Bu kış seyahat fırsatları bulmak isteyenlere erişme

16 Aralık 2021 | Jareen Imam, Kıdemli İçerik Yöneticisi ve Yönetici Editör

Bu tatil sezonunda 2020'ye göre daha fazla Amerikalı seyahat ediyor. Örneğin, AAA, Şükran Günü için tahmini olarak 53 milyon Amerikalının seyahat ettiğini belirtiyor. 2005'ten bu yana bir yıl içindeki en yüksek artışı gösteren bu sayı, aynı zamanda 2019'daki Şükran Günü'nde seyahat eden Amerikalı sayısına da yakın.1

AAA Travel Kıdemli Başkan Yardımcısı bir basın açıklamasında, "Artık sınırlar açıldığından ve yeni sağlık ve güvenlik kuralları uygulandığından seyahat, tatilde sevdikleriyle bir araya gelmeye hazır olan Amerikalıların listesinde bir kez daha üst sıralarda yer alıyor," demişti.

İster aile ziyareti ister tatil için, 2020 ile karşılaştırıldığında bazı müşteriler seyahat etme konusunda kendilerini bu yıl daha rahat hissediyor olabilir. Deloitte'in 6.000 Amerikalı ile gerçekleştirdiği ankete göre 10 kişiden 4'ü tatilde seyahat etmeyi planlıyor.2 Doğal olarak, halk sağlığı ve güvenlik tedbirleri tüketicilerin seyahat planlarını şekillendirmeye devam ediyor.

Kantar ve Amazon Ads'in 500 kişi ile yaptığı ankete göre ABD'li müşteriler yine de bu tatil sezonunda seyahat seçeneklerine göz atıyor.3 2020 ile karşılaştırıldığında 2021'de seyahat sitesi ziyaretlerinde yıllık %32 artış görülüyor.4 Ayrıca seyahat uygulaması olan TripIt, müşterilerinin %31'inin kış tatilleri için seyahat etmeyi planladığını belirledi.5

Müşteriler bu tatil sezonunda seyahat seçeneklerini araştırırken markalar da müşterilerin yeni fırsatlar, olanaklar ve tatil merkezleri hakkında bilgi edinmesine yardımcı olma fırsatına sahip. Çoğu kişi, seyahat seçeneklerini yolculuğa çıkmadan çok önce araştırdığından zamanında bilgi sunmak seyahat müşterileri açısından önemli. Örneğin, Kantar ve Amazon Ads anketine göre Amazon'un seyahat müşterilerinin %50'si, yolculuğu tatil tarihinden bir ay veya daha önce planlamaya başlıyor.6 Her 2 Amazon müşterisinden 1'i tatilde büyük olasılıkla seyahat etmeyi planlıyor.7

Müşteriler tatille ilgili araştırma yaparken markalar, onlara bilgi sağlamaya yardımcı olacak reklam kampanyaları aracılığıyla bu pazardaki müşterilerle etkileşim kurmayı başarabilir. Amazon, reklamverenlerin seyahat etmek isteyen müşterilere erişebileceği ve onlarla etkileşim kurabileceği bir yerdir. Amazon'daki bu seyahat müşterileri için nelerin önemli olduğunu anlamada markaların göz önünde bulundurması gereken noktaları burada bulabilirsiniz.

Amazon'daki seyahat müşterilerinin motivasyonu nedir?

Amazon'daki seyahat müşterileri, çok çeşitli motivasyonlar ve hedeflerle seyahat rezervasyonu yapıyor. Seyahat etmek isteyen müşterilerle etkileşim kurmaya çalışan markaların bu müşterileri etkilemenin yollarını düşünmesi gerekiyor. Anketimizde, Amazon'daki seyahat müşterilerinin dört farklı gruba ayrıldığı görülüyor. Markaların bu farklı grupları anlaması ve onlara ilgili ve yardımcı bilgiler sunması önemli. Bu Amazon müşterilerinin %27'si üst gelir grubundan ve 6 ayda bir yurt içinde veya yurt dışına seyahat ediyor. Bunun ardından "yeni kültürlerle tanışmak isteyenler" geliyor.8 Bu grup, seyahat ederken yeni yerler keşfetmek istiyor ve Amazon'daki seyahat müşterilerinin %18'ini oluşturuyor.9 Amazon'daki seyahat müşterilerinin %17'si yurt içinde tatil yapanlardan, yani yılda bir kez ABD içinde seyahat edenlerden oluşuyor.10 Son olarak, müşterilerin %13'lük kısmı iş amaçlı seyahat ediyor ve yaklaşık 3 ayda bir yurt içinde veya yurt dışına seyahat ediyor.11

Bunlara ek olarak seyahat müşterilerinin, seyahat rezervasyonu kararlarını etkileyen farklı ölçütleri bulunuyor. Fiyat, çoğu müşteri açısından seyahat rezervasyonunu değerlendirmede temel faktörlerden biri. Amazon müşterilerinin 3'te 1'i (%34'ü) değere göre seyahat rezervasyonu yapmayı tercih ettiğini söylüyor.12 Amazon müşterilerinin %29'u seyahat rezervasyonu yaparken rahatlatıcı deneyimlerin önemli olduğunu belirtiyor.13 Amazon müşterilerinin %28'i hava durumuna ve döneme göre rezervasyon yapmayı hedefliyor.14 Ayrıca Amazon müşterilerinin %19'u, kültürel deneyimler keşfetmenin ve aile ve arkadaş ziyareti yapmanın yolculuk rezervasyonu yapmaya karar vermede önemli bir faktör olduğunu belirtiyor.15

Seyahat müşterileri rezervasyon yaparken en çok nelere önem veriyor?

Satın alma seçeneklerini değerlendirirken, sosyal değerlerden kişiselleştirmeye kadar seyahat müşterileri açısından önemli olan farklı kriterler var. Örneğin, müşteriler artık seyahat etmek istediklerinde bunun çevresel etkileri konusunda daha bilinçli davrandığından markanın sürdürülebilirlik yaklaşımını öğrenmek rezervasyon kararlarını etkileyebiliyor. Markalar, kişiselleştirilmiş ve çevreye duyarlı seyahat önerileri oluşturduğunda Amazon'daki yetişkin Z kuşağı seyahat müşterilerinin seyahat etme niyeti daha yüksek oluyor.16 Bu müşterilerin %30'u, birkaç hafta sonu tatil yapmak yerine tek bir uzun tatili tercih ettiğini söylüyor. Bu bilgiler ışığında markalar, bu müşterilere erişmek ve onlarla etkileşim kurmak amacıyla çevreyle ilgili sosyal değerlerini paylaşmanın bir yolu olarak dijital reklamcılık çözümlerini kullanabilirler.

Amazon'daki Y kuşağı seyahat müşterileri, rahatlığa ve yeni deneyimlere önem veriyor. Amazon'daki Y kuşağı müşterilerinin %47'si yeni yerlere seyahat etmeyi sevdiğini söylüyor. Bu nedenle, yeni yerler hakkında yararlı bilgiler sunmayı başarabilen markalar, bu Y kuşağı müşterileriyle etkileşim kurma fırsatına sahip olabilir.

Amazon'daki X kuşağı seyahat müşterileri, yolculuğu birkaç ay önceden planlamaya başladıklarını ve ödül programlarının kendilerini seyahat rezervasyonu yapmaya teşvik ettiğini söylüyor.17 Ayrıca bilgi toplamak bu grup için önemli. Amazon'daki X kuşağı müşterilerin %46'sı yolculuklarını planlamak için çok zaman (birkaç ay) harcıyor.18 Bu grup da kültürel deneyimlerle tanışmalarını sağlayacak yerlere seyahat etmeyi tercih ediyor. Bu gruba erişmeye çalışan markalar, müşterileri fırsatlar veya seyahat rezervasyonu yapmak için ödül programlarını kullanma yolları hakkında bilgilendirmeye yardımcı olan reklamcılık çözümlerini kullanmayı düşünebilir.

Amazon'daki "boomer kuşağı" seyahat müşterilerinin %51'i de yolculuklarını aylar öncesinden planlamaya başlıyor. Bu müşteriler genellikle yurt içi seyahatini tercih ettiklerini belirtiyor. Bu müşterilerin %28'i gelişmiş ülkelere seyahat etmenin daha iyi olduğunu düşünüyor.19 Söz konusu müşterilere erişmek isteyen markalar, bu kuşaktakilerin seyahat araştırmalarına katkıda bulunabilecek bilgilere erişmelerine yardımcı olan reklam çözümlerini kullanmayı düşünebilir.

Son olarak, aileleriyle seyahat etmek için rezervasyon yapan müşteriler ABD içinde seyahat etmeyi tercih ediyor. Aile müşterilerinin %33'ü yurt içinde seyahat etmeyi yurt dışına seyahat etmekten daha çok sevdiğini söylüyor.20 Ayrıca seyahat için paket hâlinde fırsatlar satın almayı daha çok düşünüyorlar. Güvenlik, seyahat kararı verirken bu grup için önemli bir kriter. Bu grupla etkileşim kurmak isteyen markalar paket fırsatlar ve diğer teklifleri duyuran reklam çözümlerini kullanmak isteyebilir.

Seyahat kitlesi, yekpare bir yapı değil. Bu müşteriler, farklı etkenler üzerinden tanımladıkları değerleri arıyor. Konu seyahat rezervasyonu olduğunda, Amazon seyahat müşterileri en iyi fırsatları bulmak veya karbon ayak izlerini küçültmek gibi belirli ihtiyaçlarını karşılamak üzere hareket ediyor. Bu tatil sezonunda seyahat müşterileriyle bağlantı kurmak isteyen markaların, müşterilerin değerleriyle uyumlu mesajlara odaklanmış kampanyalar oluşturmasını öneriyoruz. Fırsatların, promosyonların ve paketlerin sergilendiği reklamlar, en ekonomik seçeneği arayan seyahat müşterileriyle etkileşim kurmaya yardımcı olabilir. Buna karşın çevreye duyarlı müşterilerle etkileşim kurmak isteyen markalar, pazarlama kampanyalarında bu sosyal değerleri nasıl ileteceklerini düşünebilir.

Markalar, Streaming TV reklamları, Sponsored Display veya sesli reklamlar gibi reklam çözümlerini değerlendirerek bu tatil sezonunda ve daha sonra seyahat edecekleri bir sonraki yeri bulmak isteyen müşterilerle bağlantı kurmayı başarabilirler.

1 2021 Thanksgiving Holiday Forecast (Şükran Günü Tatili Tahmini), AAA, IHS Markit, ABD, 2021
2 2021 Deloitte tatil seyahati anketi, ABD, 2021
3 500 katılımcıyla yapılan Kantar ve Amazon Ads Quickfire tatil anketi, ABD, 2021
4
SimilarWeb, 10 seyahat markası için toplu veri görünümü, ABD, Eylül 2021
5 Tripit tatil anketi, ABD, Ağustos 2021
6-20 500 katılımcıyla yapılan Kantar ve Amazon Ads Quickfire tatil anketi, ABD, 2021