วิดเจ็ต Desktop Watch

คำอธิบาย

วิดเจ็ตแบบเนทีฟที่ช่วยให้ผู้โฆษณาด้านความบันเทิงสามารถโฆษณาชื่อของตนบนโฮมเพจ IMDb ในหน้าชื่อและชื่อเรื่องในทุกแพลตฟอร์ม
ตำแหน่งโฆษณา: โฮมเพจ หน้าชื่อเรื่อง และหน้าชื่อครึ่งหน้าล่าง
ขนาด:
600x400

ตัวอย่างวิดเจ็ต Desktop Watch

ตัวอย่างวิดเจ็ต Desktop Watch

ข้อมูลจำเพาะของการผลิต

การให้บริการบุคคลที่ 1 เท่านั้น
ประเภทโฆษณากำหนดเอง
ขนาดหลัก600x400
อุปกรณ์ที่รองรับทั้งหมด

การส่งมอบเนื้อหา

การดำเนินการโฆษณาแต่ละครั้งมีข้อกำหนดเฉพาะที่จำเป็นในการผลิตโฆษณาแต่ละชิ้น ถ้าไม่สามารถสร้างโฆษณาที่เป็นไปตามแนวทางและข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคได้จะส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการเปิดตัวใช้งานโฆษณา

วิดเจ็ตนาฬิกา - ออกแบบโดยลูกค้า

  • เทมเพลต PSD วิดเจ็ตนาฬิกา IMDb ที่ออกแบบขั้นสุดท้าย
  • กำหนดวันที่

วิดเจ็ตนาฬิกา - ออกแบบโดย IMDb

  • PSD คีย์อาร์ตแบบเลเยอร์ที่มีความละเอียดสูง
  • การรักษาชื่อแบบเลเยอร์หรือเวกเตอร์
  • กำหนดวันที่

ไทม์ไลน์การผลิต

ไทม์ไลน์การผลิตโฆษณา IMDb คิดตามจำนวนวันทำการที่จะใช้ในการผลิตหน่วยโฆษณา ไทม์ไลน์การผลิตโฆษณาประกอบด้วยขั้นตอนทั่วไปของวงจรการดำเนินงานโฆษณา เช่น การจอง การออกแบบ ทราฟฟิก และการทดสอบ ไทม์ไลน์จะแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบในการออกแบบหน่วยโฆษณา

  • ไทม์ไลน์ทั้งหมดเริ่มต้นเมื่อ IMDb ได้รับและอนุมัติเนื้อหาที่ออกแบบไว้
  • ไทม์ไลน์ทั้งหมดสิ้นสุดลงเมื่อหน่วยโฆษณาแสดงผลบนเว็บไซต์และบนทรัพย์สินทั้งหมดของ IMDb
ไทม์ไลน์ที่สร้างโดยลูกค้า10 วันทำการ
ไทม์ไลน์ที่สร้างโดย IMDb10 วันทำการ