25 ตุลาคม 2023

ปัจจุบันผู้โฆษณาในฝรั่งเศสสามารถวัดผลกระทบทางการตลาดของแบรนด์โดยใช้การยกระดับแบรนด์ Amazon

ประกาศแล้วในงาน unBoxed 2023

สิ่งที่เปิดตัวมีอะไรบ้าง

ขณะนี้ผู้โฆษณาในฝรั่งเศสสามารถวัดผลแคมเปญ Amazon Ads ในระดับบนและระดับกลางของกรวยการตลาดได้แล้ว ด้วยการยกระดับแบรนด์ Amazon เช่นเดียวกับผู้โฆษณาในสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร แคนาดา และเยอรมนี ที่ซึ่งการยกระดับแบรนด์ Amazon มีให้บริการอยู่ก่อนแล้ว

เหตุใดเรื่องนี้จึงสำคัญ

การยกระดับแบรนด์ Amazon เป็นวิธีที่เจาะลึก ง่าย และรวดเร็วสำหรับผู้โฆษณา ในการวัดผลและปรับเป้าหมายของแบรนด์ในระดับบนของ funnel ให้เหมาะสม การยกระดับแบรนด์ Amazon ช่วยวัดและปรับผลกระทบจากการโฆษณาให้เหมาะสม ตามเป้าหมายในระดับบนและระดับกลางของ funnel เช่น การรับรู้ของแบรนด์และทัศนคติที่มีต่อแบรนด์ การมีส่วนร่วมของชุมชน Amazon Shopper Panel ที่มีขนาดใหญ่ เป็นตัวแทน และมีส่วนร่วม ช่วยให้การยกระดับแบรนด์ Amazon บรรลุเป้าหมาย สร้างผลการตรวจวัดที่แข็งแกร่งและเป็นรูปธรรม การรายงานให้ข้อมูลเชิงลึก เช่น แคมเปญส่งผลกระทบมากน้อยเพียงใด ต่อเปอร์เซ็นต์ของผู้ตอบแบบสอบถามที่รายงานว่ารู้จักแบรนด์หรือมีความสนใจในการซื้อสินค้าจากแบรนด์

ฉันจะเข้าใช้งานได้จากที่ไหน

ใครบ้างที่สามารถใช้ได้

  • บริการที่มีการจัดการ
  • บริการตนเอง

มีให้บริการที่ไหน

อเมริกาเหนือ
  • CA
  • US
ยุโรป
  • DE
  • FR
  • UK

สำหรับ API โดยเฉพาะ

หากต้องการสร้าง จัดการ และเรียกดูผลการศึกษาการยกระดับแบรนด์ Amazon ให้ใช้ปลายทางต่อไปนี้

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ API การยกระดับแบรนด์ Amazon ในเอกสารประกอบทางเทคนิคของเรา