นโยบายการโฆษณาในช่วงเหตุการณ์ภัยพิบัติ

ทีมงาน Amazon Ads เชื่อว่าการดูแลให้ลูกค้ามีความพึงพอใจต่อโฆษณาที่ให้บริการอยู่เสมอจะช่วยให้สามารถสร้างผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นสำหรับคุณที่เป็นผู้โฆษณาของเราได้ ดังนั้นเราจึงกำหนดนโยบายโฆษณาที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลางเพื่อช่วยรักษาและยกระดับประสบการณ์ดังกล่าว

ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ เหตุการณ์การเสียชีวิตจำนวนมาก หรือเหตุการณ์ในระดับชาติหรือระหว่างประเทศที่คล้ายคลึงกัน เราจะหยุดโฆษณาสำหรับสินค้าที่เกี่ยวข้องชั่วคราวเพื่อรักษาประสบการณ์ของลูกค้า Amazon ระยะเวลาของข้อจำกัดจะแตกต่างกันไปตามความรุนแรงของเหตุการณ์ มีการติดตามสถานการณ์ตลอดเวลาและจะสามารถเปิดใช้งานโฆษณาได้อีกครั้งเมื่อข้อจำกัดเหล่านั้นหมดไป

นโยบายการโฆษณา