แนวทางและนโยบายการยอมรับของ Fire TV

สารบัญ

ภาพรวม
2.0 เนื้อหาต้องห้าม
3.0 สินค้าและบริการต้องห้าม

ภาพรวม

ปรัชญาของเราคือการโฆษณาที่เกี่ยวข้องและตรงเวลาสามารถยกระดับประสบการณ์การใช้งาน Fire TV และผลักดันให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีกว่าสำหรับผู้โฆษณา เนื้อหาการโฆษณาทั้งหมดจะต้องมีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายทั่วไปและต้องเป็นไปตามกฎหมาย กฎ และข้อบังคับที่ใช้กับผู้โฆษณา เนื้อหาการโฆษณา และสถานที่ที่โฆษณานั้นปรากฏ โฆษณา Fire TV จำเป็นต้องปฏิบัติตามแนวทางและนโยบายการยอมรับของ Amazon Ads

1.0 นโยบายหลักของโฆษณา

โฆษณาดิสเพลย์ทั้งหมดบน Fire TV ต้องมีลักษณะดังนี้

 • ใช้ภาษาหลักที่เป็นภาษาทางการของตำแหน่งที่ตั้งเป้าหมาย
 • เป็นไปตามตามข้อกำหนดทางเทคนิคของสินค้าโฆษณา
 • ข้อมูลทั้งหมดจะต้องเข้าใจได้ง่าย และระบุสินค้า บริการ หรือองค์กรที่โฆษณาไว้อย่างชัดเจน โฆษณาต้องมีชื่อแบรนด์หรือโลโก้ของผู้โฆษณา สำหรับผู้โฆษณาด้านความบันเทิง ชื่อสินค้า (เช่น ชื่อภาพยนตร์) ก็เพียงพอ

1.1 การกำหนดราคาและการประหยัด

ข้อมูลราคา การประหยัด และส่วนลดทั้งหมดจำกัดเฉพาะการสมัครใช้งานแบนเนอร์อินไลน์ของ Fire TV และ Feature Rotator for Entertainment เท่านั้น ตัวอย่างเช่น การสมัครใช้งานช่อง Prime Video

โฆษณาต้องมีความถูกต้อง สมบูรณ์ ไม่ทำให้เข้าใจผิด และเกี่ยวข้องกับตำแหน่งสถานที่ที่โฆษณา ต้องไม่ใช้การประมาณการราคาต่ำที่อาจลวงให้ลูกค้าจองใช้บริการ เพื่อจะเรียกเก็บเงินในอัตราที่สูงขึ้นในภายหลังเมื่อมีการให้บริการ

ราคาและการประหยัดที่ระบุไว้ในโฆษณาต้องสะท้อนถึงข้อเสนออย่างถูกต้อง และข้อเสนอต้องใช้ได้จนกว่าแคมเปญจะสิ้นสุด โฆษณาต้องแจ้งเสมอเมื่อราคามีการเปลี่ยนแปลงและหากมีเงื่อนไขหรือข้อจำกัด ดูการเปิดเผยข้อมูลและสัญลักษณ์ทางกฎหมายสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครใช้งาน

1.2 การระบุเป้าหมาย

โฆษณาทั้งหมดจะต้องระบุเป้าหมายตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่ให้บริการเสมอ เว้นแต่สินค้าหรือบริการที่โฆษณาจะมีให้บริการทั่วประเทศ

โฆษณาดิสเพลย์ไม่สามารถระบุเป้าหมาย ชุมชน หรือชาติพันธุ์ กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ

1.3 รหัส QR

รหัส QR ใช้ได้บนหน้าแรกเท่านั้น และต้องส่งผู้ใช้ไปยังหน้าเว็บที่ปรับให้เหมาะสมกับมือถือ

1.4 องค์ประกอบแบรนด์ของ Amazon

ห้ามมิให้ใช้รีวิวจากลูกค้าของ Amazon

การอ้างอิงอื่นใดถึง Amazon หรือสินค้าของ Amazon (ตัวอย่างเช่น การใช้เครื่องหมายการค้าของ Amazon) จะต้องปฏิบัติตามแนวทางการใช้แบรนด์

การใช้เครื่องหมายการค้าของ Amazon (เช่น Gold Box, Deal of the Day, Super Saver Shipping, Deal of the Day, เป็นสมาชิกและได้ประหยัด, Kindle, Amazon Family และ Look Inside of Book) ต้องได้รับการอนุมัติจากทีมแบรนด์ (สำหรับคำขอเชิงรุก) ทีมเครื่องหมายการค้า (สำหรับคำขอทั่วไป) และทีมสินค้า (ถ้ามีความเกี่ยวข้อง)

เราห้ามผู้โฆษณาใช้คำว่า "Amazon's Choice" และ "Amazon Best Seller" องค์ประกอบเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงได้บ่อย และอาจไม่แน่นอนตลอดระยะเวลาของแคมเปญบน Fire TV และแอพ

2.0 เนื้อหาต้องห้าม

เรามีนโยบายที่จะไม่ยอมรับโฆษณา Fire TV ที่มีหรือเกี่ยวข้องกับเนื้อหาบางประเภท ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง:

 • ข้อเสนอพิเศษ
 • รีวิวจากบรรณาธิการ
 • การกระตุ้นให้เกิดการดำเนินการ
 • เนื้อหาที่มุ่งไปที่เด็กโดยลักษณะของข้อความ รูปภาพ หรือการระบุเป้าหมาย
 • เนื้อหาที่แสดงภาพเด็กในสถานการณ์ของผู้ใหญ่หรือเป็นอันตราย*
 • เนื้อหาที่ถือว่าเป็นเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ มีความอ่อนไหว หรือเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ รวมถึงภาพที่ยั่วยุ*
 • เนื้อหาที่เป็นการแสวงประโยชน์ทางอารมณ์หรือสร้างความขัดแย้ง หรือเนื้อหาที่ใช้ภาพเชิงลบของมนุษย์หรือสัตว์*
 • เนื้อหาที่แสดงถึงความรุนแรงระหว่างบุคคล
 • เนื้อหาที่แสดงถึงภาพที่สมจริงหรือน่ากลัวมากเกินไป ความรุนแรง ความโหดร้าย หรือรอยเลือด
 • เนื้อหาที่แสดงถึงพฤติกรรมต่อต้านสังคมหรือพฤติกรรมที่เป็นอันตราย รวมถึงการก่อกวนหรือการกลั่นแกล้ง*
 • เนื้อหาอนาจาร หมิ่นประมาท ใส่ร้าย ผิดกฎหมาย หรือล่วงล้ำความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น
 • เนื้อหาที่ส่งเสริม ชักจูง หรือแสดงให้เห็นถึงการใช้ยาหรือการบริโภคแอลกอฮอล์ที่มากเกินไป
 • เนื้อหาที่เป็นการข่มขู่ ดูหมิ่น หรือคุกคาม หรือเนื้อหาที่สนับสนุนหรือเลือกปฏิบัติต่อกลุ่มที่ได้รับการคุ้มครอง (ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเชื้อชาติ สีผิว ชาติพันธุ์ ศาสนา ความทุพพลภาพ เพศ รสนิยมทางเพศ อายุ หรือหมวดหมู่อื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน)
 • เนื้อหาที่หลอกลวง เป็นข้อมูลเท็จ หรือทำให้เข้าใจผิด
 • การกล่าวอ้างเกินจริง
 • ภาษาที่ไม่สุภาพ หยาบคายหรือลามกอนาจาร หรือการอ้างอิงถึงอุจจาระ
 • คำพูดที่แสดงความเกลียดชัง ยั่วยุหรือสนับสนุนความรุนแรง หรือการเหยียดเชื้อชาติ

* แคมเปญด้านความบันเทิงอาจได้รับการอนุมัติ

3.0 สินค้าและบริการต้องห้าม

โฆษณา Fire TV จะแสดงในครัวเรือนที่มีสมาชิกจำนวนมาก ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นของเราที่จะมอบประสบการณ์แก่ลูกค้าด้วยคุณภาพสูงสุด เรามีนโยบายที่จะไม่แสดงโฆษณาบน Fire TV ที่โฆษณาการขายหรือใช้สินค้าหรือบริการบางอย่าง ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง:

 • แบรนด์/ผู้ผลิต/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 • สินค้าเกี่ยวกับปัญหาการควบคุมปัสสาวะในผู้ใหญ่
 • บริการสำหรับผู้ใหญ่/บริการทางเพศ หรือชมรมสำหรับผู้ใหญ่
 • สีสเปรย์
 • ปืนอัดลม/บีบีกัน ปืนเพนท์บอล
 • เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผู้ผลิต
 • แอพที่ใช้ไม่ได้กับ Fire TV
 • สินค้าป้องกันรังสี (รวมถึงสินค้าเพื่อการป้องกันสนามแม่เหล็กไฟฟ้าและสินค้าเพื่อกำบังหรือสลายรังสี)
 • นมผงสูตรสำหรับทารก
 • คันธนูและลูกธนู หนังสติ๊ก และอาวุธที่ยิงออกไปอื่น ๆ
 • ผู้ดูแล
 • องค์กรการกุศลและองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
 • การประกวด การแข่งขัน และการจับรางวัล
 • เว็บไซต์คูปอง
 • การแลกเปลี่ยนสกุลเงินคริปโต การออกเหรียญ ICO และไบนารีออปชั่น
 • ไซต์ แอพ และบริการหาคู่
 • อุปกรณ์เกี่ยวกับยาเสพติด หรือสินค้าหลอกการตรวจยาเสพติด
 • บริการเพื่อนเที่ยว การนัดพบสำหรับผู้ใหญ่ เซ็กส์ทอย และสินค้าที่เกี่ยวข้อง
 • ครีมกัดโลหะ
 • อาหารเสริมเผาผลาญไขมันและบล็อกไขมัน
 • สินค้าสุขอนามัยสำหรับสตรี
 • คลินิกการเจริญพันธุ์และการวิจัย
 • บริการทางการเงิน
 • ดอกไม้ไฟ
 • อาหารและซูเปอร์มาร์เก็ต (QSR ได้รับการอนุมัติ)
 • อีบุ๊กฟรีที่ไม่ใช่ Kindle
 • ธุรกิจแชร์ลูกโซ่และการร่ำรวยทางลัด
 • บัตรกำนัล
 • ใบรับรองการทดสอบด้านความปลอดภัยในการใช้ปืนพก
 • สินค้าและบริการด้านการดูแลสุขภาพ รวมถึงการลดน้ำหนัก
 • อุปกรณ์และอุปกรณ์เสริมสำหรับล่าสัตว์และยิงปืน
 • ยาทั้งที่ผิดกฎหมายและถูกกฎหมาย เช่น กัญชาและสินค้าที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสินค้าที่มีส่วนผสมของกัญชง (รวมถึงร้านค้าจริง)
 • นมผงดัดแปลงสำหรับทารก
 • ไซต์งาน
 • บริการด้านกฎหมาย
 • สินค้าประเภทสินเชื่อ
 • ความภักดี/ความเหนียวแน่น/รางวัลและเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
 • เจ้าสาวตามสั่ง
 • มัลแวร์ สแคร์แวร์ สปายแวร์
 • กระบวนการทางการแพทย์ อุปกรณ์ และการชักชวนเข้าร่วมการวิจัย
 • อุปกรณ์ที่ไม่ใช่แบรนด์ของ Amazon รวมถึงแท็บเลต เครื่องเล่นมีเดียสตรีมมิ่ง ผู้ช่วยที่สั่งงานด้วยเสียง
  น้ำมัน อาหารเสริม หรืออาหารสำหรับบริโภค ซึ่งได้มาจากหรือมีส่วนผสมของกัญชง น้ำมันกัญชา (CBD), THC ตลอดจนสินค้าเกี่ยวกับกัญชาหรือ CBD ที่กำลังได้รับความสนใจ
 • การพนันออนไลน์ การเดิมพันกีฬา และแฟนตาซีฟุตบอล
 • ร้านขายยาออนไลน์
 • บริการ Pay Over Time
 • ผลิตภัณฑ์ยา รวมถึงสินค้าที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการควบคุมปัสสาวะและการลดน้ำหนัก (สินค้า OTC ที่ไม่ละเอียดอ่อนอาจได้รับการอนุมัติเป็นรายกรณี)
 • ข้อความที่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองและ/หรือเกี่ยวข้องกับปัญหาทางการเมือง
 • ภาพอนาจาร สินค้าที่อ้างว่าช่วยพัฒนาในเรื่องเพศ และเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่หรือเนื้อหาในเรื่องเพศ
 • สินค้าและบริการทดสอบการกำหนดเพศและเลือกเพศก่อนคลอด
 • บริการแบบชำระเงินต่อการโทรแบบพรีเมียม เช่น หมายเลขที่ขึ้นต้นด้วย 900
 • สินค้า บริการ หรือเทคโนโลยีที่ละเมิด สนับสนุน หรืออนุญาตให้มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น
 • สินค้า บริการ หรือเทคโนโลยีที่ส่งเสริมกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือเป็นอันตราย รวมถึงการแฮ็กหรือหลบเลี่ยงการบังคับใช้กฎหมาย
 • การเรียกคืนสินค้า
 • บริการที่ต้องใช้ความชำนาญเฉพาะด้านในวิชาชีพ
 • จิตวิทยา โหราศาสตร์ และข้อเสนอที่เกี่ยวข้อง
 • ประกาศบริการสาธารณะ
 • อสังหาริมทรัพย์
 • ตัวอย่างและเนื้อหาแถบสีแดงระดับ NC17 และ AO (หรือเทียบเท่าในท้องที่)
 • ข้อเสนอการสรรหาบุคลากร
 • บริการทางศาสนาหรือจิตวิญญาณ
 • ตัวแทนจำหน่ายบัตรรอง (ออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์)
 • สินค้ารักษาความปลอดภัย
 • ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพทางเพศ
 • ปลอกคอไฟฟ้า (อนุญาตปลอกคอสัตว์เลี้ยงอเนกประสงค์ที่ใช้ไฟฟ้าแต่ต้องไม่แสดงการตั้งค่าการช็อตไฟฟ้าขณะใช้งาน) และปลอกคอแบบหนามหรือโซ่กระตุก
 • สินเชื่อระยะสั้นดอกเบี้ยสูง (เช่น "สินเชื่อรายวัน")
 • ผลิตภัณฑ์เลิกสูบบุหรี่
 • ซอฟต์ไลน์
 • สลากกินแบ่งรัฐบาล
 • อาหารเสริม
 • แบบสำรวจ
 • ชุดชั้นใน/เครื่องแต่งกายชั้นใน
 • สินค้าและบริการด้านการสักและประทับตราเรือนร่าง (อนุญาตครีมบำรุงรอยสัก)
 • สารกระตุ้นฮอร์โมนเพศชาย
 • ยาสูบหรือสินค้าที่เกี่ยวข้องกับยาสูบ รวมถึงบุหรี่ไฟฟ้าและและถุงนิโคติน
 • บริการและอุปกรณ์ทำผิวสีแทนจากรังสียูวี
 • อาวุธ อาวุธปืน เครื่องกระสุน และชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง
 • ไม่อนุญาตมีดทุกชนิดและวัตถุมีคมอื่น ๆ ยกเว้นมีดทำครัว เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร หรือเครื่องเงิน (นิวซีแลนด์เท่านั้น)

4.0 เนื้อหาที่ถูกจำกัด

4.1 เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาเสพติด

Amazon ห้ามโฆษณาที่เย้ายวน สนับสนุน ส่งเสริม หรือเชิดชูการดื่มหรือสูบ หรือโฆษณาที่แสดงให้เห็นการบริโภคที่มากเกินไปหรือการใช้ยาที่ผิดกฎหมาย โฆษณาไม่สามารถแสดงถึงการใช้ยา อุปกรณ์ยาเสพติด ยาสูบ หรือสินค้าที่เกี่ยวข้องกับยาสูบได้ ภาพการ์ตูนจะได้รับการตรวจสอบเป็นกรณี ๆ ไป ตามนโยบายโฆษณาของ Amazon

4.2 เลือดและคราบเลือด

เราไม่ยอมรับภาพที่แสดงให้เห็นเลือดปริมาณมากหรือการบาดเจ็บอื่น ๆ รอยขีดข่วนเล็กน้อยและปริมาณเลือดที่ปรับให้มืดและมีปริมาณน้อยที่สุดเป็นที่ยอมรับได้ หากลูกค้าเป้าหมายในตลาดเป็นกลุ่มที่รับชมเนื้อหาระดับ 13+ โดยจำกัดเวลาตั้งแต่ 18.00 น. ถึง 06.00 น.

4.3 การจัดอันดับความบันเทิง

ไม่อนุญาตโฆษณาสำหรับเนื้อหาที่ได้รับการจัดอันดับ 18+

โฆษณาด้านความบันเทิงสำหรับเนื้อหาที่ได้รับอนุมัติจากหน่วยงานจัดอันดับเนื้อหาตามความเหมาะสมกับหมวดหมู่กลุ่มเป้าหมายอายุ 12/13 ปีขึ้นไปเป็นที่ยอมรับได้ อย่างไรก็ตาม เนื้อหาในชิ้นงานโฆษณาต้องเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายทุกวัย ชิ้นงานโฆษณาต้องมีป้ายการจัดอันดับเนื้อหา หากนำไปสู่วิดีโอโฆษณาภาพยนตร์หรือวิดีโอเกมที่จำกัดเฉพาะกลุ่มเป้าหมายอายุ 12/13 ปีขึ้นไปโดยตรง

4.4 เนื้อหาที่น่ากลัวและน่าวิตกใจ

ไม่อนุญาตภาพที่รุนแรงหรือน่าขนลุกที่อาจทำให้เด็กตกใจหรือหวาดกลัว อย่างไรก็ตาม Amazon อาจอนุมัติเนื้อหาที่น่าสงสัยเป็นกรณี ๆ ไป สำหรับเนื้อหาที่ระบุเป้าหมายเป็นลูกค้าในตลาดที่รับชมเนื้อหาระดับ 12/13 ปีขึ้นไป

4.5 เพศ เปลือย และผิวเปลือย

แม้ว่าเราจะอนุญาตให้โฆษณารายการระดับ 15+ แต่เราจะไม่อนุมัติเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่หรือเนื้อหาที่ชี้นำในระดับเบา

4.6 อาวุธและอาวุธปืน

ไม่อนุญาตการแสดงอาวุธในลักษณะรุนแรงหรือข่มขู่ เช่น เปื้อนเลือด ในโฆษณาภาพนิ่ง อาวุธปืนในโฆษณาที่ไม่ใช่วิดีโอต้องไม่ชี้ไปยังตัวละคร ชี้ออกไปทางลูกค้า และ/หรือแสดงในลักษณะกำลังยิง (เช่น กระสุนกำลังออกจากอาวุธอย่างเห็นได้ชัด หรือมีควันบริเวณปากลำกล้อง) โฆษณาเหล่านี้จะต้องระบุเป้าหมายลูกค้าในตลาดเป็นเนื้อหาระดับ 12/13 ปีขึ้นไป

5.0 สินค้าและบริการต้องห้าม

5.1 แอลกอฮอล์

Amazon อาจยอมให้โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในญี่ปุ่น แคนาดา สหราชอาณาจักร และยุโรป โดยต้องแสดงในแบนเนอร์แบบอินไลน์เท่านั้นและได้รับการอนุมัติจากนโยบายโฆษณา

แบนเนอร์แอลกอฮอล์จะถูกบล็อกในทุกตำแหน่งโฆษณาของ Fire TV และ IMDb TV และในที่อื่น ๆ ทั้งหมด

โฆษณาแอลกอฮอล์อาจเริ่มแสดงได้ตั้งแต่เวลา 20.00-02.00 น.ในแคนาดา สหราชอาณาจักร และสหภาพยุโรป และตั้งแต่เวลา 18.00-05.00 น.ในญี่ปุ่น

ไม่อนุญาตเครื่องดื่มที่มีปริมาณแอลกอฮอล์น้อยประเภท Alcopops เนื่องจากมักเกี่ยวข้องกับการดื่มในผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

โฆษณาสำหรับการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในแคนาดา สหราชอาณาจักร และสหภาพยุโรปจะต้องเชื่อมโยงเข้ามา

ไม่อนุญาตแคมเปญจากผู้ค้าปลีกแอลกอฮอล์ที่เป็นบุคคลที่สาม

โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต้องส่งเสริมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างมีความรับผิดชอบ และไม่สามารถมีลักษณะดังนี้

 • นำไปสู่ หรือมีรูปภาพหรือเนื้อหาที่ออกแบบมาเพื่อดึงดูดผู้เยาว์
 • เกี่ยวข้องกับการดื่มในยานพาหนะที่ใช้เครื่องยนต์หรือในขณะขับขี่
 • ดูหมิ่นการละเว้นจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 • จูงใจให้คนดื่มอย่างขาดความรับผิดชอบ
 • ส่งเสริมการบริโภคที่มากเกินพอดี
 • แนะนำประโยชน์ในการรักษาหรือประโยชน์อื่น ๆ จากการดื่ม (ตัวอย่างเช่น แอลกอฮอล์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดความสำเร็จส่วนบุคคล หรือแก้ปัญหาได้)
 • มุ่งเน้นไปที่ระดับความแรงของแอลกอฮอล์ในเครื่องดื่ม
 • มุ่งเป้าไปที่ Amazon Family หรือ Prime Students

5.2 ยานยนต์

โฆษณายานยนต์อาจแสดงได้ในแบนเนอร์อินไลน์ของ Fire TV เท่านั้น โดยคลิกที่วิดีโอ

ข้อเสนอทั้งหมดต้องมีความถูกต้อง เกี่ยวข้อง และต้องระบุว่ามีเงื่อนไขหรือข้อจำกัดหรือไม่เมื่อโฆษณาในลักษณะต่อไปนี้

 • หลังการขาย เช่น บริการ อุปกรณ์ การซ่อมบำรุง หรือบำรุงรักษา
 • การรับรู้แบรนด์หรือตัวแทนจำหน่ายรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง หุ้น สถานที่ เวลาทำการ
 • ข้อเสนอระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ
 • ข้อเสนอในการขายที่รวมข้อเสนอเกี่ยวกับไฟแนนซ์หรือลีสซิ่ง อัตราดอกเบี้ย และราคาเริ่มต้น

นโยบายในส่วนนี้ครอบคลุมโฆษณาสำหรับสินค้าและบริการทางการเงินที่อาจได้รับอนุมัติในแบนเนอร์อินไลน์เท่านั้น โดยคลิกที่วิดีโอ

5.3 สินค้าและบริการทางการเงิน

5.3.1 การธนาคารและการลงทุน

ผู้โฆษณาจะต้องกำหนดเป้าหมายตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์เฉพาะที่ตนได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และยังมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องในแต่ละสถานที่ด้วย หากกฎหมาย/ข้อบังคับของท้องถิ่นกำหนด โฆษณาจะต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงความเสี่ยงหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสินค้าอย่างเหมาะสม

โฆษณาสำหรับบริการสินเชื่อต้องไม่สนับสนุนให้ลูกค้าใช้สินเชื่อหรือเงินกู้เพื่อซื้อสินค้าออนไลน์

เราห้ามโฆษณาสินค้าและบริการต่อไปนี้

 • เงินสกุลคริปโต การแลกเปลี่ยนเงินสกุลคริปโต การออกเหรียญ ICO
 • ออปชั่นความเสี่ยงสูงของสินค้าประเภทอนุพันธ์ (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง ไบนารีออปชั่น และการเดิมพันสเปรด)
 • ธุรกิจแชร์ลูกโซ่และการร่ำรวยทางลัด
 • สินเชื่อระยะสั้นดอกเบี้ยสูง (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเงินให้กู้ยืม "รายวัน") โดยมีระยะเวลาการชำระหนี้ต่ำกว่า 12 เดือนและ APR มากกว่า 50% หรือที่กฎหมายที่บังคับใช้ไม่อนุญาต

5.3.2 บัตรเครดิต

ไม่อนุมัติแคมเปญการเปิดบัตรเครดิต

5.3.3 สินค้าประกันภัย

สินค้าประกันภัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงประกันภัยรถยนต์ ประกันสินเชื่อ ประกันชีวิต และประกันการเดินทาง

เพื่อให้โฆษณาไม่ถูกจำกัดการออกอากาศเฉพาะช่วงเวลา 17.00-06.00 น. โฆษณาต้องมุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์ในด้านบวกของสินค้าประกันภัย (เช่น "มั่นใจได้ว่าบ้านของคุณจะได้รับการคุ้มครอง") มากกว่าอารมณ์เชิงลบเช่นความกลัวหรือความวิตกกังวล (เช่น "ถ้าเกิดไฟไหม้บ้าน คุณจะสูญเสียทุกอย่างไปหรือไม่")

5.3.4 สินค้าสินเชื่อ

ไม่อนุญาตสินค้าสินเชื่อ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย เงินสดล่วงหน้าจากบัตรเครดิต และสินเชื่อเพื่อการศึกษา

5.4 ข่าวสารและวารสารศาสตร์

โฆษณา Sponsored Tile ที่โฆษณาแอพข่าวจะต้องเป็นกลางและไม่เลือกข้าง

เราไม่ยอมรับโฆษณาที่:

 • สนับสนุนหรือดูหมิ่นบางพรรคการเมือง ผู้สมัคร โครงการ อุดมการณ์ หรือองค์กร
 • หาประโยชน์จากความกลัว โศกนาฏกรรม หรือเหตุวิกฤติ
 • อ้างเป็นนัยว่าเป็นองค์กรของรัฐโดยเป็นเท็จ

นโยบายการโฆษณา