Intentwise, reklamverenlerin harcama verimliliğini artırmak için Amazon'un Satış Ortağı API'sini nasıl kullandı?

3 Mart 2023 | Gabriella Kursman, Kıdemli Pazarlama Müdürü

lamba ile bir masa üzerinde duran dizüstü bilgisayar

Doğru istatistiklere erişmek, Amazon satış ortaklarının ve reklamverenlerin reklam girişimlerinden daha fazla yararlanmasına yardımcı olabilir. Satış Ortağı API'si, Amazon satış ortaklarının siparişler, gönderiler, ödemeler ve çok daha fazlası hakkındaki bilgilerine programatik olarak erişmesine olanak tanır. Intentwise CEO'su Sreenath Reddy, bu analizleri anlamanın, "perakende satışa duyarlı reklam optimizasyonu için" çok önemli olduğunu söylüyor.

Intentwise, Amazon sponsorlu reklamları, Amazon DSP ve Amazon Attribution'a odaklanan bir reklam optimizasyonu ve analiz aracı. Araç; satıcıları, markaları, ajansları ve kaynak toplayıcıları öneriler, otomasyon, analiz ve altyapı ile güçlendiriyor.

Amazon Ads, Intentwise'ın Amazon mağazasındaki satıcıların harcama verimliliğini artırmak amacıyla perakende ve reklam bilgilerinin toplanmasını otomatikleştirmek üzere Amazon Ads API'sini ve Satış Ortağı API'sini nasıl kullandığını dinlemek üzere Reddy ile bir araya geldi.

Perakende, marka analizi ve katalog bilgilerini paylaşan API'ler müşterilerinize daha iyi hizmet vermenizi nasıl sağladı?

Müşterilerin Amazon mağazasındaki satın alma kararları; teslimat tarihleri, envanter seviyeleri ve fırsatlar gibi birçok perakende satış faktörüne bağlı. Intentwise olarak, Amazon Ads kampanyalarını optimize etmenin bu perakende satış faktörlerinin dahil edilmesini gerektirdiğine inanıyoruz. Amazon Ads API'si ile birlikte Satış Ortağı API'si gibi Amazon API'leri, bu hedefe ulaşmanıza yardımcı olur. Intentwise olarak buna "perakende satışa duyarlı reklam optimizasyonu" diyoruz. Bu API'ler, ileriyi düşünen reklamverenlerin verimli ve doğru bir şekilde analizler yapmalarına ve bir dizi perakende satış faktörünü reklam uygulamalarına dahil etmelerine yardımcı olmamızı sağladı. Bunun bazı örnekleri, envantere duyarlı reklam yönetimini, yani envanter seviyeleri düşüyorsa ASIN'lerdeki reklam harcamalarını otomatik olarak duraklatmayı veya azaltmayı içeriyor.

Perakende satış ve reklamcılık arasındaki boşluğu kapatmanın bir başka örneği, ürün kârlılığı görünümümüzdür. Bu, Seller Central ve Vendor Central'dan gelen satış ve trafik iş raporlarını Amazon Lojistik (FBA) ücret ön izleme raporu ve reklam raporlarıyla birleştirerek müşterilerimize ürün düzeyinde kârlılıklarının en ayrıntılı görünümünü sunuyor. Ek olarak, satış ortakları artık kanal performanslarının tam görünümünü elde edebilir. Bu API'lerden alınan istatistikler ve bilgiler, reklamverenlere reklam harcamalarının daha ayrıntılı optimizasyonunu sağlamak için ek faktörler sağlar.

Daha "i̇leri seviye" kullanım örneklerine doğru ilerlemek için bu yetenekleri nasıl birbirine bağladınız?

Satış Ortağı API'si, Intentwise'ın satış istatistikleri, reklam performansı istatistikleri ve envanter seviyeleri gibi temel bilgilerin toplanmasını otomatikleştirmesine olanak tanıyor. Intentwise olarak bu parçalanmış bilgi kümelerini uyumlu bir modelde bir araya getiriyoruz. Bu, reklamverenlerin bilgileri düzenlemeye çok daha az zaman harcamasını ve önemli analizler üzerinde eyleme geçmeye daha fazla zaman ayırmasını sağlar. Örneğin bu, birden çok parçalanmış rapordaki verileri otomatik olarak birleştirerek belirli bir ASIN veya ASIN grubu için satış, reklam, envanter ve içerik performansına dair 360 derecelik bir görünüm sağlayabilir ve bu da önemli ölçüde zaman tasarrufu sağlar.

Anında kullanılabilen bu ayrıntı seviyesiyle markalar, bu istatistikleri aramaya gerek kalmadan stratejik kararlarının kârlılık ve işlerinin diğer alanları üzerindeki etkisini bilerek bu kararları daha hızlı alabilirler. Intentwise ayrıca markaların, bilgilerini daha fazla segmente ayırmalarına ve daha sonra reklam yayınlama sürecine dahil edilebilecek işlerine özel analizleri çıkarmalarına yardımcı olmak için ürün grupları ve ürün maliyetleri gibi kendilerine ait bilgileri entegre etmelerine yardımcı olur.

Perakende satış ve reklam stratejisini desteklemek için Satış Ortağı API'sini ve Amazon Ads API'sini birlikte nasıl kullanıyorsunuz?

Markalar ve ajanslar, daha iyi Amazon Ads performansını desteklemek için kanallarının ve ürünlerinin tek tek nasıl performans gösterdiğine dair kapsamlı ve işlevler arası bir anlayışa sahip olmalı. Satış Ortağı API'si ve Amazon Ads API'si ile entegre olmak bunu mümkün kıldı ve Intentwise'ın işlevler arası birçok kullanım durumunu desteklemesine olanak sağlıyor, örneğin:

  • Tüm reklamların genel gelir üzerindeki etkisini ilişkilendirmek için satışları, sponsorlu reklam istatistiklerini ve Amazon DSP istatistiklerini tek bir görünümde yan yana getirme yeteneği
  • Reklam harcamalarını, ücretlerini, fırsatları, ürün maliyetlerini ve satış istatistiklerini ürün düzeyinde bir araya getirerek ürün kârlılığını anlayabilmek, reklamverenlerin ürünlerini doğru harcama verimliliği seviyelerinde yönetmelerini sağlamak
  • Envanteri azalmakta olan ürünler için medya harcamalarını geri çekme
  • Reklamcılığın genel satışlar üzerindeki uzun vadeli etkisini anlamak için Çok Satanlar Sıralaması (BSR) değişikliklerini reklam harcamaları ile ilişkilendirme

Yeni fırsatlar bulmak ve hangi ASIN'lerin reklamının yapıldığını veya bütçenin nasıl tahsis edildiğini belirlemek için bu bilgileri birlikte nasıl kullanırsınız?

Bugün, ASIN'ler hakkında çeşitli bağımsız istatistikler elde edebilirsiniz ancak gerçek değer, bu bilgi parçalarını bir araya getirmektir.

Örneğin Intentwise, Satış Ortağı API'sinden alınan satış bilgilerini ve reklam performans istatistiklerini birleştirir. Bu, müşterilerimizin en çok reklamını yaptıkları ürünler ile Amazon'da en çok satış sağlayan ürünler arasındaki farkları hızlı bir şekilde görebilecekleri anlamına gelir. Bu aynı zamanda reklamı yapılmayan ürünleri de vurgulayacaktır, böylece markalar bu ürünlerin ek bütçelere ihtiyaç duyup duymadığına karar verebilir.

Reklamverenler ayrıca her üründen ne kadar kâr elde ettiklerini anlamak ister. Intentwise, bu eksiksiz kârlılık tablosunu oluşturmak için genel Amazon satışları, reklam istatistikleri, ücretler ve müşterilerimizin kendi maliyetleri hakkındaki bilgileri bir araya getirir ve müşterilerimizin bütçeler ve verimlilik hedefleri hakkında bilinçli iş kararları vermelerine olanak tanır.

Amazon mağazasındaki marka varlıklarını iyileştirmek için Satış Ortağı API'sinin analizlerini kullanan markalara yönelik birkaç ipucu verebilir misiniz?

Birincisi, ölçüm konusunda sağlam bir stratejiye sahip olun. Optimizasyonlar için bilgileri analiz etmek ve operasyonel hâle getirmek üzere iyi tanımlanmış bir sürece sahip olmak önemli. Bu, doğru insanlara, süreçlere ve araçlara bağlılık ve yatırım gerektirir.

İkincisi, farklı veri kümeleri arasında bağlantı kurun. Satış ortakları farklı veri kümelerini birleştirebildiğinde ve yeni analizleri anladığında her şey aydınlanır. Örneğin, reklamverenler artık reklam, genel satış, envanter ve promosyonlardan elde edilen istatistikleri bir araya getirerek belirli bir ürünün performansının 360 derecelik bir görünümünü oluşturabilir.

Üçüncüsü, dahili eğitimler veya stratejik işe almalar yoluyla ekibinizin analiz becerilerini geliştirin. Bu analiz becerileri arasında elektronik tablolarda uzmanlaşma, Yapılandırılmış Sorgu Dili [SQL] gibi veri tabanlarıyla etkileşim kurma yeteneği geliştirme ve istatistiksel analiz öğrenme yer alır.