คู่มือ

MarTech คืออะไร คู่มือเทคโนโลยีทางการตลาด

MarTech หรือเทคโนโลยีทางการตลาด หมายถึงเครื่องมือที่ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานทางการตลาด การจัดกลุ่มเทคโนโลยีการตลาดเรียกว่า สแต็ก MarTech

เริ่มใช้ Amazon Ads เพื่อแสดงสินค้าและสร้างแคมเปญของคุณ

หากคุณมีประสบการณ์จำกัด โปรดติดต่อเราเพื่อขอรับบริการแบบมีการจัดการโดย Amazon Ads มีข้อกำหนดด้านงบประมาณขั้นต่ำ

ชุดโซลูชันด้านเทคโนโลยีการโฆษณาของเราสามารถรองรับเป้าหมายการตลาดแบบเต็ม funnel ได้ทั้งในและนอก Amazon

สร้างโฆษณาแบบต้นทุนต่อคลิก เพื่อช่วยให้ลูกค้าพบสินค้าของคุณบน Amazon

ในโลกที่มีการใช้เทคโนโลยีมากขึ้นเรื่อย ๆ ประสิทธิภาพและระบบอัตโนมัติมีความสำคัญต่อกลยุทธ์การตลาดที่ประสบความสำเร็จ ด้วย MarTech หรือเทคโนโลยีทางการตลาด ทำให้โอกาสในการปรับปรุงดูเหมือนจะไม่มีที่สิ้นสุด เครื่องมือเทคโนโลยีการตลาดสามารถช่วยให้คุณประสบความสำเร็จมากขึ้นโดยใช้ทรัพยากรน้อยลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และความต้องการเฉพาะของแบรนด์

MarTech คืออะไร

MarTech เป็นซอฟต์แวร์ที่นักการตลาดใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานทางการตลาดและทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการวางแผน ดำเนินการ และวัดผลแคมเปญตลอดจนกลยุทธ์การตลาดอื่น ๆ โดยพื้นฐานแล้ว เครื่องมือนี้ช่วยทำให้งานของนักการตลาดง่ายขึ้น การจัดกลุ่มของเทคโนโลยีการตลาดเรียกว่า MarTech Stack ซึ่งเราจะได้พูดถึงเรื่องนี้มากขึ้นในภายหลัง เครื่องมือเหล่านี้มักใช้เพื่อปรับปรุงกระบวนการทางการตลาดในสภาพแวดล้อมแบบรวมทุกช่องทางและจุดที่ลูกค้าเจอสินค้าหลายจุด

MarTech และ AdTech แตกต่างกันอย่างไร

เช่นเดียวกับการตลาดและการโฆษณาที่มีความแตกต่างกัน คำว่า "MarTech" และ "AdTech" ซึ่งย่อมาจาก Advertising Technology (เทคโนโลยีทางการโฆษณา) จะไม่สามารถใช้แทนกันได้ ข้อแตกต่างที่สำคัญคือ AdTech ใช้เพื่อสร้างผลกระทบต่อพฤติกรรมของผู้ซื้อผ่านข้อเสนอที่โฆษณาเท่านั้น ในขณะที่ MarTech ใช้เพื่อสร้าง ดำเนินการ และจัดการแคมเปญตลอดจนการดำเนินงานทางการตลาดอื่น ๆ

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง AdTech เป็นศัพท์เฉพาะสำหรับกลยุทธ์การโฆษณาและเครื่องมือการจัดการ เช่น แพลตฟอร์มด้านอุปสงค์ (DSP) แพลตฟอร์มด้านอุปทาน (SSP) และการแลกเปลี่ยนโฆษณา โดยมุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีที่นำแคมเปญมาสู่โลกโดยตรง ในทางตรงกันข้าม MarTech อธิบายการใช้ซอฟต์แวร์การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) เครื่องมือการจัดการโซเชียลมีเดีย โซลูชันการตลาดผ่านอีเมล และอื่น ๆ โดยประกอบด้วยโซลูชันทางด้านเทคโนโลยีที่หลากหลายซึ่งนักการตลาดใช้ตลอดกระบวนการทางการตลาดดิจิทัล

แม้ว่าทั้ง MarTech และ AdTech มีความสำคัญต่อกลยุทธ์ของแบรนด์ แต่เราจะมุ่งเน้นไปที่ MarTech ในวันนี้

เหตุใด MarTech จึงมีความสำคัญ

เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในด้านการตลาด แนวการตลาดยังคงเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องเนื่องจาก MarTech มีความซับซ้อนมากขึ้น ทำให้แบรนด์สามารถติดตามเส้นทางของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและกระจัดกระจายได้ดียิ่งขึ้น ในระยะสั้น เทคโนโลยีการตลาดเป็นสิ่งจำเป็นต่ออนาคตของการตลาดสมัยใหม่

นอกจากนั้นแล้ว เทคโนโลยีการตลาดยังมีความสำคัญเนื่องจากจำเป็นต่อการดำเนินการตั้งแต่ต้นจนจบ เทคโนโลยีการตลาดช่วยให้นักการตลาดสามารถขยายความพยายามทางการตลาดในแบบองค์รวมได้ และสุดท้าย MarTech มีความสำคัญเนื่องจากช่วยปรับปรุงวิธีที่เราสื่อสารและทำงานร่วมกับทั้งคู่ค้าและลูกค้า การปรับปรุงความสัมพันธ์แบบ B2B และ B2C เหล่านี้ ในระยะยาวยังส่งผลดีต่อความสัมพันธ์ที่คุณสร้างขึ้นกับลูกค้าอีกด้วย

ประเภทของ MarTech

MarTech สามารถจัดหมวดหมู่ได้หลายวิธี แต่เราคำนึงถึงความต้องการด้านเทคโนโลยีการตลาด ได้แก่ การจัดการ การเพิ่มประสิทธิภาพสื่อโซเชียล การเข้าถึงแคมเปญ และการสร้างข้อมูลเชิงลึก

การจัดการ

การจัดการเป็นหมวดหมู่หลักของเครื่องมือ MarTech ที่ครอบคลุมทั้งการจัดการเนื้อหา องค์กรผู้ขาย การจัดการสินค้า การจัดทำงบประมาณ และการจัดการผู้ที่มีความสามารถพิเศษ การเพิ่มประสิทธิภาพความต้องการทางธุรกิจของคุณในแง่มุมเหล่านี้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับกลยุทธ์การตลาดที่เหลือ การใช้ระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพช่วยให้องค์กรสามารถเรียกดูเอกสารทางการตลาดได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ให้คำแนะนำได้อย่างรอบคอบ และรักษาความถูกต้องในการรายงาน

การเพิ่มประสิทธิภาพสื่อโซเชียล

การจัดระเบียบและการวัดกลยุทธ์ของโซเชียลมีเดียอาจรวมถึงการจัดการอินฟลูเอนเซอร์ เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น (UGC) การจัดการด้านลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) และอื่น ๆ ระบบที่ช่วยให้กลยุทธ์ของสื่อโซเชียลเป็นไปแบบอัตโนมัติ ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับชุมชนออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การเข้าถึงแคมเปญ

MarTech ประเภทที่สามนี้ช่วยให้การดำเนินแคมเปญของแบรนด์สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผ่านการทำตลาดซ้ำ โซลูชันเหล่านี้ล้วนเกี่ยวกับการช่วยพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ (B2B) และธุรกิจกับผู้บริโภค (B2C) รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ใหม่

การสร้างข้อมูลเชิงลึก

ข้อมูลวิเคราะห์จากแหล่งที่มา เช่น Amazon Attribution ช่วยให้นักการตลาดสามารถเข้าใจประสิทธิภาพของแคมเปญ การตลาดเนื้อหา และโซเชียลมีเดียได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล หมวดหมู่ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลนี้ช่วยให้เข้าใจชุดข้อมูลที่ซับซ้อนได้

ประเภทของเครื่องมือ MarTech ที่คุณเลือกจะขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจที่คุณดำเนินการ ประเภทสินค้าที่คุณขาย ความต้องการเฉพาะของคุณ และ/หรือผลลัพธ์หรือเป้าหมายที่คุณต้องการ หากทีมการตลาดของคุณมีปัญหาในการเลือก อย่ากังวล โชคดีที่ "สแต็ก" ของ MarTech ช่วยให้คุณสามารถผสานรวมโซลูชันต่าง ๆ ได้ในคราวเดียว มาดูความหมายที่แท้จริงของการตลาดอัตโนมัติกัน

สแต็กของ MarTech คืออะไร

สแต็กของ MarTech คือคอลเล็กชันของระบบ MarTech ที่ทำงานร่วมกันเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานทางการตลาด หรืออีกนัยหนึ่งคือเป็นเครือข่ายที่เชื่อมต่อกันของเครื่องมือเทคโนโลยีทางการตลาด สแต็กของคุณมีแนวโน้มที่จะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของธุรกิจหรือแบรนด์ของคุณโดยเฉพาะ ทั้งนี้ เพื่อช่วยให้มั่นใจว่าคุณสามารถปรับแต่งกระบวนการตามพฤติกรรมเฉพาะของลูกค้า และมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่มีนัยสำคัญมากขึ้น

สแต็กของ MarTech เต็มรูปแบบจะช่วยให้คุณสามารถดึงดูด มีส่วนร่วม และเข้าใจลูกค้าของคุณ ตลอดจนผลักดันให้เกิดคอนเวอร์ชันได้ สแต็กเต็มรูปแบบจะครอบคลุมฐานทั้งหมดเพื่อให้คุณเชื่อมต่อกับกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมในขั้นตอนที่เหมาะสมของ Funnel การซื้อ

สแต็กส่วนใหญ่ยังมีโซลูชันการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัล (DAM) อีกด้วย DAM ถือเป็นหัวใจสำคัญของสแต็ก MarTech ที่มอบทรัพยากรแบบรวมศูนย์สำหรับการจัดการเนื้อหาและทรัพย์สิน สิ่งสำคัญคือความสม่ำเสมอในจุดสัมผัสต่าง ๆ เมื่อคุณเริ่มสร้างสแต็กของคุณเอง สิ่งนี้จะเป็นข้อพิจารณาที่สำคัญ

เมื่อคุณสร้างสแต็กแล้ว คุณจำเป็นต้องจัดการชุดเครื่องมือนี้ต่อไป การรักษาเครื่องมือ MarTech ของคุณให้สอดคล้องกันจะกลายเป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์การตลาดของคุณ และเป็นกระบวนการต่อเนื่อง แต่ก่อนที่เราจะก้าวต่อไป ลองย้อนกลับไปดูวิธีสร้างสแต็กของคุณจริง ๆ

การสร้างสแต็กของ MarTech

การสร้างสแต็กของ MarTech เริ่มต้นด้วยการกำหนดคำตอบสำหรับคำถามสำคัญข้อหนึ่งนั่นคือ วัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก (OKR) ของคุณคืออะไร คำตอบของคุณสำหรับคำถามนี้จะเริ่มต้นกระบวนการ แต่เราจะมาดูรายการขั้นตอนสำคัญทั้งหมดกัน

เมทริกซ์ทางการตลาด

เริ่มต้นด้วยการพิจารณาผลลัพธ์ที่ต้องการที่เรากล่าวถึงก่อนหน้านี้ ซึ่งอาจขึ้นอยู่กับรูปแบบธุรกิจ ประเภทของแบรนด์ วงจรการขาย และอื่น ๆ ของคุณ การตั้งค่าเป้าหมายหรือตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPI) ช่วยให้คุณสามารถสร้างเส้นทางไปสู่ความสำเร็จที่ชัดเจน

ข้อเสนอที่มีคุณค่าที่เป็นเอกลักษณ์

ข้อเสนอที่มีคุณค่าที่เป็นเอกลักษณ์

ขณะที่สร้างเป้าหมายนั้น ให้พิจารณาคุณค่าที่เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ คุณโดดเด่นอย่างไร อะไรที่ทำให้บริษัทของคุณแตกต่างจากบริษัทอื่น ๆ ในภาคส่วนเดียวกัน การทำความเข้าใจความแตกต่างเหล่านี้จะช่วยให้คุณสามารถระบุเครื่องมือและทรัพยากรของ MarTech ที่เหมาะสมได้

ความสามารถ

ความสามารถ

ก่อนที่คุณจะเข้าสู่โอกาสใหม่ ๆ แม้ว่าจะน่าตื่นเต้นก็ตาม แต่สิ่งสำคัญคือการประเมินเครื่องมือที่มีอยู่ของคุณ มีระบบที่คุณไม่ได้ใช้ประโยชน์มากเท่าที่ควรหรือไม่ มีระบบที่ใช้ได้แตกต่างกันหรือไม่ การคำนึงถึงสิ่งนี้จะช่วยให้คุณไม่มองข้ามโอกาสที่มีอยู่สำหรับธุรกิจของคุณ

เส้นทางของลูกค้า

เส้นทางของลูกค้า

สร้างกลุ่มการตลาดของคุณโดยพิจารณาจากลักษณะเส้นทางของลูกค้าที่ไม่เหมือนใครของคุณในกรวยการตลาด แน่นอนว่าคุณต้องเข้าใจจุดที่ลูกค้าเจอสินค้าเหล่านี้ก่อนจึงจะสามารถสร้างผลกระทบได้

ถึงตอนนี้ คุณได้ตอบคำถามสำคัญทั้งหมดและวิเคราะห์ส่วนต่าง ๆ ของธุรกิจแล้ว ขั้นต่อไปคืออะไร ถึงเวลาแล้วที่จะเริ่มรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ลงในสแต็กของ MarTech

เริ่มต้นใช้งาน MarTech ผ่าน Amazon Ads

MarTech มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาในด้านต่าง ๆ ไม่ต่างจากส่วนอื่น ๆ ของการตลาด จึงทำให้กลยุทธ์ของคุณมีการพัฒนาเช่นเดียวกัน นั่นคือจุดที่ Amazon Ads เข้ามา

ชุดเทคโนโลยี

ชุดเทคโนโลยีของเราเป็นเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดของคุณและทำให้งานเป็นไปโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยให้คุณสร้างความเกี่ยวข้องได้ด้วยวิธีที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า บริการที่ยืดหยุ่นเหล่านี้ได้รับการปรับแต่งให้เหมาะกับเป้าหมายเฉพาะของคุณ เช่น ประสิทธิภาพการโฆษณา ประสิทธิภาพการจัดหา หรือการตรวจวัด คุณสามารถแก้ปัญหาเฉพาะด้านด้วยข้อมูลเชิงลึกของบุคคลที่หนึ่ง การเรียนรู้ของเครื่องที่คุ้มค่า และบริการที่เชื่อมต่อถึงกัน เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อเสนอและเริ่มต้นใช้งานเครื่องมือต่าง ๆ ได้ในหน้าชุดเทคโนโลยีของเรา

Amazon Ad Server

คุณอาจเคยได้ยินเกี่ยวกับ Amazon Ad Server ในฐานะเซิร์ฟเวอร์โฆษณาแบบหลายช่องทางระดับโลก Amazon Ad Server ช่วยให้ผู้โฆษณาและตัวแทนสามารถสร้าง เผยแพร่ ปรับแต่ง วัดผล และเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญเพื่อสนับสนุนเป้าหมายต่าง ๆ ได้ ซึ่งจะช่วยให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากแคมเปญของคุณ โดยการรวมศูนย์ข้อมูลเชิงลึกและให้การควบคุมชิ้นงานโฆษณาได้ ตรวจสอบหน้า Amazon Ad Server ของเราเพื่อเริ่มต้น

การทำการตลาดแบรนด์ของคุณอย่างมีกลยุทธ์และมีประสิทธิภาพอาจใช้เวลานาน แต่โซลูชัน MarTech ช่วยเพิ่มความคล่องตัวให้กับกระบวนการและกระตุ้นให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานทางการตลาด ตั้งแต่การวางแผนไปจนถึงการดำเนินการอย่างสร้างสรรค์และทุกขั้นตอนระหว่างนั้น เทคโนโลยีการตลาดช่วยให้คุณบรรลุวัตถุประสงค์ทางการตลาดด้วยวิธีที่เหมาะสม แม่นยำ และเป็นมิตรกับผู้ใช้มากขึ้น สแต็กของ MarTech ทำให้กระบวนการนี้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น โดยมอบวิธีเชื่อมโยงเครื่องมือทางการตลาดของคุณในลักษณะที่เชื่อมโยงถึงกันและทำงานร่วมกันได้ และโซลูชันของ Amazon Ads เช่น ชุดเทคโนโลยีของเราและ Amazon Ad Server ช่วยให้คุณเริ่มทำการตลาดอัตโนมัติเพื่อทำให้ธุรกิจของคุณเติบโต

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับชุดเทคโนโลยีของเราและ Amazon Ad Server