ประกาศการเปิดตัว

สร้างการมีส่วนร่วมซ้ำกับกลุ่มเป้าหมายของคุณให้กลับมายังร้านค้า Amazon จากการเข้าชมโฆษณานอก Amazon โดยทำการตลาดซ้ำผ่าน Amazon Attribution

13 กันยายน 2023

สิ่งที่เปิดตัวมีอะไรบ้าง

Amazon Attribution (AA) กำลังเปิดตัวคุณสมบัติกลุ่มเป้าหมายแบบกำหนดเองใหม่ ซึ่งมอบความสามารถใหม่ด้านการทำตลาดซ้ำให้กับลูกค้า AA การทำตลาดซ้ำของ Amazon Attribution ช่วยให้คุณเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มาจากการเข้าชมโฆษณานอก Amazon ของคุณ มายัง Amazon ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา กลุ่มเป้าหมายนี้สามารถใช้ได้ใน Amazon DSP

กลุ่มเป้าหมายของ Amazon Attribution ใน ADSP

กลุ่มเป้าหมายของ Amazon Attribution ใน Amazon DSP

เหตุใดเรื่องนี้จึงสำคัญ

ผู้โฆษณาสามารถเข้าถึง สร้างการมีส่วนร่วมซ้ำ และทำการตลาดซ้ำไปยังกลุ่มเป้าหมายของ Amazon Attribution ที่เข้ามายัง Amazon โดยผ่านโฆษณานอก Amazon กลุ่มเป้าหมายใหม่นี้ช่วยให้ผู้โฆษณาสามารถทำการตลาดซ้ำภายใน Amazon เพื่อช่วยปรับปรุงคอนเวอร์ชัน เนื่องจากลูกค้าเหล่านี้ได้แสดงความสนใจในสินค้าแล้วโดยการคลิกโฆษณานอก Amazon ของคุณ ผู้โฆษณาสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการตลาดเต็ม funnel โดยการรวมแคมเปญ AA เข้ากับการทำตลาดซ้ำผ่าน Amazon Ads สำหรับคอนเวอร์ชันจากการทำตลาดซ้ำที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ผู้ขายเจ้าของแบรนด์ในสหรัฐอเมริกาที่ลงทะเบียนในโบนัสการแนะนำแบรนด์จะยังคงได้รับโบนัสต่อไป โปรแกรมโบนัสการแนะนำแบรนด์ (BRB) มอบเครดิตโบนัสให้กับผู้ขายซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์ในสหรัฐอเมริกาที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มูลค่าเฉลี่ย 10% ของราคาขาย จากยอดขายที่เกิดจากการดำเนินการทางการตลาดในส่วนที่ไม่ใช่ Amazon ซึ่งวัดผลด้วย Amazon Attribution

คุณสมบัตินี้ใช้งานได้ที่ใดบ้าง

  • อเมริกาเหนือ: สหรัฐอเมริกา

ใครบ้างที่สามารถใช้ได้

  • กลุ่มเป้าหมายจะพร้อมใช้งานสำหรับผู้ขายทุกรายที่ใช้ Amazon Attribution และมีจำนวนการเข้าชมใน Amazon โดยใช้แท็ก AA มากพอ
  • กลุ่มเป้าหมายใหม่นี้จะพร้อมใช้งานใน Amazon DSP ภายใต้หมวดหมู่ระดับสูงที่สร้างขึ้นเอง
  • กลุ่มเป้าหมายของ Amazon Attribution ใหม่จะสามารถเข้าถึงได้ผ่าน API กลุ่มเป้าหมายเดิมที่มีอยู่

ฉันจะเข้าใช้งานได้จากที่ไหน

  • Amazon DSP
คุณพูด เราฟัง

การเปิดตัวหรือการอัปเดตฟีเจอร์นี้เป็นผลมาจากฟีตแบ็คจากผู้โฆษณา