เนื้อสัตว์ทางเลือกมีผลงานดีกว่าคู่แข่งในปี 2021

โดย: Shanshan Zhang ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์และสื่อ และ Ashton Brown นักเขียนด้านเทคนิค

ข้อมูลเชิงลึกของหมวดหมู่: ในแต่ละปี นักวิจัยของ Amazon Ads จะวิเคราะห์แนวโน้มการช้อปปิ้งในระดับหมวดหมู่ เพื่อค้นหาข้อมูลเชิงลึกที่สามารถดำเนินการได้ซึ่งผู้โฆษณาสามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดกลยุทธ์การตลาดของตน

เรื่องราวสำคัญ:

ในบทความนี้ เรานำเสนอการวิเคราะห์พฤติกรรมการจับจ่ายแบบเพียร์ทูเพียร์ระหว่างเดือนธันวาคม 2019 ถึงพฤศจิกายน 2021 ภายในอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ในร้านค้าของ Amazon เพื่อการเปรียบเทียบ เราใช้หมวดหมู่เนื้อสัตว์ทางเลือกเป็นจุดโฟกัสในการวิเคราะห์อัตราการเติบโตปีต่อปีของยอดขายรวมและแนวโน้มการช้อปปิ้ง (คำค้นหาในการช้อปปิ้ง หมวดหมู่ย่อยของสินค้า ฯลฯ)

การเลือกหมวดหมู่หนึ่งเป็นจุดโฟกัสช่วยให้ผู้โฆษณาเข้าใจได้ดีขึ้นว่าหมวดหมู่เนื้อสัตว์ทางเลือกเป็นอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับหมวดหมู่อื่น (ไก่ ไก่แช่แข็ง เบคอนหมู และไก่งวง)

เนื้อสัตว์ทางเลือกเป็นหมวดหมู่ที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ในอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์และยังคงเติบโตบน Amazon

ในช่วงเวลาที่วิเคราะห์ หมวดหมู่เนื้อสัตว์ทางเลือกมียอดขายและการเติบโตของยอดขายเป็นอันดับ 2 เมื่อเทียบกับหมวดหมู่อื่นๆ รวมถึงต่อไปนี้

  • ไก่ (อันดับ 1 ของยอดขายและอันดับ 3 ด้านการเติบโตของยอดขาย)
  • ไก่แช่แข็ง (อันดับ 3 ของยอดขายและอันดับ 1 ด้านการเติบโตของยอดขาย)
  • เบคอนหมูไม่ปรุงสุก (อันดับ 4 ของยอดขายและอันดับ 5 ด้านการเติบโตของยอดขาย)
  • ไก่งวง (อันดับ 5 ของยอดขายและอันดับ 4 ด้านการเติบโตของยอดขาย)

ประสิทธิภาพของหมวดหมู่เนื้อสัตว์ทางเลือก ระหว่างเดือนธันวาคม 2020 ถึงพฤศจิกายน 2021 บน Amazon.com

#2

อันดับยอดขายในหมวดหมู่เนื้อสัตว์

#2

อันดับการเติบโตของยอดขายในหมวดหมู่เนื้อสัตว์

นักช้อปเนื้อสัตว์ทางเลือกที่เป็นลูกค้าใหม่ของหมวดหมู่ 100% มีการซื้อสินค้าอื่นๆ ในร้านค้าของ Amazon

ลูกค้าใหม่ของหมวดหมู่เนื้อสัตว์ทางเลือกมีแนวโน้มสูงที่จะซ้อนทับกับลูกค้าหมวดหมู่อื่นๆ บน Amazon ยกตัวอย่างเช่น งานวิจัยของเราแสดงให้เห็นว่า ลูกค้าใหม่ของหมวดหมู่ 100% มีการซื้อสินค้าในหมวดหมู่อื่นๆ ก่อนที่จะซื้อเนื้อสัตว์ทางเลือก หมวดหมู่ที่ทับซ้อนกันสูงสุด เรียงตามแนวโน้มการซื้อ ได้แก่

  • อาหารพร้อมปรุง (ซุป)
  • อาหารทะเล (ปลาแซลมอน กุ้ง)
  • สินค้าเพิ่มมูลค่า (ผักกาดหอม ผักโขมอ่อน)
  • อาหารพร้อมรับประทาน (ชามสลัด)
  • อาหารสำเร็จรูป (Lunchables เนื้อสัตว์บรรจุหีบห่อ)

นักช้อปใหม่ของหมวดหมู่ส่วนใหญ่เข้าสู่หมวดหมู่เนื้อสัตว์ทางเลือกระหว่างเดือนธันวาคมถึงมีนาคม

ระหว่างเดือนธันวาคม 2020 ถึงพฤศจิกายน 2021 นักช้อปหลายล้านคนได้เข้าชมหมวดหมู่เนื้อสัตว์ทางเลือกเป็นครั้งแรก เนื่องจากนักช้อปใหม่ของหมวดหมู่ดังกล่าวคือผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าทั้งหมด สิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งคือการเข้าใจวิธีการและเวลาที่พวกเขาเข้าสู่หมวดหมู่ ข้อมูลของเราแสดงให้เห็นว่านักช้อปใหม่ของหมวดหมู่ส่วนใหญ่ซื้อสินค้าบน Amazon ระหว่างเดือนธันวาคมถึงมีนาคม แม้ว่าการเข้าสู่หมวดหมู่จะค่อนข้างสม่ำเสมอตลอดทั้งปี

ส่วนแบ่งรายเดือนของนักช้อปใหม่ของหมวดหมู่ประจำปี (ธันวาคม 2020 ถึงพฤศจิกายน 2021)

ส่วนแบ่งรายเดือนของนักช้อปใหม่ของหมวดหมู่ประจำปี

ธันวาคม 2020 ถึงพฤศจิกายน 2021

หมวดหมู่ย่อยสามหมวด (เนื้อวัว ไก่ และหมูจากพืช) ทำให้เกิดลูกค้าใหม่ของหมวดหมู่

ลูกค้าที่ซื้อเนื้อสัตว์ทางเลือกจะเข้าสู่หมวดหมู่นี้โดยแบ่งเป็น 3 หมวดหมู่ย่อย (เนื้อวัว ไก่ และหมูจากพืช) ในปี 2021 โดยเนื้อวัวจากพืชเป็นจุดเริ่มต้นยอดนิยมสำหรับลูกค้าใหม่

หมวดหมู่ย่อยยอดนิยม

เนื้อวัวจากพืช: 45%

45%

ไก่จากพืช: 31%

31%

หมูจากพืช: 23%

23%

ปลาจากพืช: 2%

10%

การช้อปปิ้งยอดนิยมสำหรับหมวดหมู่เนื้อสัตว์ทางเลือกในช่วง 24 เดือนที่มีการศึกษามีแนวโน้มเป็นอย่างไร

ในด้านปริมาณแบบสอบถามการช้อปปิ้ง คำค้นหาอันดับต้นๆ อย่าง "มังสวิรัติ" และ "เต้าหู้" ยังคงมีปริมาณมาก และข้อความค้นหาอื่นๆ ที่ไม่ใช่แบรนด์สินค้ายังมีจำนวนน้อย

บทสรุป

ดังที่เห็นในการศึกษานี้ เนื้อสัตว์ทางเลือกเป็นหมวดหมู่ย่อยที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ในด้านยอดขาย ในหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ในร้านค้าของ Amazon ลูกค้าจะเข้าสู่หมวดหมู่ (ซื้อสินค้าเป็นครั้งแรก) อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยมีเดือนมกราคมเป็นจุดเริ่มต้น

เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพบน Amazon ผู้โฆษณาเนื้อสัตว์ทางเลือกสามารถพิจารณารวมคีย์เวิร์ดยอดนิยม (ตามขนาดและตามแนวโน้ม) ไปยังแคมเปญโฆษณา sponsored ของตน นอกจากนี้ผู้โฆษณาสามารถพิจารณาหมวดหมู่และรายการเซ็กเมนต์ที่ทับซ้อนกันด้านบน เมื่อต้องกำหนดเวลาและวิธีการเข้าถึงนักช้อปใหม่ของหมวดหมู่