Yeni çalışma: OTT ve Sponsored Brands videosu ile görüntülü reklamları optimize edin

1 Aralık 2020

Gönderen: Crystal Astrachan, Kıdemli Analiz ve Medya Yöneticisi
ve Jackie Zhou, Ürün Pazarlama Yöneticisi

Reklamverenler genellikle OTT (akış ile yayın) reklamları, Sponsored Brands videosu ve görüntülü reklamların Amazon'daki satın alma hunisi genelinde müşteri etkileşimini iyileştirmek için nasıl birlikte çalıştığını sorarlar. Bu soruyu yanıtlamaya yardımcı olmak için markaların reklam stratejilerini ve kitle reklam temasını inceledik. Reklam stratejisinin kampanya performansı üzerindeki etkisini anlamak amacıyla üç ürünü de kullanan markalar ile yalnızca görüntülü reklamları kullanan markaları karşılaştırdık. Daha sonra, hem OTT reklamları (Streaming TV reklamları) hem de görüntülü reklamlar ile temas eden kitleleri yalnızca görüntülü reklamlara temas eden kitlelerle karşılaştırarak OTT'nin müşteri etkileşimi üzerindeki etkisini inceledik.

Ana fikirler

OTT reklamları, Sponsored Brands videosu ve görüntülü reklam kullanmak, reklamverenlerin markalı arama oranı, detay sayfası görüntüleme oranı ve satın alma oranı ile ölçülen, reklamla ilişkilendirilen müşteri etkileşimini süreç genelinde iyileştirmelerine yardımcı olabilir.

 • İlk olarak, kitlelerin Amazon'da hem OTT reklamları hem de görüntülü reklamları gördüklerinde bir markayı araştırma olasılığı, her iki reklamı birden görmeyen kitlelere kıyasla %47 daha yüksektir.
 • İkincisi; görüntülü reklam, Sponsored Brands Videosu ve OTT kullanan markalar arasında müşteri etkileşimi istatistikleri, yalnızca görüntülü reklam kullanan markalara kıyasla %90'a kadar daha yüksekti.
 • Üçüncüsü, aynı ürün için hem görüntülü reklam hem de OTT ile temas eden kitlelerin bir detay sayfasını görüntüleme olasılığı %28 daha fazla ve ürünü satın alma olasılığı %25 daha yüksekti.

Çalışma

Reklam stratejisine göre marka karşılaştırması

Temmuz 2019 ile Haziran 2020 tarihleri arasında görüntülü reklam kullanan markaları değerlendirerek başladık. Markaların kullandığı görüntülü reklam kampanyaları, aynı zaman diliminde öne çıkan ürünler için yayınlanan diğer reklamlara göre segmentlere ayrılmıştı. Segmentler şöyleydi:

 1. Yalnızca görüntülü reklamlar
 2. Görüntülü reklam + Sponsored Brands videosu
 3. Görüntülü reklam + OTT
 4. Görüntülü reklam + OTT + Sponsored Brands videosu

Aşağıdaki Şekil 1'de, bu çalışmada karşılaştırılan dört marka seviyesi segment gösterilmektedir

Aşağıdakiler dahil olmak üzere dört grupta görüntülü reklamla ilişkilendirilen üç müşteri etkileşimi istatistiğini karşılaştırdık:

 • Markalı arama oranı: Markalı arama sayısının reklam gösterimi sayısına oranı. (Markalı arama oranı = Markalı aramalar/Gösterimler)
 • Detay sayfası görüntüleme oranı: Detay sayfası görüntüleme sayısının reklam gösterimi sayısına oranı. (Detay sayfası görüntüleme oranı = Detay sayfası görüntüleme sayısı/Gösterimler)
 • Satın alma oranı: Gösterim sayısına göre satın alma sayısı. (Satın alma oranı = Alımlar/Gösterimler)

2. Reklam temasına göre kitle karşılaştırması: Görüntülü reklam + OTT

Daha sonra, görüntülü reklam ve OTT'yi birlikte yayınlayan marka örnekleri arasında (yukarıdaki üçüncü segment), iki kitle segmentini karşılaştırdık: 1) yalnızca görüntülü reklam kampanyalarıyla temas eden kitleler ve 2) görüntülü reklamlar ve OTT kampanyaları ile temas eden kitleler.

Şekil 2'de, bu çalışmada karşılaştırılan iki kitle segmenti gösterilmektedir

Aşağıdakiler dahil olmak üzere iki grupta görüntülü reklamla ilişkilendirilen müşteri etkileşimi istatistiklerini karşılaştırdık:

 • Detay sayfası görüntüleme oranı: Detay sayfası görüntüleme sayısının temas eden kitlenin boyutuna oranı (Detay sayfası görüntüleme oranı = Detay sayfası görüntüleme sayısı/Temas eden kitlenin boyutu)
 • Satın alma oranı: Satın alma sayısının temas eden kitlenin boyutuna oranı. (Satın alma oranı = Satın alımlar/Temas eden kitlenin boyutu)

Temel analiz 1: OTT ve görüntülü reklamlara yatırım yapan markalar, reklamla ilişkilendirilen markalı aramalarda artış gördü

Markalar, OTT reklamları ile görüntülü reklamlar yayınladığında, görüntülü reklamla ilişkilendirilen markalı arama oranları, yalnızca görüntülü reklam kampanyaları yayınlayan markalara göre %47 daha yüksekti. Markalar; görüntülü reklamlar, Sponsored Brands Videosu ve OTT yayınladığında, görüntülü reklamla ilişkilendirilen markalı arama oranları, yalnızca Sponsored Brands videosu ve görüntülü reklam kampanyaları yayınlayan markalara göre %68 daha yüksekti.

Başka bir deyişle, hem OTT reklamları hem de görüntülü reklamları gören müşterilerin Amazon'da bir markayı satın alma olasılığı daha yüksektir.

Markalar arasında kullanılan reklam ürünlerine göre ortalama görüntülü reklamla ilişkilendirilen markalı arama oranları

Temel analiz 2: OTT, Sponsored Brands Videosu ve görüntülü reklamlara yatırım yapan markalar en yüksek detay sayfası görüntüleme ve satın alma oranlarına sahip oldu

Aynı zamanda görüntülü reklam, Sponsored Brands videosu ve OTT kampanyalarına yatırım yapan markalar, yalnızca görüntülü reklam kampanyaları yayınlayan markalara göre %90'a kadar daha fazla olan en yüksek görüntülü reklamla ilişkilendirilen detay sayfası görüntülemelerine ve satın alma oranlarına sahipti. Üç reklam ürününün de birlikte kullanılması, kitlelerin satın alma yolculukları boyunca etkileşime girmesine yardımcı oldu.

Temel analiz 3: Hem OTT reklamları hem de görüntülü reklamlar ile temas eden kitleler daha fazla etkileşim kurdu

Daha sonra, hem OTT hem de görüntülü reklamlar kullanan markalar için kitle reklamıyla teması değerlendirdik. Temel analiz 1'de ve 2'de, markalar arasındaki farklar karşılaştırılırken, temel analiz 3'te, kitle reklam teması karşılaştırılır.

Hem OTT hem de görüntülü reklam ile temas eden kitlelerin, yalnızca görüntülü reklamlarla temas eden kitlelere kıyasla %28 daha yüksek medyan satın alma ve detay sayfası görüntüleme oranlarına sahip olduğunu gördük.

Özet

Bu çalışma, OTT ve Sponsored Brands videosunun görüntülü reklam kampanyalarını daha etkili hâle getirdiğini göstermektedir. Görüntülü reklamlarla birlikte kullanıldığında, OTT'nin reklamla ilişkilendirilen markalı aramalar yapmakta son derece etkili olduğunu keşfettik. Sponsored Brands videosu ve OTT, görüntülü reklamlarla ilişkilendirilen detay sayfası görüntüleme ve satın alma oranlarını iyileştirmek için en iyi şekilde görüntülü reklamlarla birlikte çalıştı.

Sonraki adımlar

Amazon Streaming TV reklamları ve Sponsored Brand videosu reklamlarıyla alışveriş reyonunun ötesindeki kitlelere ulaşın ve bu kitleleri görüntülü kampanyalarla Amazon'daki markanıza ve ürünlerinize bağlayın. Daha fazla bilgi edinmek için lütfen Amazon satış temsilcinizle iletişime geçin. Amazon Ads'de yeniyseniz başlamak için bizimle iletişime geçin.