ข้อมูลเชิงลึกของหมวดหมู่: ความต้องการสำหรับเทคโนโลยีไร้สายยังคงดำเนินต่อไป

โดย: Francesco Maria Pio Rugna นักวิเคราะห์และผู้จัดการสื่อ และ Ashton Brown นักเขียนทางเทคนิค

ในแต่ละปีนักวิจัยของ Amazon จะวิเคราะห์แนวโน้มการช้อปปิ้งของลูกค้าในระดับหมวดหมู่ เพื่อค้นพบข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ซึ่งผู้โฆษณาสามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดกลยุทธ์การตลาดของตน

เรื่องราวสำคัญ:

ในปีที่ผ่านมา ผู้คนได้พึ่งพาเทคโนโลยีมากกว่าในปีก่อน ๆ เราเห็นหลักฐานนี้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ยังคงดำเนินต่อไปบน Amazon.It (อิตาลี) เมื่อดูที่ข้อมูลเชิงลึก เราได้สังเกตเห็นว่าลูกค้ามีพฤติกรรมอยู่สามแบบ ซึ่งเราจะอธิบายอย่างละเอียดในบทความนี้

  • ลูกค้าตีวงความสนใจในการช้อปปิ้งแคบลงมายังแบรนด์โทรศัพท์ไร้สายชั้นนำ
  • ลูกค้าโทรศัพท์ไร้สาย 48% ซื้อสินค้าจากหมวดหมู่อื่น ๆ บน Amazon.it ด้วย
  • 12-15 เปอร์เซ็นต์จากลูกค้าใหม่ของหมวดหมู่จะเข้าสู่หมวดหมู่โทรศัพท์ไร้สายในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม

ในบทความนี้ เราจะสำรวจพฤติกรรมการช้อปปิ้งของลูกค้าภายในหมวดหมู่โทรศัพท์ไร้สาย เพื่อให้บรรลุดังนี้ เราจึงเปิดเผยข้อมูลวิเคราะห์ของพฤติกรรมการช้อปปิ้งของลูกค้าตั้งแต่เดือนกันยายน 2020 ถึงสิงหาคม 2021 ภายในหมวดหมู่สินค้าไร้สายบน Amazon.it เราได้ใช้หมวดหมู่โทรศัพท์ไร้สายเป็นพื้นฐาน เพื่อวิเคราะห์อัตราการเติบโตปีต่อปีภายในหมวดหมู่ รวมไปถึงการเปรียบเทียบระหว่างโทรศัพท์ไร้สายกับหมวดหมู่ที่คล้ายคลึงกัน (อุปกรณ์เสริมไร้สาย อุปกรณ์ที่สวมใส่ได้ บลูทูธไร้สาย และเครื่องใช้ไฟฟ้าในรถยนต์)

1. โทรศัพท์ไร้สายยังคงดึงดูดความต้องการของลูกค้าได้สูงสุด ในขณะที่หมวดหมู่ที่คล้ายคลึงกันมียอดขายเติบโตขึ้นปีต่อปี

ในช่วงเวลาที่เราทำการวิเคราะห์ โทรศัพท์ไร้สายเป็นหมวดหมู่ที่ใหญ่ที่สุดในสินค้าประเภทไร้สายในส่วนของยอดขาย ในขณะที่ยอดขายโทรศัพท์ไร้สายยังคงสูงอยู่ หมวดหมู่อื่น ๆ บางหมวดหมู่ได้มีการเติบโตที่เร็วยิ่งขึ้น ยกตัวอย่างเช่น หมวดหมู่หนึ่งที่มีอัตราการเติบโตของยอดขายที่เร็วกว่าคือหมวดหมู่อุปกรณ์สวมใส่ ซึ่งมีอันดับการเติบโตของยอดขายที่สูงที่สุดในสินค้าไร้สาย

ประสิทธิภาพของหมวดหมู่อุปกรณ์สวมใส่ตั้งแต่เดือนกันยายน 2020 ถึงสิงหาคม 2021 บน Amazon.it

#1

อันดับยอดขายในหมวดหมู่อุปกรณ์ไร้สาย

#6

อันดับการเติบโตของยอดขายในหมวดหมู่อุปกรณ์ไร้สาย

30-40%

การเติบโตของยอดขายช้ากว่าประเภทอื่น ๆ ในหมวดหมู่อุปกรณ์ไร้สาย

2. แบรนด์ชั้นนำมีความน่าดึงดูดต่อลูกค้ามากขึ้น

เมื่อคำนึงถึงการรับรู้ของแบรนด์ การเข้าใจว่าแบรนด์ชั้นนำ (อ้างอิงจากรายได้จากการขายปีต่อปี) มีประสิทธิภาพเพียงใดเมื่อเปรียบเทียบกับแบรนด์ที่เหลือนั้นเป็นเรื่องสำคัญ ในช่วงเวลาที่ได้ทำการวิเคราะห์ไป แบรนด์โทรศัพท์ไร้สายชั้นนำได้รับส่วนแบ่งยอดขายจากแบรนด์ที่เหลือในทุกที่ที่พวกเขาใช้เวลาอยู่

3. ลูกค้าโทรศัพท์ไร้สาย 48% ซื้อสินค้าจากหมวดหมู่อื่น ๆ บน Amazon.it ด้วย

ลูกค้าที่ซื้อสินค้าหมวดหมู่อุปกรณ์ไร้สายมีการซื้อทับซ้อนกับหมวดหมู่อื่น ๆ สูงบน Amazon.it ประมาณ 48% ของนักช้อปใหม่ของโทรศัพท์ไร้สายซื้อสินค้าในหมวดหมู่อื่น ๆ บน Amazon.it (ทั้งในและนอกหมวดหมู่อุปกรณ์ไร้สาย) ก่อนที่จะซื้อโทรศัพท์ไร้สาย ในเชิงเปรียบเทียบ การซื้อข้ามหมวดหมู่เฉลี่ยอยู่ที่ 70% ซึ่งหมายความว่าตลาด Amazon.it กำลังอยู่ในช่วงเติบโตเต็มที่

เปอร์เซ็นต์ของลูกค้าใหม่ของหมวดหมู่ที่ซื้อในหมวดหมู่อื่น ๆ บน Amazon.it ก่อนที่จะเข้าสู่หมวดหมู่โทรศัพท์ไร้สาย

48%

4. ลูกค้าอุปกรณ์สวมใส่มีแนวโน้มที่จะเข้าดูสินค้าในหมวดหมู่นี้ในช่วง Black Friday / Cyber Monday

การวิเคราะห์ของเราพบว่าลูกค้าที่ซื้อหมวดหมู่โทรศัพท์ไร้สายระหว่าง 12% ถึง 15% เข้าสู่หมวดหมู่ (ทำการซื้อครั้งแรกในปีปฏิทิน) ในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม ซึ่งสูงกว่าช่วงเวลาอื่น ๆ ของปีเดียวกันโดยเฉลี่ยประมาณ 2 เท่า หมวดหมู่นี้มีลักษณะของความแปรผันตามฤดูกาลสูง ผู้โฆษณาอาจต้องพิจารณาสร้างแคมเปญโฆษณาที่สร้างการรับรู้ของแบรนด์ช่วงนอกฤดูที่มีการสั่งซื้อมาก ซึ่งจะช่วยสร้างประสิทธิภาพที่ดีขึ้นในฤดูกาลที่มีการซื้อสูงสุด

ผู้โฆษณาสามารถขยายการเข้าถึงลูกค้าและเพิ่มการรับรู้ของแบรนด์ได้โดยการใช้แคมเปญที่เปิดเสมอ ซึ่งอาจช่วยให้ลูกค้าพบสินค้าที่พวกเขาต้องการได้

เปอร์เซ็นต์ของลูกค้าที่เข้าสู่หมวดหมู่โทรศัพท์ไร้สายในระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม

12-15%