การตลาดอุตสาหกรรม

การตลาดแฟชั่น

แฟชั่นเป็นอุตสาหกรรมระดับโลกที่เติบโตอย่างรวดเร็ว รายได้ของกลุ่มตลาดเครื่องแต่งกายทั่วโลกอยู่ที่ประมาณ $0.99 ล้านล้านดอลลาร์ในปี 2022 และคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ $1.37 ล้านล้านดอลลาร์ภายในปี 20251 ค้นพบวิธีที่แบรนด์ของคุณสามารถโดดเด่นด้วยความช่วยเหลือของ Amazon Ads

ภาพผู้หญิงช้อปปิ้งบน Amazon กำลังดูเสื้อผ้า

นักช้อปแฟชั่นในวันนี้

นักช้อปแฟชั่นเป็นนักค้นคว้าผู้เชี่ยวชาญที่แสดงความต้องการเพิ่มขึ้นในความหลากหลาย ตัวเลือก และการซื้อที่อิงตามคุณค่า

65%

กราฟแท่งแสดง 65%

65% ของผู้บริโภคที่ตอบแบบสำรวจ มีเครื่องแต่งกาย 5 แบรนด์ขึ้นไปในตู้เสื้อผ้าของตน2

82%

กราฟแท่งแสดง 82%

82% จับคู่และผสมผสานสินค้าจากแบรนด์ต่าง ๆ ในการแต่งกาย3

3 ใน 5

วงกลมแรเงา 3 จาก 5 วง

3 ใน 5 ของนักช้อปเครื่องแต่งกายแสดงพฤติกรรมแบบรวมทุกช่องทาง4

69%

กราฟแท่งแสดง 69%

ขั้นตอนการค้นคว้าส่วนใหญ่ค่อนข้างสั้น: 69% ของนักช้อปเครื่องแต่งกายรายงานว่าพวกเขาเริ่มหาข้อมูลก่อนซื้อไม่เกินหนึ่งวันจากวันที่ซื้อ5

71%

กราฟแท่งแสดง 39%

71% ของผู้บริโภครายงานว่าพวกเขาชอบซื้อจากแบรนด์ที่สอดคล้องกับค่านิยมของตน6

ความท้าทายที่แบรนด์แฟชั่นต้องเผชิญ

ไอคอนประสบการณ์ช้อปปิ้งแบบรวมทุกช่องทาง

การช้อปปิ้งแบบรวมทุกช่องทาง

แบรนด์ต่าง ๆ กำลังถูกท้าทายให้ตามวิธีการซื้อแบบดิจิทัลต่าง ๆ ให้ทัน ยอดขายออนไลน์โดยรวมคาดว่าจะเติบโตจาก 39% ในปี 2022 เป็น 53% ในปี 20257 บริษัทแฟชั่นหลายแห่งคาดว่าจะมีการเพิ่มการลงทุนด้านเทคโนโลยี จาก 1.6% ถึง 1.8% ของยอดขายในปี 2021 เป็น 3% ถึง 3.5% ภายในปี 20308

ภาพยกนิ้วหัวแม่มือและหัวใจ

การสร้างความภักดีต่อแบรนด์

ผู้บริโภคมีความผูกพันกับแบรนด์น้อยลง ปัจจุบัน 69% ของนักช้อปเครื่องแต่งกายกล่าวว่า พวกเขายังไม่ได้ตัดสินใจเกี่ยวกับแบรนด์เมื่อเริ่มต้นกระบวนการช้อปปิ้งเครื่องแต่งกาย (เพิ่มขึ้น 30% จากปี 2020)9 Amazon Ads สามารถช่วยการมองเห็นแบรนด์ของคุณ ในระหว่างขั้นตอนการค้นพบกระบวนการช้อปปิ้งของลูกค้าหมวดหมู่แฟชั่น

ไอคอนเครื่องหมายดอลลาร์และหัวใจ

เปลี่ยนพฤติกรรมการช้อป

เนื่องจากผู้บริโภคมีการปรับการใช้จ่ายตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ พวกเขาอาจหันไปใช้แบรนด์ที่พวกเขาไว้วางใจ ประมาณ 71% ของลูกค้าเก่ารายงานว่า พวกเขาเห็นอกเห็นใจบริษัทต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องปรับขึ้นราคาเนื่องจากอัตราเงินเฟ้อหรือการขาดแคลน 73% ของผู้บริโภครายงานว่า พวกเขายินดีซื้อแบรนด์ที่ขึ้นราคานั้นต่อไป หากพวกเขารู้สึกมีคุณค่าในฐานะลูกค้า10

เข้าถึงนักช้อปแฟชั่นทั้งในและนอก Amazon

Amazon เป็นสถานีแฟชั่นสำหรับการค้นพบ และสามารถช่วยส่งเสริมคอนเวอร์ชันทั้งในและนอกร้านค้า Amazon

62%

กราฟแท่งแสดง 62%

62% ของนักช้อปเครื่องแต่งกายที่ตอบแบบสำรวจซึ่งเคยเยี่ยมชมร้านค้า Amazon ตลอดกระบวนการช้อปปิ้งได้รายงานว่า พวกเขาค้นพบแบรนด์หรือสินค้าใหม่11

71%

กราฟแท่งแสดง 71%

71% ของนักช้อปเครื่องแต่งกายที่ตอบแบบสำรวจรายงานว่า พวกเขาซื้อแบรนด์หรือสินค้าใหม่หลังจากค้นพบในร้านค้า Amazon12

66%

กราฟแท่งแสดง 66%

66% ของนักช้อปเครื่องแต่งกายที่ตอบแบบสำรวจซึ่งซื้อแบรนด์หรือสินค้าใหม่หลังจากเยี่ยมชมร้านค้า Amazon รายงานว่า พวกเขาซื้อเครื่องแต่งกายที่อื่น (นอกร้านค้า Amazon)13

1.8 เท่า

กราฟแท่งแสดง 1.8 และ 1.6 เท่า

นักช้อปเครื่องแต่งกายที่ตอบแบบสำรวจที่เยี่ยมชมร้านค้า Amazon รายงานว่า พวกเขามีแนวโน้มที่จะช้อปเครื่องแต่งกายอย่างน้อยเดือนละครั้งมากขึ้น 1.6 เท่า และมีแนวโน้มที่จะซื้อเครื่องแต่งกายใหม่ ๆ ตามเทรนด์ล่าสุดมากขึ้น 1.8 เท่า เทียบกับนักช้อปเครื่องแต่งกายทั้งหมด 14

การตลาดด้านแฟชั่นตามตัวเลข

72%

เปอร์เซ็นต์ของนักช้อปเครื่องแต่งกายที่ตอบแบบสำรวจซึ่งเยี่ยมชมร้านค้า Amazon และจำได้ว่า เห็นโฆษณาในระหว่างเส้นทางสู่การซื้อของตน15

4

จำนวนจุดที่ลูกค้าเจอสินค้า (สินค้าโฆษณา) ที่ดีที่สุดที่ผู้โฆษณาต้องการ เพื่อเข้าถึงนักช้อปเครื่องแต่งกาย และเพื่อดูการเพิ่มยอดขายจากลูกค้าใหม่ของแบรนด์และการเติบโตของลูกค้าที่กลับมาซื้อซ้ำ16

88%

เปอร์เซ็นต์ของนักช้อปเครื่องแต่งกายที่ตอบแบบสำรวจซึ่งรายงานว่า พบข้อเสนอของ Amazon (Amazon.com, Fire TV, Amazon Music เป็นต้น) ในเส้นทางสู่การซื้อของตน17

เคล็ดลับการโฆษณาแฟชั่น

1

นักช้อปเครื่องแต่งกายส่วนใหญ่ (83%) ที่สำรวจโดย MRI รายงานว่า พวกเขามีส่วนร่วมกับบริการสตรีมมิ่งทีวีในช่วงเจ็ดวันที่ผ่านมา18 ด้วยผู้บริโภคจำนวนมากที่สตรีมเนื้อหาบ่อยครั้ง Amazon Ads สามารถช่วยให้แบรนด์ของคุณเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในหมวดหมู่แฟชั่นผ่านอุปกรณ์ Fire TV และบริการต่าง ๆ เช่น Prime Video และ Amazon Freevee ได้

นักช้อปเครื่องแต่งกายที่ตอบแบบสำรวจที่เยี่ยมชมร้านค้าของ Amazon รายงานว่า พวกเขามีแนวโน้มที่จะซื้อสินค้าเครื่องแต่งกายใหม่ ๆ ในแต่ละฤดูกาลเพื่อให้ทันกับเทรนด์ล่าสุดมากขึ้น 1.3 เท่า เมื่อเทียบกับนักช้อปเครื่องแต่งกายทั้งหมด19 ด้วย Amazon DSP แบรนด์ต่าง ๆ สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายแฟชั่นที่มีส่วนร่วมทั้งในและนอก Amazon ด้วยโฆษณาดิสเพลย์ และวิดีโอที่แนะนำแบรนด์และสินค้ายอดนิยมของคุณแก่กลุ่มเป้าหมายในที่ที่พวกเขาอยู่ นอกจากนี้ ด้วยโฆษณาเสียง ของ Amazon คุณสามารถเป็นส่วนหนึ่งของช่องทางที่กำลังเติบโตและเต็มไปด้วยกลุ่มเป้าหมายที่มีส่วนร่วม

2
3

78% ของนักช้อปเครื่องแต่งกายที่ตอบแบบสำรวจรายงานว่า พวกเขายอมรับว่าเมื่อซื้อสินค้าแฟชั่น รูปลักษณ์โดยรวมมีความสำคัญมากกว่าแบรนด์20 Amazon Ads สามารถช่วยให้สินค้าแบรนด์ของคุณเป็นอันดับหนึ่งในใจกลุ่มเป้าหมายด้วยโซลูชันต่าง ๆ เช่น Sponsored Brands และ Sponsored Products

แหล่งที่มา:
1
Statista.com, แฟชั่นทั่วโลก, 2022
2, 3 การศึกษาที่กำหนดเองเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายของ Kantar, สหรัฐอเมริกา, พฤษภาคม 2022
4 การศึกษาเส้นทางสู่การซื้อเครื่องแต่งกายของ Kantar และ Amazon Ads, สหรัฐอเมริกา, พฤษภาคม 2022
5 การศึกษาที่กำหนดเองเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายของ Kantar, สหรัฐอเมริกา, พฤษภาคม 2022
6 SmallBizTrends.com, การทำความเข้าใจค่านิยมของแบรนด์, 2020
7 Statista.com, แฟชั่นทั่วโลก, 2022
8
BoF state of fashion ฉบับพิเศษ: เทคโนโลยี 2022
9 การศึกษาที่กำหนดเองเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายของ Kantar, สหรัฐอเมริกา, พฤษภาคม 2022
10 โพลเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคในช่วงโควิด-19, Ipsos, พฤษภาคม 2022, สหรัฐอเมริกา
11, 12 การศึกษาเส้นทางสู่การซื้อเครื่องแต่งกายของ Kantar และ Amazon Ads, สหรัฐอเมริกา, พฤษภาคม 2022
13, 14 การศึกษาที่กำหนดเองเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายของ Kantar, สหรัฐอเมริกา, พฤษภาคม 2022
15 การศึกษาที่กำหนดเองเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายของ Kantar, สหรัฐอเมริกา, พฤษภาคม 2022
16 ข้อมูลภายใน Amazon, สหรัฐอเมริกา, มิถุนายน 2021 - มิถุนายน 2022
* ผลลัพธ์แสดงถึงประสิทธิภาพจากผู้โฆษณา 98,542 ราย และไม่ได้บ่งบอกถึงประสิทธิภาพในอนาคต
17 การศึกษาที่กำหนดเองเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายของ Kantar, สหรัฐอเมริกา, พฤษภาคม 2022
18 MRI Simmons, สหรัฐอเมริกา, ฤดูใบไม้ผลิ 2022
19 การศึกษาที่กำหนดเองเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายของ Kantar, สหรัฐอเมริกา, พฤษภาคม 2022
20 MRI Simmons, สหรัฐอเมริกา, ฤดูใบไม้ผลิ 2022