การสัมมนาผ่านเว็บ

วิธีการที่พันธมิตร Amazon Ads สามารถช่วยคุณประหยัดเวลาและปรับปรุงแคมเปญโฆษณาของคุณ

ผู้ชายกำลังใช้โทรศัพท์

รับฟังข่าวสารได้โดยตรงจากพันธมิตร Amazon Ads Helium 10, Perpetua และ Ad Advance

Amazon Ads มีชุมชนผู้ให้บริการเครื่องมือและตัวแทนทั่วโลกที่มีความรู้เกี่ยวกับสินค้าโฆษณาทั้งหมดของเรา พันธมิตรเหล่านี้สามารถช่วยเปิดตัว วางแผน ดำเนินการ และปรับแคมเปญของคุณให้เหมาะสม ซึ่งเป็นการช่วยคุณประหยัดเวลาและช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายการโฆษณา

ผู้ขายทั่วโลกพบว่ายอดขายสินค้ารวม (GMS) เพิ่มขึ้น 18% ในช่วง 6 เดือนหลังจากทำงานร่วมกับพันธมิตร Amazon Ads1

สิ่งที่เราจะกล่าวถึงในการสัมมนาผ่านเว็บแบบสดนี้:

  • วิธีการที่พันธมิตรจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในการโฆษณาในช่วงปีใหม่
  • พันธมิตรประเภทต่าง ๆ และวิธีการเลือกพันธมิตรตามเป้าหมายธุรกิจของคุณ
  • การแนะนำพันธมิตร การสาธิต และเรื่องราวความสำเร็จของลูกค้าจาก Helium 10, Perpetua และ Ad Advance
  • การถามและตอบแบบสดกับกลุ่มพันธมิตรของเรา

การสัมมนาผ่านเว็บนี้จะรวมถึงการสาธิต และช่วงตอบคำถามกับผู้เชี่ยวชาญการโฆษณา

1 ข้อมูลภายใน Amazon, ทั่วโลก 2022