3.0 องค์ประกอบของแบรนด์ Amazon

3.1 ข้อเสนอของ Amazon

หากโฆษณาอ้างถึงความประหยัดตามโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งของ Amazon (เช่น “เป็นสมาชิกและได้ประหยัด”) สิ่งนี้ต้องชัดเจนในโฆษณา ตัวอย่างเช่น หากโฆษณาพูดถึงการ “ประหยัด 20%” จากการสมัครใช้งานในโปรแกรม “เป็นสมาชิกและได้ประหยัด” โฆษณาต้องระบุว่า “ประหยัด 20% จากโปรแกรมเป็นสมาชิกและได้ประหยัด”

โฆษณาสำหรับ “รายการที่ซื้อเพิ่มได้” ที่ระบุราคาหรือส่วนลด (เช่น “ประหยัด 10% “) ต้องมีการเปิดเผยข้อมูล เช่น “ยอดซื้อขั้นต่ำ” หรือ “สำหรับรายการที่ซื้อเพิ่มได้ โปรดดูรายละเอียด” ไม่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลหากโฆษณาไม่ระบุราคาหรือส่วนลด

3.2 การอ้างอิงถึง Amazon

โฆษณาต้องไม่เลียนแบบเนื้อหาของ Amazon การใช้งานเครื่องหมายการค้าของ Amazon ตลอดจนการอ้างอิงถึง Amazon และสินค้าของ Amazon ไม่ว่าในลักษณะใด ๆ จะต้องปฏิบัติตามแนวทางการใช้แบรนด์

เราห้ามการใช้ “Amazon Choice” “Amazon Best Seller” และการจัดอันดับของ Amazon ในโฆษณาแบบคงที่ เนื่องจากองค์ประกอบเหล่านี้รีเฟรชบ่อยครั้งและอาจไม่ถูกต้องตลอดระยะเวลาของแคมเปญ

3.2.1 การใช้โลโก้ Amazon

สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้โลโก้ Amazon โปรดอ้างอิงแนวทางการใช้แบรนด์ Amazon

นโยบายการโฆษณา