3 กลวิธีที่จะช่วยให้แบรนด์ของคุณเติบโตบน Amazon.fr

โดย: Alice Deguilhem นักวิเคราะห์และผู้จัดการสื่ออาวุโส และ Ashton Brown นักเขียนด้านเทคนิค

ในการศึกษาแบรนด์กว่า 100 แบรนด์ในหมวดหมู่ฮาร์ดแวร์สำหรับพีซีบน Amazon.fr ในปี 2020 เราได้เปรียบเทียบกลยุทธ์การโฆษณาของผู้โฆษณาทั้งที่มีประสิทธิภาพสูงและประสิทธิภาพต่ำ จากนั้นเราจะใช้การเปรียบเทียบนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่นำไปดำเนินการได้ที่ผู้โฆษณาจะสามารถนำไปใช้เพื่อปรับปรุงอัตราการเติบโตของยอดเข้าชมหน้ารายละเอียดและอัตราการเติบโตของลูกค้าใหม่ของแบรนด์ในแต่ละปี

ประเด็นสำคัญ:

ในการศึกษานี้ เราได้วิเคราะห์แบรนด์กว่า 100 แบรนด์ในหมวดหมู่ฮาร์ดแวร์สำหรับพีซีบน Amazon.fr (ฝรั่งเศส) ในปี 2020 หมวดหมู่ฮาร์ดแวร์สำหรับพีซีหมายรวมถึงแบรนด์ต่าง ๆ ที่ขายผลิตภัณฑ์ เช่น น็อดพัดลมเครื่องพีซี สเปเซอร์ อุปกรณ์ระบายความร้อน เป็นต้น เราได้จัดกลุ่มแบรนด์สินค้าฮาร์ดแวร์สำหรับพีซีออกเป็นสี่กลุ่มเพื่อทำการวิเคราะห์ โดยกลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในแง่ของอัตราการเติบโตในแต่ละปีของยอดเข้าชมหน้ารายละเอียด (DPVGR) และอัตราการเติบโตในแต่ละปีของลูกค้าใหม่ของแบรนด์ (NTBGR) และกลุ่มที่ 4 จะเป็นกลุ่มที่ประสบความสำเร็จน้อยที่สุด

การวิเคราะห์ของเราพบว่าผู้โฆษณาสินค้าฮาร์ดแวร์สำหรับพีซีที่มีประสิทธิภาพสูง (กลุ่ม 1) มีอัตราการเติบโตของยอดเข้าชมหน้ารายละเอียดสูงกว่า 16.0 เท่า และมีอัตราการเติบโตของลูกค้าใหม่ของแบรนด์ที่สูงขึ้น 13.3 เท่าเมื่อเทียบกับผู้โฆษณาที่มีประสิทธิภาพต่ำ (กลุ่ม 4)

ผู้โฆษณาที่มีประสิทธิภาพสูง

16 เท่า

อัตราการเติบโตของยอดการเข้าชมหน้ารายละเอียด (DPVGR) สูงขึ้น

13.3 เท่า

อัตราการเติบโตของลูกค้าใหม่ของแบรนด์ (NTBGR) สูงขึ้น

เพื่อให้ผู้โฆษณาได้รับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถดำเนินการได้ เราจึงใช้แมชชีนเลิร์นนิ่งในการวิเคราะห์แอตทริบิวต์ของโฆษณากว่า 100 รายการที่ส่งผลกับ DPVGR/NTBGR ไม่ว่ามากหรือน้อย จากนั้นเราจะดูว่าแอตทริบิวต์ใดที่มีผลกระทบเชิงบวกมากที่สุดต่ออัตราการเติบโตของยอดเข้าชมหน้ารายละเอียดและอัตราการเติบโตของลูกค้าใหม่ของแบรนด์แบบปีต่อปี บทความนี้ได้รวบรวมข้อมูลเชิงลึกและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเกี่ยวกับแอตทริบิวต์หรือกลยุทธ์ที่สำคัญโดยการกำหนดค่าว่าแบรนด์สินค้าฮาร์ดแวร์สำหรับพีซีที่มีประสิทธิภาพสูงสุด (กลุ่ม 1) และกลุ่มที่ประสิทธิภาพต่ำสุด (กลุ่ม 4) นำกลยุทธ์หรือแอตทริบิวต์ใดไปใช้ในระดับใด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ดูที่ส่วนระเบียบวิธีตอนท้ายของบทความนี้

ผู้โฆษณาสินค้าฮาร์ดแวร์สำหรับพีซีที่มีประสิทธิภาพสูงดำเนินแคมเปญแบบเปิดเสมอของ Sponsored Products ตลอดทั้งปีบน Amazon.fr

ในปี 2020 ผู้โฆษณาสินค้าฮาร์ดแวร์สำหรับพีซีที่มีประสิทธิภาพสูงได้ดำเนินแคมเปญ Sponsored Products แบบเปิดเสมอโดยเฉลี่ย 46 สัปดาห์ เมื่อเทียบกับผู้โฆษณาสินค้าฮาร์ดแวร์สำหรับพีซีที่มีประสิทธิภาพต่ำซึ่งดำเนินแคมเปญ Sponsored Products แบบเปิดเสมอเพียงแค่ 22 สัปดาห์

จำนวนสัปดาห์ที่ดำเนินแคมเปญ Sponsored Products แบบเปิดเสมอ

46

ผู้โฆษณาที่มีประสิทธิภาพสูง

22

ผู้โฆษณาที่มีประสิทธิภาพต่ำ

การเรียนรู้และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเมื่อใช้ Sponsored Products

 • ขอบเขตของคีย์เวิร์ด: ใช้คีย์เวิร์ดของหมวดหมู่เพื่อช่วยให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายใหม่ได้ จากนั้นใช้คีย์เวิร์ดของแบรนด์เพื่อกระตุ้นคอนเวอร์ชัน
 • งบประมาณของ Sponsored Products ตามฤดูกาล: พฤติกรรมการเรียกดูและการซื้อของนักช้อปมีจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดตลอดทั้งปี และการทำให้งบประมาณสอดคล้องกับพฤติกรรมเหล่านี้จะช่วยเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ให้สูงสุดได้
 • อย่าเปลี่ยนสินค้าที่โฆษณาบ่อยเกินไป: เพื่อช่วยให้เกิดการค้นพบและความเกี่ยวข้อง จะต้องปล่อยให้โฆษณามีเวลาทำงานให้เพียงพอที่จะสร้างผลลัพธ์ และอย่าเปลี่ยน ASINs ที่โฆษณาบ่อยเกินไป เช่น เปลี่ยนทุกวันหรือทุกสัปดาห์

ผู้โฆษณาสินค้าฮาร์ดแวร์สำหรับพีซีที่มีประสิทธิภาพสูงมีแนวโน้มที่จะใช้ Sponsored Brands มากกว่า 1.3 เท่า และมีแนวโน้มที่จะใช้ Sponsored Display บน Amazon.fr มากกว่า 8%

กลยุทธ์ที่สองจากผู้โฆษณาสินค้าฮาร์ดแวร์สำหรับพีซีที่มีประสิทธิภาพสูงคือการใช้ Sponsored Brands และ Sponsored Display มากกว่าผู้โฆษณาสินค้าฮาร์ดแวร์สำหรับพีซีที่มีประสิทธิภาพต่ำ การวิเคราะห์ของเราพบว่า 31% ของผู้โฆษณาสินค้าฮาร์ดแวร์สำหรับพีซีที่มีประสิทธิภาพสูงใช้ Sponsored Brands ในแคมเปญของตัวเองเมื่อเทียบกับผู้โฆษณาสินค้าฮาร์ดแวร์สำหรับพีซีที่มีประสิทธิภาพต่ำที่ใช้เพียง 23%

เปอร์เซ็นต์ของแคมเปญที่ใช้ Sponsored Display

31%

ผู้โฆษณาที่มีประสิทธิภาพสูง

23%

ผู้โฆษณาที่มีประสิทธิภาพต่ำ

คล้ายกับ Sponsored Brands ผู้โฆษณาที่มีประสิทธิภาพสูงจะใช้ Sponsored Display คิดเป็น 8% ในขณะที่ผู้โฆษณาที่มีประสิทธิภาพต่ำจะใช้ 0%

จำนวนสัปดาห์ที่ดำเนินแคมเปญ Sponsored Products แบบเปิดเสมอ

8%

ผู้โฆษณาที่มีประสิทธิภาพสูง

0%

ผู้โฆษณาที่มีประสิทธิภาพต่ำ

ทำไม่ต้องใช้ Sponsored Display

 • ใช้งานได้รวดเร็ว: Sponsored Display เป็นตัวเลือกที่ง่ายและสะดวก ซึ่งไม่ต้องใช้งบประมาณจำนวนมากหรือความสามารถในการออกแบบโฆษณาของคุณเอง
 • เป็นการใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพ: โฆษณา Sponsored Display จะแสดงขึ้นเฉพาะเมื่อคุณมีสินค้าอยู่ในสต็อกและเป็นข้อเสนอเด่น และคุณจะต้องจ่ายเงินก็ต่อเมื่อลูกค้าคลิกที่โฆษณาของคุณเท่านั้น ควบคุมการใช้จ่ายของคุณด้วยการกำหนดงบประมาณและราคาประมูลต่อคลิก
 • การเติบโตจะเป็นไปได้เมื่อใช้งานร่วมกับข้อเสนอการค้าปลีก: ในช่วงอีเว้นท์ต่าง ๆ เช่น Prime Day และ Cyber Monday ให้ใช้แคมเปญ Sponsored Display เพื่อทำให้ข้อเสนอสินค้าของคุณเด่นชัดในหน้ารายละเอียดสินค้าของสินค้าที่คล้ายกันเพื่อให้ลูกค้าไม่พลาดโปรโมชันสำคัญ

ผู้โฆษณาสินค้าฮาร์ดแวร์สำหรับพีซีที่มีประสิทธิภาพสูงมียอดรีวิวผลิตภัณฑ์มากกว่า 2.1 เท่าบน Amazon.fr

รีวิวจากลูกค้าบน Amazon มีวัตถุประสงค์หลายประการ แต่ในแง่ของการเพิ่ม DPVGR และ NTBGR แบบปีต่อปี เราได้พบเหตุผลหลักสองประการที่ทำให้รีวิวจากลูกค้ามีความสำคัญ พร้อมกับเหตุผลว่าทำไมผู้โฆษณาสินค้าฮาร์ดแวร์สำหรับพีซีที่มีประสิทธิภาพสูงจึงได้รับประโยชน์จากรีวิวจากลูกค้าเพิ่มขึ้น 2.1 เท่า (19 รีวิวต่อ ASIN แต่ละชิ้นที่ไม่ซ้ำกัน เทียบกับ 9 รีวิวต่อ ASIN แต่ละชิ้นที่ไม่ซ้ำกันของผู้โฆษณาที่มีประสิทธิภาพต่ำ)

ผู้โฆษณาที่มีประสิทธิภาพสูง

2.1 เท่า

รีวิวสินค้าแต่ละชิ้นที่ไม่ซ้ำกันจากลูกค้าเพิ่มขึ้น

ทำไมรีวิวจากลูกค้าจึงมีความสำคัญ

 • รีวิวจากลูกค้ามีผลต่อการตัดสินใจซื้อจากข้อมูลของลูกค้า: รีวิวจากลูกค้าสามารถช่วยให้แบรนด์โดดเด่นได้ หากสินค้ามีรีวิวจากลูกค้ามากขึ้น นักช้อปก็จะได้รับข้อมูลเชิงลึกที่จะช่วยให้พวกเขาสามารถตัดสินใจซื้อจากข้อมูลได้
 • รีวิวจากลูกค้าช่วยทำให้สินค้านั้นๆ มีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง: รีวิวจากลูกค้าช่วยให้ผู้โฆษณาเข้าใจลูกค้าได้ดีขึ้น นำปฏิกิริยาที่ได้จากลูกค้าไปปรับปรุงสินค้า

การเรียนรู้และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับรีวิวจากลูกค้า

 • หากคุณเป็นผู้ค้า: ใช้โปรแกรม Amazon Vine จากข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มนักช้อปของ Amazon ที่คอยช่วยเหลือเพื่อนนักช้อปในการซื้อสินค้าที่ศึกษามาเป็นอย่างดีพบว่า โปรแกรมนี้จะสามารถช่วยเพิ่มจำนวนรีวิวได้
 • หากคุณเป็นผู้ขาย: การลงทะเบียนแบรนด์ Amazon จะปลดล็อกชุดเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อช่วยสร้างและปกป้องแบรนด์ของคุณซึ่งเป็นการสร้างประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นสำหรับลูกค้า

บทสรุป

ดังที่เห็นในการวิเคราะห์ของเรา ผู้โฆษณาสินค้าฮาร์ดแวร์สำหรับพีซีที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถเพิ่มยอดเข้าชมหน้ารายละเอียดและเพิ่มจำนวนลูกค้าใหม่ของแบรนด์ด้วยการ (1) ดำเนินแคมเปญแบบเปิดเสมอ (2) ผสมการลงทุนระหว่าง Sponsored Display และ Sponsored Brands (3) เพิ่มรีวิวจากลูกค้าและนำผลตอบรับจากลูกค้าไปทำการปรับปรุงผลิตภัณฑ์

ระเบียบวิธี

เราเริ่มด้วยการใช้โมเดลภายใต้การดูแลก่อน เพื่อหาคุณลักษณะที่จะช่วยเพิ่มคะแนนคอมโพสิตและคุณลักษณะการโฆษณาค้าปลีกกว่า 100 รายการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราได้ทำตามกระบวนการห้าขั้นตอนเพื่อสร้างตัวชี้วัดความสำเร็จของยอดเข้าชมหน้ารายละเอียดและจำนวนลูกค้าใหม่ของแบรนด์ ต่อด้วยการหาวิธีการโฆษณาและกลยุทธ์การค้าปลีกชั้นดีเพื่อช่วยเพิ่มตัวชี้วัดความสำเร็จด้วยอัลกอริทึมแมชชีนเลิร์นนิ่ง

 • เลือกแบรนด์: แบรนด์กว่า 100 แบรนด์ในหมวดหมู่สินค้าฮาร์ดแวร์สำหรับพีซีในปี 2020 บน Amazon.fr
 • สร้างตัวชี้วัดความสำเร็จ: คำนวณจากการเติบโตแบบปีต่อปีของจำนวนลูกค้าใหม่ของแบรนด์และจำนวนการเข้าชมหน้ารายละเอียด
 • หาวิธีการโฆษณาหรือวิธีการค้าปลีกที่มีประสิทธิภาพโดยการหาวิธีที่ดีที่สุดที่สามารถช่วยเพิ่มคะแนนรวม (วิธีที่นำไปสู่การเพิ่มจำนวนลูกค้าหน้าใหม่ของแบรนด์และเพิ่มจำนวนการเข้าชมหน้ารายละเอียดแบบปีต่อปี)
 • จัดกลุ่มแบรนด์: แบรนด์ต่าง ๆ ได้ถูกจัดกลุ่มตามคะแนนรวม (DPVGR/NTBGR) โดยแบ่งออกเป็นสี่กลุ่มซึ่งจัดอันดับจากประสิทธิภาพจากสูงสุดไปจนถึงต่ำสุด
 • เปรียบเทียบกลุ่มแบรนด์: หาว่าพวกเขาใช้กลยุทธ์อะไรและกำหนดค่าโดยดูว่าแบรนด์ที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุด (กลุ่ม 1) เพิ่มจำนวนการเข้าชมหน้ารายละเอียดและเพิ่มลูกค้าหน้าใหม่ของแบรนด์โดยใช้กลยุทธ์เหล่านั้นมากกว่าแบรนด์ที่มีประสิทธิภาพต่ำ (กลุ่ม 4) มากแค่ไหน