ไทล์สปอนเซอร์

ไทล์สปอนเซอร์คือตำแหน่งโฆษณาภายในแถวที่อนุญาตให้มีการโฆษณาชื่อเนื้อหาและแอพพลิเคชันใน Fire TV สิ่งเหล่านี้ปรากฏในรูปแบบของไทล์ที่มีลักษณะดั้งเดิมสำหรับประสบการณ์การใช้งานปัจจุบัน แถวรองรับไทล์อย่างน้อย 5 ไทล์ใน Carousel หลัก แต่สามารถขยายได้ถึง 10 ไทล์เมื่อผู้ใช้นำทางอย่างถูกต้องภายในแถว ในฐานะที่เป็นผู้โฆษณา คุณจะจ่ายค่าใช้จ่ายจากยอดคลิกจริงบนไทล์สปอนเซอร์

ภาพรวมของประสบการณ์

ผู้ชมสามารถเลื่อนลงไปยังแถวที่ได้รับการสปอนเซอร์โดยใช้รีโมตบน Fire TV เมื่อไฮไลท์ไทล์ในแถวที่ได้รับการสปอนเซอร์ ภาพพื้นหลังพร้อมกับชื่อเรื่องและเรื่องย่อจะปรากฏที่ส่วนบนของหน้าจอ เมื่อคลิกไทล์แล้ว ลูกค้าสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมของเนื้อหาหรือแอพ และดู ซื้อ หรือดาวน์โหลดได้

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการยอมรับโฆษณา โปรดดูนโยบายและแนวทางในการโฆษณาของ Fire TV

ภาพรวมแนวทาง

ในส่วนนี้จะให้ภาพรวมโดยคร่าว ๆ ของนโยบายและแนวทางปฏิบัติสำหรับโฆษณาที่ใช้ในไทล์สปอนเซอร์ สำหรับผู้โฆษณาแบบบริการตนเองและผู้โฆษณาของ FireTV ที่เลือกใช้ชิ้นงานโฆษณาที่กำหนดเองใน Prime Video Direct หรือคอนโซลนักพัฒนา โปรดดูหัวข้อแนวทางสร้างสรรค์ด้านล่าง

สถานะการเลือก

ไม่ได้เลือก

ภาพนี้แสดงให้เห็นว่าแถวที่ได้รับการสปอนเซอร์ (แถวที่สองในภาพหน้าจอ) ปรากฏบนอินเทอร์เฟซ Fire TV ก่อนที่จะมีการเลื่อนใด ๆ

ไม่ได้เลือก

เลือกแล้ว

ภาพนี้แสดงไทล์สปอนเซอร์ที่ไฮไลท์ไว้ เมื่อผู้ชมเลื่อนไปยังไทล์สปอนเซอร์ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาจะปรากฏในส่วนด้านบน

ไทล์สปอนเซอร์เด่น

ประเภทของแอสเซท

แอสเซทรูปภาพมีสองส่วนหลัก นั่นคือ รูปภาพไทล์และรูปภาพพื้นหลัง (ไม่บังคับ)


รูปภาพไทล์

รูปภาพไทล์จะปรากฏภายในแถวของไทล์อื่น ๆ ในอินเทอร์เฟซผู้ใช้ Fire TV และแสดงถึงชื่อเนื้อหาหรือแอป นี่คือคีย์อาร์ตที่อิงตามชื่อแอปหรือเนื้อหาที่สามารถโฆษณาได้ภายในแถวที่ได้รับการสปอนเซอร์

ไทล์แอพ: Amazon Music

ตัวอย่างของไทล์แอพ

ไทล์ชื่อเนื้อหา: ซัลลี่

ตัวอย่างไทล์ชื่อเนื้อหา


ภาพพื้นหลัง

เมื่อเลือกโฆษณา ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาจะได้รับการเปิดเผยในพื้นที่ ‘รายละเอียดขนาดเล็ก’ ซึ่งอยู่ตรงด้านบนของหน้าจอที่สาม พื้นที่รายละเอียดขนาดเล็กประกอบด้วยข้อความชื่อและข้อความคำอธิบายนอกเหนือจากภาพพื้นหลัง

พื้นที่รายละเอียดเล็ก ๆ ที่ไฮไลท์:

พื้นที่รายละเอียดเล็ก ๆ ที่ไฮไลท์

ชื่อของเนื้อหาหรือแอพและเรื่องย่อจะปรากฏในส่วนด้านซ้ายของพื้นที่รายละเอียดขนาดเล็ก

ชื่อเรื่องของเนื้อหาหรือแอพและเรื่องย่อที่ไฮไลท์

ภาพพื้นหลังจะแสดงที่มุมบนขวาของพื้นที่รายละเอียดขนาดเล็ก

ตัวอย่างภาพพื้นหลังสำหรับพื้นที่รายละเอียดขนาดเล็ก

ข้อกำหนดของแอสเซท

ไทล์สปอนเซอร์ใช้แอสเซทรูปภาพสองรายการ นั่นคือ รูปภาพไทล์และรูปภาพพื้นหลัง (ไม่บังคับ)

องค์ประกอบภาพข้อกำหนด
รูปภาพไทล์ขนาด: 1280 x 720px
ขนาดไฟล์สูงสุด: 440KB
รูปแบบ: PNG
ภาพพื้นหลังขนาด: 1920 x1080px
ขนาดไฟล์สูงสุด: 450KB
รูปแบบ: JPG

หลักเกณฑ์ของงานโฆษณา

สำหรับผู้โฆษณาแบบบริการตนเองและผู้โฆษณาของ FireTV ที่เลือกใช้ชิ้นงานโฆษณาที่กำหนดเองใน Prime Video Direct หรือคอนโซลนักพัฒนา โปรดดูแนวทางสร้างสรรค์ต่อไปนี้

รูปภาพไทล์

แนวทางที่ 1: โซนปลอดภัย

พื้นที่ซ้อนทับสีเขียวคือโซนปลอดภัย องค์ประกอบที่สำคัญ (เช่น หัวของตัวละครสำคัญ ชื่อเรื่อง) ควรอยู่ในโซนปลอดภัยเพื่อที่ไม่ให้ถูกบัง

โซนปลอดภัยสำหรับไทล์เนื้อหา

ภาพโซนปลอดภัยสำหรับไทล์เนื้อหา

โซนปลอดภัยสำหรับไทล์แอพ

ภาพโซนปลอดภัยสำหรับไทล์แอพ

✔ สิ่งที่ควรทำ

ตัวอย่างที่ผ่านการอนุมัติ

จุดโฟกัสของภาพและชื่อเรื่องอยู่ภายในโซนปลอดภัย

✘ สิ่งที่ไม่ควรทำ

ตัวอย่างที่ไม่ผ่านการอนุมัติ

ใบหน้าของตัวละครที่สำคัญทับซ้อนกับข้อความ ข้อความอยู่นอกโซนปลอดภัย

ตัวอย่างที่ผ่านการอนุมัติ

โลโก้แอพอยู่ภายในโซนปลอดภัย

ตัวอย่างที่ไม่ผ่านการอนุมัติ

โลโก้แอพอยู่นอกโซนปลอดภัย

แนวทางที่ 2: สามารถเข้าถึงได้

รูปภาพควรเข้าถึงได้จากทุกอุปกรณ์ หลีกเลี่ยงโลโก้หรือชื่อที่ซับซ้อน ฟอนต์ขนาดเล็ก และมีค่าความเปรียบต่างของสีต่ำ

รูปภาพและข้อความต้องมีอัตราส่วนความเปรียบต่างอย่างน้อย 4.5:1 ข้อความขนาดใหญ่ (ฟอนต์ขนาด 24px/18pt หรือใหญ่กว่า) สามารถมีอัตราส่วนความเปรียบต่างที่ 3:1 แนะนำให้ใช้ขนาดฟอนต์อย่างต่ำ 24px สำหรับประสบการณ์ FireTV ในห้องนั่งเล่น

✔ สิ่งที่ควรทำ

ตัวอย่างที่ผ่านการอนุมัติ

โลโก้มีความชัดเจนและโดดเด่นจากพื้นหลัง

✘ สิ่งที่ไม่ควรทำ

ตัวอย่างที่ไม่ผ่านการอนุมัติ

โลโก้ไม่ชัดเจนเนื่องจากขนาดฟอนต์ขนาดเล็กและมีอัตราส่วนความเปรียบต่างต่ำ

ตัวอย่างที่ผ่านการอนุมัติ

โลโก้แอพมีความชัดเจนและมีอัตราส่วนความเปรียบต่างที่เหมาะสม

ตัวอย่างที่ไม่ผ่านการอนุมัติ

โลโก้แอพไม่ชัดเจนเนื่องจากอัตราส่วนความเปรียบต่างต่ำ

แนวทางที่ 3: พื้นหลังที่เรียบง่าย

ใช้ภาพที่มีพื้นหลังเรียบง่ายไม่รกรุงรัง และเน้นที่ตัวละครหลัก

✔ สิ่งที่ควรทำ

ตัวอย่างที่ผ่านการอนุมัติ

ภาพมีความเรียบง่ายและโลโก้มีขนาดใหญ่โดดเด่น

✘ สิ่งที่ไม่ควรทำ

ตัวอย่างที่ไม่ผ่านการอนุมัติ

ภาพดูรกตาและมีโลโก้ที่ซับซ้อนพร้อมด้วยฟอนต์ขนาดเล็ก

ตัวอย่างที่ผ่านการอนุมัติ

ภาพมีความเรียบง่ายและโลโก้แอพมีขนาดใหญ่โดดเด่น

ตัวอย่างที่ไม่ผ่านการอนุมัติ

ภาพดูรกตาและมีไทล์ดึงจุดสนใจไปจากโลโก้แอพ

แนวทางที่ 4: ความละเอียดสูง

รูปภาพควรปรับขนาดได้ในอุปกรณ์ทุกขนาด หลีกเลี่ยงการใช้ภาพที่เบลอหรือไม่ชัดเจน

✔ สิ่งที่ควรทำ

ตัวอย่างที่ผ่านการอนุมัติ

ภาพมีความละเอียดสูงและชัดเจน

✘ สิ่งที่ไม่ควรทำ

ตัวอย่างที่ไม่ผ่านการอนุมัติ

รูปภาพและโลโก้มีความเบลอ

ตัวอย่างที่ผ่านการอนุมัติ

โลโก้แอพมีความละเอียดสูงและชัดเจน

ตัวอย่างที่ไม่ผ่านการอนุมัติ

โลโก้แอพและพื้นหลังไม่ชัดเจน

แนวทางที่ 5: หลีกเลี่ยงพื้นที่ว่างขนาดใหญ่

นำองค์ประกอบหลักของรูปภาพพื้นหลังมาเติมลงในโซนปลอดภัยให้มากที่สุด ตรวจสอบให้องค์ประกอบภาพดูสมดุล

✔ สิ่งที่ควรทำ

ตัวอย่างที่ผ่านการอนุมัติ

ชื่อและภาพอยู่ภายในโซนปลอดภัยและเติมเต็มไทล์

✘ สิ่งที่ไม่ควรทำ

ตัวอย่างที่ไม่ผ่านการอนุมัติ

มีพื้นที่ว่างมากเนื่องจากรูปภาพและไทล์มีอัตราส่วนภาพที่แตกต่างกัน

ตัวอย่างที่ผ่านการอนุมัติ

โลโก้แอพอยู่ภายในโซนปลอดภัยและเติมเต็มไทล์

ตัวอย่างที่ไม่ผ่านการอนุมัติ

มีพื้นที่ว่างมากเนื่องจากโลโก้แอพมีอัตราส่วนภาพแตกต่างกัน อย่าเพิ่มกรอบ

ภาพพื้นหลัง

แนวทางที่ 1: โซนปลอดภัย

พื้นที่ซ้อนทับสีเขียวคือโซนปลอดภัย องค์ประกอบที่สำคัญ (เช่น หัวของตัวละครสำคัญ ชื่อเรื่อง) ควรอยู่ในโซนปลอดภัยเพื่อที่ไม่ให้ถูกบัง

โซนปลอดภัยของภาพพื้นหลัง

พื้นที่ 1214 x 830px เป็นตำแหน่งที่ควรวางวัตถุหลักของภาพ

✔ สิ่งที่ควรทำ

ตัวอย่างที่ผ่านการอนุมัติ

จุดโฟกัส (ใบหน้าของตัวละครสำคัญ) อยู่ทางด้านขวาและภายในพื้นที่ปลอดภัย

✘ สิ่งที่ไม่ควรทำ

ตัวอย่างที่ไม่ผ่านการอนุมัติ

จุดโฟกัสของภาพ (ใบหน้าของตัวละครสำคัญ) อยู่นอกโซนปลอดภัยและจะซ้อนทับกับข้อความชื่อเรื่อง

แนวทางที่ 2: ไม่ใช้ข้อความบนรูปภาพ

ไม่ใช้ข้อความหรือโลโก้แอพบนภาพพื้นหลัง ยกเว้นข้อความขนาดเล็ก เช่น ระดับวุฒิภาวะและลิขสิทธิ์

✔ สิ่งที่ควรทำ

ตัวอย่างที่ผ่านการอนุมัติ

ข้อความชื่อเรื่องเห็นได้ชัดเจนเนื่องจากไม่มีข้อความบนรูปภาพ

✘ สิ่งที่ไม่ควรทำ

ตัวอย่างที่ไม่ผ่านการอนุมัติ

ข้อความชื่อเรื่องไม่ชัดเจนเนื่องจากมีข้อความบนรูปภาพ

แนวทางที่ 3: ความละเอียดสูง

รูปภาพควรปรับขนาดได้ในอุปกรณ์ทุกขนาด หลีกเลี่ยงการใช้ภาพเบลอหรือไม่ชัดเจน

✔ สิ่งที่ควรทำ

ตัวอย่างที่ผ่านการอนุมัติ

ภาพมีความละเอียดสูงและชัดเจน

✘ สิ่งที่ไม่ควรทำ

ตัวอย่างที่ไม่ผ่านการอนุมัติ

ภาพมีความละเอียดต่ำและเบลอ

แนวทางที่ 4: หลายหัวข้อ [เฉพาะแอพ ASIN]

ใช้การบิดเบือน มุม ตัวแบ่งบนภาพพื้นหลังที่มีหลายชื่อเรื่องเพื่อไม่ให้รูปภาพดูเหมือนไทล์ UI ของ FireTV

✔ สิ่งที่ควรทำ

ตัวอย่างที่ผ่านการอนุมัติ

การบิดเบือนทำให้ภาพดูน่าสนใจ

✘ สิ่งที่ไม่ควรทำ

ตัวอย่างที่ไม่ผ่านการอนุมัติ

โครงสร้างแบนคล้ายกับไทล์ของ FireTV

การอัพเดตชิ้นงานโฆษณา

คุณสามารถแก้ไขชิ้นงานโฆษณาไทล์สปอนเซอร์ในที่ที่คุณอัพโหลดชิ้นงาน

นักพัฒนาแอพ

หากคุณกำลังโฆษณา ASIN ของแอพ และต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการอัพเดตไทล์สปอนเซอร์ โปรดดูแนวทางแอสเซทรูปภาพสำหรับร้านค้าแอพ

Prime Video

หากคุณกำลังโฆษณาชื่อเรื่องของเนื้อหา และต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการอัพเดตไทล์สปอนเซอร์ โปรดดู แนวทางแอสเซททางด้านกราฟิกของ Prime Video Direct

FireTV แบบบริการตนเอง

ผู้โฆษณา FireTV แบบบริการตนเองสามารถอัพโหลดรูปภาพที่กำหนดเองในแคมเปญของตนได้แล้ว เรียนรู้เพิ่มเติม

ตำแหน่งที่ตั้ง

อเมริกาเหนือ
 • CA
 • MX
 • US
อเมริกาใต้
 • BR
ยุโรป
 • DE
 • ES
 • FR
 • IT
 • NL
 • PL
 • SE
 • TR
 • UK
ตะวันออกกลาง
 • EG
 • KSA
 • UAE
เอเชียแปซิฟิก
 • AU
 • IN
 • JP
 • SG