นโยบายโฆษณาสตรีมมิ่งทีวีของ Amazon Ads

สารบัญ

6.0 เนื้อหา สินค้า และบริการที่ถูกจำกัด

1.0 แนวทางสร้างสรรค์ทั่วไป

โฆษณาวิดีโอทั้งหมดต้องเป็นภาษาทางการหลักของสถานที่เป้าหมาย และต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดทางเทคนิคสำหรับโฆษณาวิดีโอของ Amazon ข้อมูลทั้งหมดจะต้องเข้าใจได้ง่ายและระบุสินค้า บริการ หรือนิติบุคคลที่โฆษณาไว้อย่างชัดเจน โฆษณาควรมีป้ายกำกับว่า “โฆษณา” ในที่ที่ไม่ชัดเจน

ห้ามการโฆษณา (ยกเว้นการโปรโมตข้ามช่อง) ที่นำมาต่อกัน ตัวอย่างเช่น ไม่สามารถใส่โฆษณาความยาว 15 วินาทีสองรายการรวมกันเป็นโฆษณาวิดีโอความยาว 30 วินาทีได้

ไม่อนุญาตโฆษณาที่เชื้อเชิญผู้ดูให้คลิกหรือมีข้อความกระตุ้นให้เกิดการดำเนินการ (CTA) ที่ออกแบบมาเพื่อเลียนแบบปุ่มหรือลิงก์ที่คลิกได้

ข้อกำหนดเฉพาะพื้นที่
สหราชอาณาจักร

ห้ามแสดงโฆษณาที่มี CTA ให้ซื้อโดยใช้ “กลไกการตอบสนองโดยตรง” (เช่น “กด 3 เพื่อซื้อ”) ในรายการที่กำหนดโดยมุ่งเน้นสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปีเป็นหลัก หรือมีแนวโน้มดึงดูดกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวโดยเฉพาะ

เม็กซิโก

ผู้ลงโฆษณามีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายด้านล่างหากโฆษณาประกอบด้วยตำนาน/การเปิดเผย โฆษณาจะต้อง:

 • มีระยะเวลาขั้นต่ำเทียบเท่ากับหนึ่งในสี่ของระยะเวลาทั้งหมดของโฆษณา
 • ต้องใช้สีที่ตัดกันและวางในแนวนอนโดยใช้แบบอักษร Helvetica แบบปกติ ไม่บีบอัด และมีขนาดเท่ากับ 40 จุดต่อตัวอักษรตามสัดส่วนกับหน้าจอโทรทัศน์ 14 นิ้ว
 • หากได้ยิน ่จะต้องออกเสียงในจังหวะและระดับเสียงเดียวกับโฆษณาด้วยข้อความที่ชัดเจนและเข้าใจได้

1.1 การสร้างแบรนด์สำหรับผู้โฆษณา

ลูกค้าจะต้องสามารถระบุผู้โฆษณาได้จากเสียงและ/หรือวิดีโอ โฆษณาวิดีโอต้องมีชื่อแบรนด์หรือโลโก้ของผู้โฆษณา สำหรับผู้โฆษณาเพื่อความบันเทิง การมีชื่อของภาพยนตร์ รายการทีวี หรือวิดีโอเกม หรือชื่อศิลปิน/วงดนตรีก็เพียงพอ

ห้ามโฆษณาที่มีโลโก้ เครื่องหมายการค้าของ Amazon หรือที่กล่าวถึงหรืออ้างถึงเว็บไซต์ สินค้า หรือแบรนด์ของ Amazon ในลักษณะใดก็ตามโดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจาก Amazon

1.2 ราคาและการประหยัด

อนุญาตข้อมูลการกำหนดราคา การประหยัด และส่วนลดทั้งหมดที่มีความถูกต้อง สมบูรณ์ ไม่ทำให้เข้าใจผิดและเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่โฆษณา ห้ามใช้การประมาณการราคาต่ำที่อาจลวงให้ลูกค้าจองใช้บริการ เพื่อจะเรียกเก็บเงินในอัตราที่สูงขึ้นในภายหลังเมื่อมีการให้บริการ

ราคาและการประหยัดเงินที่ระบุไว้ในโฆษณาต้องมีความถูกต้องและใช้ได้จนกว่าจะสิ้นสุดแคมเปญ โฆษณาจะต้องสื่อสารเนื้อหาให้ทราบเสมอเมื่ออาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาและมีการปรับใช้เงื่อนไขหรือข้อจำกัด (เช่น ค่าจัดส่ง) ข้อความ “การขาย” หรือการกำหนดราคาโปรโมชันต้องมีความโปร่งใสเกี่ยวกับสินค้า/บริการที่ไม่รวมอยู่ในโปรโมชัน

ข้อกำหนดเฉพาะพื้นที่
ออสเตรีย เยอรมนี และสหราชอาณาจักร
 • โฆษณาที่มีการกล่าวอ้างถึงการประหยัด % การประหยัดสูงสุดต้องใช้กับสินค้าส่วนใหญ่ในโฆษณา และใส่คำกล่าวอ้างอย่าง “สูงสุด” และ “จาก” ไว้อย่างชัดเจนในกรณีที่เกี่ยวข้อง
 • ห้ามแสดงราคาทุกแบบโดยไม่รวมภาษีที่เกี่ยวข้อง

1.3 ข้อเสนอพิเศษ

หากโฆษณามีการอ้างอิงถึงการประหยัดเงิน (เช่น ลด 20% ที่ร้านอาหารในท้องถิ่น) ข้อเสนอดังกล่าวต้องถูกต้องและสามารถใช้ได้ตลอดระยะเวลาของแคมเปญ ต้องแจ้งให้ทราบถึงข้อเสนอพิเศษเมื่อมีการใช้ข้อจำกัด การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอาจอยู่ในรูปของข้อความหรือเสียง

ข้อกำหนดเฉพาะพื้นที่
ออสเตรีย เยอรมนี และสหราชอาณาจักร
 • ห้ามโฆษณาที่มีคำว่า 'ฟรี' เว้นแต่ผู้บริโภคจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ นอกเหนือจากค่าจัดส่ง
 • ผู้โฆษณาจะต้องถอน/แก้ไขโฆษณาที่แสดงข้อเสนอพิเศษในกรณีที่สินค้าในสต็อกไม่เพียงพอ ในทางกลับกัน ไม่อนุญาตโฆษณาที่ระบุว่าสินค้าในสต็อกมีจำกัด (เช่น “เหลือสินค้าอีกไม่กี่อย่างเท่านั้น” หรือ “ในช่วงเวลาสั้น ๆ เท่านั้น”) เมื่อข้อมูลนี้ไม่เป็นความจริง

1.4 การระบุเป้าหมาย

ห้ามแสดงโฆษณาที่ไม่ได้กำหนดเป้าหมายพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่ให้บริการ ตัวอย่างเช่น การจัดส่งพิซซ่าที่ให้บริการเฉพาะในชิคาโกไม่สามารถกำหนดเป้าหมายไปยังลอสแอนเจลิสได้ ทั้งนี้ ไม่รวมสินค้าหรือบริการที่โฆษณาซึ่งมีจำหน่ายทั่วประเทศ

ห้ามโฆษณาวิดีโอกำหนดเป้าหมายหรือระบุถึงชุมชนหรือชาติพันธุ์ที่เฉพาะเจาะจงโดยตรง (เช่น คนเชื้อสายสเปน)

1.5 การกล่าวอ้างและการยืนยัน

โฆษณาทั้งหมดอาจต้องได้รับการตรวจสอบ Amazon ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดให้มีการแก้ไขโฆษณา บล็อกโฆษณา เพิกถอนการอนุมัติโฆษณา และ/หรือต้องมีการยืนยันข้อเท็จจริงสำหรับโฆษณา ผู้โฆษณามีหน้าที่รับผิดชอบอย่างเต็มที่ในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าการกล่าวอ้าง ข้อผูกพัน และการรับรองในโฆษณาและเนื้อหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องนั้นเป็นความจริง ถูกต้อง ครบถ้วน และไม่ทำให้เข้าใจผิด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงประสิทธิภาพ รางวัล แหล่งกำเนิด และส่วนประกอบต่าง ๆ คำกล่าวอ้างในโฆษณาต้องไม่ถูกจำกัดหรือมีความขัดแย้งในหน้ารายละเอียดสินค้า เว็บไซต์สินค้า หน้าแรก หรือในเอกสารอื่น ๆ ของผู้โฆษณา

ข้อกำหนดเฉพาะพื้นที่
ออสเตรีย

ห้ามโฆษณาที่ระบุว่าสินค้าเป็นสินค้าใหม่ เว้นแต่จะเป็นรุ่นล่าสุดที่มีอยู่ในตลาด

จำเป็นต้องมีการพิสูจน์คำกล่าวอ้างขั้นสูงสุด (เช่น “เราเป็นผู้ขายรายใหญ่ที่สุดในตลาด”) เว้นแต่จะมีความชัดเจนว่าคำกล่าวอ้างนั้นเป็นเพียงความเห็น) หรือคำกล่าวอ้างขั้นสูงสุดเป็นเรื่องปกติในการโฆษณา เช่น “ดีที่สุดสำหรับคุณ”) ควรระบุว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวด้วยเมื่อไม่ชัดเจน

ห้ามการกล่าวอ้างต่อไปนี้ ไม่ว่าจะมีการยืนยันใด ๆ สนับสนุนหรือไม่ก็ตาม

 • การกล่าวอ้างว่าสินค้าสามารถช่วยให้ชนะเกมเสี่ยงโชค
 • การกล่าวอ้างที่ชี้ให้เห็นว่างาน/การดำรงชีวิตของผู้โฆษณาจะตกอยู่ในอันตรายหากผู้บริโภคไม่ซื้อสินค้าที่โฆษณา
 • การกล่าวอ้างที่นำเสนอสิทธิของผู้บริโภคเป็นคุณสมบัติที่โดดเด่นของข้อเสนอ ตัวอย่างเช่น โฆษณาต้องไม่ใช้คำว่า “การรับประกัน” ในลักษณะที่ทำให้เกิดความสับสนเกี่ยวกับสิทธิการรับประกันของผู้บริโภคตามกฎหมาย
เยอรมนี

ห้ามโฆษณาที่ระบุว่าสินค้าเป็นสินค้าใหม่ เว้นแต่จะเป็นรุ่นล่าสุดที่มีอยู่ในตลาด

จำเป็นต้องมีการพิสูจน์คำกล่าวอ้างขั้นสูงสุด (เช่น “เราเป็นผู้ขายรายใหญ่ที่สุดในตลาด”) เว้นแต่จะมีความชัดเจนว่าคำกล่าวอ้างนั้นเป็นเพียงความเห็น) หรือคำกล่าวอ้างขั้นสูงสุดเป็นเรื่องปกติในการโฆษณา เช่น “ดีที่สุดสำหรับคุณ”) ควรระบุว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวด้วยเมื่อไม่ชัดเจน

ห้ามการกล่าวอ้างต่อไปนี้ ไม่ว่าจะมีการยืนยันใด ๆ สนับสนุนหรือไม่ก็ตาม

 • การกล่าวอ้างว่าสินค้าสามารถช่วยให้ชนะเกมเสี่ยงโชค
 • การกล่าวอ้างที่ชี้ให้เห็นว่างาน/การดำรงชีวิตของผู้โฆษณาจะตกอยู่ในอันตรายหากผู้บริโภคไม่ซื้อสินค้าที่โฆษณา
 • การกล่าวอ้างที่นำเสนอสิทธิของผู้บริโภคเป็นคุณสมบัติที่โดดเด่นของข้อเสนอ ตัวอย่างเช่น โฆษณาต้องไม่ใช้คำว่า “การรับประกัน” ในลักษณะที่ทำให้เกิดความสับสนเกี่ยวกับสิทธิการรับประกันของผู้บริโภคตามกฎหมาย
สหราชอาณาจักร

จำเป็นต้องมีการพิสูจน์คำกล่าวอ้างขั้นสูงสุด (เช่น “เราเป็นผู้ขายรายใหญ่ที่สุดในตลาด”) เว้นแต่จะมีความชัดเจนว่าคำกล่าวอ้างนั้นเป็นเพียงความเห็น) หรือคำกล่าวอ้างขั้นสูงสุดเป็นเรื่องปกติในการโฆษณา เช่น “ดีที่สุดสำหรับคุณ”) ควรระบุว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวด้วยเมื่อไม่ชัดเจน

ห้ามการกล่าวอ้างต่อไปนี้ ไม่ว่าจะมีการยืนยันใด ๆ สนับสนุนหรือไม่ก็ตาม

 • การกล่าวอ้างว่าสินค้าสามารถช่วยให้ชนะเกมเสี่ยงโชค
 • การกล่าวอ้างที่ชี้ให้เห็นว่างาน/การดำรงชีวิตของผู้โฆษณาจะตกอยู่ในอันตรายหากผู้บริโภคไม่ซื้อสินค้าที่โฆษณา
 • การกล่าวอ้างที่นำเสนอสิทธิของผู้บริโภคเป็นคุณสมบัติที่โดดเด่นของข้อเสนอ ตัวอย่างเช่น โฆษณาต้องไม่ใช้คำว่า “การรับประกัน” ในลักษณะที่ทำให้เกิดความสับสนเกี่ยวกับสิทธิการรับประกันของผู้บริโภคตามกฎหมาย
US

ไม่จำต้องมีการพิสูจน์สำหรับการกล่าวอ้างขั้นสูงสุดที่อ้างอิงสินค้าของแบรนด์เอง เช่น “เครื่องดูดฝุ่นที่ทรงพลังที่สุดของเรา” หรือ “สูตรที่พัฒนาที่สุดของ [แบรนด์]” เว้นแต่มีการกำหนดให้ผู้โฆษณาต้องระบุไว้

1.6 รีวิวจากลูกค้าและบรรณาธิการ

เราอนุญาตสำหรับรีวิวของบรรณาธิการ ลูกค้าและผู้เชี่ยวชาญ (ตัวอย่างเช่นใบเสนอราคาจาก NY Times หรือ CNET Award) ให้แหล่งที่มาของการรีวิวที่มีการระบุไว้ในโฆษณา

2.0 คุณภาพวิดีโอ

2.1 ข้อมูลจำเพาะและความละเอียดของวิดีโอ

โฆษณาสตรีมมิ่งทีวีต้องใช้อัตราส่วนภาพ 16:9 โดยมีบิตเรตแนะนำที่ 8mbps โฆษณาวิดีโออาจมีแถบบนล่างหรือแถบด้านข้างได้ แต่ไม่ใช่ทั้งสองอย่าง

พื้นที่ภาพส่วนใหญ่ของโฆษณาต้องเป็นภาพเคลื่อนไหวแบบเต็มหน้าจอที่มีการเคลื่อนไหวหลายจุด (เช่น สินค้าที่เป็นภาพเคลื่อนไหว วิดีโอแนวตั้ง ข้อความที่เคลื่อนไหว) การวางการเคลื่อนไหวหรือการวางซ้อนการเคลื่อนไหวแยกต่างหากไว้ด้านบนของภาพนิ่ง ซึ่งคล้ายกับแอนิเมชันที่เรียบง่ายในชุดการนำเสนอ ไม่เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพ

ตัวอย่างแถบดำ

แถบดำบนล่าง

ตัวอย่างแถบดำซ้ายขวา

แถบดำซ้ายขวา

โฆษณาวิดีโอต้องมีความละเอียดสูงจึงจะสามารถทำงานได้โดยไม่มีข้อจำกัดด้านเวลา Amazon ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธหรือกำหนดเวลาแสดงวิดีโอที่มีภาพแตกเล็กน้อยหรือมีอัตราบิต 4mbps ถึง 8mbps

ไม่อนุญาตวิดีโอคุณภาพต่ำและโฆษณาความละเอียดต่ำที่มีอัตราบิตน้อยกว่า 4mbps

ไม่อนุญาตให้ใช้วิดีโอที่มีลายน้ำของบุคคลที่สาม

2.2 ความชัดเจน

โฆษณาวิดีโอต้องมีชื่อและโลโก้แบรนด์บนหน้าจอเป็นเวลาอย่างน้อย 3 วินาที

โฆษณาวิดีโอต้องมีเสียงพากย์ (VO) และ/หรือข้อความบนหน้าจอ

การเปิดเผยข้อมูลจะต้องชัดเจนต่อลูกค้าโดยเฉลี่ยที่ดูบนหน้าจอขนาดใหญ่

ไม่อนุมัติโฆษณาวิดีโอที่กล้องสั่น

ไม่อนุมัติวิดีโอที่มีภาพเบลอ ไม่ชัดเจน หรือไม่สามารถจดจำได้

2.3 การเปลี่ยนภาพและเอฟเฟ็กต์

โฆษณาวิดีโอที่ไม่ใช่เพื่อความบันเทิงต้องไม่มีภาพแตกเป็นพิกเซล ข้อบกพร่อง หรือเอฟเฟกต์อื่น ๆ ที่อาจทำให้ลูกค้าคิดว่าอุปกรณ์สตรีมมิ่งหรือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตล้มเหลว

ห้ามเนื้อหาวิดีโอที่อาจกระตุ้นให้เกิดอาการลมชักเนื่องจากแสง

2.4 องค์ประกอบโฆษณาแบบโต้ตอบ

เราขอแนะนำอย่างยิ่งให้ใช้โฆษณาวิดีโอแบบโต้ตอบ (IVA) สำหรับแคมเปญสตรีมมิ่งทีวีในโฆษณานอก Prime Video ทั้งหมด ซึ่งรวมฟังก์ชันการทำงานของทั้งรีโมทและ QR Code ผู้โฆษณาที่ส่ง QR Code จะได้รับการตรวจสอบเป็นกรณีไป สำหรับโฆษณา Prime Video และแคมเปญสตรีมมิ่งทีวีอื่น ๆ

องค์ประกอบโฆษณาแบบโต้ตอบต้องมีลักษณะดังนี้

 • ปรากฏขึ้นเป็นเวลาอย่างน้อย 10 วินาทีติดต่อกัน
 • กระตุ้นให้ผู้ใช้ไปยังแอปหรือหน้าที่สอดคล้องกับข้อกำหนดและนโยบายของ Amazon ที่กำหนดไว้เพื่อปกป้องผู้ใช้มือถือ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเนื้อหาที่โฆษณาตรงกับหน้าแรกและดูแลความปลอดภัยของลูกค้า
 • QR Code ที่ขับเคลื่อนไปยังเว็บไซต์จะต้องเชื่อมโยงไปยังหน้าที่ปรับให้เหมาะสมกับมือถือ
 • กระตุ้นผู้ชมไปยังเว็บไซต์หรือแอปบนมือถือ/ร้านค้าแอปที่เข้ากันได้กับสมาร์ทโฟน

องค์ประกอบโฆษณาแบบโต้ตอบต้องไม่:

 • บดบังข้อความหรือเนื้อหาหลักที่อาจช่วยให้ลูกค้าทำการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลได้
 • บดบังข้อสงวนสิทธิ์ การเปิดเผย การอ้างสิทธิ์ ข้อมูลสินค้า ข้อมูลการจัดอันดับใด ๆ
 • บดบังภาพสินค้าหลักหรือโลโก้หลักที่กำลังโฆษณาทั้งหมด
 • “ภาพหลัก” หมายถึง รูปภาพเด่นที่แสดงภาพสินค้าซึ่งช่วยให้ผู้ชมสามารถเชื่อมโยงโฆษณากับตัวสินค้าได้

3.0 คุณภาพเสียง

3.1 ข้อมูลจำเพาะของเสียง

โฆษณาสตรีมมิ่งทีวีต้องใช้ช่องสัญญาณเสียง 2 ช่อง และอัตราบิตขั้นต่ำ 192kbps

ไม่อนุญาตวิดีโอคุณภาพต่ำและโฆษณาความละเอียดต่ำที่มีอัตราบิตน้อยกว่า 4mbps

3.2 ความคมชัดของเสียง

ข้อมูลทั้งหมดจะต้องเข้าใจได้ง่าย

ในการสื่อสารเพื่อกระตุ้นให้เกิดการดำเนินการ ข้อความ CTA ต้องมีความเรียบง่าย หนักแน่น และสะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินการของลูกค้าที่คาดหวังไว้อย่างชัดเจน

ห้ามโฆษณาที่มีข้อความซีดจาง เสียงต่ำ เสียงสูงผิดปกติและเสียงดังรบกวน ข้อความหรือเสียงที่ไม่ชัดเจนหรือฟังไม่ได้ใจความ หรือข้อความที่อ่านไม่ออก

3.3 เสียงรบกวน

ห้ามใช้องค์ประกอบที่ทำให้เสียสมาธิซึ่งอาจรบกวนประสบการณ์ของลูกค้า

ห้ามโฆษณาเสียงดังกว่าเนื้อหาวิดีโอก่อนหน้า

Amazon ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดเวลาแสดงหรือบล็อกโฆษณาที่:

 • ตะคอกใส่ลูกค้า
 • ทำให้ลูกค้ารู้สึกกดดัน (เช่น “รีบเลย! นี่คือโอกาสสุดท้ายของคุณที่จะชนะ”)
 • เล่นกับความรู้สึกผิด (เช่น “หยุดเสียเวลา”)
 • ดูแคลนลูกค้าแบบอ้อม ๆ (เช่น “วันนี้คือวันแห่งการรับผิดชอบต่อการกระทำของคุณ”)
 • เล่นกับความกลัว (เช่น “คุณอาจเสี่ยงต่อการสูญเสียทรัพย์สินของคุณ”)

4.0 องค์ประกอบของแบรนด์ Amazon

4.1 ข้อเสนอของ Amazon

หากโฆษณาอ้างถึงการประหยัดตามโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งของ Amazon (เช่น “เป็นสมาชิกและได้ประหยัด”) สิ่งนี้ต้องแสดงอย่างชัดเจนในโฆษณา ตัวอย่างเช่น หากโฆษณาพูดถึงการ “ประหยัด 20%” จากการสมัครใช้งานในโปรแกรม “เป็นสมาชิกและได้ส่วนลด” โฆษณาต้องระบุว่า “ประหยัด 20% จากโปรแกรมเป็นสมาชิกและได้ประหยัด”

4.2 การอ้างอิงถึง Amazon

การอ้างอิงใด ๆ ถึง Amazon หรือสินค้าของบริษัท (ตัวอย่างเช่น การใช้เครื่องหมายการค้าของ Amazon) จะต้องเป็นไปตามแนวทางการใช้แบรนด์

การใช้เครื่องหมายการค้าของ Amazon (เช่น Gold Box, Deal of the Day, Super Saver Shipping, 1-Click, Today’s Deals, Subscribe & Save, Kindle, Amazon Family, Look Inside the Book) ต้องได้รับการอนุมัติจาก Amazon โปรดดู แนวทางการใช้แบรนด์ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

เราห้ามผู้โฆษณาใช้คำว่า “Amazon Choice” และ “Amazon Best Seller” องค์ประกอบเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงได้บ่อย และอาจไม่แน่นอนสำหรับระยะเวลาของแคมเปญ

โฆษณาของบุคคลที่สามไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เสียงของ Alexa, เสียงของ Amazon Polly หรือเสียงที่คล้ายคลึงกัน และต้องแสดงลายนิ้วมือและลายน้ำหากใช้คำสั่งเรียก “Alexa”

4.2.1 รีวิวจากลูกค้า Amazon

เนื้อหาที่อนุญาตสำหรับรีวิวจากลูกค้า:

 • เป็นรีวิวจริง และไม่เป็นรีวิวที่มีการชักจูงหรือได้รับเงินจากแบรนด์
 • เกี่ยวข้องกับสินค้าที่โฆษณาโดยเฉพาะ ตัวอย่างเช่น รีวิวจากลูกค้าสำหรับสมาร์ทโฟนรุ่น 16GB ไม่สามารถนำมาใช้ในโฆษณาสำหรับรุ่น 2GB ได้
 • สามารถค้นหาได้จากหน้า ASIN (ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่มีอยู่ในหน้ารายละเอียดสินค้าหรือจากการคลิกที่ “ดูรีวิวทั้งหมด”)
 • นอกเหนือจากหัวเรื่องแล้ว เราอนุญาตให้มีจุดไข่ปลาได้มากที่สุดสามตำแหน่งเท่านั้น คือ ตำแหน่งแรกในตอนเริ่มต้นของรีวิว ตำแหน่งต่อไปอยู่ตรงกลาง (ยกเว้นหัวเรื่อง ดูหัวข้อย่อยด้านบน) และอีกหนึ่งตำแหน่งในตอนท้าย
 • หัวเรื่องของเนื้อหา หากเป็นการนำเสนอแนวทางของรีวิวฉบับเต็มอย่างถูกต้อง

เนื้อหาต้องห้ามสำหรับรีวิวจากลูกค้า:

 • รีวิวที่มีการแก้ไข รวมทั้งการแก้ไขข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ (ต้องหลีกเลี่ยงรีวิวที่มีการสะกดผิดคำง่าย ๆ หรือมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ที่สำคัญ)
 • การตัดทอนที่เปลี่ยนแปลงความหมายของรีวิว
 • อนุญาตให้ใช้จุดไข่ปลาโดยไม่มีช่องว่างด้านหน้าและด้านหลัง (“…”) เพื่อการละเว้นรีวิวจากลูกค้าบางส่วน
 • สำหรับหัวเรื่องรีวิวจากลูกค้า อาจใช้จุดสามจุดได้ในตอนต้นและตอนท้ายของหัวเรื่องเท่านั้นโดยห้ามใช้ตรงกลาง
 • คุณไม่สามารถใช้จุดไข่ปลาเพื่อเปลี่ยนความหมายเดิมของรีวิวได้ ตัวอย่างเช่น การเลือกเฉพาะส่วนที่เป็นเชิงบวกจากรีวิวที่มีเนื้อหาส่วนใหญ่เป็นเชิงลบ
 • รีวิวจากลูกค้าที่มีข้อความเขียนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด (เว้นแต่เป็นคำเฉพาะหรือเป็นชื่อของสินค้า)
 • รีวิวที่มีอิโมจิ การอ้างอิงถึงภาวะทางการแพทย์ หรือคำหยาบคาย
 • หัวเรื่องของเนื้อหา หากไม่ได้นำเสนอโทนเสียงของรีวิวฉบับเต็มอย่างถูกต้อง
ข้อกำหนดเฉพาะพื้นที่
ออสเตรีย เยอรมนี และสหราชอาณาจักร

โฆษณาในช่องทางแบบดั้งเดิม: รีวิวจากลูกค้าสามารถใช้ได้เฉพาะเมื่อได้รับอนุญาตจากผู้แต่งเท่านั้น

4.2.2 การจัดอันดับคะแนน Amazon

หากต้องการการจัดอันดับคะแนนในโฆษณาของ ASIN สินค้าต้องมี i) รีวิวจากลูกค้าอย่างน้อย 15 รีวิวและ ii) การจัดอันดับคะแนนขั้นต่ำเท่ากับ 3.5 สำหรับแคมเปญอัตโนมัติ อนุญาตการจัดอันดับคะแนนที่ขึ้นอยู่กับ i) รีวิวจากลูกค้าอย่างน้อย 8 รีวิว และ ii) การจัดอันดับคะแนนขั้นต่ำ 4

การจัดอันดับคะแนนทั้งหมดจะต้องมีการลงวันที่และแคมเปญต้องมีระยะเวลาไม่เกินสามเดือนเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ลูกค้าเห็นข้อมูลเก่า

4.2.3 การใช้โลโก้ Amazon

ห้ามมิให้โลโก้ Amazon เป็น:

 • ใช้ในประโยค เว้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของการติดแท็กผู้ขายที่ได้รับอนุญาต (เช่น “พร้อมให้บริการที่ Amazon”)
 • ถูกดัดแปลงในรูปแบบต่าง ๆ (ตัวอย่างเช่น การลบรอยยิ้ม)

หากโฆษณาสื่อถึง Amazon และร้านค้าปลีกอื่น ๆ ตั้งแต่ร้านหนึ่งร้านขึ้นไป ห้ามใช้ประโยชน์จากเซ็กเมนต์ที่กำหนดเอง

5.0 เนื้อหา สินค้า และบริการที่ต้องห้าม

ส่วนนี้ประกอบด้วยเนื้อหาที่ต้องไม่แสดงในโฆษณาใด ๆ เช่นเดียวกับสินค้าและบริการเหล่านั้นที่ไม่สามารถนำไปโปรโมตในตำแหน่งโฆษณาใด ๆ ได้

5.1 เนื้อหาต้องห้าม

ในฐานะที่ส่วนหนึ่งเรามีความมุ่งมั่นที่จะมอบประสบการณ์คุณภาพสูงสุดกับลูกค้า นโยบายของเราไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาบางประเภท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกรณีต่อไปนี้

เนื้อหาที่ต้องห้ามสำหรับโฆษณาทั้งหมด

 • เนื้อหาที่มุ่งเป้าไปที่เด็ก
 • เนื้อหาที่ใช้ประโยชน์จากความไว้วางใจที่เด็กมีต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู ฯลฯ หรือกระตุ้นให้เด็กโน้มน้าวพ่อแม่/ผู้อื่นซื้อ/เช่าสินค้าหรือบริการ
 • เนื้อหาที่แสดงภาพเด็กที่อยู่ในสถานการณ์ของผู้ใหญ่หรือเป็นอันตราย ตัวอย่างเช่น โฆษณาต้องไม่แสดงให้เห็นว่าเด็ก:
  • การอยู่ใกล้หรือการสัมผัสอาวุธปืนหรืออาวุธอื่น ๆ
  • ในสถานการณ์ที่อาจขัดต่อแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในด้านความปลอดภัยของเด็ก (เช่น ในรถยนต์ที่ไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัย หรือปั่นจักรยานโดยไม่สวมหมวกนิรภัย)
  • ไม่มีผู้ใหญ่คอยดูแลในสถานที่หรือสถานการณ์ที่เด็กไม่สามารถดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ (เช่น สระว่ายน้ำ การข้ามถนนที่มีรถยนต์พลุกพล่าน หรือมีอุปกรณ์ที่อันตรายอยู่โดยรอบ)
 • เนื้อหาที่เป็นการแสวงประโยชน์ทางอารมณ์หรือทำให้เกิดการขัดแย้ง หรือเนื้อหาที่ใช้ภาพเชิงลบของมนุษย์หรือสัตว์
 • เนื้อหาอนาจาร หมิ่นประมาท ใส่ร้าย ผิดกฎหมาย หรือล่วงล้ำความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น
 • เนื้อหาที่ส่งเสริม ชักจูง หรือเป็นการแสดงให้เห็นภาพการบริโภคยาหรือแอลกอฮอล์ที่มากเกินไป
 • เนื้อหาที่เป็นการข่มขู่ ดูหมิ่นหรือคุกคาม หรือเนื้อหาที่สนับสนุนหรือเลือกปฏิบัติต่อกลุ่มที่ได้รับการคุ้มครอง (ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเชื้อชาติ สีผิว ชาติพันธุ์ ศาสนา เพศ รสนิยมทางเพศ ความทุพพลภาพ อายุ หรือหมวดหมู่อื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน)
 • เนื้อหาหรือข้อเสนอที่เลียนแบบองค์ประกอบต่าง ๆ ของแบรนด์ Amazon หรือใช้แบรนด์ Amazon โดยไม่ได้รับการอนุมัติล่วงหน้า
 • เนื้อหาที่หลอกลวง เป็นข้อมูลเท็จ หรือทำให้เข้าใจผิด
 • การสาธิตสินค้าที่อาจใช้สำหรับการดูแลจุดซ่อนเร้น
 • ภาษาที่ไม่สุภาพ หยาบคายหรือลามกอนาจาร หรือการอ้างอิงถึงอุจจาระ
 • คำพูดที่แสดงความเกลียดชัง ยั่วยุหรือสนับสนุนความรุนแรงหรือการเหยียดเชื้อชาติ
 • นอกเหนือจากตัวอย่างความบันเทิง* ภาพที่ยั่วยุ เช่น นางแบบในท่าทางที่แสดงออกถึงเรื่องเพศอย่างโจ่งแจ้ง และเนื้อหาที่มีหรือแสดงให้เห็นถึง:
  • ผู้คนในท่าเลียนแบบท่วงท่าการร่วมเพศหรือสื่อถึงกิจกรรมทางเพศไม่ว่าจะสวมหรือไม่สวมเสื้อผ้า
  • ท่าทางที่ส่อไปทางเพศ เช่น การแยกขา การเน้นที่สะโพก ฯลฯ พร้อมกับการแสดงออกทางสีหน้าด้วยความเสน่หาหรืออารมณ์ทางเพศ
  • ฉากที่ดึงความสนใจไปยังส่วนของร่างกายอย่างหน้าอกหรือก้นในลักษณะทางเพศมากเกินควร ตัวอย่างเช่น การเปิดเผยหน้าอก หรือการเน้นที่ร่องอกมากเกินไป
  • ท่าทาง เช่น มือจับที่สะโพก การจิกผม ร่วมกับการแสดงออกทางสีหน้าที่ส่อไปในทางเพศ
  • การแสดงออกทางสีหน้าหรือร่างกายที่บ่งบอกถึงการบรรลุจุดสุดยอด
  • รูปภาพการถอดเสื้อผ้าที่มีการส่อไปในทางเพศ เช่น การดึงสายเสื้อชั้นในหรือกางเกงชั้นในลง
  • นางแบบชุดชั้นในหวาบหวิว เช่น ถุงน่อง สายเอี๊ยม หรืออุปกรณ์จำพวกแส้และโซ่
ข้อกำหนดเฉพาะพื้นที่
ออสเตรีย

เนื้อหาที่ (i) ใช้ประโยชน์จากความกลัว ความไม่มีประสบการณ์ หรือความเชื่อถือทางไสยศาสตร์ของกลุ่มเป้าหมาย หรือ (ii) สนับสนุน/ยอมรับพฤติกรรมที่ไม่ดีต่อสิ่งแวดล้อม
โฆษณาที่มีสัญลักษณ์ขององค์กรต้องห้าม (เช่น สวัสติกะ) เว้นแต่จะอยู่ในบริบททางประวัติศาสตร์ โฆษณาที่แสดงรูปแบบการปฏิเสธการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในนาซีเยอรมนี

เยอรมนี

เนื้อหาที่ (i) ใช้ประโยชน์จากความกลัว ไม่มีประสบการณ์ หรือความเชื่อถือทางไสยศาสตร์ของกลุ่มเป้าหมาย หรือ (ii) สนับสนุน/ยอมรับพฤติกรรมที่ไม่ดีต่อสิ่งแวดล้อม
โฆษณาที่มีสัญลักษณ์ขององค์กรต้องห้าม (เช่น สวัสติกะ) เว้นแต่จะอยู่ในบริบททางประวัติศาสตร์ โฆษณาที่แสดงรูปแบบการปฏิเสธการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในนาซีเยอรมนี

ฝรั่งเศส

โฆษณาต้องไม่นำเสนอบุคคลที่นำเสนอข่าวสารและเหตุการณ์ปัจจุบันเป็นประจำ ทั้งภาพและเสียง

สหราชอาณาจักร

เนื้อหาที่ (i) ใช้ประโยชน์จากความกลัว ไม่มีประสบการณ์ หรือความเชื่อถือทางไสยศาสตร์ของกลุ่มเป้าหมาย หรือ (ii) สนับสนุน/ยอมรับพฤติกรรมที่ไม่ดีต่อสิ่งแวดล้อม

 • เนื้อหาที่อ้างอิงถึงผู้ใดก็ตามที่เสียชีวิต (ในกรณีที่การอ้างอิงดังกล่าวก่อให้เกิดความขุ่นเคืองหรือความทุกข์)
 • โฆษณาที่แสดง (ภาพหรือเสียง) ของบุคคลที่นำเสนอข่าวสาร/เรื่องราวความเป็นไปทางทีวีอยู่ในปัจจุบันหรือทำเป็นประจำ
 • โฆษณารวมถึงข้อความที่ตัดตอนมาจากการออกอากาศการประชุมของรัฐสภา

5.2 สินค้า บริการ และข้อเสนอที่ไม่สามารถยอมรับได้

เนื่องจากเรามีความมุ่งมั่นที่จะมอบประสบการณ์คุณภาพสูงสุดแก่ลูกค้า นโยบายของเราจึงไม่อนุญาตให้มีโฆษณาวิดีโอที่โปรโมตการขายหรือใช้สินค้าหรือบริการบางประเภท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกรณีต่อไปนี้

 • แบรนด์/ผู้ผลิต/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (สหรัฐอเมริกา)
 • บริการนัดหมายสำหรับผู้ใหญ่/ทางเพศ หรือเว็บไซต์ “หาคู่นอน”
 • โปรแกรมส่งเสริมการตลาดและสะสมคะแนน
 • การเสนอขายเหรียญเบื้องต้น
 • อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับยา หรือสินค้าที่จะเอาชนะการตรวจยาเสพติด
 • ดอกไม้ไฟ
 • ยาผิดกฎหมายและถูกกฎหมาย เช่น กัญชา (รวมถึงหน้าร้านจริง)
 • บริการจัดหาเจ้าสาว
 • การชักชวนให้ทำการวิจัยทางการแพทย์
 • ข้อความที่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองและ/หรือเกี่ยวข้องกับปัญหาทางการเมือง
 • สื่อลามก บริการเพื่อนเที่ยว (รวมถึงการค้าประเวณีและการบริการนวดทางเพศ) สินค้าที่อ้างว่าช่วยปรับปรุงเรื่องเพศ และเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่/ทางเพศ
 • บริการจ่ายต่อการโทรแบบพรีเมียม เช่น 900 หมายเลขในสหรัฐอเมริกา หรือ 087 และ 09 ในสหราชอาณาจักร
 • สินค้า บริการ หรือเทคโนโลยีที่ละเมิด สนับสนุน หรืออนุญาตให้มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น
 • สินค้า บริการ หรือเทคโนโลยีที่โปรโมตกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือเป็นอันตราย รวมถึงการแฮ็กหรือหลบเลี่ยงการบังคับใช้กฎหมาย
 • จิตวิทยาและข้อเสนอที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงโหราศาสตร์และการดูดวง)
 • ตัวอย่างวงดนตรีสีแดงและเนื้อหาวิดีโอระดับเรทติ้ง NC17 และ AO (18 ในเยอรมนีและสหราชอาณาจักร)
 • บริการทางศาสนา อุดมการณ์หรือจิตวิญญาณ
 • สินค้าเพื่อสุขภาวะทางเพศ
 • ปลอกคอแบบช็อตและปลอกคอแบบหนีบหรือรัดคอ
 • สินเชื่อระยะสั้นดอกเบี้ยสูง (เช่น “ผู้ให้กู้เงินด่วน”)
 • ยาสูบหรือสินค้าที่เกี่ยวข้องกับยาสูบ รวมถึงบุหรี่ไฟฟ้าและและถุงนิโคติน
 • บริการและอุปกรณ์ทำผิวสีแทนจากรังสียูวี
 • อาวุธ อาวุธปืน เครื่องกระสุน และชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง
ข้อกำหนดเฉพาะพื้นที่
ออสเตรีย
 • ระบบการเดิมพัน/สินค้าที่มีจุดประสงค์เพื่อช่วยให้ชนะเกมเสี่ยงโชค
 • สินค้าที่จัดทำดัชนีในรายการสื่อและสื่อทางไกลที่เป็นอันตรายของเยอรมนี
เยอรมนี
 • ระบบการเดิมพัน/สินค้าที่มีจุดประสงค์เพื่อช่วยให้ชนะเกมเสี่ยงโชค
 • สินค้าที่จัดทำดัชนีในรายการสื่อและสื่อทางไกลที่เป็นอันตรายของเยอรมนี
ฝรั่งเศส
 • ศูนย์สุขภาพหรือโฆษณาใด ๆ ที่กระตุ้นให้ใช้บริการด้านสุขภาพ
 • สินค้าทางการแพทย์
สหราชอาณาจักร
 • อุปกรณ์ทดสอบการหายใจ
 • ระบบ/สินค้าเกี่ยวกับการเดิมพันที่มีจุดประสงค์เพื่อช่วยให้ชนะเกมเสี่ยงโชค

6.0 เนื้อหา สินค้า และบริการที่ถูกจำกัด

ในการสร้างนโยบายโฆษณาของ Amazon เราพิจารณาแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของอุตสาหกรรม กฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น คุณลักษณะสินค้า และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่เฉพาะเจาะจงสำหรับ Amazon และการอนุมัติจะขึ้นอยู่กับการรีวิวเป็นกรณีไป

6.1 แอลกอฮอล์

นโยบายนี้ไม่ครอบคลุมเนื้อหาแอลกอฮอล์ที่ปรากฏในโฆษณาที่ไม่ใช่แอลกอฮอล์ (เช่น ตัวอย่างภาพยนตร์ที่นำแสดงโดยนักแสดงที่ดื่มแอลกอฮอล์) ซึ่งปรับใช้กับโฆษณาสำหรับการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (เบียร์ ไวน์ และสุรา) และแคมเปญการสร้างแบรนด์สำหรับบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (แคมเปญเหล่านี้เป็นแคมเปญโดยบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ไม่โฆษณาการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น สินค้าหรือการสนับสนุน) ตามนโยบายเนื้อหาต้องห้าม ไม่อนุญาตเนื้อหาโฆษณาที่สนับสนุน เชื้อเชิญ หรือแสดงถึงการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไป

อนุญาตให้แสดงโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เฉพาะในประเทศต่อไปนี้ ออสเตรเลีย เบลเยียม บราซิล แคนาดา เยอรมนี อิตาลี ญี่ปุ่น ลักเซมเบิร์ก เม็กซิโก เนเธอร์แลนด์ สเปน และสหราชอาณาจักร ในประเทศอื่น ๆ ทั้งหมดที่ห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เราอนุญาตเฉพาะโฆษณาสำหรับการขายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์ในกรณีที่ผู้โฆษณาไม่ใช่แบรนด์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตัวอย่างเช่น เราอนุญาตให้มีโฆษณาตู้เบียร์จากแบรนด์ที่ไม่ใช่แบรนด์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ข้อกำหนดทั่วไป

ในพื้นที่ที่อนุญาตให้โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะต้องมีการปรับใช้กฎทั่วไปเหล่านี้เพิ่มเติมจากตำแหน่งโฆษณาและข้อกำหนดของแต่ละพื้นที่ที่ระบุไว้ด้านล่าง

โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต้องส่งเสริมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างมีความรับผิดชอบ

โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่อนุญาตให้:

 • นำไปสู่ หรือมีรูปภาพหรือเนื้อหาที่ออกแบบมาเพื่อดึงดูดผู้เยาว์
 • เกี่ยวข้องกับการดื่มในยานยนต์หรือในขณะขับขี่
 • ดูแคลนการงดเว้นการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 • จูงใจให้ผู้คนดื่มอย่างไม่มีความรับผิดชอบ (เช่น โดยการวาดภาพว่าการดื่มเป็นสิ่งท้าทาย หรือเชื่อมโยงกับพฤติกรรมที่กล้าหาญ/ความกล้าหาญ)
 • ส่งเสริมให้มีการบริโภคที่มากเกินไป
 • แนะนำประโยชน์ในการรักษาหรืออื่น ๆ จากการดื่ม (ตัวอย่างเช่น แอลกอฮอล์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดความสำเร็จส่วนบุคคล หรือแก้ปัญหาได้)
 • สื่อว่าการดื่มคนเดียวเป็นประจำเป็นพฤติกรรมที่ยอมรับได้
 • มุ่งเน้นไปที่ระดับความแรงของแอลกอฮอล์ในเครื่องดื่ม
 • กำหนดเป้าหมายไปที่ Amazon Family หรือ Prime Students
 • นอกจากนี้ เพื่อปกป้องผู้ชมในครอบครัว การแบ่งเวลาของวันและการยกเลิกการระบุเป้าหมายจะมีผลตามกฎข้อบังคับเฉพาะประเทศ
ข้อกำหนดเฉพาะพื้นที่

โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะได้รับอนุญาตเฉพาะในพื้นที่ที่ระบุไว้ด้านล่าง โดยขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของนโยบายที่เกี่ยวข้อง โฆษณาสำหรับการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในออสเตรเลีย แคนาดา เม็กซิโก และยุโรปจะต้องเชื่อมโยงกับ Amazon

ออสเตรเลีย
 • โฆษณาแอลกอฮอล์ต้องมีข้อความเกี่ยวกับการดื่มที่รับผิดชอบจึงจะได้รับอนุญาต
ออสเตรีย
 • โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต้องไม่กล่าวถึงผู้เยาว์โดยตรงหรือแสดงผู้เยาว์ที่กำลังดื่มแอลกอฮอล์อยู่
 • โฆษณาแอลกอฮอล์ที่อ้างอิงถึงกีฬา เช่น การแสดงภาพนักฟุตบอลอาชีพหรือผู้คนที่กำลังดูเกมการแข่งขันกีฬาอาชีพ ต้องได้รับการอนุมัติล่วงหน้าจาก Amazon Ads และต้องไม่:
  • แสดงภาพผู้คนดื่มสินค้าแอลกอฮอล์ในขณะเล่นกีฬา หรือบ่งบอกเป็นนัยว่าผู้เล่นกีฬาดื่มแอลกอฮอล์
  • แสดงเป็นนัยว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทำให้เล่นกีฬาดีขึ้น
  • นำเสนอว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้เล่นกีฬาได้อย่างเพลิดเพลิน
เบลเยียม
 • โฆษณาสำหรับเบียร์ต้องมีคำเตือนต่อไปนี้จึงจะสามารถโฆษณาได้: ภาษาดัตช์ "Bier drink je met verstand" หรือภาษาฝรั่งเศส "Une bière se déguse aves sagesse"
 • โฆษณาสำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อื่น ๆ ทั้งหมดต้องมีคำเตือนต่อไปนี้ในภาษาดัชต์จึงจะได้รับการอนุญาต “Ons vakmanschap drink je met verstand” หรือในภาษาฝรั่งเศส “Notre savoir faire se déguse avec sagesse”
บราซิล
 • นางแบบ/นายแบบในโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต้องมีอายุและรูปร่างหน้าตาไม่ต่ำกว่า 25 ปี
 • โฆษณาแอลกอฮอล์ต้องไม่เชื่อมโยงแอลกอฮอล์กับกิจกรรมกีฬาหรืออาชีพใด
 • โฆษณาแอลกอฮอล์ต้องมีคำเตือนดังต่อไปนี้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ในตอนท้ายของวิดีโอ:
  • BEBA COM MODERAÇÃO (“ดื่มในปริมาณที่เหมาะสม”)
  • A VENDA E O CONUSSO DE BEBIDA ALCOÓLICA SÃO PROIBIDOS PARA MENORES ("การขายและการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นสิ่งต้องห้ามสำหรับผู้เยาว์")
  • ESTE PRODUTO É DESTINADO A ADUTOS ("สินค้านี้เหมาะสำหรับผู้ใหญ่")
  • EVITE O CONSUMO EXCESSIVO DE ÁLCOOL ("หลีกเลี่ยงการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไป")
  • NÃO EXAGERE NO CONSUMO ("อย่าบริโภคเกินขนาด")
  • QUEM BEBE MENOS, SE DIVERTE MAIS ("ดื่มน้อยกว่า สนุกมากกว่า")
  • SE FOR DIRIGIR NÃO BEBA ("ถ้าขับรถ อย่าดื่ม")
  • SERVIR BEBIDA ALCOÓLICA A MENOR DE 18 É CRIME ("การให้บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่ผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีถือเป็นความผิดทางอาญา")
 • โฆษณาเบียร์ต้องมีคำเตือนข้างต้นหรือด้านล่างที่ใดที่หนึ่ง:
  • CERVEJA É BEBIDA ALCOÓLICA VENDA E CONSUMO PROIBIDOS PARA MENORES ("เบียร์เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ห้ามขายและห้ามบริโภคสำหรับผู้เยาว์")
  • SERVIR CERVEJA A MENOR DE 18 É CRIME (“การให้บริการเบียร์แก่ผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีถือเป็นความผิดทางอาญา”)
 • โฆษณาสำหรับเบียร์ที่ไม่มีแอลกอฮอล์จะได้รับการยกเว้นจากการแจ้งเตือนหากไม่ได้อ้างอิงถึงแบรนด์ สโลแกน หรือกลุ่มคำส่งเสริมการขายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
  • โฆษณาสำหรับเบียร์ต้องมีคำเตือนข้างต้นหรือด้านล่างอย่างใดอย่างหนึ่ง:
   • CERVEJA É BEBIDA ALCOÓLICA VENDA E CONSUMO PROIBIDOS PARA MENORES ("เบียร์เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ห้ามขายและบริโภคสำหรับผู้เยาว์")
   • SERVIR CERVEJA A MENOR DE 18 É CRIME (“การให้บริการเบียร์แก่ผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีถือเป็นความผิดทางอาญา”)
  • โฆษณาวิดีโอสำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต้องมีหนึ่งในข้อสงวนสิทธิ์ข้างต้นเป็นคำพูดและเป็นข้อความในตอนท้ายของโฆษณาแต่ละโฆษณา
 • โฆษณาสำหรับเบียร์ที่ไม่มีแอลกอฮอล์จะได้รับการยกเว้นโดยไม่ต้องมีการแจ้งเตือนหากไม่ได้อ้างอิงถึงแบรนด์ สโลแกน หรือประโยคส่งเสริมการขายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 • โฆษณาต้องไม่มีภาพหรือข้อมูลอ้างอิงที่แสดงหรือสื่อถึงการนำผลิตภัณฑ์เข้าสู่ร่างกาย แสดงความก้าวร้าว การใช้อาวุธ และการเปลี่ยนแปลงสมดุลทางอารมณ์
แคนาดา
 • ต้องจำกัดความถี่ไม่เกิน 3 ครั้งต่อ 24 ชั่วโมง (3x24)
ฝรั่งเศส
 • ห้ามโฆษณาสินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบกดข้ามไม่ได้ (ใช้กับสินค้าทุกชนิดที่มีแอลกอฮอล์โดยไม่คำนึงถึงปริมาณแอลกอฮอล์)
เยอรมนี
 • โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต้องไม่กล่าวถึงผู้เยาว์โดยตรงหรือแสดงผู้เยาว์ที่กำลังดื่มแอลกอฮอล์อยู่
 • โฆษณาแอลกอฮอล์ที่อ้างอิงถึงกีฬา เช่น การแสดงนักฟุตบอลอาชีพหรือผู้คนที่กำลังดูเกมการแข่งขันกีฬาอาชีพ ต้องได้รับการอนุมัติล่วงหน้าจาก Amazon Ads และต้องไม่:
  • แสดงผู้คนดื่มสินค้าแอลกอฮอล์ในขณะเล่นกีฬา หรือบ่งบอกเป็นนัยว่าผู้เล่นกีฬาดื่มแอลกอฮอล์
  • แสดงเป็นนัยว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทำให้เล่นกีฬาดีขึ้น
  • นำเสนอว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้เล่นกีฬาได้อย่างเพลิดเพลิน
ญี่ปุ่น
 • โฆษณาต้องมีคำเตือนที่เป็นไปตามระเบียบของอุตสาหกรรมและแนวทางในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น "หยุดดื่มถ้าคุณยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือกำลังขับรถ ดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณที่เหมาะสม กรุณาอย่าดื่มเครื่องดื่มหากคุณกำลังตั้งครรภ์หรืออยู่ในช่วงให้นมบุตร รีไซเคิลกระป๋องหลังดื่ม”
 • การโฆษณาเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์สูงบนโฮมเพจจะจำกัดเฉพาะเบียร์ ค็อกเทล โชจู สาเก เหล้าบ๊วย ไวน์ บรั่นดี และวิสกี้เท่านั้น โฆษณาต้องไม่แสดง:
  • ภาพคนกำลังดื่มบรั่นดี/วิสกี้ในลักษณะที่มีการกลืนลงคอ
  • ขวดขนาดใหญ่หรือภาชนะดื่มอื่น ๆ
อิตาลี
 • โฆษณาต้องมีข้อความ “Bevi responsabilmente”
 • โฆษณาแอลกอฮอล์ที่อ้างอิงถึงกีฬา เช่น การแสดงนักฟุตบอลอาชีพหรือผู้คนที่กำลังดูเกมการแข่งขันกีฬาอาชีพ ต้องได้รับการอนุมัติล่วงหน้าจาก Amazon Ads และต้องไม่:
  • แสดงผู้ดื่มสินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะเล่นกีฬา
  • แสดงเป็นนัยว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทำให้เล่นกีฬาดีขึ้น
  • นำเสนอว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้เล่นกีฬาได้อย่างเพลิดเพลิน
 • กฎด้านล่างนี้ใช้กับสินค้าประเภทเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เกินกว่า 1.2%:
  • โฆษณาไม่สามารถ:
   • เชื่อมโยงการบริโภคแอลกอฮอล์กับประสิทธิภาพของร่างกายหรือขับขี่ที่ดี
   • แนะนำว่าการบริโภคแอลกอฮอล์มีส่วนช่วยให้ประสบความสำเร็จทางสังคมหรือทางเพศ
   • แนะนำว่าแอลกอฮอล์มีคุณสมบัติกระตุ้นหรือทำให้จิตใจสงบ หรือมีส่วนช่วยแก้ไขปมขัดแย้งทางจิตใจได้
  • การกำหนดเวลาแสดง:
   • โฆษณาไม่สามารถออกอากาศภายในเนื้อหา/รายการที่มุ่งเป้าไปที่ผู้เยาว์และระหว่าง 15 นาทีก่อนและหลังการออกอากาศ
   • ห้ามโฆษณาสุรา (ปริมาณแอลกอฮอล์มากกว่า +21%) ระหว่าง 16.00 น. ถึง 19.00 น.
เนเธอร์แลนด์
 • โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติด้านการโฆษณาของดัชต์ว่าด้วยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (Reclamecode voor alcoholhoudende dranken)
 • คำเตือน “no 18, no alcohol” ต้องแสดงอยู่ในโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งหมด ยกเว้นโฆษณาแบนเนอร์ที่กว้างเท่ากับหรือเล็กกว่า 120 พิกเซล และสูง 60 พิกเซล
เม็กซิโก
 • โฆษณาต้องมีการระบุข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้: “Evite el Exceso” “Conocer es no excederse” หรือ “Todo con medida”
 • โฆษณาจะต้องได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานอาหารและยา COFEPRIS และต้องแสดงหมายเลขใบอนุญาต
 • โฆษณาต้องมีข้อความของข้อควรระวัง (คำเตือนสุขภาพ) ที่เกี่ยวข้องกับอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภคจากการบริโภคเบียร์ (เช่น อาจทำให้เกิดปัญหาสุขภาพ)
 • โฆษณาต้องไม่มีใบรับรองหรือข้อมูลที่บ่งบอกถึงการยอมรับใด ๆ จากองค์กรหรือสมาคมวิชาชีพ
สเปน
 • ข้อสงวนสิทธิ์: โฆษณาต้องมีข้อความว่า “Disfruta de un consumo responsable”
 • โฆษณาแอลกอฮอล์ที่อ้างอิงถึงกีฬา เช่น การแสดงนักฟุตบอลอาชีพหรือผู้คนที่กำลังดูเกมการแข่งขันกีฬาอาชีพ ต้องได้รับการอนุมัติล่วงหน้าจาก Amazon Ads และต้องไม่:
  • มีรูปคนดื่มสินค้าประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะเล่นกีฬา
  • นำเสนอว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้เล่นกีฬาได้อย่างเพลิดเพลิน
 • โฆษณาจะต้องไม่:
  • แนะนำว่าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีส่วนทำให้เกิดความสำเร็จทางสังคมหรือทางเพศ หรือความสำเร็จในด้านส่วนบุคคล ครอบครัว สังคม กีฬา หรืออาชีพ
  • แสดงให้เห็นข้อเสียของการงดบริโภคหรือการไม่มึนเมา
  • นำเสนอว่าแอลกอฮอล์เป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้เล่นกีฬาได้อย่างสนุกสนาน
  • โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต้องมีข้อความส่งเสริมการดื่มในระดับปานกลางและมีความเสี่ยงต่ำ
 • การแบ่งเวลา:
  • เครื่องดื่มที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ 20% หรือน้อยกว่า: โฆษณาสามารถแสดงระหว่างเวลา 22.30 น. ถึง 05.00 น. เท่านั้น
  • เครื่องดื่มที่มีปริมาณแอลกอฮอล์มากกว่า 20%: โฆษณาจะสามารถแสดงได้ระหว่างเวลา 01.00 น. ถึง 05.00 น. เท่านั้น
สหราชอาณาจักร
 • ข้อสงวนสิทธิ์: โฆษณาต้องมีข้อความ “สำหรับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โปรดดูที่ www.drinkaware.co.uk” หรือ “โปรดไปที่ Drinkaware.co.uk เพื่ออ่านข้อเท็จจริง” และ (หากเกี่ยวข้อง) คำเตือนเกี่ยวกับอันตรายจากการเมาแล้วขับ
 • ผู้ที่มี (หรือมีลักษณะเหมือน) อายุต่ำกว่า 25 ปีไม่สามารถเล่นบทบาทสำคัญ/ปรากฏในฉากดื่มแอลกอฮอล์ในโฆษณาได้
 • โฆษณาแอลกอฮอล์ที่อ้างอิงถึงกีฬา เช่น การแสดงภาพนักฟุตบอลอาชีพหรือผู้คนที่กำลังดูเกมการแข่งขันกีฬาอาชีพ ต้องได้รับการอนุมัติล่วงหน้าจาก Amazon Ads และต้องไม่:
  • แสดงผู้คนดื่มสินค้าแอลกอฮอล์ในขณะเล่นกีฬา หรือบ่งบอกเป็นนัยว่าผู้เล่นกีฬาดื่มแอลกอฮอล์
  • แสดงเป็นนัยว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทำให้เล่นกีฬาดีขึ้น
  • นำเสนอว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้เล่นกีฬาได้อย่างเพลิดเพลิน
 • ข้อกำหนดกลุ่มเป้าหมาย:
  • โฆษณาเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 1.2% ขึ้นไปต้องไม่จัดให้อยู่ถัดจากรายการที่กำหนดโดยมุ่งเน้นสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีเป็นหลัก หรือมีแนวโน้มดึงดูดกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวโดยเฉพาะ
  • โฆษณาเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์น้อยกว่า 1.2% ต้องไม่จัดให้อยู่ถัดจากรายการที่กำหนดโดยมุ่งเน้นสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปีเป็นหลัก หรือมีแนวโน้มดึงดูดกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวโดยเฉพาะ
  • รายการที่มีกลุ่มเป้าหมายมากกว่า 25% มีอายุต่ำกว่า 18 ปีไม่สามารถรวมโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (รวมถึงโฆษณาเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ต่ำ)

6.2 ยานยนต์

ข้อเสนอทั้งหมดต้องมีความถูกต้อง มีความเกี่ยวข้อง และต้องระบุว่ามีเงื่อนไขหรือข้อจำกัดบังคับใช้หรือไม่เมื่อโฆษณามีการโปรโมตในลักษณะต่อไปนี้

 • หลังการขาย เช่น บริการ อุปกรณ์ การซ่อมบำรุง หรือบำรุงรักษา
 • การรับรู้แบรนด์หรือตัวแทนจำหน่าย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สินค้า สถานที่ เวลาทำการ
 • ข้อเสนอทางธุรกิจกับธุรกิจ
 • ข้อเสนอในการขายที่รวมข้อเสนอเกี่ยวกับไฟแนนซ์หรือลีสซิ่ง อัตราดอกเบี้ย และราคาเริ่มต้น

แคมเปญโฆษณาสำหรับธุรกิจในท้องถิ่นและตัวแทนจำหน่ายจะต้องกำหนดเป้าหมายทางภูมิศาสตร์สถานที่ที่พวกเขาให้บริการ

ข้อกำหนดเฉพาะพื้นที่
บราซิล

ไม่อนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลประสิทธิภาพเกี่ยวกับเงื่อนไขการใช้งานที่ผิดปกติสำหรับผู้บริโภคส่วนใหญ่เว้นแต่จะมีการระบุเงื่อนไขดังกล่าวอย่างชัดเจน

โฆษณาต้องไม่มีข้อเสนอแนะในการใช้ยานพาหนะที่อาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยส่วนบุคคลของผู้ใช้และบุคคลที่สาม เช่น ไม่อนุญาตให้แซงหน้าบนถนน การขับด้วยความเร็ว การไม่ใช้อุปกรณ์ความปลอดภัย ไม่เคารพป้ายจราจร ไม่เคารพคนเดินเท้าและกฎจราจรโดยทั่วไป

ไม่อนุญาตให้โฆษณาที่กระตุ้นให้ผู้ใช้ให้ไม่เคารพกฎเกี่ยวกับความเงียบสงบและสุขอนามัยบนถนนสาธารณะรวมถึงการเคารพทรัพยากรธรรมชาติและนิเวศวิทยาเมื่อเดินทาง

ฝรั่งเศส

โฆษณาต้องมีข้อมูลต่อไปนี้

 • กราฟระดับการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์
 • แฮชแท็ก #SeDéplacerMoinsPolluer ("#LowerPollutionMovement")
 • หนึ่งในสามข้อความต่อไปนี้
  • “สำหรับการเดินทางระยะใกล้ ๆ ลองพิจารณาการเดินหรือปั่นจักรยานก่อน” (ฝรั่งเศส: «Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo»)
  • “คิดถึงระบบคาร์พูล” (ฝรั่งเศส: «Pensez à covoiturer»)
  • “ใช้บริการขนส่งสาธารณะทุกวัน” (ฝรั่งเศส: «Au quotidien, prenez les transports en commun»)
เยอรมนี

โฆษณารถโดยสารประจำทางต้องมีข้อมูลปริมาณการใช้ก๊าซและการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์:

 1. การบริโภคอย่างเป็นทางการในรอบการทดสอบ “รวม”:
  • เมื่อขับเคลื่อนด้วยเชื้อเพลิง (ลิตร/100 กม.)
  • เมื่อขับเคลื่อนด้วยก๊าซธรรมชาติและก๊าซชีวภาพ (กก./100 กม.)
  • เมื่อขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า (กิโลวัตต์ชั่วโมง/100 กม.)
 2. การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เฉพาะอย่างเป็นทางการในรอบการทดสอบ “รวม” (กรัม/กม.)
 3. การจัดอันดับประสิทธิภาพการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ “A+++ - G” โดยรวมถึงกราฟการจัดอันดับ (ตัวอย่างด้านล่าง) หรืออีกทางหนึ่ง โฆษณาสามารถอ้างอิงถึงเว็บไซต์ของผู้โฆษณาที่เกี่ยวข้องเพื่อดูกราฟการจัดอันดับ
 4. อ้างอิงถึงเว็บไซต์ที่สามารถขอคำปรึกษาเกี่ยวกับคู่มือฉบับสมบูรณ์เกี่ยวกับการใช้เชื้อเพลิง การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และการใช้ไฟฟ้า (เช่น เว็บไซต์ของผู้ผลิต)
อิตาลี

โฆษณายานพาหนะต้องเปิดเผยข้อมูลการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงและการปล่อยก๊าซ C02 เป็นภาษาอิตาลี ข้อมูลนี้มักจะรวมอยู่ในฟุตโน้ต ตัวอย่าง:

 • IT: “Valori Massimi Ciclo Combinato NEDC-BT: การบริโภค 5.8 ลิตร/100 กม. การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 138 กรัม/กม.” (ภาษาอังกฤษ: “NEDC-BT Maximum Combined Cycle Values: การประหยัดเชื้อเพลิง 5.8 ลิตร/100 กม. การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 138 กรัม/กม.”)
US

คำกล่าวอ้างเชิงเปรียบเทียบและขั้นสูงสุดในโฆษณายานยนต์ไม่จำเป็นต้องมีการยืนยัน หากเว็บไซต์ของผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายแสดงคำกล่าวอ้างอย่างเดียวกัน คำกล่าวอ้างเหล่านี้อาจกล่าวถึงสมรรถนะของยานพาหนะ ข้อมูลจำเพาะของยานพาหนะ การรับประกัน หรือบริการสินเชื่อ

สหราชอาณาจักร

การกล่าวอ้างเรื่องความเร็วหรือการเร่งความเร็วไม่สามารถเป็นข้อความหลักของโฆษณาได้ (แต่คุณสมบัติเหล่านี้สามารถกล่าวถึงเป็นข้อมูลทั่วไปได้) การกล่าวอ้างด้านความปลอดภัยจะต้องไม่เกินจริง

6.3 องค์กรการกุศล

ข้อกำหนดของเราสำหรับองค์กรการกุศลและองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรอื่น ๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาประสบการณ์สตรีมมิ่งที่ดีและเป็นมิตรโดยการจำกัดโฆษณาที่สนับสนุนหัวข้อทางการเมืองหรือหัวข้อที่สร้างความแตกแยก องค์กรการกุศลทั้งหมดจะต้องได้รับอนุญาตภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับของท้องถิ่น ยกตัวอย่างเช่น 501 (c) (3) องค์กรในสหรัฐอเมริกา

เพื่อให้มั่นใจว่าประสบการณ์ของลูกค้ายังคงเป็นไปในทางที่ดี โฆษณาวิดีโอควรมุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์เชิงบวกของการบริจาคโดยไม่ต้องเล่นกับความรู้สึกผิดทางอารมณ์ของลูกค้าในการบริจาค

โฆษณาทั้งหมดต้องยกเลิกการระบุเป้าหมายเนื้อหาที่ได้รับการจัดอันดับเป็น NR, TV-Y, TV-Y7 และ G

เนื้อหาโฆษณาที่ Amazon ระบุว่าเป็นเนื้อหาที่สะเทือนจิตใจ ทำให้รู้สึกหดหู่ หรือดูเหมือนว่าจะบังคับให้ลูกค้าบริจาคเงินจะถูกบล็อก ตัวอย่างเช่น โฆษณาที่แสดงเด็กร้องไห้ หรือเสียงพากย์ที่อ่านว่า "จนกว่าเด็กทุกคนจะมีที่อยู่ที่เรียกว่าบ้าน" หรือวิดีโอสำหรับสถานดูแลสัตว์เลี้ยงที่แสดงลูกสุนัขเศร้าหรือได้รับบาดเจ็บจะถูกบล็อก

ข้อกำหนดเฉพาะพื้นที่
ออสเตรีย เยอรมนี และสหราชอาณาจักร

หากผู้โฆษณาจัดโปรโมชันเพื่อการกุศลที่เชื่อมโยงกับองค์กรการกุศล (เช่น บริจาค % ของกำไร) จะต้องระบุชื่อองค์กรการกุศลหรือองค์กรที่คล้ายกันในโฆษณา

6.4 การประกวด การแข่งขัน และการจับรางวัล

เพื่อให้ได้รับอนุญาต โฆษณาวิดีโอสำหรับการประกวด การแข่งขัน และการจับรางวัลจะต้อง:

 • ระบุว่ากฎอย่างเป็นทางการมีผลปรับใช้ โดยจะต้องมีการเปิดเผยข้อมูลเพื่อระบุว่า “ปรับใช้เงื่อนไขและข้อกำหนด” หรือข้อความในลักษณะที่คล้ายกัน
 • สื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ลูกค้าสามารถเข้าถึงกฎฉบับเต็มได้
 • รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เหมาะสมตามที่กฎหมายและกฎระเบียบที่บังคับใช้ทั้งหมด
 • อธิบายเงื่อนไขการเข้าร่วม การออกแบบเกม และรางวัลอย่างถูกต้องและโปร่งใส
 • อย่างน้อยที่สุดต้องยืนยันว่า “ไม่จำเป็นต้องซื้อ” และในบางกรณีต้องมีการแจ้งวิธีการอื่นของการเข้า
 • ไม่บิดเบือนโอกาสในการชนะ (ตัวอย่างเช่น วิดีโอต้องไม่ระบุหรือบอกเป็นนัยว่าทุกคนจะชนะ) ในกรณีนี้โฆษณาควรระบุว่า “กรอกเพื่อรับโอกาสในการชนะรางวัลเป็นวันหยุด” ซึ่งแสดงอย่างถูกต้องว่าลูกค้ามีโอกาสที่จะชนะรางวัลและไม่ใช่ว่าพวกเขาจะชนะรางวัลอย่างแน่นอน

เพื่อให้ได้รับอนุญาต โฆษณาวิดีโอสำหรับการประกวด การแข่งขัน และการจับรางวัลจะต้องไม่:

 • การบิดเบือนโอกาสชนะ (ตัวอย่างเช่น วิดีโอต้องไม่ระบุหรือบอกเป็นนัยว่าทุกคนชนะ) ในกรณีนี้โฆษณาควรระบุว่า “กรอกเพื่อรับโอกาสในการชนะรางวัลเป็นวันหยุด” ซึ่งแสดงอย่างถูกต้องว่าลูกค้ามีโอกาสที่จะชนะรางวัลและไม่ใช่ว่าพวกเขาจะชนะรางวัลอย่างแน่นอน
ข้อกำหนดเฉพาะพื้นที่
ออสเตรียและเยอรมนี

ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมต้องไม่เกิน 0.50 EUR

บราซิล

ผู้ลงโฆษณาจะต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานรัฐบาลในการแสดงโฆษณาสำหรับการแข่งขันและการชิงโชค

ห้ามใช้สิ่งเหล่านี้เป็นรางวัล เช่น เงินสด ยา อาวุธ วัตถุระเบิด ดอกไม้ไฟ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ/ซิการ์/บุหรี่ และผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกัน

สหราชอาณาจักร

อนุญาตให้โฆษณาการแข่งขัน การประกวด หรือการจับรางวัลที่เข้าร่วมได้ฟรี โปรดติดต่อ Amazon เพื่อขออนุมัติ หากการแข่งขัน การประกวด หรือการจับรางวัลที่โฆษณาต้องเสียค่าธรรมเนียมในการเข้าร่วม

6.5 การออกเดท

เราไม่อนุญาตโฆษณาบริการที่ส่งเสริม "การหาคู่นอน" หรือการนัดหมาย/คู่นอนทางเพศ

โฆษณาไม่สามารถ:

 • แสดงตำแหน่งของร่างกายที่เย้ายวนใจหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องทางเพศ หรือการแสดงออกทางสีหน้า
 • พูดถึงหรืออ้างถึงการหาคู่นอน การมีความสัมพันธ์ชั่วคราวกับคนเพิ่งรู้จัก หรือข้อความที่มีความหมายคล้ายคลึงกัน
 • มีการล่วงละเมิดทางเพศ (ข้อความและ/หรือภาพ)
 • เน้นย้ำแต่ความเหงา หรือสื่อว่าคนที่ไม่มีคู่นั้นไม่สมบูรณ์

นอกจากนี้ เพื่อปกป้องกลุ่มเป้าหมายที่เป็นครอบครัว เราจะบล็อกโฆษณาจากเนื้อหาที่ได้รับการจัดอันดับ TV-Y, G และ TV-Y7

ข้อกำหนดเฉพาะพื้นที่
ออสเตรีย เยอรมนี และสหราชอาณาจักร
 • ห้ามเข้าถึงโฆษณาหาคู่โดยตรงจากรายการที่กำหนดโดยมุ่งเน้นสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีเป็นหลัก หรือมีแนวโน้มดึงดูดกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวโดยเฉพาะ
 • ห้ามโฆษณาที่เน้นย้ำแต่ความเหงา หรือสื่อว่าคนที่ไม่มีคู่นั้นไม่สมบูรณ์
สเปน

โฆษณาต้องมีคำแนะนำที่ชัดเจนเกี่ยวกับข้อควรระวังเมื่อพบปะผู้คนผ่านทางบริษัทหาคู่ (ทีวีแบบดั้งเดิมเท่านั้น)

 • โฆษณาหาคู่ต้องไม่สามารถเข้าถึงได้โดยตรงจากรายการที่กำหนดโดยมุ่งเน้นสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีเป็นหลัก หรือมีแนวโน้มดึงดูดกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวโดยเฉพาะ
 • โฆษณาต้องมีคำแนะนำเกี่ยวกับข้อควรระวังในการพบปะผู้คน
สหราชอาณาจักร

โฆษณาต้องมีคำแนะนำที่ชัดเจนเกี่ยวกับข้อควรระวังเมื่อพบปะผู้คนผ่านทางบริษัทหาคู่ (ช่องทางดั้งเดิมเท่านั้น)

6.6 ความบันเทิง

เราปฏิบัติตามกฎระเบียบของอุตสาหกรรมในท้องถิ่นและมาตรฐานอุตสาหกรรมเพื่อวางแผนโฆษณาความบันเทิงกับเนื้อหา นโยบายของเราสำหรับตัวอย่างความบันเทิงแตกต่างกันไปตามการจัดอันดับและตำแหน่ง (โปรดดูตารางด้านล่างสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม)

ห้ามโฆษณาสำหรับภาพยนตร์ NC17 แม้ว่าโฆษณาจะมีตัวอย่างภาพยนตร์แบบทั่วไปก็ตาม

หากตัวอย่างไม่ได้รับการจัดอันดับแยกต่างหากจากชื่อเรื่อง หมายถึงวิดีโอไม่มีการ์ดจัดอันดับที่แสดงว่า “พรีวิวต่อไปนี้ได้รับการอนุมัติสำหรับกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด” หรือหากมีการกล่าวว่า “พรีวิวต่อไปนี้ได้รับการอนุมัติให้มาพร้อมกับคุณลักษณะนี้” ที่ส่วนหัวของตัวอย่าง จะมีการใช้ข้อจำกัดในตารางด้านล่างโดยยึดตามการจัดอันดับของชื่อเรื่อง

หากมีการอนุมัติตัวอย่างสำหรับ “กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด” จะมีการใช้ข้อจำกัดในตารางด้านล่างโดยยึดตามตัวอย่างสำหรับ PG แต่โฆษณาต้องมีการกำหนดอายุของชื่อเรื่องอยู่ด้วย หากชื่อเรื่องมีการกำหนดอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป

หากภาพยนตร์ยังไม่ได้รับการจัดประเภท หน้าแรกก่อนเข้าเว็บไซต์ต้องติดแท็กว่า "ภาพยนตร์เรื่องนี้ยังไม่ได้รับการจัดอันดับ" ในกล่องแทนที่บล็อกแฟตติ้งเต็มรูปแบบ และข้อความ "ไม่ได้รับการจัดอันดับ" จะต้องอ่านออกและยังคงอยู่บนหน้าจอ เป็นเวลาอย่างน้อยสี่ (4) วินาที

โฆษณาทั้งหมดสำหรับภาพยนตร์หรือวิดีโอเกมที่ได้รับการจัดอันดับสำหรับกลุ่มเป้าหมายอายุ 12/13 ปีขึ้นไป จะต้องมีข้อมูลการจัดอันดับ

ข้อกำหนดเฉพาะพื้นที่
ออสเตรียและเยอรมนี
 • ห้ามส่งโฆษณาที่ไม่เหมาะสมสำหรับผู้มีอายุต่ำกว่า 16 ปี ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึง 22.00 น.
 • ห้ามส่งโฆษณาที่ไม่เหมาะสมสำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึง 23.00 น.
สเปน

โฆษณาต้องไม่:

 • ส่งเสริมความรุนแรง
 • ส่งเสริมทัศนคติเหมารวมที่เชื่อมโยงกับเพศ เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ ความพิการ อายุ หรือรสนิยมทางเพศ
 • ส่งเสริมการเพาะกาย เวชศาสตร์ความงาม การปฏิเสธภาพลักษณ์ตนเอง การลดน้ำหนัก การผ่าตัดหรือการรักษาด้านความงาม
 • บ่งบอกว่าภาพลักษณ์ส่วนบุคคลอาจเป็นเหตุให้ถูกสังคมปฏิเสธหรือนำไปสู่ความสำเร็จ
สหราชอาณาจักร

โฆษณาสำหรับภาพยนตร์ที่มีใบรับรองอายุ 18 หรือ 15 ปี และเกมคอมพิวเตอร์/คอนโซลที่มีเรต 18+, 16+ หรือ 15+ จะต้องไม่สามารถเข้าถึงได้โดยตรงจากรายการที่กำหนดโดยมุ่งเน้นสำหรับเด็กเป็นหลัก หรือมีแนวโน้มดึงดูดกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวโดยเฉพาะ

ภาพยนตร์:

ข้อจำกัดของเนื้อหาที่อยู่ติดกันระบุเป้าหมาย PG13, TV-14, TV-MA, R และ NC-17 กำหนดเวลาแสดง PG และ TV-PG ตั้งแต่เวลา 18.00 น.ถึง 6.00 น. ยกเลิกการระบุเป้าหมายเนื้อหาอื่น ๆ ทั้งหมดระบุเป้าหมาย TV-MA, R และ NC-17 กำหนดเวลาแสดง PG13 และ TV-14 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ถึง 6.00 น. ยกเลิกการระบุเป้าหมายเนื้อหาอื่น ๆ ทั้งหมดถูกบล็อก
การจัดอันดับของสหรัฐฯ (MPAA)G
PG
PG-13RNC-17
แคนาดา (CMRS)G
PG
14A (หรือ 13+ ในควิเบก)18A และ R (หรือ 16+ ในควิเบก)A (หรือ 18+ ในควิเบก)
ออสเตรเลีย (ACB)G
PG
M
MA-15+
R-18+
X18+
เยอรมนี (FSK)0
6
1216
18
สหราชอาณาจักร (BBFC)U
PG
12A/1215
18
ฝรั่งเศส (MC&C)U
10
1216
18
สเปน (ICAA)APTA
7
1216
18
อินเดีย (CBFB)UU/AA
อิตาลี (MIBAC)TVM-14VM-18
ญี่ปุ่น (ERIN)GPG-12R-15+
R-18+
เม็กซิโก (DGRTC)AB12B15
C18

โทรทัศน์:

ข้อจำกัดของเนื้อหาที่อยู่ติดกันระบุเป้าหมาย PG13, TV-14, TV-MA, R และ NC-17 กำหนดเวลาแสดง PG และ TV-PG ตั้งแต่เวลา 18.00 น.ถึง 6.00 น. ยกเลิกการระบุเป้าหมายเนื้อหาอื่น ๆ ทั้งหมดระบุเป้าหมาย TV-MA, R และ NC-17 กำหนดเวลาแสดง PG13 และ TV-14 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ถึง 6.00 น. ยกเลิกการระบุเป้าหมายเนื้อหาอื่น ๆ ทั้งหมด
การจัดอันดับของสหรัฐฯ (MPAA)TV-Y
TV-Y7
TV-G
TV-PG
TV-14TV-MA
แคนาดา (CBSC)C
C8
G
PG
14+18+
ออสเตรเลีย (ACB)P
C
G
PG
MMA-15+
เยอรมนี (FSF)06.00-22.00 น.
ตามช่อง
22.00 - 6.00 น.23.00 - 6.00 น.
สหราชอาณาจักร (OFCOM)ก่อนช่วงรายการสำหรับผู้ใหญ่ (5.30 - 21.00 น.)หลังช่วงรายการสำหรับผู้ใหญ่ (21:00 น. - 5:30 น.)
ฝรั่งเศส (CSA)ทั้งหมด
10
12
1618
สเปน (MEC)06.00 - 20.00 น.20.00 - 06.00 น.
อิตาลี (AGCOM)07.00 - 22.30 น.22.30 - 7.00 น.ไม่อนุญาต
ญี่ปุ่น (ERIN)G
PG-12
R-15+R-18+
เม็กซิโก (DGRTC)A
B12
B15C18

วิดีโอเกม:

ข้อจำกัดของเนื้อหาที่อยู่ติดกันระบุเป้าหมาย PG13, TV-14, TV-MA, R และ NC-17 กำหนดเวลาแสดง PG และ TV-PG ตั้งแต่เวลา 18.00 น.ถึง 6.00 น. ยกเลิกการระบุเป้าหมายเนื้อหาอื่น ๆ ทั้งหมดระบุเป้าหมาย TV-MA, R และ NC-17 กำหนดเวลาแสดง PG13 และ TV-14 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ถึง 6.00 น. ยกเลิกการระบุเป้าหมายเนื้อหาอื่น ๆ ทั้งหมดถูกบล็อก
การจัดอันดับของสหรัฐฯ (ESRB)EC
E
E-10+
TMAO
แคนาดา (ESRB)CE
E
E10
TMAO
ออสเตรเลีย (ACB)G
PG
MMA-15+
R-18+
X18+
เยอรมนี (USK)0
6
1216
18
สหราชอาณาจักร (PEGI)U | 3
7
1216
18
ฝรั่งเศส (PEGI)3
7
1216
18
สเปน (PEGI)3
7
1216
18
อิตาลี (PEGI)3
7
1216
18
ญี่ปุ่นAB (12)C (15), D (17)
Z (18)
เม็กซิโก (ESRB)EC
E
E-10+
TMAO

6.7 สินค้าและบริการทางการเงิน

ในการที่จะได้รับอนุญาต ผู้โฆษณาจะต้องกำหนดเป้าหมายเฉพาะตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่ได้รับใบอนุญาต และต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องในแต่ละสถานที่ด้วย หากกฎหมาย/ข้อบังคับท้องถิ่นกำหนด โฆษณาจะต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงความเสี่ยงหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสินค้าอย่างเหมาะสม ห้ามมิให้ทำสิ่งต่อไปนี้

 • การเสนอขายเหรียญเบื้องต้น (ICO)
 • ตัวเลือกที่มีความเสี่ยงสูงของสินค้าประเภทอนุพันธ์ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ไบนารีออปชั่น และการเดิมพันอนุพันธ์) และการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง/ต้องมีความเชี่ยวชาญ
 • ธุรกิจแบบพิรามิดและการร่ำรวยทางลัด
 • โฆษณาสำหรับสินเชื่อระยะสั้นดอกเบี้ยสูง (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงเงินให้กู้ยืม “รายวัน”) โดยมีกำหนดเวลาการชำระคืนต่ำกว่า 12 เดือนและ APR มากกว่า 50% หรือที่ระบุโดยกฎหมายที่บังคับใช้
ข้อกำหนดเฉพาะพื้นที่
ออสเตรีย เยอรมนี และสหราชอาณาจักร
 • โฆษณาต้องทำให้กลุ่มเป้าหมายเข้าใจได้ง่าย และต้องไม่ใช้ประโยชน์จากการขาดประสบการณ์ของผู้บริโภค พื้นฐานที่ใช้ในการคำนวณอัตราดอกเบี้ย การคาดการณ์ หรือการประมาณการใด ๆ จะต้องประจักษ์ชัดทันที
 • โฆษณาต้องชี้แจงให้ชัดเจนว่ามูลค่าของการลงทุนมีความผันแปร และสามารถเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ เว้นแต่จะมีการรับประกัน และประสิทธิภาพในอดีตไม่รับประกันถึงประสิทธิภาพในอนาคต
 • โฆษณาจะต้องระบุเงื่อนไขทั้งหมดของข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง (เช่น ข้อจำกัด ค่าใช้จ่าย บทลงโทษหรือการเรียกเก็บเงิน และเงื่อนไขการถอนตัว)

6.7.1 การธนาคารและการลงทุน

โฆษณาสำหรับบริการสินเชื่อต้องไม่สนับสนุนให้ลูกค้าใช้สินเชื่อหรือเงินกู้เพื่อช้อปสินค้าออนไลน์

ข้อกำหนดเฉพาะพื้นที่
ออสเตรียและเยอรมนี
 • ผู้โฆษณามีหน้าที่เผยแพร่หนังสือชี้ชวนตามกฎหมาย โดยต้องระบุว่าหนังสือชี้ชวนได้รับการเผยแพร่แล้วหรืออยู่ระหว่างรอการเผยแพร่ในโฆษณา
 • ห้ามโฆษณาสถาบันการเงินหรือสินเชื่อ บริษัทจัดการเงินทุน และบริษัทการลงทุนที่จัดการภายนอกซึ่งมีข้อมูลที่ถือว่าเป็นการประพฤติมิชอบ
 • ห้ามโฆษณาที่มีแนวโน้มที่จะสร้างความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการทำธุรกรรมธนาคารที่อาจส่งผลเสียต่ออุตสาหกรรมการธนาคารหรือที่แนะนำให้ลดกิจกรรมการออม
 • โฆษณาสำหรับการลงทุนที่เสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป (Vermögensanlagen) ต้องมีข้อมูลต่อไปนี้
  • การอ้างอิงถึงหนังสือชี้ชวนการขายและสิ่งพิมพ์
  • คำเตือนว่า “การได้มาซึ่งเงินลงทุนนี้มีความเสี่ยงค่อนข้างมาก และอาจนำไปสู่การสูญเสียทรัพย์สินที่ลงทุนไปโดยสิ้นเชิง” ต้องมองเห็นได้ชัดเจน
  • โฆษณาที่ระบุผลตอบแทนจากการลงทุนที่ไม่รับประกันต้องมีข้อความ “ไม่รับประกันผลตอบแทนที่สัญญาไว้และอาจได้รับผลตอบแทนที่ต่ำกว่าสัญญา”
  • โฆษณาไม่สามารถมีการอ้างอิงถึงอำนาจของ DE Federal Agency
  • โฆษณาต้องไม่ใช้คำว่า “กองทุน” หรือคำที่คล้ายกันเพื่ออ้างถึงผู้เสนอขาย ผู้ออกหลักทรัพย์ หรือการลงทุน
บราซิล

เมื่อโฆษณามีการคาดการณ์หรือประมาณผลลัพธ์ในอนาคต (รายได้ ผลกำไร การประเมินมูลค่า หรืออื่น ๆ) ในรูปแบบของดัชนีหรือเปอร์เซ็นต์โฆษณาต้อง:

 • ระบุพื้นฐานของการคาดการณ์หรือประมาณการ
 • อธิบายว่ามีการพิจารณาภาษีที่ใช้บังคับหรือไม่ มีการใช้กำไรที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่กำลังวิเคราะห์หรือไม่ มีการหักสิ่งจูงใจทางภาษีหรือไม่ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การคาดการณ์หรือประมาณการณ์ที่จัดทำขึ้นโดยอ้างอิงจากผลลัพธ์ที่ผ่านมาซึ่งการทำซ้ำในอนาคตอาจไม่แน่นอนหรือไม่น่าเป็นไปได้

โฆษณาจะต้องปฏิบัติตามฐานและเงื่อนไขการเปรียบเทียบเดียวกันเกี่ยวกับระยะเวลา การรับประกัน สภาพคล่อง การแลกเงิน และเกณฑ์ในการคำนวณผลกำไรหรือสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ที่เกิดจากสินค้าที่โฆษณาหรือบริการที่โฆษณา

โฆษณาต้องให้ความสำคัญกับเนื้อหาที่ให้ข้อมูลและการศึกษาของข้อความ และหลีกเลี่ยงการยืนยันที่อาจให้ข้อมูลที่ผิดพลาดหรือสร้างความสับสนในหมู่นักลงทุน

ฝรั่งเศส
 • โฆษณาต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าคอมมิชชัน และค่าบริการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
 • โฆษณาต้องสร้างสมดุลระหว่างการนำเสนอประสิทธิภาพ (กำไร ผลตอบแทน) และความเสี่ยง
 • โฆษณาต้องมีข้อมูลที่อ่าน/ฟังได้อย่างชัดเจนและสมบูรณ์เกี่ยวกับความเสี่ยงที่เฉพาะเจาะจง
 • โฆษณาต้องระบุอย่างชัดเจนว่าผู้โฆษณาได้รับอนุญาต การอนุญาตนี้ไม่สามารถนำไปใช้เป็นการรับประกันได้
 • ต้องระบุประสิทธิภาพในอดีตอย่างชัดเจนว่าเป็น “อดีต” และต้องระบุว่าไม่รับประกันถึงประสิทธิภาพในอนาคต ประสิทธิภาพในอดีตคำนวณเป็นรายปี โดยระบุระยะเวลาที่คำนวณ
อิตาลี
 • โฆษณาจะต้องระบุลักษณะของ "โฆษณา" (messageggio pubblicitario) และมีเอกสารข้อมูล (fogli informativi) ซึ่งระบุวิธีในการค้นหา
 • โฆษณาสำหรับการเสนอขายต่อสาธารณะ (เช่น การขายหุ้น) ต้องมีคำเตือนต่อไปนี้: “ก่อนสมัคร โปรดอ่านหนังสือชี้ชวน” อย่างน้อยในรูปแบบเสียง และระบุว่าได้มีการเผยแพร่หรือกำลังจะเผยแพร่หนังสือชี้ชวนและสามารถหาดูได้จากที่ใด
 • โฆษณาที่แสดงผลตอบแทนการลงทุนต้อง: ระบุระยะเวลาอ้างอิงในการคำนวณผลตอบแทน แสดงโปรไฟล์ความเสี่ยง ระบุภาษีที่เกี่ยวข้อง และมีคำเตือนว่า “ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้บ่งชี้ถึงผลตอบแทนในอนาคต”
สเปน

โฆษณาจะต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นด้านล่างในรูปแบบคำพูดและ/หรือลายลักษณ์อักษร (ผู้โฆษณาสามารถเลือกรวมข้อมูลนี้ไว้ที่ท้ายโฆษณาบนหน้าจอภาพนิ่งเป็นเวลาอย่างน้อยสามวินาที):

 • การอ้างอิงถึงลักษณะของสินค้า/บริการธนาคารที่เป็นปัญหา
 • อัตราดอกเบี้ยที่กำหนด
 • ค่าธรรมเนียมธนาคารที่เกี่ยวข้อง
 • เว็บไซต์ของธนาคารที่สามารถดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

กฎเนื้อหาอื่น ๆ:

 • คำเตือนข้อบ่งชี้ความเสี่ยงจะต้องคงอยู่บนหน้าจอทุกครั้งที่โฆษณาปรากฎขึ้น
 • หากมีการอ้างอิงถึงข้อดีของระบบภาษีบางรูปแบบ โฆษณาจะต้องชี้แจงว่าหมายถึงโดยทั่วไปหรือเฉพาะกับบุคคลบางกลุ่มเท่านั้น
 • ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนหรือผลกำไรในอดีตจะต้องระบุช่วงเวลาอย่างชัดเจน
 • โฆษณาไม่สามารถแนะนำการรับรองจาก CNMV หรือหน่วยงานอื่น ๆ ของสเปนได้
สหราชอาณาจักร
 • โฆษณาสำหรับหน่วยในกองทุนเพื่อการลงทุนจะต้องได้รับอนุญาตจาก FCA (เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจาก BCAP หน่วยงานกำกับดูแลการโฆษณาออกอากาศของสหราชอาณาจักร)
 • การอ้างอิงถึงดอกเบี้ยจากการออมนั้นเป็นที่ยอมรับภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้
  • ต้องมีความถูกต้อง ณ เวลาที่ออกอากาศ โฆษณาจะต้องได้รับการแก้ไขทันทีหากมีการเปลี่ยนแปลงอัตราราคา
  • โฆษณาที่เสนออัตราราคาจะต้อง: (i) ใช้อัตราเทียบเท่ารายปีและอัตราตามสัญญา และ (ii) ชี้แจงให้ชัดเจนว่าเป็นยอดรวมหรือสุทธิจากภาษี หรือปลอดภาษี
  • หากมีเงื่อนไข โฆษณาจะต้องอ้างอิงถึงเงื่อนไขและการเข้าถึงเงื่อนไขเหล่านั้น
  • ในกรณีที่อัตราดอกเบี้ยผันแปร ต้องระบุข้อมูลนี้
  • หากมีการเปรียบเทียบผลตอบแทนการลงทุนของสินค้าออมทรัพย์ประเภทต่าง ๆ (เช่น หน่วยลงทุนและเงินฝากธนาคาร) โฆษณาจะต้องอธิบายความแตกต่างระหว่างสินค้า

6.7.2 บัตรเครดิต

แคมเปญการสมัครบัตรเครดิตจะต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบอย่างชัดเจนถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง และวิธีการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าว จึงจะสามารถโฆษณาได้

หากโฆษณามีอัตราเครดิต เงื่อนไขการชำระหนี้ หรือข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับต้นทุนด้านเครดิต โฆษณาจะต้องแสดงอัตราดอกเบี้ยร้อยละต่อปี (APR) จึงจะได้รับการอนุญาต

ข้อกำหนดเฉพาะพื้นที่
สหราชอาณาจักร (ออกอากาศและช่องทางดั้งเดิม)

โฆษณาสินเชื่อสำหรับผู้บริโภคที่ไม่มีหลักประกันตามเครดิตของผู้บริโภค บริการเช่าซื้อสำหรับผู้บริโภค นายหน้าเครดิต หรือบริการเครดิตที่เกี่ยวข้อง (เช่น การให้คำปรึกษาด้านหนี้สิน) อยู่ภายใต้กฎการสนับสนุนด้านการเงินเพิ่มเติม โปรดปรึกษากับ Amazon เพื่อขออนุมัติหมวดหมู่เหล่านี้

6.7.3 สินค้าประกันภัย

สินค้าประกันภัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง: ประกันรถยนต์ ประกันจำนอง ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันการเดินทาง และการประกันความรับผิดส่วนบุคคล

เพื่อให้แน่ใจว่าโฆษณาจะไม่ถูกจำกัดเวลาการออกอากาศเฉพาะช่วงเวลา 17.00 น. - 6.00 น. โฆษณาวิดีโอต้องมุ่งเน้นไปที่ผลบวกของสินค้าประกันภัย (เช่น “มั่นใจได้ว่าบ้านของคุณจะได้รับการคุ้มครอง”) มากกว่าอารมณ์เชิงลบ เช่น ความกลัวหรือความวิตกกังวล (เช่น “ถ้ามีไฟไหม้บ้าน คุณอาจสูญเสียทุกอย่างได้หรือไม่”)

ข้อกำหนดเฉพาะพื้นที่
ออสเตรียและเยอรมนี

โฆษณาไม่สามารถทำลายความไว้วางใจในเศรษฐกิจประกันภัย หรือสร้างความประทับใจที่เป็นเท็จเกี่ยวกับบริการประกันภัยและการจ่ายค่าตอบแทน โฆษณาห้ามแนะนำให้มีความครอบคลุมของการประกันภัยแบบไม่มีข้อจำกัด หากบังคับใช้ข้อจำกัดใด ๆ สิทธิประโยชน์สูงสุดภายใต้การประกันภัยจะต้องระบุข้อกำหนดและเงื่อนไข

สเปน

โฆษณาต้อง:

 • ระบุชื่อเต็มของบริษัทประกันภัย
 • ระบุประเภทของสัญญาประกันภัยที่เสนอให้อย่างชัดเจน
ฝรั่งเศส

โฆษณาต้อง:

 • ระบุชื่อเครื่องหมายการค้าของผู้โฆษณาหรือชื่อบริษัท และที่อยู่ธุรกิจ
 • ปรับสมดุลการนำเสนอผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
อิตาลี

โฆษณาต้อง:

 • ต้องสามารถมองเห็นได้ทันที โดยการเพิ่มข้อสงวนสิทธิ์ เช่น “ข้อความโฆษณาเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการขาย”/“การโฆษณา” ฯลฯ)
 • รวมข้อสงวนสิทธิ์ต่อไปนี้ด้วยตัวหนังสือที่ชัดเจน “อ่านข้อมูลที่เกี่ยวข้องก่อนสมัคร” (เช่น “Prima della sottoscrizione leggere il set informativo”)
 • ระบุชื่อเต็มของบริษัทประกันภัย
สหราชอาณาจักร

การอ้างอิงถึงจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เฉพาะเจาะจงจะต้องรวมถึงเงื่อนไขตามคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เช่น อายุและเพศของผู้เอาประกันภัย ระยะเวลาของกรมธรรม์ จำนวนเงินและจำนวนเบี้ยประกันที่ต้องชำระได้

6.7.4 สินค้าประเภทเงินกู้

สินค้าสินเชื่อรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียง สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย เงินสดผ่านบัตรเครดิต โฆษณาดังกล่าวมีการจำกัดความถี่สูงสุด 3 ครั้งต่อ 24 ชั่วโมงต่อลูกค้า

เราไม่สามารถแสดงโฆษณาวิดีโอสำหรับสินเชื่อระยะสั้นดอกเบี้ยสูง (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงเงินให้กู้ยืม “รายวัน”) โดยมีระยะเวลาการชำระหนี้ต่ำกว่า 12 เดือนและ APR มากกว่า 50% หรือที่ระบุโดยกฎหมายที่บังคับใช้

ข้อกำหนดเฉพาะพื้นที่
ออสเตรียและเยอรมนี

โฆษณาสินเชื่อผู้บริโภคต้องไม่สร้างความคาดหวังที่เป็นเท็จเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการได้รับเงินกู้ โฆษณาต้องมีข้อมูลต่อไปนี้ โดยใช้ตัวอย่างที่เป็นตัวแทน

 1. อัตลักษณ์และที่อยู่ของผู้โฆษณา
 2. จำนวนเงินกู้สุทธิ และยอดรวมจำนวนเงินทั้งหมดที่ผู้บริโภคต้องชำระ
 3. อัตราการกู้ยืมและดูว่าอัตราดอกเบี้ยเป็นแบบคงที่หรือลอยตัว (หรือทั้งสองแบบร่วมกัน) และรายละเอียดของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินกู้ทั้งหมด
 4. อัตราร้อยละต่อปีของค่าธรรมเนียม (ซึ่งต้องเน้นมากเท่ากับอัตราดอกเบี้ยอื่น ๆ)
 5. เงื่อนไขของข้อตกลงสินเชื่อผู้บริโภค จำนวนเงินในแต่ละงวด และจำนวนงวดทั้งหมด
 6. สินเชื่อผู้บริโภคอสังหาริมทรัพย์: ข้อบ่งชี้ว่าสินเชื่อนั้นค้ำประกันโดยอสังหาริมทรัพย์
 7. สินเชื่อผู้บริโภคอสังหาริมทรัพย์ในสกุลเงินต่างประเทศ: คำเตือนว่าความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนอาจส่งผลต่อจำนวนเงินที่ต้องชำระทั้งหมด
บราซิล

โฆษณาเหล่านี้ต้องไม่:

 • ระบุว่าธุรกรรมเครดิตอาจสรุปได้โดยไม่ต้องปรึกษาบริการคุ้มครองเครดิตหรือโดยไม่ต้องประเมินสถานการณ์ทางการเงินของผู้บริโภค;
 • มีการซ่อนหรือทำให้เข้าใจยากเกี่ยวกับภาระและความเสี่ยงของการรับเครดิตหรือขายเป็นงวด
 • คุกคามหรือกดดันผู้บริโภคให้ทำสัญญาจัดหาผลิตภัณฑ์ บริการ หรือเครดิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากผู้บริโภคเป็นผู้สูงอายุ ไม่รู้หนังสือ ป่วย หรืออยู่ในสถานะที่มีความเสี่ยงที่รุนแรงขึ้นหรือหากสัญญามีการเสนอรางวัล
 • เงื่อนไขการปฏิบัติตามคำขอของผู้บริโภคหรือการเริ่มต้นการเจรจาเกี่ยวกับการสละการเรียกร้องตามกฎหมาย การชำระค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย หรือเงินประกันองค์กร
ฝรั่งเศส

โฆษณาวิดีโอทั้งหมดต้องมีข้อสงวนสิทธิ์อย่างชัดเจนดังต่อไปนี้ “สินเชื่อมีข้อผูกพันและต้องชำระคืน ตรวจสอบความสามารถในการชำระคืนก่อนดำเนินการ”

เนื้อหาต้องห้าม

 • โฆษณาสินเชื่อที่มีระยะเวลาผ่อนผันมากกว่า 3 เดือน (ยกเว้นสินเชื่อที่รัฐบาลอุดหนุน)
 • โฆษณาสินเชื่อถาวรไม่สามารถนำเสนอในรูปแบบของการเพิ่มกำลังซื้อ และต้องระบุว่าการใช้งานจะก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายหรือไม่
 • โฆษณาที่กล่าวเป็นนัยว่าเงินกู้ช่วยปรับปรุงสถานะทางการเงินของผู้กู้ เป็นสิ่งทดแทนการออม หรือให้เงินที่มีอยู่ทันทีโดยไม่มีผลกระทบทางการเงิน
 • โฆษณาที่ระบุว่าสามารถให้เครดิตได้โดยไม่ต้องประเมินสถานการณ์ทางการเงินของผู้กู้

โฆษณาสินเชื่อผู้บริโภคต้องไม่สร้างความคาดหวังที่เป็นเท็จเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการได้รับเงินกู้ โฆษณาต้องมีข้อมูลต่อไปนี้ โดยใช้ตัวอย่างที่เป็นตัวแทน

 1. อัตลักษณ์และที่อยู่ของผู้โฆษณา
 2. จำนวนเงินกู้สุทธิ และยอดรวมจำนวนเงินทั้งหมดที่ผู้บริโภคต้องชำระ
 3. อัตราการกู้ยืมและดูว่าอัตราดอกเบี้ยเป็นแบบคงที่หรือลอยตัว (หรือทั้งสองแบบร่วมกัน) และรายละเอียดของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินกู้ทั้งหมด
 4. อัตราร้อยละต่อปีของค่าธรรมเนียม (ซึ่งต้องเน้นย้ำให้เท่ากับอัตราดอกเบี้ยอื่น ๆ)
 5. เงื่อนไขของข้อตกลงสินเชื่อผู้บริโภค จำนวนเงินในแต่ละงวด และจำนวนงวดทั้งหมด
 6. สินเชื่อผู้บริโภคอสังหาริมทรัพย์: ข้อบ่งชี้ว่าสินเชื่อนั้นค้ำประกันโดยอสังหาริมทรัพย์
 7. สินเชื่อผู้บริโภคอสังหาริมทรัพย์ในสกุลเงินต่างประเทศ: คำเตือนว่าความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนอาจส่งผลต่อจำนวนเงินที่ต้องชำระทั้งหมด
อิตาลี

โฆษณาสินเชื่อผู้บริโภคต้องไม่สร้างความคาดหวังที่เป็นเท็จเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการได้รับเงินกู้ โฆษณาต้องมีข้อมูลต่อไปนี้ โดยใช้ตัวอย่างที่เป็นตัวแทน

 1. อัตลักษณ์และที่อยู่ของผู้โฆษณา
 2. จำนวนเงินกู้สุทธิ และยอดรวมจำนวนเงินทั้งหมดที่ผู้บริโภคต้องชำระ
 3. อัตราการกู้ยืมและดูว่าอัตราดอกเบี้ยเป็นแบบคงที่หรือลอยตัว (หรือทั้งสองแบบร่วมกัน) และรายละเอียดของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินกู้ทั้งหมด
 4. อัตราร้อยละต่อปีของค่าธรรมเนียม (ซึ่งต้องเน้นมากเท่ากับอัตราดอกเบี้ยอื่น ๆ)
 5. เงื่อนไขของข้อตกลงสินเชื่อผู้บริโภค จำนวนเงินในแต่ละงวด และจำนวนงวดทั้งหมด
 6. สินเชื่อผู้บริโภคอสังหาริมทรัพย์: ข้อบ่งชี้ว่าสินเชื่อนั้นค้ำประกันโดยอสังหาริมทรัพย์
 7. สินเชื่อผู้บริโภคอสังหาริมทรัพย์ในสกุลเงินต่างประเทศ: คำเตือนว่าความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนอาจส่งผลต่อจำนวนเงินที่ต้องชำระทั้งหมด
สเปน

โฆษณาสินเชื่อสำหรับผู้บริโภคต้องไม่สร้างความคาดหวังที่เป็นเท็จเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการได้รับเงินกู้ โฆษณาต้องมีข้อมูลต่อไปนี้ โดยใช้ตัวอย่างที่เป็นตัวแทน

 1. อัตลักษณ์และที่อยู่ของผู้โฆษณา
 2. จำนวนเงินกู้สุทธิ และยอดรวมจำนวนเงินทั้งหมดที่ผู้บริโภคต้องชำระ
 3. อัตราการกู้ยืมและดูว่าอัตราดอกเบี้ยเป็นแบบคงที่หรือลอยตัว (หรือทั้งสองแบบร่วมกัน) และรายละเอียดของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินกู้ทั้งหมด
 4. อัตราร้อยละต่อปีของค่าธรรมเนียม (ซึ่งต้องเน้นย้ำให้เท่ากับอัตราดอกเบี้ยอื่น ๆ)
 5. เงื่อนไขของข้อตกลงสินเชื่อผู้บริโภค จำนวนเงินในแต่ละงวด และจำนวนงวดทั้งหมด
 6. สินเชื่อผู้บริโภคอสังหาริมทรัพย์: ข้อบ่งชี้ว่าสินเชื่อนั้นค้ำประกันโดยอสังหาริมทรัพย์
 7. สินเชื่อผู้บริโภคอสังหาริมทรัพย์ในสกุลเงินต่างประเทศ: คำเตือนว่าความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนอาจส่งผลต่อจำนวนเงินที่ต้องชำระทั้งหมด
สหราชอาณาจักร

โฆษณาสำหรับการจำนองและการจำนองซ้ำอยู่ภายใต้ข้อกำหนดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ Amazon เพื่อขออนุมัติ

6.8 อุปกรณ์ล่าสัตว์ ยิงปืน และอุปกรณ์กลางแจ้ง

ไม่อนุญาตให้มีการอ้างอิงถึงการล่าสัตว์อย่างชัดแจ้งหรือโดยนัย โฆษณาอาวุธล่าสัตว์และอุปกรณ์เสริมอาวุธจะถูกบล็อก อนุญาตให้โฆษณาอุปกรณ์ล่าสัตว์ที่ไม่ใช้อาวุธซึ่งใช้ทางเลือกอื่นซึ่งเกี่ยวข้องกับการล่าสัตว์หรือการยิงปืนได้ แต่ต้องหลีกเลี่ยงการอ้างอิงถึงการล่าสัตว์หรือความรุนแรงโดยตรง

6.8.1 อาวุธ

การล่าสัตว์หรือสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอาวุธและเนื้อหาต่อไปนี้เป็นสิ่งต้องห้าม

 • การอ้างอิงถึงการล่าสัตว์ทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม
 • ซองปืน
 • เป้าที่มีโครงร่างของมนุษย์หรือรูปภาพของบุคคลหรือสัตว์
 • อาวุธและอุปกรณ์เสริมอาวุธ
 • ข้อความโฆษณาที่แสดงสินค้าที่เกี่ยวข้องกับทหารหรือตำรวจ (หรือใช้ภาษาที่คล้ายกัน)
 • รูปภาพอาวุธหรือเครื่องกระสุน
 • เนื้อหาที่มีความรุนแรงหรือคุกคาม
ข้อกำหนดเฉพาะพื้นที่
สหราชอาณาจักร

โฆษณาสำหรับธนูและมีด (รวมถึงมีดตั้งแคมป์หรือมีด “ที่ไม่ใช่อาวุธ” อื่น ๆ) ต้องมีข้อสงวนสิทธิ์ที่ชัดเจน โดยระบุว่าสินค้าดังกล่าวไม่สามารถซื้อได้สำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี

6.8.2 อุปกรณ์ล่าสัตว์ที่ไม่ใช่อาวุธ

อุปกรณ์ล่าสัตว์ที่ไม่ใช่อาวุธซึ่งไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับปืนหรืออาวุธล่าสัตว์อื่น ๆ เช่น เสื้อกั๊กล่าสัตว์ อุปกรณ์พรางตัว หรือกล้องส่องทางไกล สามารถทำการโฆษณาได้โดยมีข้อจำกัดดังต่อไปนี้

 • การปิดกั้นเนื้อหาที่มีการจัดอันดับเรทติ้ง TV-Y, TV-Y7 และ G
 • การกำหนดเวลาแสดงเนื้อหาที่ได้รับการจัดอันดับ PG และ TV-PG ตั้งแต่เวลา 17.00 น. ถึง 6.00 น.
 • การรับรองข้อความโฆษณาและชิ้นงานโฆษณาต้องไม่อ้างอิงถึงความรุนแรงหรือการล่าสัตว์ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม และไม่สามารถแสดงรูปภาพของอาวุธหรือสัตว์ได้

แนวทางเหล่านี้ไม่บังคับใช้กับชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์เสริมของอาวุธ เช่น สโคปปืน ซึ่งไม่ได้รับอนุมัติให้โฆษณาในตำแหน่งโฆษณาใด ๆ

6.8.3 อุปกรณ์ยิงในเกมกีฬาที่ไม่ใช่อาวุธ

อุปกรณ์ยิงแบบกีฬาที่ไม่ใช่อาวุธ เช่น เป้า แว่นตา หรือกระเป๋าหิ้วได้รับอนุญาตให้โฆษณา แต่จะต้องไม่:

 • ปรากฎอยู่ถัดจากเนื้อหาที่ได้รับการจัดอันดับ TV-Y, TV-Y7 และ G
 • แสดงถัดจากเนื้อหาที่ได้รับการจัดอันดับ PG และ TV-PG ระหว่างเวลา 6.00 น. ถึง 17.00 น.
 • แสดงรูปภาพอาวุธหรือเครื่องกระสุน
 • แสดงสินค้าที่กำลังใช้งานหรือเพิ่งมีการใช้งาน (เช่น แสดงรูกระสุนในเป้า)
 • มีข้อความโฆษณาที่อ้างอิงถึงความรุนแรง

มีดตั้งแคมป์อเนกประสงค์ทั่วไปจะไม่ถือว่าเป็นอาวุธและได้รับการอนุมัติด้วยการปิดกั้นเนื้อหาที่ได้รับการจัดอันดับ TV-Y, TV-Y7 และ G และการกำหนดเวลาแสดงเนื้อหาที่ได้รับการจัดอันดับ PG และ TV-PG ตั้งแต่เวลา 17.00 ถึง 6.00 น.

ทั้งนี้ ไม่รวมถึงมีดที่มีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นอาวุธสำหรับล่าสัตว์ หรือเพื่อชำแหละสัตว์ที่ถูกล่า โฆษณาเหล่านี้ไม่อนุญาตให้:

 • นำเสนอข้อความหรือรูปภาพที่มีความรุนแรง หรือมีเนื้อหาใด ๆ ที่บ่งบอกถึงการใช้สินค้าโดยใช้ความรุนแรง
 • แสดงอาวุธที่ใช้ในลักษณะคุกคาม เช่น ชี้ไปที่บุคคลหรือสัตว์ หรือชี้ไปที่กล้อง

6.9 นมผงสำหรับทารก/เด็ก (ออสเตรเลีย บราซิล ยุโรป เม็กซิโก และสหราชอาณาจักร)

Amazon Ads ห้ามโฆษณาสูตรสำหรับทารกที่มีอายุต่ำกว่าหกเดือนในยุโรป ยกเว้นในลักเซมเบิร์กที่โฆษณาทั้งหมดสำหรับสูตรทารกและนมผงสูตรต่อเนื่องเป็นสิ่งต้องห้าม

โฆษณาอาจโปรโมตนมผงสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกอายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปได้ แต่มีข้อห้ามดังต่อไปนี้

 • นมผงสูตรต่อเนื่องที่ทำให้สับสนกับนมผงสำหรับทารก (เช่น อ้างถึงสินค้าว่า “นมผง” โดยไม่มีการระบุอายุที่เหมาะสม)
 • การเปรียบเทียบนมผงสูตรต่อเนื่องกับนมแม่ หรือระบุหรือบอกเป็นนัยว่ามีค่าเทียบเท่าหรือดีกว่านมแม่ เราห้ามใช้คำว่า “แรงบันดาลใจจากนมแม่” “จากแม่” และคำที่คล้ายคลึงกัน
 • มีเนื้อหาเกี่ยวกับการให้อาหารหรือการดูแลทารกอายุต่ำกว่าหกเดือน
 • ไม่สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ หรือส่งเสริมให้ใช้นมผงทดแทนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
 • มีการมุ่งเป้าไปที่แม่ที่ให้นมบุตรผ่านเซ็กเมนต์การระบุเป้าหมายก่อนหรือหลังคลอดที่เกี่ยวข้องกับการดูแลทารกทุกวัย
ข้อกำหนดเฉพาะพื้นที่
ออสเตรเลีย

ห้ามโฆษณานมผงสำหรับทารกอายุ 12 เดือนขึ้นไป

บราซิล

ห้ามโฆษณานมผงสำหรับทารกอายุ 12 เดือนขึ้นไป

ห้ามโฆษณาสำหรับขวดนมเด็ก หัวนมขวด และจุกนมหลอก

โฆษณานมผงสูตรต่อเนื่องสำหรับเด็กวัยหัดเดิน อาหารระยะเปลี่ยนผ่านสำหรับทารกและเด็กวัยหัดเดิน และนมวัวทั้งหมดต้องแสดงคำเตือนต่อไปนี้: “O aleitamento materno evita infecções e alergias e é recomendado até os 2 anos de idade ou mais" (“การให้นมบุตรป้องกันการติดเชื้อและโรคภูมิแพ้ และแนะนำให้ให้ต่อจนถึงอายุ 2 ปีหรือมากกว่านั้น”)

เม็กซิโก

โฆษณานมผงสำหรับทารกต้อง:

 • ส่งเสริมการให้นมบุตรโดยชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของการเลี้ยงลูกด้วยนมอย่างชัดเจน
 • ระบุอย่างชัดเจนว่าแนะนำให้ใช้สูตรสำหรับทารกในกรณีต่อไปนี้ (i) เนื่องจากทารกแพ้นมแม่ (ii) เนื่องจากการขาดแม่หรือ (iii) เนื่องจากแม่ไม่สามารถให้นมบุตรหรือเหตุผลด้านสุขอนามัยอื่น ๆ

ผู้โฆษณาทั้งหมดจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นของพื้นที่ใด ๆ ที่มีการแสดงโฆษณาวิดีโอและระบุเป้าหมาย

โฆษณาสำหรับบริการทางกฎหมายไม่สามารถระบุเป้าหมายลูกค้าแบบเฉพาะเจาะจง หรืออ้างถึง สื่อสาร สนับสนุน หรือโฆษณาบริการและการกล่าวอ้างต่อบริษัท องค์กร หรือบุคคลที่เฉพาะเจาะจง

โฆษณาวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์เชิงลบไม่สามารถแสดงภาพที่โจ่งแจ้งหรือน่าวิตก (รถชน เด็กร้องไห้ การบาดเจ็บ และอื่น ๆ) และไม่สามารถเล่นกับความกลัวในขณะที่พูดกับลูกค้าโดยตรงเกี่ยวกับสถานการณ์ของพวกเขา (เช่น ความทุกข์ทางการเงิน การละเมิดกฎหมาย ฯลฯ)

โฆษณาวิดีโอสำหรับบริการทางกฎหมายไม่สามารถบอกเป็นนัยว่าคดีจะได้รับการแก้ไขหรือรับประกันว่าจะได้รับการตัดสินให้ชนะคดี หรือทำให้ลูกค้าเชื่อว่ามีการรับประกันการปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่หรือสถานการณ์ทางการเงิน

6.11 ข่าวสารและวารสารศาสตร์

โฆษณาสำหรับเว็บไซต์ข่าว บล็อก แอป หรือช่องต้องได้รับอนุมัติล่วงหน้าจาก Amazon และจะต้องเป็นกลางและไม่ลำเอียง

เราไม่ยอมรับโฆษณาที่:

 • สนับสนุนหรือดูหมิ่นพรรคการเมือง ผู้สมัคร โครงการ อุดมการณ์ หรือองค์กร
 • หาประโยชน์จากความกลัว โศกนาฏกรรม หรือเหตุวิกฤติ
 • บ่งบอกถึงองค์กรรัฐบาลที่เป็นเท็จ
 • โฆษณาต้องยกเลิกการระบุเป้าหมายเนื้อหาที่ได้รับการจัดอันดับ TV-Y, TV-Y7 และ G และกำหนดเวลาแสดงเนื้อหาที่ได้รับการจัดอันดับ PG และ TV-PG ตั้งแต่ 17.00 น. ถึง 06.00 น.

6.12 เภสัชกรรม การแพทย์ และการดูแลสุขภาพ (Rx และ OTC)

ผู้โฆษณาจะต้องโฆษณายาที่ได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลท้องถิ่นดังกล่าวตามเงื่อนไขที่ได้รับการรักษาในแต่ละพื้นที่ที่โฆษณาจะดำเนินการ (ตัวอย่างเช่น ยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ที่ได้รับการอนุมัติสำหรับแคนาดาจะต้องไม่ลงโฆษณาในสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติจากองค์การอาหารและยาสำหรับสหรัฐฯ เช่นกัน) การระบุเป้าหมายพฤติกรรมอาจเป็นสิ่งต้องห้าม

นอกจากนี้ เพื่อปกป้องกลุ่มเป้าหมายในครอบครัว เราจะบล็อกโฆษณาจากเนื้อหาที่จัดเรต TV-Y, G และ TV-Y7 และเนื้อหาที่จัดเรต PG/TV-PG รวมถึงเนื้อหาที่ไม่ได้รับการจัดเรตจะถูกกำหนดเวลาฉายโฆษณาตั้งแต่ 17.00 ถึง 6.00 น. เท่านั้น

เราห้ามโฆษณายาเผาผลาญไขมันและยาบล็อกไขมัน รวมถึงการชักชวนการทดลองทางการแพทย์และการวิจัย

ข้อกำหนดเฉพาะพื้นที่
บราซิล
 • ห้ามโฆษณายาตามใบสั่งแพทย์
 • โฆษณาต้องไม่ใส่ข้อความจากผู้เชี่ยวชาญที่บ่งบอกถึงคำปรึกษา ความชอบ หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ
 • โฆษณาไม่สามารถส่งเสริมการใช้ยานอกฉลาก (เช่น ใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ได้รับอนุมัติจาก BR Health Authority — Anvisa
 • โฆษณาจะต้องไม่:
  • กระตุ้นหรือชักจูงให้ใช้ผลิตภัณฑ์เภสัชกรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ
  • แนะนำหรือกระตุ้นการวินิจฉัยโดยทั่วไปหรือมีรูปภาพของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ยา
  • ประกาศผลิตภัณฑ์เภสัชกรรมใหม่หลังจาก 2 ปีในการเปิดตัวในบราซิล
  • รวมถึงแสตมป์ เครื่องหมายชื่อ มีสัญลักษณ์เป็นรูปหรือเครื่องหมายผสมของสถาบันราชการ หน่วยงานการกุศล มูลนิธิ สมาคมและ/หรือสมาคมการแพทย์ องค์กรไม่ใช่ระบบ สมาคมที่เป็นตัวแทนของผลประโยชน์ของผู้บริโภคหรือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ และ/หรือแสตมป์รับรองคุณภาพ
  • แนะนำว่าผลิตภัณฑ์ยามีลักษณะทางประสาทสัมผัสที่น่าพอใจเช่น: “อร่อย”, “รสดี”, “รสชาติเยี่ยม” หรือคำพูดที่เทียบเท่า รวมถึงการใส่ภาพหรือตัวเลขที่อ้างถึงการบ่งชี้รสชาติของผลิตภัณฑ์ยา
  • มีนัยยะที่กระตุ้นการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาโดยตรงเช่น: “มี” “ใช้” “ลอง”
 • โดยทั่วไปโฆษณายาจะต้องมี:
  • ชื่อเชิงพาณิชย์ของยา รายการสารออกฤทธิ์ และหมายเลขทะเบียนก่อน Anvisa
  • คำเตือนที่ต้องมี (“หากตรวจพบอาการแพทย์จะต้องได้รับการปรึกษา“SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO”— ในภาษาอังกฤษ: “หากอาการยังไม่หายให้ปรึกษาแพทย์”)
เยอรมนี
 • โฆษณาสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ยาต้องมีชื่อและสำนักงานจดทะเบียนของบริษัทผู้ผลิตยา ชื่อของผลิตภัณฑ์ยา ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ยา และข้อบ่งใช้ ข้อห้าม และผลข้างเคียง
 • โฆษณาทั้งหมดต้องมีข้อความ “สำหรับความเสี่ยงและผลข้างเคียง โปรดอ่านแผ่นพับในบรรจุภัณฑ์และสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ” (ภาษาเยอรมัน: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker") จะต้องรวมข้อความนี้ไว้หลังโฆษณา โดยแทรกไว้บนพื้นหลังที่สีเป็นกลางและมีเสียงพูดในเวลาเดียวกัน
 • ห้ามโฆษณาการทำแท้งหรือการรักษาอื่น ๆ ที่ใช้สำหรับการยุติการตั้งครรภ์
 • ห้ามใช้รูปภาพก่อน/หลังที่แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของร่างกายและการอ้างอิงถึงคำรับรองด้วย
 • ห้ามโฆษณายาตามใบสั่งแพทย์
 • สินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ยา:
  • ห้ามการกล่าวอ้างที่ชี้ให้เห็นว่าสุขภาพอาจบกพร่องจากการไม่ใช้สินค้า หรือดีขึ้นจากการใช้สินค้า
  • โฆษณาต้องไม่มีข้อความจากผู้เชี่ยวชาญที่บ่งบอกถึงข้อเสนอแนะ ความชอบ หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ โฆษณาที่มีผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจะต้องชี้แจงให้ชัดเจนว่าตนได้รับผลประโยชน์ทางการเงินโดยตรงหรือเทียบเท่าจากการขายสินค้า/บริการที่โฆษณา เว้นแต่จะเห็นได้ชัดเจนจากบริบท
เม็กซิโก
 • โฆษณาสำหรับยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์จะต้องได้รับใบอนุญาตต่อหน้าคณะกรรมาธิการแห่งรัฐบาลกลางเพื่อการป้องกันความเสี่ยงด้านสุขอนามัย (“COFEPRIS”) และต้องแสดงหมายเลขใบอนุญาต
 • โฆษณาสำหรับยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์จะต้องมี:
  • ข้อมูล: “ให้ปรึกษาแพทย์”
  • ข้อมูลที่บ่งบอกว่าควรหลีกเลี่ยงการรักษาด้วยตนเองเมื่อจำเป็นเนื่องจากลักษณะเฉพาะ
  • ข้อควรระวังเมื่อการบริโภคผลิตภัณฑ์อาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพของผู้บริโภค
  • ข้อมูลและข้อความสุขภาพที่มีขนาดใกล้เคียงกันและได้สัดส่วนกับโฆษณา
 • โฆษณาสำหรับยาจะต้องไม่มี:
  • ข้อมูลที่เปลี่ยนปริมาณการใช้ยาที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานในการอนุญาตทางการตลาด
  • ส่งเสริมการบริโภคยาผ่านการจับฉลาก การแข่งขัน ของสะสม หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโชค
  • ส่งเสริมการบริโภคโดยการนำเสนอสินค้าหรือบริการอื่น ๆ เพื่อแลกเปลี่ยน
  • เทคนิคการ์ตูนที่อาจทำให้ผู้เยาว์สับสนและกระตุ้นให้ผู้เยาว์บริโภคยา
 • โฆษณาอาหารเสริมจะต้องมีหมายเลขใบอนุญาตจาก COFEPRIS และการเปิดเผยข้อมูลที่กำหนดโดยหน่วยงานตามความเสี่ยงต่อสุขภาพที่ผลิตภัณฑ์นั้นเป็นตัวแทน (เช่น “ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ใช่ยา”)
 • โฆษณาไม่สามารถโฆษณาว่าอาหารเสริมเป็นอาหารและไม่สามารถระบุว่ามีคุณสมบัติในการป้องกัน การรักษา การฟื้นฟู ทางโภชนาการ การกระตุ้น หรือคุณสมบัติอื่น ๆ ที่ไม่สอดคล้องกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
สหราชอาณาจักร
 • ยา วิตามิน และ/หรือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอื่น ๆ ไม่สามารถโฆษณาได้ในรายการที่กำหนดหรืออยู่ข้าง ๆ ที่มุ่งเน้นไปที่กลุ่มเป้าหมายที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปีเป็นหลัก หรือมีแนวโน้มดึงดูดกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวโดยเฉพาะ
 • โฆษณาที่เด็กรับประทานยา วิตามิน หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่สามารถออกอากาศได้ก่อนเวลา 21.00 น.
 • โฆษณาสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ยา (รวมถึงการกล่าวอ้างถึงสินค้าบนบรรจุภัณฑ์ที่อ่านได้ชัดเจนภายในฉากแสดงบรรจุภัณฑ์ยา) ต้องมีชื่อของสินค้าที่บ่งชี้ว่ามีไว้เพื่ออะไร ข้อความเช่น “อ่านฉลากเสมอ” และชื่อสามัญของสารออกฤทธิ์ตัวเดียวหากมีสารออกฤทธิ์แค่ตัวเดียว
 • โฆษณาสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ยาไม่สามารถรวมคำแนะนำจากบุคคลที่รู้จักกันดีในแวดวงสาธารณะ กีฬา ความบันเทิง หรือที่คล้ายกัน ห้ามคำแนะนำจากองค์กรการกุศลทางการแพทย์ กลุ่มผู้ป่วย และองค์กรด้านสุขภาพหรือกีฬาด้วยเช่นกัน
 • โฆษณาสามารถอ้างอิงถึงโอกาสของการไม่มีผลข้างเคียง (เช่น “อาจจะไม่ทำให้เกิดอาการง่วงนอน”) แต่ข้อเสนอแนะว่าสินค้าไม่มีผลข้างเคียงเป็นสิ่งต้องห้าม
 • โฆษณาสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ยาจะต้องไม่โฆษณาการวินิจฉัยหรือแนะนำการรักษาทางจดหมาย (เช่น ทางไปรษณีย์หรืออีเมล)
 • ห้ามโฆษณาเปรียบเทียบสำหรับสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ยา
 • ห้ามโฆษณายาตามใบสั่งแพทย์
 • สินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ยา:
  • ห้ามการกล่าวอ้างที่ชี้ให้เห็นว่าสุขภาพอาจบกพร่องจากการไม่ใช้สินค้า หรือดีขึ้นจากการใช้สินค้า
  • โฆษณาต้องไม่รวมข้อความจากผู้เชี่ยวชาญที่บ่งบอกถึงข้อเสนอแนะ ความชอบ หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญได้ โฆษณาที่มีผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจะต้องชี้แจงให้ชัดเจนว่าตนได้รับผลประโยชน์ทางการเงินโดยตรงหรือเทียบเท่าจากการขายสินค้า/บริการที่โฆษณา เว้นแต่จะเห็นได้ชัดเจนจากบริบท

6.12.1 ร้านขายยาออนไลน์

ร้านขายยาออนไลน์จะต้องจดทะเบียนใน NABP และโฆษณาของพวกเขาจะต้องยกเลิกการระบุเป้าหมายเนื้อหาที่ได้รับการจัดอันดับเราติ้ง TV-Y, TV-Y7 และ G

6.12.2 สถาบันและประกันภัย

อนุญาตโฆษณาสำหรับโรงพยาบาล การศึกษา หรือประกันสุขภาพ และต้องยกเลิกการระบุเป้าหมายโฆษณาเนื้อหาที่ได้รับการจัดอันดับ TV-Y, TV-Y7 และ G โฆษณาสำหรับสถาบันบางแห่งจะมีข้อจำกัดเพิ่มเติม

6.12.3 ผู้ปฏิบัติงาน

โฆษณาสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการดูแลสุขภาพ เช่น แพทย์หรือแพทย์ฝังเข็มจะต้องยกเลิกการระบุเป้าหมายเนื้อหาที่ได้รับการจัดอันดับ TV-Y, TV-Y7 และ G และกำหนดเวลาแสดงเนื้อหาซึ่งได้รับการจัดอันดับ PG และ TV-PG ตั้งแต่ 17.00 น. ถึง 06.00 น. ไม่จำเป็นต้องกำหนดเวลาแสดงเนื้อหาที่ได้รับการจัดอันดับ PG-13/TV-14, R/TV-MA เมื่อโฆษณามุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์เชิงบวกของการบริการแทนความจำเป็นในการให้บริการ นโยบายเหล่านี้ยังมีผลบังคับใช้กับโฆษณาหัตถการทางการแพทย์ รวมถึงศัลยกรรมความงาม เช่น โบท็อกซ์ การสลายไขมันด้วยความเย็น และการทำศัลยกรรมพลาสติก

โฆษณาที่เล่นกับความกลัว แต่ปฏิบัติตามนโยบายโฆษณาอื่น ๆ ทั้งหมดจะถูกกำหนดเวลาฉายตั้งแต่ 23.00 น. ถึง 6.00 น.

ข้อกำหนดเฉพาะพื้นที่
เยอรมนีและสหราชอาณาจักร
 • โฆษณาจะต้องไม่แสดงให้เห็นว่าการทำศัลยกรรมความงามเป็นการตัดสินใจที่ไม่ยุ่งยาก แต่เป็นการตัดสินใจที่ต้องใช้เวลาและความคิด ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้มีการกล่าวอ้างว่า “ปลอดภัย” “ง่าย” หรือ “ปราศจากความเสี่ยง”
 • โฆษณาจะต้องไม่ใช้ภาพที่เสื่อมเสีย ปฏิบัติเป็นวัตถุ หรือการสร้างภาพแบบเหมารวมทางเพศ ภาพเปลือยสามารถยอมรับได้ระดับหนึ่ง แต่ภาพเปลือยโดยไม่จำเป็นไม่เป็นที่ยอมรับ
 • โฆษณาไม่สามารถใช้ประโยชน์จากความรู้สึกไม่มั่นคง ไม่ยอมรับโฆษณาศัลยกรรมความงามที่แสดงให้เห็นว่าผู้คนจะมีความมั่นใจหรือมีความสุขได้เนื่องจากการผ่าตัดเท่านั้น
 • โฆษณาศัลยกรรมพลาสติกและขั้นตอนการเสริมความงามไม่สามารถระบุเป้าหมายเป็นผู้เยาว์หรือมีเนื้อหาที่มุ่งเป้าไปที่ผู้เยาว์ได้

6.12.4 การดูแลสุขอนามัยสำหรับสตรี

“สินค้าดูแลสุขอนามัยสำหรับสตรี” (หรือ “Femcare”) หมายถึงสินค้าเกี่ยวกับประจำเดือน เช่น ผ้าอนามัยแบบสอดและแผ่นอนามัย นโยบายนี้ไม่มีผลกับสินค้าผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ผ้าเช็ดทำความสะอาดสำหรับผู้หญิง อุปกรณ์ฉีดล้างช่องคลอด ยาคุมกำเนิด สารหล่อลื่น และสินค้าที่คล้ายคลึงกัน

โฆษณา Fem care ต้องยกเลิกการระบุเป้าหมายเนื้อหาที่ได้รับการจัดอันดับเป็น TV-Y, TV-Y7 และ G

โฆษณาสำหรับสินค้าดูแลสุขภาพส่วนบุคคลในจุดซ่อนเร้น (เช่น อุปกรณ์ฉีดล้างช่องคลอด มอยซ์เจอไรเซอร์ในช่องคลอด น้ำยาดับกลิ่นในจุดซ่อนเร้น สินค้าทำความสะอาดลูกอัณฑะ/องคชาต ฯลฯ) ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากเซ็กเมนต์ที่กำหนดเป้าหมายตามพฤติกรรมได้ และต้องยกเลิกการระบุเป้าหมายเนื้อหาที่ได้รับการจัดอันดับ TV-Y, TV-Y7 และ G สำหรับเนื้อหา PG/TV-PG กำหนดเวลาแสดงตั้งแต่ 21.00 น. ถึง 6.00 น.

6.12.5 การปลูกผม

ห้ามโฆษณาการปลูกผมระบุถึงลูกค้าอย่างชัดแจ้งโดยตรง หรืออ้างถึงภาวะผมร่วงที่อาจเกิดขึ้น

ห้ามโฆษณาถ่ายทอดการกล่าวอ้างที่เกินจริงและทำให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพของสินค้า

ห้ามโฆษณาการปลูกผมใช้เซ็กเมนต์การกำหนดเป้าหมายตามพฤติกรรมและต้องมีการจำกัดความถี่ที่ 3 ครั้งต่อ 24 ชั่วโมงโดยไม่ใช้แบรนด์ Amazon

โฆษณาการปลูกผมต้องยกเลิกการระบุเป้าหมายเนื้อหาที่ได้รับการจัดอันดับ TV-Y, TV-Y7 และ G และต้องกำหนดเวลาแสดงเนื้อหาที่ได้รับการจัดอันดับ PG/TV-PG ตั้งแต่ 17.00 น. ถึง 06.00 น.

โฆษณาที่พรรณนาหรือแสดงภาพหนังศีรษะ ผมบาง ภาพที่มีความคมชัดสูงของผมสีเข้ม หรือผงปกปิดผมขาวและโฆษณาที่แสดงภาพของการรักษาหรือขั้นตอนจะต้องกำหนดเวลาแสดงตั้งแต่เวลา 23.00 น. ถึง 6.00 น.

6.12.6 การลดน้ำหนัก

ห้ามโฆษณายาเผาผลาญไขมันและยาบล็อกไขมัน

โฆษณาสำหรับสินค้า/โปรแกรมลดน้ำหนักต้องยกเลิกการระบุเป้าหมายเนื้อหาที่ได้รับการจัดอันดับ TV-Y, TV-Y7 และ G และห้ามใช้ประโยชน์จากเซ็กเมนต์การกำหนดเป้าหมายตามพฤติกรรม

ห้ามโฆษณาสินค้าและโปรแกรมลดน้ำหนักที่ส่งเสริมการรับประทานอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ หรือแสดงรูปภาพร่างกาย/การรับรู้ตนเองในเชิงลบ

การกล่าวอ้างประสิทธิภาพจะต้องได้รับการสนับสนุนจากการทดลองอย่างเข้มงวดกับมนุษย์ คำรับรองที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากการทดลองไม่ได้ถือเป็นข้อยืนยัน

ห้ามโฆษณาสินค้า/โปรแกรมลดน้ำหนักอ้างถึงข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

 • ลูกค้าสามารถลดน้ำหนักได้โดยการใช้สินค้าเพียงอย่างเดียว หรือไม่ต้องปฏิบัติตามโปรแกรมการรับประทานอาหารและการออกกำลังกายเพื่อควบคุมแคลอรี่
 • ผลลัพธ์ที่ได้มีประสิทธิภาพสำหรับทุกคน
 • ผลลัพธ์จะอยู่ถาวร
 • ลดน้ำหนักสองปอนด์หรือมากกว่าต่อสัปดาห์
 • น้ำหนักลดลงไปอย่างมากไม่ว่าลูกค้าจะกินอะไรหรือกินเท่าไร
 • น้ำหนักลดลงอย่างถาวรแม้ลูกค้าจะหยุดใช้สินค้าแล้วก็ตาม
 • น้ำหนักลดลงไปอย่างมากสำหรับลูกค้าทุกราย
 • น้ำหนักลดลงไปอย่างมากโดยการสวมใส่สินค้าบนร่างกายหรือถูให้ซึมเข้าสู่ผิว
ข้อกำหนดเฉพาะพื้นที่
สหราชอาณาจักร
 • สินค้าลดน้ำหนักหรือลดความอ้วน ทรีทเมนต์ และ/หรือสถานประกอบการห้ามโฆษณาในรายการหรือถัดจากรายการที่ถูกจ้างให้มุ่งเน้นไปที่กลุ่มเป้าหมายที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีเป็นหลัก หรือมีแนวโน้มที่จะดึงดูดกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวโดยเฉพาะ (ไม่มีผลบังคับใช้กับโฆษณาอาหารและเครื่องดื่มลดแคลอรี่ หากโฆษณาไม่ได้หมายถึงการลดน้ำหนักหรือการควบคุมน้ำหนัก)
 • โฆษณาต้องไม่ส่งเสริมการใช้สินค้าควบคุมน้ำหนักหรือลดน้ำหนักมากเกินไป
 • ไม่อนุญาตคำสัญญาหรือการคาดการณ์เกี่ยวกับการลดน้ำหนักโดยเจาะจง
 • โฆษณาต้องไม่มีการอ้างว่าน้ำหนักหรือไขมันอาจลดลงจากส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายโดยเฉพาะ
 • ไม่อนุญาตให้ผลิตภัณฑ์อาหารมีการกล่าวอ้างว่าช่วยลดน้ำหนัก
 • โฆษณาสำหรับโปรแกรมการออกกำลังกายแบบเข้มข้นต้องสนับสนุนให้ผู้ใช้ตรวจสอบกับแพทย์ก่อนเริ่ม
 • โฆษณาสำหรับอาหารแคลอรี่ต่ำมากหรืออาหารที่มีแคลอรี่ต่ำกว่า 800 กิโลแคลอรี่ต่อวันจะต้องระบุว่าเหมาะสำหรับการใช้ในระยะสั้นเท่านั้น และสนับสนุนให้ขอคำแนะนำจากแพทย์ก่อนเริ่มใช้งาน
 • โฆษณาการรักษาโรคอ้วนอนุญาตเฉพาะในกรณีที่การรักษาต้องมีการดูแลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเท่านั้น
 • ยารักษาโรคอ้วนที่ไม่มีใบสั่งยาสามารถโฆษณาได้เฉพาะในกรณีที่ต้องให้เภสัชกรมีเป็นผู้ขายหรือการจัดหาเท่านั้น

6.12.7 ข้อจำกัดในระดับหมวดหมู่

หมวดหมู่เนื้อหาที่จะถูกบล็อกเนื้อหาที่จะกำหนดเวลาฉายตั้งแต่เวลา 17.00 น. ถึง 6.00 น.เนื้อหาที่จะกำหนดเวลาฉายตั้งแต่เวลา 21.00 น. ถึง 6.00 น.
ADHDTV-Y, TV-Y7 และ Gไม่มีไม่มี
โรคภูมิแพ้TV-Y และ TV-Y7ไม่มีไม่มี
อัลไซเมอร์TV-Y, TV-Y7 และ GPG/TV-PGไม่มี
ความวิตกกังวลTV-Y, TV-Y7 และ Gไม่มีไม่มี
โรคข้ออักเสบTV-Y, TV-Y7 และ Gไม่มีไม่มี
โรคหอบหืดTV-Y, TV-Y7 และ GPG/TV-PGไม่มี
โรคอารมณ์สองขั้วTV-Y, TV-Y7 และ Gไม่มีไม่มี
ความดันโลหิตTV-Y, TV-Y7 และ Gไม่มีไม่มี
หลอดลมอักเสบTV-Y, TV-Y7 และ GPG/TV-PGไม่มี
โรคมะเร็งTV-Y, TV-Y7 และ GPG/TV-PGไม่มี
โรคตับแข็งTV-Y, TV-Y7 และ GPG/TV-PGไม่มี
ท้องผูกTV-Y, TV-Y7 และ Gไม่มีไม่มี
COPDTV-Y, TV-Y7 และ GPG/TV-PGไม่มี
โรคหลอดเลือดหัวใจตีบTV-Y, TV-Y7 และ GPG/TV-PGไม่มี
โรคโครห์นTV-Y, TV-Y7 และ Gไม่มีไม่มี
ภาวะขาดน้ำ (Rx)TV-Y, TV-Y7 และ Gไม่มีไม่มี
ภาวะซึมเศร้าTV-Y, TV-Y7 และ Gไม่มีไม่มี
โรคเบาหวานTV-Y, TV-Y7 และ Gไม่มีไม่มี
การย่อยอาหารTV-Y และ TV-Y7ไม่มีไม่มี
โรคลมชักTV-Y, TV-Y7 และ GPG/TV-PGไม่มี
การหย่อนสมรรถภาพทางเพศTV-Y, TV-Y7 และ GPG-13/TV-14PG/TV-PG
ไฟโบรมัยอัลเจียTV-Y, TV-Y7 และ Gไม่มีไม่มี
ต้อหินTV-Y, TV-Y7 และ Gไม่มีไม่มี
โรคเกาต์TV-Y, TV-Y7 และ Gไม่มีไม่มี
ผมร่วงTV-Y และ TV-Y7ไม่มีไม่มี
โรคเหาTV-Y, TV-Y7 และ Gไม่มีไม่มี
ปวดหัวTV-Y และ TV-Y7ไม่มีไม่มี
โรคริดสีดวงทวารTV-Y, TV-Y7 และ Gไม่มีไม่มี
ไวรัสตับอักเสบซีTV-Y, TV-Y7 และ GPG/TV-PGไม่มี
เอชไอวี/เอดส์TV-Y, TV-Y7 และ GPG/TV-PGไม่มี
หมวดหมู่เนื้อหาที่จะถูกบล็อกเนื้อหาที่จะกำหนดเวลาฉายตั้งแต่เวลา 17.00 น. ถึง 6.00 น.เนื้อหาที่จะกำหนดเวลาฉายตั้งแต่เวลา 21.00 น. ถึง 6.00 น.
ภาวะกลั้นปัสสาวะไม่ได้TV-Y, TV-Y7 และ GPG/TV-PGไม่มี
โรคลำไส้อักเสบTV-Y, TV-Y7 และ Gไม่มีไม่มี
โรคนอนไม่หลับTV-Y และ TV-Y7ไม่มีไม่มี
โรคลำไส้แปรปรวนTV-Y, TV-Y7 และ Gไม่มีไม่มี
เยื่อหุ้มสมองอักเสบTV-Y, TV-Y7 และ GPG/TV-PGไม่มี
วัยหมดประจำเดือนTV-Y, TV-Y7 และ Gไม่มีไม่มี
สุขภาพจิตTV-Y, TV-Y7 และ Gไม่มีไม่มี
โรคความผิดปกติของเมตาบอลิซึมของกระดูกTV-Y, TV-Y7 และ GPG/TV-PGไม่มี
ไมเกรนTV-Y, TV-Y7 และ Gไม่มีไม่มี
ความผิดปกติของการเคลื่อนไหวTV-Y, TV-Y7 และ Gไม่มีไม่มี
กล้ามเนื้อกระตุกTV-Y, TV-Y7 และ Gไม่มีไม่มี
อาการท้องผูกที่เกิดจากฝิ่นTV-Y, TV-Y7 และ GPG/TV-PGไม่มี
โรคกระดูกพรุนTV-Y, TV-Y7 และ GPG/TV-PGไม่มี
ภาวะกระเพาะปัสสาวะบีบตัวไวเกินTV-Y, TV-Y7 และ Gไม่มีไม่มี
โรคพาร์กินสันTV-Y, TV-Y7 และ Gไม่มีไม่มี
โรคตาแดงTV-Y, TV-Y7 และ Gไม่มีไม่มี
โรคปอดบวมTV-Y, TV-Y7 และ GPG/TV-PGไม่มี
การควบคุมการตั้งครรภ์และการคลอดบุตรTV-Y, TV-Y7 และ Gไม่มีไม่มี
โรคสะเก็ดเงินTV-Y, TV-Y7 และ GPG/TV-PGไม่มี
โรคปลอกประสาทเสื่อมแข็งTV-Y, TV-Y7 และ GPG/TV-PGไม่มี
สุขภาพทางเพศ (ถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่น)ทั้งหมดN/AN/A
ความผิดปกติของการนอนหลับTV-Y, TV-Y7 และ Gไม่มีไม่มี
การเลิกสูบบุหรี่TV-Y, TV-Y7 และ Gไม่มีไม่มี
วัณโรคTV-Y, TV-Y7 และ GPG/TV-PGไม่มี
การสูญเสียน้ำหนักTV-Y, TV-Y7 และ Gไม่มีไม่มี

6.12 ประกาศบริการสาธารณะ (PSAs)

PSA เป็นข้อความที่อยู่ในความสนใจของประชาชนที่มีวัตถุประสงค์ในการสร้างความตระหนักและ/หรือการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของประชาชนและพฤติกรรมที่มีต่อปัญหาทางสังคมหรือทางการแพทย์

Amazon Ads อนุญาต PSA ในหัวข้อที่ไม่มีความขัดแย้ง เช่น การรีไซเคิลหรือการเรียกคืนสินค้า หากปัญหาไม่เป็นเรื่องที่ถกเถียงกันหรือไม่ใช่หัวข้อการโต้แย้งทางสังคม (เช่น การฝึกอบรมครูโรงเรียนในอเมริกา) แคมเปญจะได้รับการอนุมัติล่วงหน้าสำหรับตำแหน่งโฆษณาที่เลือกไว้ และจะได้รับอนุมัติขั้นสุดท้ายจาก APE โฆษณาเหล่านี้ต้องยกเลิกการระบุเป้าหมายเนื้อหาที่ได้รับการจัดอันดับ TV-Y, TV-Y7 และ G และต้องกำหนดเวลาแสดงเนื้อหาที่ได้รับการจัดอันดับ PG/TV-PG ตั้งแต่ 17.00 น. ถึง 06.00 น.

Amazon Ads ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ยอมรับโฆษณา PSA หากปัญหาถูกระบุว่าเป็นประเด็นถกเถียงทางสังคม หรือมีความละเอียดอ่อน หรือเกี่ยวข้องกับประเด็นทางการเมือง

6.13 การสรรหาและตำแหน่งงานว่าง

โฆษณาสำหรับธุรกิจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้าง/พนักงานจะได้รับการอนุมัติหาก:

 • ไม่ระบุหรือบอกเป็นนัยว่าลูกค้าของเราต้องการอาชีพที่ดีขึ้น ลาออกจากงาน ถูกเลิกจ้าง หรือมีคุณสมบัติต่ำกว่า/มีคุณสมบัติเกินเกณฑ์สำหรับสิ่งที่พวกเขาทำอยู่ในปัจจุบัน
 • ใช้เซ็กเมนต์ทางภูมิศาสตร์เท่านั้น
 • กำหนดให้มีความถี่สูงสุดไม่เกินสามครั้งต่อ 24 ชั่วโมง (3x24)
 • ยกเลิกการระบุเป้าหมายเนื้อหาที่ได้รับการจัดอันดับเรทติ้ง TV-Y, TV-Y7 และ G
ข้อกำหนดเฉพาะพื้นที่
บราซิล

ห้ามใช้เพื่อรับสมัครทหาร

6.14 การเดินทาง

6.14.1 การจอง

ราคาในโฆษณาสำหรับบริการท่องเที่ยว รวมถึงการขนส่ง (เช่น เที่ยวบิน รถไฟ ฯลฯ) และการต้อนรับ (เช่น โรงแรม ที่พักพร้อมอาหารเช้า ฯลฯ) จะต้องระบุเป็น "ตั้งแต่ $X" เสมอ เนื่องจากความเป็นไปได้ที่จะมีความผันผวนของราคา ยกตัวอย่างเช่น “บินไปไมอามี่เริ่มต้นราคา $229” แทนที่จะเป็น “บินไปไมอามี่ในราคา $229”

โฆษณาต้องกล่าวถึงเงื่อนไขเวลาของข้อจำกัด และแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าพวกเขาอาจเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนด เงื่อนไข และข้อจำกัดได้

6.14.2 การพนันและคาสิโน

โฆษณาสำหรับลอตเตอรี่ของรัฐ การพนันกีฬา แฟนตาซีสปอร์ตรายวัน และการพนันออนไลน์อาจได้รับการอนุมัติ แต่สามารถแสดงได้ผ่านบริการที่มีการจัดการเท่านั้น โฆษณาเหล่านี้จะต้องยกเลิกการระบุเป้าหมายเนื้อหาที่ได้รับการจัดอันดับต่ำกว่า PG/TV-PG และกำหนดเวลาแสดงเนื้อหาที่ได้รับการจัดอันดับ PG/TV-PG ตั้งแต่ 21.00 น. ถึง 6.00 น. ข้อจำกัดและข้อกำหนดเพิ่มเติมอาจแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่

โฆษณาสำหรับหน้าร้านที่ไม่ส่งเสริมการเล่นการพนันไม่อยู่ภายใต้นโยบายนี้ ยกตัวอย่างเช่น โฆษณาการเดินทางสำหรับการเข้าพักที่โรงแรมคาสิโนที่ไม่ได้พูดถึงการเล่นการพนัน

โฆษณาสำหรับคาสิโนสถานที่จริงที่ส่งเสริมการเล่นการพนันอาจได้รับการอนุมัติ และต้องกำหนดเวลาแสดงเนื้อหาที่ได้รับการจัดอันดับ PG/TV-PG ตั้งแต่ 21.00 ถึง 6.00 น. และยกเลิกการระบุเป้าหมายเนื้อหาที่ได้รับการจัดอันดับต่ำกว่า PG/TV-PG

ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับโฆษณาที่ส่งเสริมการเล่นการพนันและลอตเตอรี่:

 • โฆษณาวิดีโอทั้งหมดได้รับการอนุมัติล่วงหน้าจาก Amazon Ads และทีมนโยบายโฆษณา
 • ห้ามมิให้โฆษณาวิดีโอบิดเบือนโอกาสในการชนะหรือความเสี่ยงของการพนัน ยกตัวอย่างเช่น โฆษณาต้องไม่อ้างว่าการเล่นพนันนั้น “ปลอดความเสี่ยง” เว้นแต่เงินเดิมพันที่สูญเสียของลูกค้าจะได้รับคืนเงินเต็มจำนวน (เป็นเงินสดและไม่เป็นโทเค็นหรือเครดิตเดิมพันฟรี)
 • โฆษณาวิดีโอต้องไม่กล่าวถึงหรือดึงดูดบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ นางแบบและนักแสดงในโฆษณาการพนันจะต้องเป็นและดูเหมือนเป็นบุคคลที่มีอายุ 25 ปีขึ้นไป
 • โฆษณาวิดีโอต้องไม่แสดงหรืออ้างถึงแอลกอฮอล์หรือการบริโภคแอลกอฮอล์
 • โฆษณาวิดีโอไม่แสดงหรืออ้างถึงพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการพนัน
 • โฆษณาวิดีโอต้องไม่ส่งเสริมสิ่งที่อาจเป็นการเล่นพนันมากเกินไปหรือหมกมุ่นกับการพนัน
 • โฆษณาวิดีโอไม่ได้ปฏิเสธว่าการพนันสามารถก่อให้เกิดความเสี่ยงหรือนำไปสู่การเสพติดได้
 • โฆษณาวิดีโอไม่ส่งเสริมให้แต่ละคนเล่นเกินความสามารถหรืออ้างถึงบริการสินเชื่อผู้บริโภค
 • โฆษณาวิดีโอไม่เชื่อมโยงการเล่นการพนันกับความสำเร็จทางสังคม การเงิน หรือทางเพศ
 • โฆษณาวิดีโอต้องไม่แสดงว่าการเล่นการพนันเป็นวิธีแก้ปัญหาทางการเงินหรือเป็นทางเลือกในการจ้างงาน
 • โฆษณาวิดีโอต้องไม่กล่าวอ้างหรือบอกเป็นนัยว่าประสบการณ์ ความสามารถ หรือทักษะของผู้เล่นจะลด หรือขจัดความไม่แน่นอนในการชนะหรือช่วยให้ชนะได้อย่างต่อเนื่อง
 • โฆษณาวิดีโอต้องไม่บอกเป็นนัยว่าเกมที่เล่นง่ายนั้นจะเอาชนะได้ง่ายเช่นกัน
 • โฆษณาวิดีโอต้องไม่อ้างอิงถึงเหตุการณ์ของโลกในเชิงลบ หรือแสดงว่าการพนันเป็นวิธีจัดการกับความเหงาหรือความโดดเดี่ยวในบริบทของเหตุการณ์ดังกล่าว
 • โฆษณาวิดีโอมีการจำกัดความถี่สูงสุดหกครั้งต่อ 24 ชั่วโมงต่อลูกค้า

6.15 อาหาร ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม และการกล่าวอ้างด้านสุขภาพหรือโภชนาการที่เกี่ยวข้อง

ข้อกำหนดเฉพาะพื้นที่
บราซิล

โฆษณาอาหารทั่วไป:

 • โฆษณาไม่สามารถอ้างว่าอาหารมีคุณสมบัติในการเยียวยาหรือรักษาโรคได้ แม้ว่าจะมีอาหารที่ขายในรูปแบบยา (แบบแคปซูล แบบเม็ด แบบน้ำเชื่อม และอื่น ๆ) แต่ก็ไม่ควรสับสนกับยา;
 • โฆษณาอาหารสามารถแสดงการอ้างสิทธิ์เกี่ยวกับคุณสมบัติการทำงานและ/หรือสุขภาพได้ก็ต่อเมื่อคุณลักษณะเหล่านี้ได้รับการวิเคราะห์และอนุมัติจาก Anvisa ก่อนแล้ว การอ้างสิทธิ์ดังกล่าวแตกต่างจากข้อบ่งชี้ทางยา ทางการรักษา หรือการรักษาที่กฎหมายห้ามใช้

อาหารและเครื่องดื่มที่มีระดับน้ำตาลสูงอาจแสดงคำเตือนเกี่ยวกับอันตรายจากการบริโภคมากเกินไป ตัวอย่าง:

 • น้ำตาล: [ยี่ห้อ] มีน้ำตาลในระดับสูงหากบริโภคในปริมาณมากจะเพิ่มความเสี่ยงของโรคอ้วนและทำให้ฟันผุ
 • ไขมันอิ่มตัว: [ยี่ห้อ] มีไขมันอิ่มตัวในระดับสูงหากบริโภคในปริมาณมากจะเพิ่มความเสี่ยงของโรคเบาหวานและโรคหัวใจ
 • ไขมันทรานส์: [ยี่ห้อ] มีไขมันทรานส์ในระดับสูงหากการบริโภคในปริมาณมากจะเพิ่มความเสี่ยงของโรคหัวใจ
 • เกลือ (โซเดียม): [ยี่ห้อ] มีโซเดียมในระดับสูง หากบริโภคในปริมาณมากจะเพิ่มความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจ
ฝรั่งเศส

โฆษณาจะต้องแสดงข้อความเตือนเกี่ยวกับสุขภาพข้อใดข้อหนึ่งใน 4 ข้อต่อไปนี้:

 • “เพื่อสุขภาพของคุณ ควรกินผักและผลไม้อย่างน้อยห้าผลต่อวัน” (P our votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour) หรือ
 • “เพื่อสุขภาพของคุณ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ” (Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière) หรือ
 • “เพื่อสุขภาพของคุณ ให้หลีกเลี่ยงการกินไขมัน น้ำตาล เกลือมากเกินไป” (Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé); หรือ
 • “เพื่อสุขภาพของคุณ หลีกเลี่ยงการกินอาหารว่างระหว่างมื้ออาหาร” (Pour votre santé évitez de grignoter entre les repas)

โฆษณาการเตรียมอาหารจากธัญพืชและอาหารสำหรับทารกจะต้องมีข้อความใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:

 • “สอนลูกของคุณไม่ให้กินขนมขบเคี้ยวระหว่างมื้ออาหาร” (Apprenez à votre enfant à ne pas grignoter entre les repas) และ
 • “การออกกำลังกายและการเล่นเป็นสิ่งจำเป็นต่อการพัฒนาของบุตรหลานของคุณ” (Bouger, jouer est indispensables au développement de votre enfant)

โฆษณาอาหารสำหรับทารกที่มีอายุมากกว่า 4 เดือนจะต้องแสดงข้อความนี้:

 • “นอกจากนมแล้วน้ำเป็นเครื่องดื่มที่จำเป็นเพียงอย่างเดียว” (En plus du lait, l'eau est la seule boisson indispensable) และ
 • “การออกกำลังกายและการเล่นเป็นสิ่งจำเป็นต่อการพัฒนาของบุตรหลานของคุณ” (Bouger, jouer est indispensables au développement de votre enfant)
อิตาลี

โฆษณาอาหารที่เกี่ยวข้องกับรายการสำหรับเด็กต้องไม่เน้นที่คุณสมบัติทางโภชนาการเชิงบวกของไขมัน กรดไขมันทรานส์ น้ำตาล โซเดียม หรือเกลือ

เม็กซิโก

โฆษณาจะต้องไม่:

 • ต้องมีตัวละครหรือภาพเคลื่อนไหวของเด็ก ดารา นักกีฬา มาสคอต องค์ประกอบโต้ตอบและใบรับรองหรือข้อมูลที่ระบุว่าพวกเขาได้รับการรับรองหรือรับรองจากองค์กร/สมาคมมืออาชีพ
 • คุณลักษณะการป้องกัน การรักษา การฟื้นฟูสมรรถภาพ โภชนาการ การกระตุ้น หรือคุณสมบัติอื่น ๆ ที่ไม่สอดคล้องกับคุณลักษณะของอาหารที่บรรจุไว้ล่วงหน้าและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์และไม่สามารถนำเสนอว่าผลิตภัณฑ์เป็นสารกระตุ้นหรือสารที่ช่วยเปลี่ยนแปลงสภาพร่างกายหรือจิตใจของผู้บริโภค
 • ระบุหรือแนะนำว่าการใช้หรือการบริโภคผลิตภัณฑ์เป็นปัจจัยกำหนดในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้คนและผลิตภัณฑ์นั้นตรงตามความต้องการทางโภชนาการสำหรับมนุษย์
 • ซึ่งมีประโยชน์ในการป้องกัน บรรเทา บำบัด หรือรักษาโรค ความผิดปกติ หรือสภาวะทางสรีรวิทยา
 • ระบุหรือกระตุ้นให้เชื่ออย่างชัดเจนหรือโดยนัยว่าผลิตภัณฑ์มีส่วนผสมหรือมีคุณสมบัติที่ไม่มีและไม่สามารถบอกได้ว่ามีคุณค่าทางโภชนาการมากกว่าหรือแตกต่างจากที่มีอย่างไร
 • รวมข้อความย่อยนั่นอย่างเช่นข้อความที่อยู่ภายในโฆษณาที่เห็นชัดเจนว่ามีอิทธิพลต่อผู้รับโดยไม่มีการรับรู้ข้อความ
 • เกี่ยวข้องโดยตรงหรือทางอ้อมกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือยาสูบ
สหราชอาณาจักร

โฆษณาต้องบล็อกเนื้อหาที่ถูกจัดอันดับเรทติ้ง TV-Y, TV-Y7, G, PG และ TV-PG

โฆษณาจะต้องไม่:

 • กำหนดเป้าหมาย กำกับ หรือมุ่งเป้าไปที่บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี
 • ยอมรับหรือส่งเสริมนิสัยทางโภชนาการที่ไม่ดีหรือไลฟ์สไตล์ที่ไม่ดีต่อสุขภาพโดยเฉพาะสำหรับเด็ก
 • ว่าร้ายการปฏิบัติที่ถูกต้องทางโภชนาการหรือการเลือกอาหารบางอย่าง เช่น ผลไม้สดและผักสด

นโยบายการโฆษณา