2.0 ข้อความโฆษณา

โฆษณาต้องมีความชัดเจนและถูกต้องเพื่อให้ลูกค้าได้รับข้อมูลที่ถูกต้องก่อนที่จะมีส่วนร่วมกับโฆษณาหรือตัดสินใจซื้อสินค้า

2.0 ข้อความโฆษณา

โฆษณาต้องมีความชัดเจนและถูกต้องเพื่อให้ลูกค้าได้รับข้อมูลที่ถูกต้องก่อนที่จะมีส่วนร่วมกับโฆษณาหรือตัดสินใจซื้อสินค้า

จำเป็นต้องมีข้อความโฆษณาเสมอเมื่อมีข้อเสนอพิเศษ การชิงโชค หรือโปรโมชันอยู่ในโฆษณา

ส่วนใหญ่แล้วข้อความภายในโฆษณาจะต้องเป็นแนวนอน ข้อความสั้น ๆ ที่จะสามารถอ่านได้ง่ายในรูปแบบแนวตั้ง (เช่น โลโก้) อนุญาตให้ใช้ในแนวตั้งได้ กฎนี้ไม่ใช้กับโฆษณาในภาษาที่มักจะเขียนในแนวตั้ง

2.0.1 โฆษณาบนมือถือ

ไม่จำเป็นต้องใช้ข้อความโฆษณาในโฆษณาบนมือถือที่มีจอขนาดเล็ก เช่น ขนาด 320x50 และ 414x125 หากชิ้นงานโฆษณามีรายการเหล่านี้อยู่อย่างชัดเจน

 • แบรนด์และสินค้าของผู้โฆษณาซึ่งหมายรวมถึง:
  • แบรนด์หรือโลโก้ของผู้โฆษณาและสินค้า/บริการที่โฆษณา
  • แบรนด์สินค้าหรือหมวดหมู่ของแบรนด์
 • การดำเนินการและประสบการณ์ของหน้าแรกซึ่งหมายถึง:
  • การกระตุ้นให้เกิดการดำเนินการ “CTA” ที่ผ่านการอนุมัติแล้ว (ถ้าจำเป็นต้องใช้ CTA แยกต่างหาก) หรือ
  • โลโก้แบรนด์ Amazon ที่สื่อถึงประสบการณ์หน้าแรก (ตัวอย่างเช่น โฆษณาน้ำอัดลมที่มีโลโก้ Prime Now แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า น้ำอัดลมชนิดนั้นมีบริการ Prime Now)

2.1 การกระตุ้นการดำเนินการ (CTA)

CTA เป็นส่วนหนึ่งของโฆษณาที่กระตุ้นให้ลูกค้าดำเนินการตามที่แนะนำ ผู้โฆษณาอาจเลือกที่จะรวม CTA แต่นี่ไม่ใช่ข้อกำหนด

โฆษณาทั้งหมดที่แสดงบนอุปกรณ์ Fire จำเป็นต้องมี CTA

CTA ต้องไม่มีเครื่องหมายวรรคตอนท้ายประโยค

หากเนื้อหาที่คุณลิงก์ไปจำเป็นต้องมีการสมัครใช้บริการ จะต้องมีการแจ้งอย่างชัดเจนไม่ว่าจะใน CTA หรือในตำแหน่งอื่นในชิ้นงานโฆษณา

โฆษณาที่มี CTA เป็นเสียง Alexa (เช่น “Alexa สั่งกระดาษอเนกประสงค์ Bounty”) ไม่สามารถใช้ร่วม CTA อันดับที่สองได้ เช่น “ช้อปตอนนี้” อนุญาตให้ใช้ CTA ปุ่ม “เรียนรู้เพิ่มเติม” สำหรับแท็บเล็ต Fire เท่านั้นเนื่องจากโฆษณาทั้งหน่วยไม่สามารถคลิกได้

เฉพาะในแบนเนอร์อินไลน์บน Fire TV เท่านั้น ที่ CTA ไม่จำเป็นต้องระบุอย่างชัดเจนว่าลูกค้าจะถูกพาไปยังวิดีโอ (เช่น “ดูวิดีโอ”) หากโฆษณาลิงก์ไปยังการเล่นวิดีโออัตโนมัติ หากเป็นกรณีนี้ ตำแหน่งโฆษณาอื่น ๆ ทั้งหมดต้องระบุอย่างชัดเจนว่าวิดีโอจะเล่นหลังจากที่ลูกค้าคลิกโฆษณา

สำหรับโฆษณาบน Amazon ข้อความ CTA จะต้อง:

 • มีความยาวไม่เกิน 30 ตัวอักษร (15 ตัวอักษรสำหรับภาษาญี่ปุ่น)
 • ไม่ถูกใช้เพื่อส่งข้อความเกี่ยวกับข้อเสนอ ตัวอย่างเช่น “ประหยัด $5”
 • ไม่มีเครื่องหมายวรรคตอนท้ายประโยค (เช่น ? หรือ !)
 • ปฏิบัติตามข้อกำหนดเพิ่มเติมที่ระบุไว้ด้านล่าง
ตำแหน่งโฆษณาข้อกำหนด
ชิ้นงานโฆษณา eCommerceเราไม่อนุญาตให้ใช้ CTA ในรูปภาพพื้นหลังเนื่องจากดีไซน์ของชิ้นงานโฆษณา eCommerce เพียงอย่างเดียวก็เพียงพอแล้วที่จะกระตุ้นให้ลูกค้าเกิดการดำเนินการ
เดสก์ท็อปบน AmazonCTA สามารถเป็นได้ทั้งแบบปุ่มหรือแบบข้อความ ยกเว้นบนป้ายบิลบอร์ด (ซึ่งจะต้องใช้ CTA แบบข้อความเท่านั้น) โปรดทราบว่า โฆษณาบิลบอร์ดที่ปรากฎอยู่นอกสถานที่อาจมี CTA แบบปุ่มได้
มือถือบน Amazonเราไม่จำเป็นต้องมี CTA แยกต่างหากสำหรับโทรศัพท์มือถือหากการดำเนินการและประสบการณ์หน้าแรกมีความชัดเจนจากข้อความโฆษณาแล้ว ยกตัวอย่างเช่น เราไม่จำเป็นต้องมี CTA แยกต่างหากในกรณีที่ข้อความโฆษณาระบุไว้ว่า “ดีลช่วงเปิดเทอม” หากมีการใช้ CTA จะต้องเป็นไปตามนโยบายทั่วไป
อนุญาตให้ใช้ CTA แบบขีดเส้นใต้และแบบปุ่มแล้ว
นอก Amazonสามารถใช้ CTA ได้ทุกรูปแบบ (โดยมีเงื่อนไขว่าต้องปฏิบัติตามนโยบายของเรา)

รายการ CTA ที่ผ่านการอนุมัติล่วงหน้าสามารถดูได้ ที่นี่

ข้อกำหนด CTA เพิ่มเติมสำหรับสินค้าโฆษณา

2.2 การกล่าวอ้างและการยืนยัน

การกล่าวอ้างในการโฆษณาต้องมีความถูกต้อง เป็นจริง และพิสูจน์ได้

เมื่อจำเป็นต้องมีการพิสูจน์ ผู้โฆษณาต้องสามารถระบุแหล่งที่มาและวันที่ของหลักฐานได้ แหล่งที่มาอาจเป็นข้อมูลของผู้โฆษณาหรือข้อมูลบุคคลที่สาม ขึ้นอยู่กับประเภทของการกล่าวอ้าง (ดูด้านล่าง) ข้อมูลไม่ควรมีอายุเกิน 18 เดือน ยกเว้นสำหรับการกล่าวอ้างด้านประสิทธิภาพ (เช่นการระบุว่า แชมพูสามารถทำให้ผมของคุณ “ปราศจากรังแคได้ 100%”) ที่อาจมีอายุมากกว่า 18 เดือน

ข้อมูลต่อไปนี้ปรากฎอยู่ในส่วนการเปิดเผยข้อมูลของข้อความโฆษณาหรือบนหน้าแรก

ประเภทต้องประกอบด้วย
การกล่าวอ้างด้านประสิทธิภาพ• แหล่งที่มาของการศึกษาหรือการวิจัยในคน และ
• วันที่ทำการศึกษาหรือการวิจัยในคน
รางวัลต่าง ๆ• ชื่อผู้ให้รางวัล และ
• ปีที่ได้รับรางวัล
ผลลัพธ์การสำรวจ• แหล่งที่มาของการสำรวจ และ
• วันที่สำรวจ
คำกล่าวอ้างทางสถิติ• แหล่งที่มาของการศึกษาวิจัย และ
• วันที่ศึกษาวิจัย
การกล่าวอ้างขั้นสูงสุด*• แหล่งที่มาอิสระที่สนับสนุนการกล่าวอ้าง และ
• วันที่ศึกษาวิจัย
การกล่าวอ้างเปรียบเทียบ• แหล่งที่มาอิสระที่สนับสนุนการกล่าวอ้าง และ
• วันที่ศึกษาวิจัย
การกล่าวอ้างเรื่องความเข้ากันได้• ผู้โฆษณาและสินค้าที่ได้รับการโปรโมตจะต้องมีความชัดเจนและ
• สินค้าหรือชื่อแบรนด์ของผู้โฆษณาต้องมีความโดดเด่นและชัดเจนกว่าสินค้าหรือแบรนด์ที่อ้างอิงไว้พร้อมกับมีข้อความที่ระบุคุณสมบัติไว้ด้วย เช่น “ใช้สำหรับ” หรือ “ใช้ได้กับ”
การกล่าวอ้างเกี่ยวกับส่วนประกอบการกล่าวอ้างที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบหรือส่วนผสมของสินค้าจะต้องปรากฎอยู่และรองรับอยู่บน PDP หรือบรรจุภัณฑ์ของสินค้า ตัวอย่างเช่น “ปราศจากกลูเตน” “มีโปรเซสเซอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในตลาด” หรือ “ได้รับการอนุมัติแล้วจาก FDA”
คำกล่าวอ้างด้านสิ่งแวดล้อม• แหล่งที่มาอิสระที่สนับสนุนการกล่าวอ้าง และ
• วันที่ศึกษาวิจัย
การกล่าวอ้างแหล่งที่มาการกล่าวอ้าง เช่น “ผลิตในอินเดีย” หรือ “ผลิตในสหรัฐอเมริกา” จะต้องแสดงและสนับสนุนอยู่บน PDP หรือบรรจุภัณฑ์ของสินค้า
การรับประกันและการค้ำประกัน• การกล่าวอ้างเหล่านี้เป็นการให้คำมั่นสัญญากับลูกค้าตามความพึงพอใจที่ลูกค้าคาดหวังและเพื่อสนับสนุนการซื้อของพวกเขาที่มักจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่กำหนด ยกตัวอย่างเช่น “รับประกันเงินคืน” “ไม่พอใจยินดีคืนเงิน” “รับประกัน 3 ปี” “รับประกันตลอดอายุการใช้งาน” “รับประกันตลอดการใช้งาน” หรือการเรียกร้องเงินคืน
• จะต้องมีการะบุให้ชัดเจนในหน้าแรกว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบ เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าจะไม่คิดว่า Amazon เป็นผู้รับประกัน รายละเอียดของการรับประกันหรือการค้ำประกันควรมีการอธิบายอย่างชัดเจนในหน้าแรก รวมถึงข้อจำกัดต่าง ๆ หรือช่องทางให้ลูกค้าค้นหาเพิ่มเติม

* ไม่จำต้องมีการพิสูจน์สำหรับการกล่าวอ้างขั้นสูงสุดเมื่อกล่าวอ้างอิงถึงสินค้าของแบรนด์ตัวเอง เช่น “เครื่องดูดฝุ่นที่ทรงพลังที่สุดของเรา” หรือ “สูตรที่ล้ำสมัยที่สุดเท่าที่เคยมีมาของ [แบรนด์]”

หากภาพถ่ายสินค้าได้พิสูจน์ให้เห็นตามคำกล่าวอ้างอยู่แล้ว ทาง Amazon จะไม่ขอให้มีการพิสูจน์อื่น ๆ อีก

2.2.1 การกล่าวอ้างด้านราคาและการลดราคา

การกล่าวอ้างเกี่ยวกับราคา/การลดราคาจะต้องมีการสื่อสารผ่านโฆษณา eCommerce แบบไดนามิก (DEA) เพื่อให้มีความถูกต้องแม่นยำเมื่อมีการใช้งานในโฆษณาที่มีขนาดที่กำหนด ตามข้อกำหนดนี้ DEA ต้องไม่รวมการกล่าวอ้างด้านราคาหรือการลดราคาในโฆษณาภาพนิ่ง

ในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป (ยกเว้นสหราชอาณาจักร) การกล่าวอ้างในการลดราคา (เช่น ส่วนลด 5%) ที่แสดงในโฆษณาต้องระบุและคำนวณเทียบกับราคาต่ำสุดของสินค้าหรือบริการที่โฆษณาใน 30 วันก่อนหน้าเป็นอย่างน้อย

สิงคโปร์: ธุรกิจที่จดทะเบียนภาษีสินค้าและบริการ (GST) ต้องแสดงราคาที่รวมภาษี GST แล้ว หากแสดงทั้งราคารวมภาษี GST และไม่รวมภาษี GST ราคารวมภาษี GST จะต้องแสดงอย่างเด่นชัดเทียบเท่าราคาไม่รวมภาษี GST เป็นอย่างน้อย

นโยบายนี้ใช้กับข้อความประเภทต่อไปนี้

 • การกล่าวอ้างด้านราคา
 • การกล่าวด้านการลดราคา
 • ข้อเสนอด่วน
 • Deal of the day
 • Best deal
 • (Amazon) คูปอง
 • เป็นสมาชิกและได้ประหยัด
 • รีวิวจากลูกค้า Amazon และการจัดอันดับคะแนน (โปรดดูที่ 2.4.1 และ 2.4.2)

ข้อยกเว้นมีดังนี้ การกล่าวอ้างด้านการกำหนดราคาและการลดราคาอาจใช้กับโฆษณาแบบคงที่ในสถานการณ์ต่อไปนี้ โดยมีเงื่อนไขว่าการกล่าวอ้างในโฆษณาภาพนิ่งเหล่านั้นยังคงใช้ได้ตลอดแคมเปญ

 • การกล่าวอ้างทั่วไป/ไม่เฉพาะเจาะจง เช่น “ราคาถูก”
 • ในกรณีที่หน่วยโฆษณาภาพนิ่งไม่มี DEA ที่เทียบเท่า
 • ASINs ที่ปรับแต่งได้
 • หน้าแรกที่มี ASIN ที่หลากหลายรวมถึงร้านค้า
 • แคมเปญที่เชื่อมโยงไปยังปลายทางที่ไม่ใช่ Amazon
 • การกล่าวอ้างราคา/การลดราคาในหมวดหมู่ที่ไม่ได้ขายอยู่บน Amazon

ญี่ปุ่น เริ่มตั้งแต่ 1 เมษายน 2021 การกล่าวอ้างด้านการกำหนดราคาต้องรวมไปถึงภาษีการบริโภคด้วย ตัวอย่างเช่น ราคาสินค้า 1,000 เยน “1,100 เยนรวมภาษีการบริโภค 10% หรือเท่ากับ 100 เยน” จะได้รับการอนุมัติ แต่ราคาสินค้า 1,000 เยน (ที่ไม่รวมภาษีการบริโภค) จะไม่ได้รับการอนุมัติ

การกล่าวอ้างด้านการกำหนดราคาและการลดราคาต้อง

 • ตรงกันทั้งในโฆษณาและในหน้าแรก หากโฆษณามีการลดราคาเป็นเปอร์เซ็นต์ (ตัวอย่างเช่น “ลด 10%”) หน้าแรกยังต้องอ้างอิงกับเปอร์เซ็นต์การลดราคาด้วยไม่ใช่มีเพียงแค่การลดราคาที่เป็นจำนวนเงินเท่านั้น ต้องหยุดชิ้นงานโฆษณาชั่วคราวและอัพเดตเพื่อใช้การกล่าวอ้างที่มีคุณสมบัติเหมาะสม หากการกล่าวอ้างในโฆษณาไม่ถูกต้องเนื่องจากมีการกำหนดราคาแบบไดนามิกบนหน้าแรก ยกตัวอย่างเช่น ประหยัด $XX หรือมากกว่านั้น หรือสามารถประหยัดได้ถึง XX%
 • ต้องระบุให้ชัดเจนเมื่อสินค้าที่โฆษณาในหลายรายการมีจำนวนเงินแตกต่างกัน (ตัวอย่างเช่น “ประหยัดได้ถึง X% ในสินค้าที่เลือก”)
 • นำมาใช้ในบริบทที่ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น ใช้กลุ่มคำว่า “ข้อเสนอในเวลาจำกัด” สำหรับการกล่าวอ้างถึงการประหยัดที่ผูกติดกับเวลา
 • ใช้การกล่าวอ้างให้ถูกฤดูกาล เฉพาะในช่วงโปรโมชันที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ยกตัวอย่างเช่น “ข้อเสนอช่วงเปิดเทอม” หรือ “ราคาพิเศษในช่วงวันวาเลนไทน์” จะอนุญาตให้ใช้ได้เฉพาะในช่วงเวลาก่อนเริ่มปีการศึกษาหรือก่อนวันวาเลนไทน์เท่านั้น
 • ให้บริการแก่ลูกค้าล่วงหน้า ลูกค้าไม่จำเป็นต้องทำภารกิจ เช่น เกมในแบนเนอร์ แบบทดสอบหรือแบบสำรวจเพื่อให้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการรับข้อเสนอพิเศษ
 • (ในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป) การกล่าวอ้างในการลดราคา (เช่น ส่วนลด 5%) ที่แสดงในโฆษณาต้องระบุและคำนวณเทียบกับราคาต่ำสุดของสินค้าหรือบริการที่โฆษณาใน 30 วันก่อนหน้าเป็นอย่างน้อย
 • (AT) การกล่าวอ้างด้านราคาที่ส่งถึงผู้บริโภคจะต้องรวม VAT เสมอ
 • (AU/NZ) สำหรับการกล่าวอ้างด้านการลดราคาสูงสุดถึง X% อย่างน้อย 20% ของ ASINs จะต้องเป็นส่วนลดสูงสุดที่ระบุไว้
 • (AU/NZ) ระบุค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
 • (AU/NZ) ไม่ใช่ ‘โฆษณาชวนเชื่อ’ (กล่าวคือ ต้องสามารถจัดส่งตามระยะเวลาที่ระบุไว้หรือตามเวลาที่สมเหตุสมผล และต้องมีจำนวนสินค้าที่โฆษณาไว้ในปริมาณที่เหมาะสมเว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น)

โฆษณาการท่องเที่ยว
ราคาในโฆษณาสำหรับบริการการท่องเที่ยวจะต้องระบุไว้ว่า “เริ่มต้น $X” เนื่องจากมีโอกาสของความผันผวนของราคาอยู่ ยกตัวอย่างเช่น “บินไปยังดับลิน เริ่มต้น £40” แทนที่จะเป็น “บินไปดับลินในราคา £40”

ออสเตรีย: หากมีการระบุราคาสำหรับโฆษณาการท่องเที่ยว ราคาดังกล่าวควรรวมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เป็นไปได้ทั้งหมดไว้ด้วย (เช่น ภาษี ภาษีอากรสนามบิน ฯลฯ)

2.3 การโฆษณาเปรียบเทียบ

โฆษณาบน Amazon ไม่สามารถทำให้คู่แข่งของคุณสนใจได้อย่างชัดเจน โฆษณาอาจมีการอ้างอิงถึง ‘แบรนด์ชั้นนำ’ หรือวลีอื่น ๆ ทั่วไป

โฆษณานอก Amazon สามารถใช้การเปรียบเทียบกับคู่แข่งที่มีชื่อได้ถ้าไม่ได้มีการโจมตีหรือวิพากษ์วิจารณ์คู่แข่ง

ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์: โฆษณาเปรียบเทียบจะต้องเปรียบเทียบสินค้าหรือบริการที่เทียบเท่า ‘ที่มีความเหมือนกัน’ เท่านั้น ในกรณีที่ราคาเป็นเพียงข้ออ้างเปรียบเทียบ โฆษณาจะต้องเปรียบเทียบสินค้าที่เหมือนกันเท่านั้น

เดนมาร์ก: ไม่อนุญาตให้มีการอ้างอิง ‘แบรนด์ชั้นนำ’ หากแบรนด์ดังกล่าวมีความชัดเจนในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

ตุรกี: ไม่สามารถใส่ชื่อสินค้า แบรนด์ ชื่อทางการค้าโลโก้ ของคู่แข่งหรือองค์ประกอบที่บ่งชี้ชี้อื่นใดของคู่แข่งลงในโฆษณาในสถานที่หรือนอกสถานที่ได้

2.4 รีวิวและการจัดอันดับจากลูกค้า

2.4.1 รีวิวจากลูกค้า

รีวิวจากลูกค้าที่มาจากบุคคลที่สามถือว่าเป็นสิ่งต้องห้าม คุณสามารถใช้รีวิวจากบรรณาธิการและผู้เชี่ยวชาญได้ (ตัวอย่างเช่น คำพูดจากสำนักข่าวแห่งชาติ) หากมีการระบุแหล่งที่มาของรีวิวในโฆษณา

โฆษณาอาจไม่ร้องขอรีวิวจากลูกค้า

ไม่ได้รับอนุญาตให้แสดงรีวิวของลูกค้าสำหรับ Sponsored Display ในญี่ปุ่น

สินค้าต้องมีการจัดอันดับคะแนน Amazon อย่างน้อย 3.5 และต้องมีอย่างน้อย 15 รีวิวจากลูกค้าเพื่อให้มีคุณสมบัติเหมาะสม

หลังจากได้รับอนุญาตแล้ว รีวิวจากลูกค้าต้อง:

 • เป็นของแท้และไม่เป็นรีวิวที่มีการชักจูงหรือที่ซื้อมา
 • เกี่ยวข้องกับสินค้าเฉพาะที่โฆษณา (ตัวอย่างเช่น คุณไม่สามารถใช้รีวิวจากลูกค้าสำหรับสมาร์ทโฟนเวอร์ชัน 16GB กับโฆษณาสำหรับเวอร์ชัน 32GB ได้)
 • สามารถค้นหาได้จากหน้าแรก (ไม่ว่าจะเพราะมีอยู่ในหน้ารายละเอียดสินค้าหรือจากการคลิกที่ ‘ดูรีวิวทั้งหมด’)
 • ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ได้ (แต่คุณต้องหลีกเลี่ยงรีวิวที่มีการสะกดผิดหรือข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์เยอะ)
  • การตัดทอนต้องไม่เปลี่ยนแปลงความหมายของรีวิว
  • อนุญาตให้ใช้จุดไข่ปลา (“…”) ในการละเว้นรีวิวจากลูกค้าบางส่วน โดยไม่มีช่องว่างด้านหน้าและด้านหลัง
   • สำหรับหัวเรื่องรีวิวจากลูกค้า อาจใช้จุดสามจุดได้ในตอนต้นและตอนท้ายของหัวเรื่องเท่านั้นโดยไม่สามารถใช้ตรงกลางได้
   • นอกเหนือจากหัวเรื่องแล้ว เราอนุญาตให้มีจุดได้มากสุดแค่สามตำแหน่งเท่านั้น ตำแหน่งแรกในตอนเริ่มต้นของรีวิว ตำแหน่งต่อไปอยู่ตรงกลาง (ยกเว้นหัวเรื่อง ดูหัวข้อย่อยด้านล่าง) และอีกหนึ่งตำแหน่งหนึ่งในตอนท้าย
   • หากส่วนของรีวิวมีประโยคที่สมบูรณ์และถูกต้องตามหลักไวยากรณ์แล้วก็ไม่จำเป็นต้องมีการใช้จุดไข่ปลาอีกแล้ว
   • คุณไม่สามารถใช้จุดไข่ปลาเพื่อเปลี่ยนความหมายดั้งเดิมของรีวิวได้ ตัวอย่างเช่น การเลือกเพียงเฉพาะส่วนที่เป็นเชิงบวกจากรีวิวที่จริง ๆ แล้วมีเนื้อหาเชิงลบ
   • หากใช้หัวเรื่องรีวิวเพียงอย่างเดียว จะต้องมีการสื่อถึงโทนของรีวิวฉบับเต็มนั้นอย่างตรงไปตรงมา
 • คุณไม่สามารถใช้รีวิวจากลูกค้าที่มีข้อความที่เขียนไว้ด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดได้ (นอกเหนือจากเป็นคำเฉพาะหรือเป็นชื่อของสินค้า)
 • ไม่ใช้ชื่อเปรียบเทียบสินค้าที่โฆษณากับสินค้าคู่แข่ง
 • ไม่อ้างอิงถึงภาวะทางการแพทย์ คำหยาบคาย อิโมจิหรือตัวอักษรพิเศษอื่น ๆ

รองรับคำพูดจากรีวิวจากลูกค้าในโฆษณา eCommerce แบบไดนามิก (ดูข้อมูลกำหนดและแนวทางได้ ที่นี่)

2.4.2 การจัดอันดับคะแนน

โฆษณาสามารถมีการจัดอันดับคะแนนจาก Amazon เท่านั้น การจัดอันดับคะแนนจากบุคคลที่สามเป็นสิ่งต้องห้าม มีข้อยกเว้นสำหรับโฆษณาภาพยนตร์ที่มีการจัดอันดับคะแนนของบุคคลที่สามไว้ เนื่องจากมีความแพร่หลายในการจัดอันดับคะแนนในอุตสาหกรรมนั้น โดยมีเงื่อนไขว่าแหล่งที่มาของการจัดอันดับคะแนนต้องมีความชัดเจน

หากต้องการการจัดอันดับคะแนนในโฆษณา สินค้าต้องมี i) รีวิวจากลูกค้าอย่างน้อย 15 รีวิวและ ii) การจัดอันดับคะแนนขั้นต่ำเท่ากับ 3.5 สำหรับแคมเปญยานยนต์เท่านั้น เราสามารถอนุญาตให้มีการจัดอันดับคะแนนได้โดยขึ้นอยู่กับ i) รีวิวจากลูกค้าอย่างน้อย 8 รีวิวและ ii) การจัดอันดับคะแนนขั้นต่ำเท่ากับ 4

 • สำหรับโฆษณาบนมือถือและเดสก์ท็อป สามารถใช้การจัดอันดับคะแนนได้เฉพาะในโฆษณา eCommerce เพื่อเป็นการยืนยันว่าข้อมูลนั้นเป็นปัจจุบันเท่านั้น
 • สำหรับอุปกรณ์ Fire และโฆษณาวิดีโอ อนุญาตให้มีการจัดอันดับคะแนนได้แต่ต้องประทับวันที่ไว้ แคมเปญของคุณไม่สามารถทำงานได้นานกว่าสามเดือนโดยใช้กับการจัดอันดับคะแนนเดิมเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงข้อมูลเก่า
 • โฆษณาวิดีโอ อนุญาตให้มีการจัดอันดับคะแนนแบบคงที่ได้แต่ต้องประทับวันที่ไว้ แคมเปญไม่สามารถทำงานเกินสามเดือนได้เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ลูกค้าเห็นข้อมูลเก่า
 • อนุญาตการจัดอันดับคะแนนจาก IMDb สำหรับสินค้าความบันเทิงดิจิตอลที่มีบน Amazon เท่านั้นและเฉพาะเมื่อไม่สามารถใช้การจัดอันดับคะแนนของ Amazon ได้ (ตัวอย่างเช่น ถ้าสินค้าใหม่ยังไม่มีรีวิวใดๆ จากลูกค้า Amazon)
  • ห้ามแทนที่การจัดอันดับคะแนนของ Amazon ด้วยการจัดอันดับคะแนนของ IMDb ที่สูงกว่า (ใช้การจัดอันดับคะแนนของ Amazon ที่มีอยู่)
  • การจัดอันดับคะแนนของ IMDb จะต้องมีการระบุไว้อย่างชัดเจนและต้องประทับวันที่ไว้
  • การจัดอันดับของ IMDb ไม่สามารถนำมาใช้ใน DEA ได้

2.5 ข้อกำหนดการเปิดเผยข้อมูลและข้อความโฆษณา

2.5.1 การเปิดเผยข้อมูล

การเปิดเผยข้อมูลต้องมีความถูกต้องชัดเจน (ทั้งเรื่องของขนาดและความชัดเจนเมื่อเทียบกับพื้นหลังของโฆษณา) และเข้าใจได้ง่ายสำหรับลูกค้าทั่วไป การเปิดเผยข้อมูลต้องทำงานในแนวนอน

ยกเว้นสำหรับโฮมเพจ แถบเลื่อนด้วยตนเอง (แต่ไม่ใช่แถบเลื่อนอัตโนมัติ) จะได้รับอนุญาตบนตำแหน่งโฆษณาของเดสก์ท็อป (ที่ไม่ใช่มือถือ)

การเปิดเผยข้อมูลต้องเป็นไปตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ด้านล่างและใน ข้อมูลกำหนดของโฆษณาของเรา

อักษรละติน
ตำแหน่งโฆษณาขนาดฟอนต์ข้อกำหนดอื่น ๆ
โฆษณาบิลบอร์ดฟอนต์ Arial ขนาดระหว่าง 9 และ 12pt แบบปกติ (หรือเทียบเท่า) ความละเอียด 100%บิลบอร์ด: ข้อความสูงสุด 1 บรรทัด

ไม่สามารถใช้แถบเลื่อนได้

สามารถใช้โรลโอเวอร์ได้นอกหน้าโฮมเพจ
เดสก์ท็อป*ฟอนต์ Arial ขนาดระหว่าง 9 และ 12pt แบบปกติ (หรือเทียบเท่า) ความละเอียด 100%สูงสุดถึง 20% ของความสูงของหน่วยโฆษณา

eCommerce สูงสุด 2 บรรทัดสำหรับโฆษณาขนาด 300x250 และ 300x600 และ 4 บรรทัดสำหรับขนาด 160x600

สามารถใช้แถบเลื่อนได้นอกหน้าโฮมเพจ

สามารถใช้โรลโอเวอร์ได้นอกหน้าโฮมเพจ

*โฆษณาอัตโนมัติ โฆษณา Telco และโฆษณาบริการทางการเงินอาจมีข้อสงวนสิทธิ์เพิ่มเติมขนาดไม่เกิน 30% ของความสูงของหน่วยโฆษณา
มือถือ*ฟอนต์ Arial ขนาดเล็กสุด 13pt หรือเทียบเท่าสำหรับหน่วยโฆษณาขนาด 640x100 และขนาด 26 สำหรับหน่วยโฆษณาขนาด 600x500 และขนาด 30 สำหรับหน่วยโฆษณาขนาด 1242x375 และขนาด 28 สำหรับหน่วยโฆษณาขนาด 1940x180สูงสุด 20% ของความสูงของหน่วยโฆษณา เนื่องจากขนาดโฆษณาบนมือถือคือ 320x50, 414x125 และ 728x90 จึงทำให้สามารถมีข้อมูลได้เพียงบรรทัดเดียว

แนวทางสไตล์มือถือ

*โฆษณาอัตโนมัติ โฆษณา Telco และโฆษณาบริการทางการเงินอาจมีข้อความสงวนสิทธิ์เพิ่มเติมในทุกตำแหน่งโฆษณา ยกเว้นขนาด 320x50, 414x125 และ 728x90 ซึ่งจะมีความสูงไม่เกิน 30% ของหน่วยโฆษณา
Fire TVฟอนต์ Arial ขั้นต่ำขนาด 14pt แบบปกติ (หรือเทียบเท่า) ความละเอียด 100%ข้อความสูงสุด 1 บรรทัด โฆษณาอัตโนมัติในเยอรมนีอาจมีข้อความมากกว่าหนึ่งบรรทัดได้
Kindle และแท็บเล็ต Fire*Arial ขั้นต่ำขนาด 27pt แบบปกติ (หรือเทียบเท่า) ความละเอียด 100%.*ข้อความแนวนอนสูงสุด 1 บรรทัดและข้อความแนวตั้งสูงสุด 2 บรรทัด

*โฆษณาอัตโนมัติ โฆษณา Telco และโฆษณาบริการทางการเงินอาจมีข้อสงวนสิทธิ์เพิ่มเติมได้สูงสุดถึง 5 บรรทัด
ญี่ปุ่น
ตำแหน่งโฆษณาขนาดฟอนต์ข้อกำหนดอื่น ๆ
โฆษณาบิลบอร์ดให้ใช้ฟอนต์ UD Shin Go ขนาดระหว่าง 24 ถึง 30pt หรือเทียบเท่าข้อความสูงสุด 1 บรรทัด

ไม่สามารถใช้แถบเลื่อนได้

สามารถใช้โรลโอเวอร์ได้นอกหน้าโฮมเพจ
เดสก์ท็อปฟอนต์ UD Shin Go ขนาดระหว่าง 8 ถึง 12pt หรือเทียบเท่าในความละเอียด 100%สูงสุดถึง 20% ของความสูงของหน่วยโฆษณา

eCommerce สูงสุด 2 บรรทัดสำหรับโฆษณาขนาด 300x250 และ 300x600 และ 4 บรรทัดสำหรับขนาด 160x600

สามารถใช้แถบเลื่อนได้นอกหน้าโฮมเพจ

สามารถใช้โรลโอเวอร์ได้นอกหน้าโฮมเพจ

*โฆษณาอัตโนมัติ โฆษณา Telco และโฆษณาบริการทางการเงินอาจมีข้อสงวนสิทธิ์เพิ่มเติมขนาดไม่เกิน 30% ของความสูงของหน่วยโฆษณา
มือถือฟอนต์ UD Shin Go ขั้นต่ำขนาด 13pt หรือเทียบเท่าสำหรับ 640x100 และ 600x500

ฟอนต์ UD Shin Go ขั้นต่ำขนาด 27pt หรือเทียบเท่าสำหรับ 1242x375
สูงสุด 20% ของความสูงของหน่วยโฆษณา เนื่องจากขนาดโฆษณาบนมือถือคือ 320x50, 414x125 และ 728x90 จึงทำให้สามารถมีข้อมูลได้เพียงบรรทัดเดียว

แนวทางสไตล์มือถือ
*โฆษณาอัตโนมัติ โฆษณา Telco และโฆษณาบริการทางการเงินอาจมีข้อความสงวนสิทธิ์เพิ่มเติมในทุกตำแหน่งโฆษณา ยกเว้นขนาด 320x50, 414x125 และ 728x90 ซึ่งจะมีความสูงไม่เกิน 30% ของหน่วยโฆษณา

Kindle/แท็บเล็ต Fire สามารถเปิดเผยข้อมูลได้ก็ต่อเมื่อมีความจำเป็นในการช่วยให้ลูกค้าเข้าใจถึงข้อเสนอหรือต้องเป็นไปตามนโยบายการโฆษณาของเรา (เช่น การเพิ่ม “เงื่อนไขที่ใช้” ในโฆษณาชิงโชค)

2.5.2 ข้อความโฆษณา

โฆษณาแสดงบนหน้าจอประเภทและขนาดต่าง ๆ ขนาดฟอนต์ที่เล็กที่สุดและข้อกำหนดจำนวนคำจะช่วยยืนยันได้ว่าข้อความในโฆษณาจะสามารถอ่านออกได้บนหน้าจอที่มีประเภท ขนาดและความละเอียดแตกต่างกัน กรุณาตรวจสอบ ข้อมูลจำเพราะของโฆษณา สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

โฆษณาต้องอ่านง่าย ข้อความต้องมีขนาดใหญ่พอที่จะให้ลูกค้าทั่วไปอ่านได้ ข้อความและพื้นหลังของโฆษณาต้องไม่ใช้สีเดียวกันหรือสีที่คล้ายกันเนื่องจากข้อความจะไม่ชัดเจน (ตัวอย่างเช่น ข้อความสีขาวบนพื้นหลังสีเทาอ่อน)

โฆษณาบนเดกส์ท็อปและโทรศัพท์มือถือต้องมีขนาดฟอนต์ดังนี้

อักษรละติน

เดสก์ท็อปมือถือแท็บเล็ต
ข้อความโฆษณาArial ขนาดระหว่าง 12pts และ 25pts หรือเทียบเท่าArial ขั้นต่ำ 16pt หรือเทียบเท่า (ความละเอียด @2เท่า)Arial ขนาดระหว่าง 32-50pt หรือเทียบเท่า (ความละเอียด @2เท่า)

ญี่ปุ่น

เดสก์ท็อปมือถือ
ข้อความโฆษณาฟอนต์ UD Shin Go ขนาดระหว่าง 9.5 ถึง 45pt หรือเทียบเท่า640×100: ฟอนต์ UD Shin Go ขั้นต่ำขนาด 16pt หรือเทียบเท่า (ความละเอียด @2 เท่า)

600×500: ฟอนต์ UD Shin Go ขนาด 16 ถึง 90pt หรือเทียบเท่า (ความละเอียด @2 เท่า)

1242×375: ฟอนต์ UD Shin Go ขั้นต่ำขนาด 40pt หรือเทียบเท่า (ความละเอียด @3 เท่า)

ตำแหน่งหรือรูปแบบโฆษณาต่อไปนี้มีขนาดฟอนต์ที่เฉพาะเจาะจงหรือกำหนดจำนวนคำไว้ดังนี้

2.5.3 จำนวนคำสูงสุด

ตำแหน่งโฆษณาประเภทคำอธิบายจำนวนข้อความสูงสุด
FireTVอินไลน์แบนเนอร์ชื่อรายละเอียดปลีกย่อยแสดง 30 ตัวอักษรก่อนมีการตัดทอน (ญี่ปุ่น: 15 ตัวอักษร)
FireTVอินไลน์แบนเนอร์ข้อความคำอธิบายรายละเอียดปลีกย่อยสูงสุด 95 ตัวอักษร (ญี่ปุ่น: 48 ตัวอักษร)
FireTVอินไลน์แบนเนอร์ข้อความรายละเอียดปลีกย่อยเกี่ยวกับการเข้าถึงสูงสุด 128 ตัวอักษร (ญี่ปุ่น: 64 ตัวอักษร)
FireTVอินไลน์แบนเนอร์ข้อความแบนเนอร์16 คำ (ญี่ปุ่น: 40 ตัวอักษร)
FireTVฟีเจอร์หมุนเวียนข้อความเพิ่มเติม รูปภาพโลโก้สูงสุด 1 บรรทัด
FireTVฟีเจอร์หมุนเวียนรูปภาพโลโก้ CTAสูงสุด 1 บรรทัด
FireTVภาพพักหน้าจอข้อความโฆษณา (แท็กไลน์ของแบรนด์หรือข้อความโฆษณาเพิ่มเติม)สูงสุด 10 คำ (ไม่รวมกับการเปิดเผยข้อมูล โลโก้ ป้ายชื่อหรือการจัดอันดับ)
FireTVภาพพักหน้าจอข้อความ CTAสูงสุด 4 คำ (ญี่ปุ่น: 7 ตัวอักษร)
FireTVภาพพักหน้าจอการเปิดเผยข้อมูลสูงสุด 2 คำ (ญี่ปุ่น: 15 ตัวอักษร)
FireTVภาพพักหน้าจอข้อความทางกฎหมายสูงสุด 1 บรรทัด
Kindle และแท็บเล็ต Fire*ภาพพักหน้าจอและเวคสกรีนหัวเรื่องสูงสุด 12 คำ (ญี่ปุ่น: 20 ตัวอักษร)
Kindle และแท็บเล็ต Fire*ภาพพักหน้าจอและเวคสกรีนเนื้อหาที่รองรับสูงสุด 20 คำ (ญี่ปุ่น: 40 ตัวอักษร)

*มีข้อยกเว้นสำหรับแคมเปญยานยนต์ในเยอรมนี เนื่องจากในประเทศนี้มีการบังคับทางกฎหมายให้เปิดเผยข้อมูล

2.6 แนวทางการบรรณาธิการ

โฆษณาจะต้องชัดเจนและถูกต้องตามหลักไวยากรณ์และมีความเป็นมืออาชีพเช่นเดียวกับเนื้อหาอื่น ๆ บน Amazon สิ่งที่ห้ามทำบนโฆษณาทุกรูปแบบได้แก่:

 • การสะกดคำผิดและข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ เช่น คำกริยาผิดกาล
  • คำสแลงหรือการเล่นคำ (เช่นคำว่า “Cuz” แทนคำว่า “Because”) อาจสามารถทำได้หากเป็นไปตามนโยบายเหล่านี้
  • เครื่องหมายแสดงความเป็นเจ้าของขาดหายไป: ตัวอย่างเช่น “womens” แทนที่จะเป็น “women’s”
  • การเขียนหัวเรื่องโดยไม่ใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่อาจทำได้หากเป็นการสะกดตามชื่อแบรนด์
 • การสุ่มใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ (เช่น ‘QUALITY HeadPhones’) ยกเว้นตัวย่อหรือเครื่องหมายการค้าทั่วไปเป็นสิ่งต้องห้าม
 • เครื่องหมายวรรคตอนที่ไม่เหมาะสม เช่น คำถามซ้ำ ๆ หรือเครื่องหมายอัศเจรีย์ (‘!!!’)
 • ตัวอักษรพิเศษ เช่น @@ ### อีโมจิ ยกเว้นเมื่อเป็นส่วนหนึ่งของโลโก้ของผู้โฆษณาหรือรวมอยู่ในรูปภาพสินค้า แฮชแท็ก (#) จะได้รับอนุญาตหากไม่มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม (ตัวอย่างเช่น #[คำหยาบคาย])
 • ข้อความโฆษณาที่ใช้ภาษาเจาะจงตัวบุคคล (เช่น ‘คุณ/ของคุณ’) ซึ่งลูกค้าอาจคิดว่าคุณกำลังพูดกับเขา/เธอโดยตรง ซึ่งอาจทำให้ลูกค้ารู้สึกไม่สบายใจได้ ตัวอย่างเช่น การอ่านข้อความโฆษณา “ใช้สินค้าของเราเพื่อแก้ปัญหาภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ของคุณ” หรือ “คุณอ้วนเกินไป ลองใช้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของเรา”
 • ข้อความโฆษณาที่หมายถึงเกณฑ์การระบุเป้าหมายที่ใช้สำหรับแคมเปญ ตัวอย่างเช่น ข้อความโฆษณาที่เขียนว่า “คุณสนุกกับ [สินค้า] ที่ซื้อไปครั้งล่าสุดของคุณหรือไม่ ลองใช้รุ่นใหม่ล่าสุดของเราสิ”
 • ความไม่สอดคล้องกันระหว่างข้อความโฆษณาและหน้าแรก คุณต้องแสดงข้อเสนอหรือสินค้าเดียวกันทั้งในข้อความโฆษณาและบนหน้าแรก ตัวอย่างเช่น เราห้ามใช้ข้อความโฆษณาที่เขียนว่า “ประหยัดในหมวดหมู่ของใช้ในครัวเรือน” ที่มีรูปภาพของสบู่ล้างจานที่นำไปสู่หน้าแรกที่เป็นโฆษณาขายเครื่องดูดฝุ่น
 • ต้องไม่โปรโมตการขายสินค้าที่ไม่มีอยู่ในสต็อก สินค้าไม่พร้อมส่ง หรือสินค้าที่อยู่ภายใต้การเรียกคืน หรือบริการที่ไม่พร้อมใช้งานในขณะที่แคมเปญทำงานอยู่ โฆษณาต้องหยุดชั่วคราวเมื่อสินค้าหรือบริการที่โฆษณาไม่พร้อมใช้งาน โฆษณาสำหรับสินค้าที่ให้สั่งล่วงหน้าเท่านั้นจะได้รับอนุญาตหากมีการระบุไว้อย่างชัดเจนในโฆษณา เช่น ใช้คำกระตุ้นให้เกิดการดำเนินการ “พรีออเดอร์’” (CTA)
 • หน้าแรกที่มีแค่การลงทะเบียน/แบบฟอร์มการลงทะเบียนเท่านั้น หน้าแรกของคุณควรขยายข้อความของโฆษณาและสร้างประสบการณ์ที่น่าพอใจให้กับลูกค้าก่อนที่พวกเขาจะถูกบังคับให้ป้อนข้อมูลของเขา/เธอเพื่อจะได้รับข้อมูลเพิ่มเติม ตัวอย่างเช่น เราไม่ให้ใช้หน้าแรกที่มีแค่แบบฟอร์มที่ขอข้อมูลติดต่อเพียงอย่างเดียว บล็อกนี้ใช้กับโฆษณาที่ทำงานบน Amazon เท่านั้น โฆษณาที่ทำงานนอก Amazon อาจพาไปยังหน้าที่มีแค่แบบฟอร์มการลงทะเบียนเพียงอย่างเดียวได้ ตราบใดที่ข้อความโฆษณาหรือ CTA มีการระบุชัดเจนว่าลูกค้าจะได้เจออะไรบนหน้าแรก
 • องค์ประกอบโฆษณาแบบโต้ตอบที่จัดวางไว้ในตำแหน่งที่ไม่เหมาะสม การวางองค์ประกอบที่โต้ตอบได้อย่างไม่เหมาะสม เช่น ปุ่มกระตุ้นให้เกิดการดำเนินการ (CTA) แถบสไลด์ หรือปุ่มเล่นวิดีโอ อาจจะทำให้ลูกค้ารู้สึกไม่สบายใจได้ ตัวอย่างเช่น เราห้ามไม่ให้มีการวางปุ่ม CTA ไว้เหนือหน้าอกของหุ่น ห้ามใช้แถบสไลด์เหนือรูปภาพที่น่าขยะแขยง
 • ไม่อนุญาตให้ส่งข้อเสนอที่มีลักษณะหลอกล่อ (เช่น "ลด 50% ตั้งแต่วันศุกร์หน้าเป็นต้นไป")
 • ข้อความโฆษณาต้องไม่รวม URL 3P ที่แตกต่างจากปลายทางคลิกผ่าน เว้นแต่จะเป็นข้อกำหนดตามกฎหมายหรือการกำกับดูแล

2.7 ข้อเสนอพิเศษหรือของฟรี

เมื่อสินค้าหรือการบริการฟรี ข้อเสนอพิเศษ หรือส่วนลดที่ทำการโปรโมตไว้จะได้รับหลังการซื้อสินค้า (เช่น การซื้อโทรศัพท์มือถือแล้วแถมเคสกันกระแทก) คุณต้องระบุไว้ให้ชัดว่ามีเงื่อนไขและข้อกำหนดในข้อความโฆษณาของคุณ เงื่อนไขและข้อกำหนดหรือลิงก์ไปยังข้อกำหนดและเงื่อนไขจะต้องแสดงอย่างชัดเจนในโฆษณาโดยต้องอยู่ใกล้ ๆ กับข้อเสนอ

หน้าแรกต้องนำเสนอข้อเสนอที่โฆษณาไว้ให้ชัดเจน

โฆษณาในสวีเดนและอิสราเอลที่มีข้อเสนอว่า ‘ฟรี’ ต้องมีการระบุมูลค่าของสินค้า “ฟรี” นั้นด้วย

2.8 ภาษา

โฆษณาจะต้องใช้ภาษาตามที่ท้องที่ที่โฆษณานั้นปรากฎ เว้นแต่จะมีการใช้ทางเลือกการระบุเป้าหมายต่อไปนี้:

 • โฆษณาที่ระบุเป้าหมายไว้ในประเทศอื่นอาจใช้ภาษาของประเทศนั้น ๆ ได้ ตัวอย่างเช่น โฆษณาภาษาสเปนสามารถทำงานบน Amazon.com ได้หากมีการระบุเป้าหมายทางภูมิศาสตร์ไปยังเม็กซิโก
 • บางเว็บไซต์ของ Amazon อนุญาตให้ลูกค้าสามารถเลือกภาษาที่พวกเขาต้องการดูบนเว็บไซต์นั้น ๆ ได้ โฆษณาบนเว็บไซต์ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายตามการตั้งค่าภาษาบน Amazon สามารถเป็นภาษาที่ลูกค้าเลือกเองได้ ตัวอย่างเช่น โฆษณาในภาษาโปแลนด์สามารถทำงานบน Amazon.de ได้หากมีการมุ่งเป้าไปที่ลูกค้าที่เลือก “ภาษาโปแลนด์” จากตัวเลือกภาษาบน Amazon.de
 • โฆษณานอกเว็บไซต์ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายตามการตั้งค่าภาษาของอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์สามารถเป็นภาษาที่ลูกค้าเลือกเองได้ นโยบายนี้ใช้ไม่ได้กับโฆษณาแบบออนไซต์ ตัวอย่างเช่น โฆษณาภาษาโปแลนด์สามารถทำงานบนเว็บไซต์ภาษาเยอรมันได้หากมีการมุ่งเป้าไปที่ลูกค้าที่ตั้งค่าภาษาอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของตนไว้เป็นภาษาโปแลนด์
 • โฆษณาเวคสกรีนของแท็บเล็ต Fire สามารถใช้การตั้งค่าภาษาของอุปกรณ์เพื่อกำหนดเป้าหมายโฆษณาภาษาต่างประเทศ
Fire TV

โฆษณาต้องเป็นภาษาหลักที่ใช้ในประเทศที่เนื้อหาสตรีมมิ่งอยู่ ตัวอย่างเช่นในสหรัฐอเมริกา โฆษณา Fire TV ทั้งหมดจะต้องเป็นภาษาอังกฤษ

โฆษณาที่มีมากกว่าหนึ่งภาษา

คุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของภาษาท้องถิ่นไม่ว่าโฆษณาของคุณจะปรากฏอยู่ที่พื้นที่ไหน รวมถึง:

 • ฝรั่งเศส ข้อความโฆษณาทั้งหมดจะต้องเป็นภาษาฝรั่งเศสเว้นแต่จะมีการแปลมามาแล้วในโฆษณา
 • แคนาดา โฆษณาบนกล่อง Amazon และกระเป๋า Prime Now ต้องเป็นภาษาอังกฤษและฝรั่งเศส
 • ญี่ปุ่น: CTA สามารถใช้คำภาษาอังกฤษได้หากคำภาษาอังกฤษเป็นที่เข้าใจได้สำหรับลูกค้าทั่วไป ตัวอย่างเช่น “Shop Now” หรือ “Watch video”
 • เราอนุญาตให้ใช้กลุ่มคำสั้น ๆ ในภาษาที่สองรวมถึงสโลแกนหรือหัวเรื่องที่ไม่มีข้อมูลสินค้าได้ โดยภาษาที่สองจะต้องไม่ทำให้ลูกค้าเกิดความสับสนเมื่อเห็นโฆษณา ข้อความโฆษณาประเภทต่อไปนี้ต้องเป็นภาษาหลักของโฆษณาเสมอ
  • การเปิดเผยข้อมูล
  • ข้อมูลราคา
  • คำอธิบายสินค้า
  • ข้อความส่งเสริมการขาย
 • ชื่อแบรนด์/สินค้าและเครื่องหมายการค้าอื่น ๆ จะเป็นที่ยอมรับเสมอไม่ว่าโฆษณาจะแสดงอยู่ที่ใดหรือกำหนดเป้าหมายไว้อย่างไร ตัวอย่างเช่น “GoPro” และ “Vorsprung Durch Technik” ไม่จำเป็นต้องแปล

ข้อความต่อไปนี้ต้องเป็นภาษาหลักของโฆษณาเสมอ การกระตุ้นให้เกิดการดำเนินการ (CTA) การเปิดเผย ข้อมูลราคา คำอธิบายสินค้า และข้อความส่งเสริมการขาย

2.8.1 ภาษาที่เลือกใช้

ฟีเจอร์ภาษาที่เลือกใช้ (LoP) ใช้ได้เฉพาะในสหรัฐอเมริกา (ภาษาสเปน) และในแคนาดา (ภาษาฝรั่งเศส)

มีการใช้งานในหลายกรณีที่สามารถทำได้สำหรับการโฆษณาที่ใช้ LoP ในการส่งสัญญาณการโฆษณา การโฆษณาทั้งหมดที่ใช้ภาษาที่สองในชิ้นงานโฆษณาจะต้องปรากฏอยู่บนหน้าที่มีส่วนที่เป็นภาษาเดียวกันอยู่ด้วยเพื่อสร้างประสบการณ์ที่สอดคล้องกัน ข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาจะต้องอยู่ใน LoP ตัวอย่างเช่น การเปิดเผยข้อมูล ข้อมูลทางกฎหมาย เป็นต้น (หมายเหตุ: การเปิดเผยข้อมูลบริการทางการเงินจะต้องเป็นภาษาเดียวกับข้อความในชิ้นงานโฆษณาหรือต้องมีข้อมูลติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าไว้ใน LoP)

สามารถมี CTA เป็นภาษาอังกฤษในโฆษณา LoP ได้

2.9 ภาษาเชิงกดดัน

Amazon ห้ามไม้ให้ใช้ภาษาเชิงกดดันเพื่อหลีกเลี่ยงการสร้างความรู้สึกเร่งรีบในการซื้อที่อาจรบกวนประสบการณ์การชอปปิงของลูกค้าได้

โฆษณาต้องดึงดูดลูกค้าโดยต้องไม่มีการทำให้ดูเอิกเกริกหรือมีการกดดันใด ๆ

โฆษณาบน Amazon ต้องไม่มี

 • ภาษาเชิงกดดันที่สร้างความรู้สึกเร่งรีบในการซื้อ (ตัวอย่างเช่น “รีบเลยก่อนที่ของจะหมด”)
 • เครื่องหมายอัศเจรีย์หรือเครื่องหมายคำถามซ้ำ ๆ (ตัวอย่างเช่น ‘!!’)
 • เครื่องหมายวรรคตอนท้ายประโยคในกระตุ้นให้เกิดการดำเนินการ (ตัวอย่างเช่น ‘ช้อปตอนนี้!’ หรือ ‘ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม?’)
 • องค์ประกอบสององค์ประกอบหรือมากกว่านั้นรวมกันในข้อความที่เกี่ยวข้องกับดีลหรือข้อเสนอ เช่น ข้อความตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด ดีลหรือข้อเสนอระหว่างเวลา 20.30 น. ถึง 05.00 น. ดีลที่มีการใช้เครื่องหมายอัศเจรีย์หรือขนาดฟอนต์ขนาดใหญ่ (ตัวอย่างเช่น “UNMISSABLE SUMMER DEALS!”).

นโยบายการโฆษณา