ข้อมูลเชิงลึกของหมวดหมู่: พฤติกรรมการซื้อพีซีที่เปลี่ยนไปบน Amazon ในปี 2020

โดย: Rima Nakhala นักวิเคราะห์อาวุโสและผู้จัดการสื่อ และ Ashton Brown นักเขียนด้านเทคนิค

ในแต่ละปี นักวิจัยของ Amazon Ads จะวิเคราะห์แนวโน้มการช้อปปิ้งในระดับหมวดหมู่ เพื่อค้นหาข้อมูลเชิงลึกที่สามารถดำเนินการได้ซึ่งผู้โฆษณาสามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดกลยุทธ์การตลาดของตน

ประเด็นสำคัญ:

เราได้วิเคราะห์พฤติกรรมการช้อปปิ้งของลูกค้าระหว่างเดือนกันยายน 2020 ถึง สิงหาคม 2021 ในหมวดหมู่คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลบน Amazon.ae (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE) เรามองไปที่อัตราการเติบโตแบบปีต่อปีภายในหมวดหมู่นั้น รวมถึงการเปรียบเทียบแล็ปท็อปกับหมวดหมู่ที่ใกล้เคียงกันด้วยการใช้แล็ปท็อปเป็นหมวดหมู่พื้นฐาน เราสรุปด้วยคำแนะนำบางประการที่ผู้โฆษณาสามารถปฏิบัติตามได้เพื่อให้เข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น

1. ความต้องการซื้อแล็ปท็อปเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและลูกค้ายังต้องการอุปกรณ์เสริมเพิ่มขึ้นด้วย

ในช่วงเวลาของการวิเคราะห์ของเรา แล็ปท็อปยังคงมียอดขายสูงสุดในหมวดหมู่คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลบน Amazon.ae แม้ว่ายอดขายแล็ปท็อปจะยังสูงอยู่ แต่ก็มีอันดับการเติบโตอยู่ในลำดับที่หกในหมวดหมู่นี้ ตามหลังหมวดหมู่ที่คล้ายคลึงกัน เช่น: จอภาพคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบพีซี และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์

ประสิทธิภาพหมวดหมู่แล็ปท็อปของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ตั้งแต่เดือนกันยายน 2020 ถึง 2021 สิงหาคม

#1

อันดับการขายในหมวดหมู่คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

#6

อันดับการเติบโตของยอดขายในหมวดหมู่คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

40-50%

การเติบโตของยอดขายช้ากว่าหมวดหมู่อื่น ๆ ในกลุ่มคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

2. ความสนใจพีซีที่เพิ่มขึ้นส่งผลต่อการช้อปปิ้งบน Amazon

ในช่วงที่ทำการศึกษา เราพบว่าลูกค้ายังคงซื้อแล็ปท็อป เนื่องจากคีย์เวิร์ด "แล็ปท็อป" ยังคงเป็นคีย์เวิร์ดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในหมวดหมู่คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลในปี 2020 บน Amazon.ae จากข้อมูลดังกล่าวระบุว่า ขณะนี้ลูกค้ากำลังค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเล่นเกมบนพีซีและการเพิ่มประสิทธิภาพของพีซีมากขึ้นทุกปี หลักฐานของการเปลี่ยนแปลงนี้ดูได้จากการสอบถามที่เพิ่มขึ้นสำหรับคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการทำงานที่ไม่เจาะจงแบรนด์ เช่น: หน่วยประมวลผลกราฟิก หรือ “GPU” หน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่ม หรือ “RAM” และ “RAM 16GB”

ข้อสรุปและคำแนะนำ

ตามที่เห็นจากการวิเคราะห์ของเราพบว่า COVID 19 ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของเราตลอดจนวิธีการทำงาน ซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีการที่ลูกค้าเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ในประเภทคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ประการแรก เมื่อ พนักงานทำงานจากระยะไกลมากขึ้นกว่าแต่ก่อน ทำให้ลูกค้าจำนวนมากขึ้นจะซื้อผลิตภัณฑ์ที่ทำให้การทำงานที่บ้านง่ายขึ้น ประการที่สอง การวิเคราะห์ของเราแสดงให้เห็นว่าขณะนี้ลูกค้ากำลังจะซื้อ (สอบถามถึง) ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของพีซีเพิ่มมากขึ้น

สิ่งนี้หมายความว่าอย่างไรสำหรับผู้โฆษณา ในระยะเวลาอันใกล้ หมายความว่ามีโอกาสสำหรับผู้โฆษณาในการเรียกใช้แคมเปญทั้งในหมวดหมู่แล็ปท็อปและในหมวดหมู่ที่คล้ายกันที่กำลังเติบโต เช่น จอภาพคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบพีซีบน Amazon.ae ในทำนองเดียวกันผู้โฆษณายังควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า โฆษณา sponsored ของพวกเขาครอบคลุมคีย์เวิร์ดที่ไม่เจาะจงแบรนด์และมีอันดับสูงสุด เช่น “แล็ปท็อป/แล็ปท็อปเกมมิ่ง” และคีย์เวิร์ดอันดับสูงสุดที่กำลังเติบโตของ Amazon เช่น “GPU” และ “RAM” การใช้โฆษณา sponsored สำหรับคีย์เวิร์ดที่ไม่เจาะจงแบรนด์ มีอันดับสูงสุด และมีการเติบโตจะช่วยเพิ่มการเข้าถึงโฆษณาในกลุ่มผู้บริโภคที่เกี่ยวข้อง

ในระยะยาวเราจะทำการวิเคราะห์ในหมวดหมู่คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลอย่างต่อเนื่องเพื่อดูอัตราการเติบโตของหมวดหมู่จอคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบพีซี