ประกาศการเปิดตัว

โฆษณาชื่อเรื่องหนังสือเสียงด้วย Sponsored Brands

20 กุมภาพันธ์ 2024

สิ่งที่เปิดตัวมีอะไรบ้าง

ผู้ขาย ซึ่งรวมถึงผู้ตีพิมพ์หนังสือสามารถโฆษณาชื่อเรื่องหนังสือเสียงของตนด้วย Sponsored Brands ในออสเตรเลีย แคนาดา ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี ญี่ปุ่น สเปน สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา ก่อนการเปลี่ยนแปลงนี้ มีเพียง ASIN ที่เป็น eBook และหนังสือฉบับตีพิมพ์เท่านั้นที่สามารถโฆษณาในแคมเปญของ Sponsored Brands ในประเทศเหล่านี้ การโฆษณา Sponsored Products ของหนังสือเสียงสำหรับผู้ขายพร้อมให้ใช้งานทั่วโลกในเดือนเมษายน 2023

เหตุใดจึงมีความสำคัญ

ในตอนนี้ ผู้ขายสามารถยกระดับความสามารถในการมองเห็นชื่อเรื่องหนังสือเสียงของตนได้โดยด้วย Sponsored Brands พร้อมกับหนังสือในรูปแบบอื่น ๆ เช่น eBook และหนังสือที่ตีพิมพ์ Sponsored Brands ช่วยให้ผู้โฆษณาสร้างการรับรู้และมีส่วนร่วมกับผู้อ่านด้วยโฆษณาที่แสดงในผลลัพธ์ผลการช้อปปิ้งของ Amazon

คุณสมบัตินี้ใช้งานได้ที่ใดบ้าง

  • อเมริกาเหนือ: สหรัฐอเมริกา แคนาดา
  • ยุโรป: เยอรมนี สเปน ฝรั่งเศส อิตาลี สหราชอาณาจักร
  • เอเชียแปซิฟิก: ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น

ใครบ้างที่สามารถใช้ได้

  • ผู้ขาย รวมถึงผู้ตีพิมพ์หนังสือ

ฉันจะเข้าใช้งานได้จากที่ไหน

  • คอนโซล Amazon Ads