen CPG dijital kampanyalarına göre 8,2 kat fazla)9

Örnek Olay İncelemesi: Leverage: Redemption'da Coffee Mate

VPP'den önce
VPP'den sonra

Coffee Mate, Freevee'de Leverage: Redemption'ın 3 bölümünde markalı kahve kremasını içeren bir kampanya ile sanal ürün yerleştirmeye katıldı. Kantar tarafından yürütülen kampanya sonrası Brand Lift çalışmasına göre bu sayede, maruz kalan izleyicilerin satın alma olasılıklarına ek olarak marka hatırlanabilirliği arttı ve ürünle ilgili genel duyguları daha iyi hâle geldi.

  • Destekli hatırlanabilirlikte +%17,1 artış gözlemlendi (Kantar tarafından ölçülen CPG dijital kampanyalarına göre 5,9 kat fazla)10
  • Marka beğenilirliğinde +%13 artış gözlemlendi (Kantar tarafından ölçülen CPG dijital kampanyalarına göre 6,2 kat fazla)10
  • Satın alma niyetinde +%11,9 artış gözlemlendi (Kantar tarafından ölçülen CPG dijital kampanyalarına göre 6,6 kat fazla)10

Amazon Ads'in sanal ürün yerleştirme fırsatları, kampanya etkisini ölçmek için önde gelen bir üçüncü taraf araştırma sağlayıcısı tarafından gerçekleştirilen kampanya sonrası Brand Lift çalışmasıyla birlikte gelir.

Sonuç

Tüketicinin dikkatini çekmek amacıyla daha fazla fırsatın eklendiği günümüz ortamında, sanal ürün yerleştirme, markalara izleyicilerin sevdiği Streaming TV içeriğinden izleyicilere ulaşmak için yeni bir yol sunuyor. Reklamverenlerin markalarını büyütmeleri için etkileyici bir fırsat.

Ayrıca daha fazla program başlığı, ek yerleştirme ve gelecek aylarda sanal ürün yerleştirmeye dahil edilecek daha derin analiz işleviyle Amazon Ads, Streaming TV reklamcılığındaki bu heyecan verici yeni bölümü, reklam müşterileri ve içerik üreticilerle iş birliği içinde yazmaya devam etmekten heyecan duyuyor.

Markanızın yeni kitlelere nasıl ulaşabileceğini ve sanal ürün yerleştirmeyle nasıl etki yaratabileceğini öğrenmek için Amazon Ads hesap yöneticinize hemen ulaşın.

1 "The Power of Branding in 2021" (2021'de Markalaşmanın Gücü), Forbes, ABD, 2021
2 Advertiser Perceptions, Branded Content and Influencer Marketing Report (Markalı İçerik ve Influencer Pazarlama Raporu), ABD, 2021
3 Advertiser Perceptions, Video Advertising Convergence Report (Video Reklamcılık Yaklaşımı Raporu), ABD, 2021
4 eMarketer, ABD, Mart 2022
5 Magna ve Amazon Ads, The Converging Worlds of Content and Commerce (İçerik ve Ticaretin Yakınlaşan Dünyaları), ABD, 2022
6 Nielsen Brand Reach Study (Nielsen Marka Erişimi Çalışması), ABD, 2022. Bu çalışma Nielsen SVOD Content Ratings (TV'ler aracılığıyla yayınlanan abonelik tabanlı içeriğin dağıtılmış ve bağımsız ölçümü) ve Nielsen People Meter (izleyicinin bileşimini anlamak amacıyla TV izlerken bulunduğunu kaydeden üyelerden oluşan bir isteğe bağlı panel demografisi) kullanılarak yapılmıştır.
7 Kantar Brand Lift Studies (Kantar Brand Lift Çalışmaları), ABD, 2022
8 Kantar Brand Lift Study (Kantar Brand Lift Çalışması), ABD, 2021-2022; kontrol = 200, maruz kalan = 201; Kantar 2021 CPG All Digital Benchmark (Kantar 2021 CPG Tamamen Dijital Karşılaştırma)*
9 Kantar Brand Lift Study (Kantar Brand Lift Çalışması), ABD, 2021; kontrol = 139, maruz kalan = 181; Kantar 2021 CPG All Digital Benchmark (Kantar 2021 CPG Tamamen Dijital Karşılaştırma)*
10 Kantar Brand Lift Study (Kantar Brand Lift Çalışması), ABD, 2022; kontrol = 201, maruz kalan = 200; Kantar 2021 CPG All Digital Benchmark (Kantar 2021 CPG Tamamen Dijital Karşılaştırma)*

*Tüm Brand Lift sonuçları önemli düzeydeki %90'lık artışı gösterir.