สัญญาณคอนเวอร์ชันในร้านค้าพร้อมให้ใช้งานแล้วในระบบคลาวด์การตลาดของ Amazon

13 สิงหาคม 2021

มีอะไรใหม่บ้าง

สัญญาณอีเว้นท์คอนเวอร์ชันของร้านค้าจริงที่ Whole Foods Market และ Amazon Fresh พร้อมให้ใช้งานแล้วในระบบคลาวด์การตลาดของ Amazon (AMC)

เหตุใดเรื่องนี้จึงสำคัญ

ก่อนหน้านี้ ผู้โฆษณา CPG ที่กำลังใช้ AMC ไม่สามารถเข้าถึงอีเว้นท์การซื้อในร้านค้าจริงเพื่อทำความเข้าใจผลการขับเคลื่อนยอดขายแบบออฟไลน์ที่ Whole Foods Market และ Amazon Fresh ของแคมเปญสื่อ หรือโฆษณาที่ส่งผลให้เกิดยอดขายเหล่านั้น

เมื่ออีเว้นท์คอนเวอร์ชันในร้านค้าจริงของ Whole Foods Market และ Amazon Fresh พร้อมให้ใช้งานใน AMC ผู้โฆษณา CPG ตอนนี้จึงสามารถดูข้อมูลการซื้อระดับ ASIN ตามร้านค้า ทำให้ได้มุมมองโดยละเอียดเกี่ยวกับการตอบสนองต่อแคมเปญการโฆษณาของกลุ่มเป้าหมาย จุดที่มีการซื้อ และลักษณะของเส้นทางสู่คอนเวอร์ชัน สัญญาณใหม่สามารถช่วยผู้โฆษณา CPG วัดผลกระทบของการโฆษณาในแบบองค์รวมได้มากขึ้น โดยนำทั้งคอนเวอร์ชันแบบออนไลน์และในร้านค้าจริงมาพิจารณา รวมถึงประเมินประสิทธิภาพกลยุทธ์ของแคมเปญและสื่อที่แตกต่างกัน

คุณสมบัตินี้พร้อมให้ใช้งานในที่ใด

  • อเมริกาเหนือ: สหรัฐอเมริกา

ใครที่สามารถใช้งานได้บ้าง

  • ผู้โฆษณาระบบคลาวด์การตลาดของ Amazonที่ลงทะเบียนที่ขายสินค้าในร้านค้า Whole Foods Market และ/หรือ Amazon

ฉันจะเข้าถึงได้จากที่ไหน

  • สัญญาณใหม่เหล่านี้เข้าถึงได้ผ่านเว็บอินเทอร์เฟซหรือ API ของ AMC ในตารางคอนเวอร์ชันของ Amazon