แบนเนอร์อีเมล

แบนเนอร์อีเมล sponsored เป็นสินค้าโฆษณาขนาด 1200x250 ที่อยู่ภายในอีเมล imdb.com ที่ถูกส่งออกไปยังสมาชิก แบนเนอร์อีเมลจะแสดงที่ด้านบนสุดของอีเมลและที่ด้านล่างสุด

อีเมล sponsored ประกอบด้วยเส้นขอบสีเหลือง 5 px และโลโก้ IMDb แบบทึบแสง 30% ที่ด้านล่างซ้าย แบนเนอร์อีเมล sponsored จะต้องรักษาองค์ประกอบการสร้างแบรนด์ IMDb เพื่อให้ผู้ใช้ของเราเข้าใจว่าอีเมลดังกล่าวมาจากแบรนด์ที่เชื่อถือได้ของเรา

แบนเนอร์อีเมล Sponsored

เซฟโซน (เน้นด้วยสีแดง)

แบนเนอร์อีเมลสามารถรองรับ CTA การคลิกผ่านเดียว

แบนเนอร์อีเมลสามารถรองรับ CTA การคลิกผ่านเดียว CTA สามารถวางไว้ที่ใดก็ได้บนแบนเนอร์ แต่ต้องอ่านได้อย่างชัดเจนและต้องนำผู้ใช้ไปยังปลายทางที่เหมาะสม

 • ตำแหน่งโฆษณา: แสดงที่ด้านบนของอีเมล IMDb.com ด้านล่างส่วนหัวและที่ด้านล่างของอีเมล
 • ขนาด: 1200x250px

✔ ควรทำ:

 • จัดให้มี CTA และการส่งข้อความที่ชัดเจน

✘ ไม่ควรทำ:

 • เชื่อมโยงไปยังปลายทางที่ไม่ได้ให้บริการสำเนา CTA (เช่น ได้รับยอดคลิกตั๋วผ่านไปยังหน้าหนังตัวอย่าง)
 • นำการสร้างแบรนด์ IMDb ออกจากแบนเนอร์

แม่แบบ Photoshop

ไทม์ไลน์การผลิต

ไทม์ไลน์การผลิตโฆษณา IMDb คิดตามจำนวนวันทำการที่จะใช้ในการผลิตหน่วยโฆษณา ไทม์ไลน์การผลิตโฆษณาประกอบด้วยขั้นตอนทั่วไปของวงจรการดำเนินงานโฆษณา เช่น การจอง การออกแบบ ทราฟฟิก และการทดสอบ ไทม์ไลน์จะแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบในการออกแบบหน่วยโฆษณา

* ไทม์ไลน์ทั้งหมดจะเริ่มต้นเมื่อ IMDb ได้รับและอนุมัติเนื้อหาการออกแบบ
* ไทม์ไลน์ทั้งหมดสิ้นสุดลงเมื่อหน่วยโฆษณาแสดงผลบนคุณสมบัติ IMDb

 • ออกแบบโดยลูกค้า: 3 วัน
 • ออกแบบโดย IMDb: 5 วัน

การส่งมอบเนื้อหา

การดำเนินการโฆษณาแต่ละครั้งมีข้อกำหนดเฉพาะที่จำเป็นในการผลิตโฆษณาแต่ละชิ้น ถ้าไม่สามารถสร้างโฆษณาที่เป็นไปตามแนวทางและข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคได้จะส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการเปิดตัวใช้งานโฆษณา

 • ออกแบบโดยลูกค้า
  • JPG ที่จัดให้ต่ำกว่า 200kb
  • ลิงก์การคลิกผ่าน
 • ออกแบบโดย IMDb
  • PSD คีย์อาร์ตแบบเลเยอร์ที่มีความละเอียดสูง
  • การเขียนชื่อเลเยอร์ (โดยใส่แท็กไลน์และชื่อนักแสดง หากต้องการรวมไว้ในการออกแบบ)
  • ข้อความโฆษณา สำเนา CTA ข้อความทางกฎหมาย โลโก้ และจุดบกพร่องในการจัดอันดับ
  • ฟอนต์ในรูปแบบ .otf หรือ .ttf
  • แนวทางของแบรนด์
  • ลิงก์คลิกผ่าน