โฆษณามือถือแบบเต็มหน้าจอ

คำอธิบาย

โฆษณาแอปมือถือแบบเต็มหน้าจอเป็นหน่วยโฆษณาแบบเต็มหน้าจอซึ่งรับประกันว่าจะเป็นประสบการณ์แรกที่ผู้ใช้เห็นบน IMDb ในวันนั้น
ตำแหน่งโฆษณา: เต็มหน้าจอภายในแอป IMDb บนมือถือเท่านั้น
ขนาด: หลัก: 720x1136 (เต็มหน้าจอ) สำรอง: 640x200 (ข้อมูลจำเพาะของแบนเนอร์) รูปแบบสำรองจะแสดงเมื่อผู้ใช้เลือกปิดประสบการณ์โฆษณาแบบเต็มหน้าจอ
ขนาดที่ขยายได้:: แตกต่างกันไปตามขนาดของอุปกรณ์
ข้อจำกัด: ใช้ได้สำหรับผู้โฆษณาภาพยนตร์ ทีวี และวิดีโอเกมเท่านั้น

ตัวอย่างโฆษณาแอปมือถือแบบเต็มหน้าจอ

ตัวอย่างโฆษณาแอปมือถือแบบเต็มหน้าจอ