Çok kanallı bankacılık pazarlama stratejisiyle yeni kitlelere nasıl ulaşacağınızı öğrenin

13 Eylül 2022 | Yazan: Henok Zeratzion, Kıdemli Pazarlama Müdürü

Birikim Hesabı

Fiziksel bankalar, yapı kooperatifleri ve yalnızca dijital bankalar arasında her zamankinden daha fazla bankacılık seçeneği var. Ayrıca tüm bu bankalar kalabalık bir alanda öne çıkmak için yeni ürün ve teknoloji teklifleri sunarken müşteriler karar verme süreçlerinde artan karmaşıklıklarla karşı karşıya. 1 Hangisini kullanacaklarına nasıl karar verecekler?

Finansal ürün ve hizmetleri seçme konusunda ortak tutum ve davranışları daha iyi anlamak için Amazon Ads, müşterilere finansal ürünlerin motivasyonları, etkileri ve kullanımı hakkında anket yapmak için Kantar ile birlikte çalıştı. Nisan 2022 tarihli çalışmada Birleşik Krallık'taki 18-56 yaşları arasında 1.000 katılımcı yer aldı. Anketten edinilen bazı bilgileri aşağıda görebilirsiniz.

Tüketiciler yerel ve dijital bankaların ürün gruplarını benimsiyor

Araştırmaya göre banka ve birikim hesabı sahipleri yeni markalar keşfetmeye açık olabilir. Ankete katılanların yarısı en az bir kez banka değiştirdiğini söyledi ve her dört kişiden biri iki kez banka değiştirdiğini belirtti.2 Son iki yılda yaklaşık beşte biri başka bankaya geçiş yaptı. 3 Reklamverenler, farklı markaya geçiş yapma potansiyeli olan müşterileri yeni markaları düşünmeye açık olabilecek bir kitle olarak değerlendirebilir.

Çalışma ayrıca devamlı Amazon müşterilerinin birincil bankaları olarak yalnızca dijital bir banka seçme olasılıklarının 1,3 kat daha yüksek olduğunu ve birincil bankaları olarak yerel veya bölgesel bir banka seçme olasılıklarının beş kat daha yüksek olduğunu ortaya çıkardı, böylece bu, banka reklamverenleri için bir fırsat alanı haline geliyor.4

Tüketicilerin banka değiştirmeyi düşünme nedenleri

Araştırmaya göre yaşamdan olaylar banka değiştirmenin bir nedenidir, yakın zamanda banka değiştiren müşterilerin bir hayatında değişikliği (ör. taşınmak) yaşamış olma olasılığı daha yüksek.

Ankete dayalı olarak son iki yıl içinde geçiş yapan müşteriler, geçiş için en önemli üç nedenin hesap değiştirme teşvikleri (%24), daha iyi çevrim içi hizmetler (%23) ve daha iyi müşteri hizmetleri (%23) almak olduğunu paylaştı. 5İki yıldan daha uzun bir süre önce geçiş yapan müşteriler benzer nedenleri belirtti (müşterilerin %21 oranındaki kısmı hem teşvikler hem de daha iyi müşteri hizmetleri için geçiş yapıyor). Bununla birlikte, bu gruba özgü olan nokta daha rekabetçi faiz oranlarıdır (%19).6 Bu motivasyonları göz önünde bulundurmak, bu kitlelerde etki uyandıran reklamlar ve mesajlar oluşturmanıza yardımcı olabilir.

Anket sonuçları, Amazon müşterilerinin bankacılık hesapları söz konusu olduğunda genellikle farklı bir bankaya geçiş yapmaya açık olduklarını gösterdi. On katılımcıdan üçü son iki yılda yeni bir hesap açmış ve on katılımcı arasında dörtten fazlası gelecek 12 ay içinde yeni hesap açmaya istekli olduklarını belirtti.7

Banka değiştirme olasılığı daha yüksek olan kitlelere nasıl ulaşılır?

Araştırmaya göre devamlı Amazon müşterilerinin banka hesaplarını çevrim içi medya kanalları üzerinden öğrenmiş olma olasılığı daha yüksektir.8

Anket sonuçları, medya kanalları söz konusu olduğunda banka hesabı kitlelerinin çevrim içi reklamları hatırlama olasılığının çevrim dışı reklamlara göre %25 daha fazla olduğunu gösterdi. Anket katılımcıları öncelikle banner reklamlar ve web sitesi reklamları (%62) gibi dijital reklam içerikleri aracılığıyla bankaları öğreniyor. Ek bilinirlik kaynakları üçüncü taraf arama (arama motorları aracılığıyla) (%41) ve uzmanlar ile tüketicilerin önerileri (%34) gibi çevrim içi incelemelerdi.9

Araştırmaya göre banka seçerken hesap sahipleri için en önemli etken kolaylık (%67), ardından banka ile mevcut bir ilişki (%40), daha sonra ise ücretler veya oranlar (%36) geliyor.10 Kolaylık hem sık hem de ara sıra alışveriş yapan müşteriler için önemli olsa da ilişkileri, teklifleri ve çevrim içi erişimi dikkate almak da önemlidir.

Amazon Ads, bankacılık ve finansal hizmet pazarlamacılarının kendilerine sunulan yeni finansal ürün ve hizmetleri keşfetmek ve öğrenmek isteyen kitlelerle bağlantı kurmasına yardımcı olabilir. Amazon Ads, markanızın Amazon, Twitch veya IMDb'de, tüm kitlelerle etkileşim kurmasına yardımcı olabilir.

1 EY - How can banks transform for a new generation of customers (Bankalar yeni nesil müşteriler için nasıl dönüşebilir?), 2021
2-10 Kantar ve Amazon Ads - UK banking and payment audience study (Birleşik Krallık bankacılık ve ödeme kitlesi çalışması), Nisan 2022