ระบุชิ้นงานโฆษณาที่เหมาะสมกับแคมเปญของแบรนด์ที่กำลังจะมีขึ้นด้วยการทดสอบชิ้นงานโฆษณา

30 มกราคม 2023

สิ่งที่กำลังเปิดตัว

ด้วยการเปิดตัวนี้ คุณจะสามารถสร้าง กำหนดเวลา และดูผลลัพธ์การทดสอบชิ้นงานโฆษณาได้ในหน้าการศึกษาของ Amazon DSP การทดสอบชิ้นงานโฆษณา ช่วยให้คุณเลือกรูปภาพหรือวิดีโอที่เหมาะสมเพื่อรวมไว้ในแคมเปญของแบรนด์ที่กำลังจะมีขึ้น โดยให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสิ่งที่ตรงใจกลุ่มเป้าหมายหลักของคุณมากที่สุด คุณสามารถเรียกใช้งานแบบสำรวจเพื่อระบุรูปภาพหรือข้อความโฆษณาที่ดึงดูดที่สุดสำหรับแคมเปญหนึ่ง ๆ หรือใช้การทดสอบเพื่อบอกทิศทางการสร้างแบรนด์โดยทั่วไป เช่น โทนข้อความและสไตล์รูปภาพ

เหตุใดจึงมีความสำคัญ

1. ปรับแคมเปญให้เหมาะสมและวัดผลลัพธ์: ใช้การทดสอบชิ้นงานโฆษณาเพื่อค้นหาชิ้นงานโฆษณาที่เหมาะสมกับแคมเปญที่กำลังจะมีขึ้น จากนั้นวัดประสิทธิภาพของแคมเปญที่ใช้งานอยู่ด้วยการศึกษายกระดับแบรนด์ Amazon เพื่อวัดว่าโฆษณาของคุณช่วยกระตุ้นผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ทางการตลาด เช่น การรับรู้ของแบรนด์หรือความตั้งใจซื้อหรือไม่

2. สำรวจผลกระทบของชิ้นงานโฆษณาของคุณ: ทำความเข้าใจการตอบสนอง ความชอบ และการรับรู้ที่โฆษณาแบบรูปภาพหรือวิดีโอของคุณกระตุ้นให้เกิดขึ้น

ประสบการณ์การทดสอบชิ้นงานโฆษณา

ฉันจะเข้าใช้งานได้จากที่ไหน

  • จากหน้าการศึกษาของ Amazon DSP

ใครที่สามารถใช้งานได้บ้าง

  • บริการตนเอง

มีให้บริการที่ไหน

อเมริกาเหนือ
  • US

ในการสร้าง จัดการ และเรียกดูผลการศึกษาวิจัยกลุ่มเป้าหมาย โปรดใช้ปลายทางต่อไปนี้:

  • สร้าง: POST /dsp/measurement/studies/creativeTesting
  • อัปเดต: PUT /dsp/measurement/studies/creativeTesting/{studyId}
  • รับ: GET /dsp/measurement/studies/creativeTesting
  • รับผลลัพธ์: GET /dsp/measurement/studies/creativeTesting/{studyId}/result

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ API การทดสอบชิ้นงานโฆษณาในเอกสารประกอบทางเทคนิคของเรา

เรียนรู้วิธีสำรวจการทดสอบชิ้นงานโฆษณาด้วยหลักสูตรการฝึกอบรมฟรีใหม่ของเรา: ปรับการตลาดของคุณให้เหมาะสมด้วยการศึกษาวิจัย