MAPFRE España gerçek bağlar kurmanın markalarını oluşturmada şirketlere nasıl yardımcı olabileceğini gösteriyor

31 Mart 2022 | Yazan: Jareen Imam, Kıdemli İçerik Yöneticisi ve Yönetici Editör

MAPFRE España'dan Mónica García Cristóbal ve Amazon Ads'ten Germán Martinez del Olmo, markaların müşterilerle nasıl daha iyi bağ kurabileceği hakkında konuşuyor.

MAPFRE España'dan Mónica García Cristóbal ve Amazon Ads'ten Germán Martinez del Olmo, markaların müşterilerle nasıl daha iyi bağ kurabileceği hakkında konuşuyor.

Tüketiciler içerik, ürün ve bilgi için daha fazla seçeneğe sahip oldukça, markaların müşterileriyle olan etkileşimde beklentilerin üzerine çıkması önem kazanabilir. MAPFRE España gibi markalar, inovasyonlara yönelerek ve tüketicilerle bulundukları konumda karşılayarak kalıcı ilişkiler kurmayı ve anlamlı bir şekilde sadakat kazanmayı başardı.

Amazon Ads, İspanya'nın Barcelona kentinde gerçekleştirilen Mobile World Congress'te, markanın 2021'de yeni müşterilerle ilişkilerini nasıl geliştirdiğini ve inovasyonun işlerini büyütmede nasıl yardımcı olduğunu öğrenmek için sigorta şirketi MAPFRE España ile bir araya geldi.

MAPFRE España Dönüşüm Departmanı Müdürü Mónica García Cristóbal, şirketin, her zaman müşterilerinin ihtiyaçlarına doğru zamanda karşılık vermenin yolları üzerinde düşündüğünü söylüyor. Ayrıca bu eğilimler ve ihtiyaçlar sürekli değiştiğinden uyum sağlayabilir durumda olmaya da çalışıyorlar.

Cristóbal, "Müşteriler son derece bilgili olduğundan markalardan beklentileri daha yüksek oluyor," diyor. "Bizimki gibi şirketlerin de müşterilerin değişen ihtiyaçları olduğunu anlaması gerekiyor."

Müşterilere yönelik ilgili mesajlar içeren reklamlar oluşturma, MAPFRE España'nın, müşterilerinin ihtiyaçlarını güvenilir bir şekilde karşılamaya çalışırken kullandığı yollardan biridir.

MAPFRE España'dan Mónica García Cristóbal ve Amazon Ads'ten Germán Martinez del Olmo, markaların müşterilerle nasıl daha iyi bağ kurabileceği hakkında konuşuyor.

MAPFRE España'dan Mónica García Cristóbal ve Amazon Ads'ten Germán Martinez del Olmo, markaların müşterilerle nasıl daha iyi bağ kurabileceği hakkında konuşuyor.

Kantar araştırmasına göre, dünya genelindeki tüketicilerin %54'ü ilgi alanları ve ihtiyaçlarıyla ilgili reklamlar görmeyi tercih ediyor.1 Kantar ve Amazon Ads'in gerçekleştirdiği başka bir araştırmada ise ABD'deki tüketicilerin %31'inin en son sigorta satın alma nedeni, hayatlarında gerçekleşen evlenme, ev satın alma veya çocuk sahibi olma gibi değişiklikler olduğu görüldü.2 MAPFRE España, nasıl sigorta satın alacakları konusunda müşterilerin daha bilinçli karar vermesine yardımcı olmak için, kitleleriyle bağ kurma yöntemine odaklandı.

Örneğin, MAPFRE España, markanın amacının daha kolay anlaşılması için değer teklifini basitleştirdi ve kitlelerine yönelik ilgili mesajlar geliştirdi.

Şirket, e-spor oyunlarını ve içeriklerini izleyen genç kitlelerle etkileşim kurmak için 2018 yılında Twitch'i kullanmaya başladı. Cristóbal, bunun, yeni bir deneyim olmasına rağmen farklı reklamcılık yöntemlerine ve teknolojilerine başvurmanın, şirketin hedef kitleyle daha güçlü bağ kurması açısından önemli olduğunu söylüyor.

MAPFRE España, daha geniş kitle segmentlerine erişmek Amazon DSP'yi kullandı. Marka, sigortacılıkla ilgili anahtar kelimelerin yanı sıra yeni sigorta satın almayı düşünebilecek kitlelerle etkileşim kurabilmek için stil, arabalar ve ev gibi diğer kategorileri de kullandı. Kampanya sonuçları markanın beklentilerinin üzerindeydi. Tıklama oranında %100 artış görüldü.3 Dönüşüm oranı ise %27 arttı; Cristóbal'e göre bu, marka için önemli bir gelişmeydi.4

Cristóbal, gerçek bir ilişki kurmanın, tamamen güven tesis etmeyle ilgili olduğunu belirtiyor. Markaların bu güveni zaman içinde oluşturması gerekir.

MAPFRE España'dan Mónica García Cristóbal ve Amazon Ads'ten Germán Martinez del Olmo, markaların müşterilerle nasıl daha iyi bağ kurabileceği hakkında konuşuyor.

MAPFRE España'dan Mónica García Cristóbal ve Amazon Ads'ten Germán Martinez del Olmo, markaların müşterilerle nasıl daha iyi bağ kurabileceği hakkında konuşuyor.

Cristóbal, "Markamız açısından bu, iletişim kurmanın çok farklı bir yoluydu, ama bir şeyler öğrenip kitlelerimizi dinliyorduk, ihtiyaçlarını anlamaya ve bulundukları yerde onları karşılamaya çalışıyorduk," diyor. Bu nedenle markalar, MAPFRE España'nın Twitch'te yaptığı gibi, samimi bir şekilde öne çıkarak kitleleriyle arasında güven oluşturmaya başlayabilir.

Cristóbal son olarak markaların, müşterilerin ürünleri ve bilgileri keşfetmesini kolaylaştırarak engelleri azaltmaya çalışmasını öneriyor. "Müşterileri yaptığımız şeyin gerçekten tam merkezine yerleştirmek ve sorunsuz, akıcı bir deneyim sunmak istedik. Bu yüzden Alexa becerimizi kullanıma sunduk," diyor.

"Kişisel deneyime dayanarak söyleyebilirim ki, küçük cihazlardan bir şeyler okumak 85 yaşındaki babam için zor oluyor. Bu nedenle haberleri dinlemek ve ihtiyacı olan bilgileri almak için evde Alexa kullanıyor. Müşterilerin olduğu yerde olmak ve ihtiyaçlarını karşılamak için çok çalışıyoruz. Onların karşısına anlamlı yollardan çıkmak ve ne istediklerine gerçekten kulak vermek istiyoruz," diyor.

Kitlelerle gerçek bağlar kurmaya çalışan markalar, ilgili müşterilere erişmek için Amazon DSP'yi kullanabilir.

1 Statista Top U.S. New Year’s Resolutions for 2022 (Statista, ABD'de 2022 Yılında En Fazla Verilen Yeni Yıl Kararları)
2-5 New Year, New You Audience Research Amazon Shopper Panel (Yeni Bir Yıl, Yeni Bir Sen Kitle Araştırması, Amazon Müşteri Paneli), Kasım 2021, ABD
6 Statista U.S. consumer fitness sales (Statista, ABD'li tüketici fitness satışları), 2007-2020
7-10 New Year, New You Audience Research Amazon Shopper Panel (Yeni Bir Yıl, Yeni Bir Sen Kitle Araştırması, Amazon Müşteri Paneli), Kasım 2021, ABD
11-13 Amazon şirket içi verileri, 2021