Reklamverenler, marka büyümesine yönelik reklam materyali performansını artırmak için neden bu üç adımlı plandan yararlanmalı?

21 Aralık 2021 | Carly Kahan, İçerik Uzmanı

Reklamverenler etki yaratmak ve markalarını büyütmek için her zaman dikkat çekici yollar ararlar. Markalar, reklam materyali performansını artırarak büyümeyi hızlandırabilir ve ölçülebilir etkilerini geliştirebilir. Amazon Ads, reklamverenlerin reklam materyali kararlarını somut bilgilere dayanarak almak ve nihayetinde reklam performansını artırmak için kullanabilecekleri analizler sunar ve deneme yapma imkanı tanır.

Ortalama bir tüketici, sosyal medya, TV ve haber siteleri gibi çeşitli kanallarda "ortalama bir günde 6.000 reklam ve her yıl 25.000'den fazla yeni ürün"1 görür. Amazon Ads Video Programı Yöneticisi Jarett Coy, Ekim ayında unBoxed etkinliğinde şunları söylemişti: "Markalar tüketicilerin tüm ürün ve hizmet kategorilerinde giderek artan seçeneklerin arasında kestirme yolu bulmasına yardımcı oluyor." Bu alanda kendilerini farklılaştırmak isteyen markaların, müşterilerle duygusal olarak bağlantı kurmak ve uzun vadeli ilişkiler geliştirmek için reklam materyali performanslarını artırmaları gerekir.

Coy, markaların reklam materyali optimizasyonu yoluyla müşterilerine daha rahat ulaşmalarına ve markalarını büyütmelerine yardımcı olmak için reklam materyali performansını artırma planı olarak nitelendirdiği bir üç adımlı yol haritası sunuyor.

Bu üç adımı müşteri başarı hikayeleri üzerinden tek tek inceleyelim: SF Bay olarak da bilinen San Francisco Bay Coffee

Birinci adım: Hedefim ya da amacım nedir?

Burada, markaların kendilerini müşterilerinin yerine koymaları gerekir. Coy, temel büyüme hedeflerinin önemini ayrıntılarıyla anlatıyor: Müşteri deneyiminin tamamına ve hangi reklam materyallerinin hedeflenen kitlelerde yankı bulacağına bakmak. Marka, belirli bir büyüme hedefi ile reklam materyali performansını ölçmek için benzersiz temel performans göstergelerinden (KPI) faydalanabilir. SF Bay'in hedefi yeni müşteriler edinmek ve Amazon Store'unda kitlelerini genişletmekti.

Genel olarak, SF Bay'in hedefi müşteri kazanımını büyütmek ve Amazon'da kitlelerini genişletmekti. SF Bay, Amazon Audience Insights'ın gücü sayesinde 25-34 yaş aralığına benzer markalara kıyasla daha az satış yaptığını belirledi.

İkinci adım: Reklam materyallerim hakkında bilgi toplamak için hangi analizleri ve en iyi uygulamaları kullanabilirim?

Amazon Ads, kategori karşılaştırmalarının yanı sıra reklam materyali ve kitle analizleri de dahil olmak üzere reklamverenlerin performansı artırmasına yardımcı olan geniş bir analiz ve en iyi uygulama yelpazesine sahiptir.

Coy, unboxed etkinliğinde şunların altını çizmişti: "Reklam materyali analizlerinden nasıl ve ne zaman yararlanacağınızı anlamak, performans artışlarının önünü açmak üzere reklam materyallerinizden en iyi şekilde yararlanmanıza ve kanıtlanmış en iyi uygulamalara erişmenize imkan tanır."

Amazon Ads, kategori karşılaştırmaları ile reklam materyali ve kitle analizleri de dahil olmak üzere reklamverenlerin performansı artırmasına yardımcı olan analiz ve en iyi uygulama yelpazesine sahiptir.
SF Bay, müşteri yorumlarını incelediğinde kahveye dair sürdürülebilirlik ve lezzet odaklı kahve gibi spesifik ürün özelliklerinin müşterileri için önemli olduğunu gördü. Ayrıca, her KPI'da performansı artırmaya neyin yardımcı olacağını anlamak için market ürünleri dikey pazarı reklam materyali analizlerinden de faydalandı.

Üçüncü adım: Performansı artırmak için hangi reklam materyallerini test edebilirim?

Bu noktada, marka hedefi tanımlanır ve Amazon Ads'in analizleri reklam materyaline entegre edilir. Böylece, performansı artırmaya yönelik optimizasyon aşaması diyebileceğimiz üçüncü adıma geçmiş oluruz.

Coy'a göre test veya deney yapmak, reklam materyalinin hangi öğesinin en iyi performansı gösterdiğini anlamamızı sağlıyor. Zira bunlar, marka performansını artırmak için reklamverenlere reklam materyallerini optimize etme ve yineleme imkanı tanıyor. SF Bay, A/B testi yoluyla sürdürülebilirlik veya lezzet odaklı reklam metninin genç yetişkin kitlesini büyütmesine yardımcı olup olmayacağını değerlendirdi. Reklam metnindeki hangi mesaj değişkeninin ve arka plan stilinin (ürün odaklı ve yaşam tarzı) performansı artıracağını belirlemek için iki test gerçekleştirildi.

SF Bay, hedeflerine başarılı bir şekilde ulaşmak için üç adımlı reklam materyali planını hayata geçiren markaların bir örneği. Markanın kampanyası, planı takip ettikleri dönemde lezzet odaklı mesajlar için tıklama oranlarında %8'lik ve markaya yeni müşteri satın alımlarında %24'lük bir artış getirdi.2

Coy'un söylediği gibi, "SF Bay [plan kullanılarak] önü açılabilecek performans artışlarının sadece bir örneği." Markalarını büyütmek ve reklam materyali performansını artırmak isteyen reklamverenlerin üç adımlı plana bakmaları gerekir.

Amazon Ads analizlerini hakkında daha fazlasını keşfedin veya Amazon Ads hesap yöneticinizle hemen iletişime geçin.

1 Davis, S. M. Marka Varlık Yönetimi: Markalarınız aracılığıyla kârlı büyümeyi yönetmek, 2002
2 Müşteri tarafından sağlanan veriler, 2021