Reklam deneyimlerini yükseltmek isteyen markalar için 5 ders

Boy and girl watching TV.

4 Mayıs 2022 | Jareen Imam, Senior İçerik Yöneticisi ve Yönetici Editör

Günümüzde tüketiciler, izledikleri içerikler ve seçtikleri markalar açısından neredeyse sınırsız seçeneğe sahip. Bu nedenle markalar, hedef kitlelere olumlu ve etkili reklam deneyimleri sunmanın en iyi yollarını bulmaya çalışıyor. Bu, şu açıdan da önemli; izleyicilerin ilgi çeken eğlenceli reklam deneyimleri konusundaki beklentileri şimdi daha yüksek.1

İzleyici fragmantasyonu arttıkça ve reklam sektörü değişmeye ve yenilik yapmaya devam ettikçe, markaların müşterilere ilettiği mesajlar, hedef kitlelerin beklentilerini karşılayacak şekilde geliştirilmelidir.

Amazon Ads ve Omnicom Media Group, tüketicilerin reklam tercihlerini ve beklentilerini daha iyi anlamak için 3.511 ABD'li tüketiciyi araştırmak üzere Latitude ile bir çalışma başlattı. Araştırmanın sonuçları, markaları, hedef kitlelerin reklam deneyimlerini nasıl geliştirebilecekleri konusunda bilgilendirmeye yardımcı olabilir.

Amazon Ads'de Ölçüm Başarısı Başkanı olan Maggie Zhang, konuyla ilgili olarak şöyle diyor: “İzleyicilerimiz, reklam destekli içeriklerimizin hem izleme deneyiminde hem de reklamcılık deneyiminde her zaman geliştirme bekliyor. Bunu sağladığımızda, reklamverenlerimizin izleyicilerimizle daha iyi iletişim kurmasına ve daha iyi sonuçlar elde etmesine yardımcı oluyoruz."

Tüketiciler, içeriği ücretsiz olarak izlerken reklamlara karşı olumlu hissediyor

Araştırmaya göre, tüketicilerin reklamlara yönelik tutumları genellikle olumludur. Birçok tüketici, ürünleri ve markaları keşfetmelerine yardımcı olduğu için, içerikleri izlerken reklamın değerini görür.

Anket katılımcılarından biri şöyle diyor: “Reklamlar, şirket hakkında olumlu bir bakış açısına sahip olmamı sağlıyor. Çünkü, insanların reklamlarda görmek ve keyif almak istediği şeyleri bulmak için gerçekten zaman ve kaynak kullandıklarını hissediyorum ve bu bana, insanları gerçekten önemsediklerini gösteriyor.”

Ankete katılan tüketicilerin %73'ü, ücretsiz video içerikleri sağlayan şirketleri desteklemek için reklamların gerekli olduğunu kabul etti.2 Amazon'un streaming TV reklam çözümü, izleyicilerin bu tür içeriklere erişmesini sağlıyor; Amazon Freevee'deki popüler filmler ve TV programları, Fire TV'deki en iyi network ve yayıncı uygulamaları ve Twitch'teki canlı eğlence gibi. Tüketicilerin büyük bir çoğunluğu (%71) televizyon programlarını, filmleri veya ücretsiz içerikleri izlerken reklam görmekten rahatsız olmadıklarını belirtti.3 Tüketicilerin %65'i, reklamları izlerken her zaman keşfedilecek yeni şeyler veya ürünler olduğu konusunda hemfikirdi.4 Bunu bilen markalar; TV programı, film veya müzik yayını izleyen tüketicilere ulaşmak için Streaming TV reklamlarını ve sesli reklamları yayınlamayı dikkate almak isteyebilir.

Tüketiciler, yeni ürünler keşfetmelerine yardımcı olan reklamlara önem verir.

Tüketiciler, içerik izlemeyi genel olarak daha keyifli hale getiren reklam konseptini memnuniyetle karşılıyor. Etkili reklamlar geliştirirken ilgi düzeyi ve yeniliklerin markalar açısından son derece önemli olduğu da bir gerçektir. Örneğin, ankete katılan tüketicilerin %73'ü, reklamlar izleyiciyle ilgili olduğunda genel izleme deneyiminin daha keyifli olduğunu belirtti. %68'i ise, reklamlar izledikleri içeriklerle ilgili olduğunda genel izleme deneyiminin daha keyifli olduğunu söyledi.5 Hedef kitleleri eğiten ve bilgilendiren reklamlar da tüketicilerin dikkatini çekiyor. Katılımcıların %74'ü, markalar izleyicilere yeni bir şeyler öğreten reklamlar yaptığında memnun olduklarını belirtiyor.6 Araştırmaya katılan tüketicilerin %73'ü ise, markaların yeni ürün veya hizmetleri keşfetmelerine yardımcı olacak reklamlar yapmalarından memnun oluklarını söylüyor.7

İçerik türleriyle ilgili reklamlar, etkileşimi artırmaya yardımcı olabilir

Hedef kitlenin izleme deneyimine uygun kampanyalar oluşturmak, markaların tüketicilerin izlediği içeriklerle ilgili görünmesine yardımcı olabilir. Araştırma sonuçlarına göre, izleme motivasyonları genellikle belirli bir düşünce yapısıyla uyumludur ve reklam yoluyla desteklenebilir. Reklamverenler, mesajlarının ilgi düzeyini hedef kitlelerin izlediği türe veya içeriklere uygun bir şekilde artırabilir.

Örneğin, araştırmaya göre, romantizm ve drama izleyicileri, hikayenin veya karakterlerin derinliklerine daldığı için içerik arama olasılıkları daha yüksek olabilir.8 Bu izleyiciler güçlü hikayelerle ilgilenirken, komedi ve sitcom izleyicilerinin bu tür içeriği arama olasılıkları daha yüksektir; çünkü eğlencelidir ve stresten uzaklaşmalarına yardımcı olabilir.9 Senaryosuz, gerçeklik içeriklerini izleyen hedef kitlelerin, yeni şeyler öğrenmek veya önemsiz şeyleri veya diğer ilginç konuları özümsemek için bu içeriği arama olasılığı daha yüksektir.10 Araştırma sonuçlarına göre, kullanıcı tarafından oluşturulan içeriklerin canlı yayınlarını izleyen hedef kitlelerin, çevrelerindeki diğer kişilerle bağlantılı hissetmelerini sağlayan içerikler arama olasılıkları daha yüksektir.11 Bunu bilen markalar, izledikleri içerik türlerine göre hedef kitlelerin ilgi alanlarına daha yakın olan kampanyalar geliştirebilirler.

Markalar, reklamları tüketicilerin kategoriye özgü beklentilerine uygun hale getirmeli

Farklı sektörlerdeki reklamverenler, reklam deneyimini geliştirmenin avantajlarından, izleyicilerle etkileşim kurmak açısından da yararlanabilir. Örneğin birçok izleyici, market ve ev ürünleriyle ilgili fırsatları ve satışları öne çıkaran reklamlar görmek istiyor (sırasıyla ortalama %34 ve %25).12 Finansal hizmet reklamlarını izleyenler, yeni bir şeyler öğrenmek istediklerini belirtti. Bu, söz konusu finansal hizmet markalarının izleyicileri reklam kampanyaları aracılığıyla bilgilendirmeleri için bir fırsat olabilir. Araştırma sonuçlarına göre, teknoloji ve cep telefonu servis sağlayıcıları, izleyicilerin yeni ürünler ve servisler keşfetmelerine yardımcı olan reklamları dikkate almak isteyebilir. Ve eğlence reklamlarını izleyen izleyiciler ankette özel ve orijinal içeriğe erişmek istediklerini söyledi. Bunu bilen markalar, hedef kitlelere hitap eden ve onlarla etkileşim kuran reklamlar geliştirirken hedef kitlelerin ürün kategorilerine yönelik beklentilerini dikkate almak isteyebilir.

Yenilikçi ve etkileşimli reklamlar hedef kitlelerin ilgisini çeker ve onları mutlu eder

Reklam materyali ve farklı formatlar, izleyiciler için de daha gelişmiş bir reklamcılık deneyimine katkıda bulunabilir. Araştırma sonuçlarına göre tüketicilerin %55'i, reklamdaki bağlantıları takip edip ürünleri doğrudan satın alarak veya çekilişlere katılarak etkileşim kurabilecekleri reklamları tercih ediyor.13 Tüketicilerin% 55'i ise, izledikleri içeriklere daha yenilikçi yollarla entegre olan markalar görmek istediklerini belirtti.14 Bu, hedef kitlelerin, markaların mesajlarını içeriğe entegre etmeleri için yeni ve yaratıcı yollara açık olduğunu göstermektedir.

Araştırmaya katılanlardan biri şöyle diyor: “İlgilendiğim bir ürünün reklamını, reklam bittiğinde unutmak için görebilirim ancak. Satın alma seçeneklerini görmek ve ürünleri reklamın içinden sepetime ekleyebilmek keyifli. Ama asıl ilgimi çeken şey, ilgimi çeken ürünleri eğlenceli bir yolla satın almak. Yoksa, ürünü unutabilir ve bir daha onu düşünmeyebilirim."

Araştırma, tüketicilerin, markaları içeriklerine entegre etmenin yeni ve yaratıcı yollarına açık olduğunu gösteriyor. Müşterilere ulaşmak ve onlarla etkileşim kurmak isteyen markalar, Amazon'un Streaming TV reklam formatını değerlendirmek isteyebilir. Çünkü bu reklam formatı, genel olumlu duyarlılık (anketi yanıtlayanların %89'u reklamları olumlu bir şekilde izledi ki bu, rekabetçi ölçütün %4 üzerinde) veya etkileşimli video reklamlarda üst sıralarda yer alır. Bu da, izleyicilerin reklamla yalnızca seslerini veya uzaktan kumandayı kullanarak etkileşimde bulunmasını sağlar.15

Hedef kitlelerle etkileşimi artırmak isteyen markalar, reklam deneyimlerini geliştirmeye yardımcı olmak için bu araştırmanın bazı çıkarımlarını uygulamayı düşünebilir. Markalar, bu ipuçlarından yararlanarak izleyicileri bilgilendiren, sevindiren, eğlendiren ve ayrıca, istedikleri ve ihtiyaç duydukları ürünleri veya bilgileri keşfetmelerine yardımcı olan bir reklam deneyimi yaratabilir.

1-15 Latitude, “The New Ad Value Exchange,” Amazon Ads and OMG, 2021, US.